Četvrto vanredno zasedanje , 20.07.2023.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

2. dan rada

20.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Molim?
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Nemojte, gospodine Jovanoviću, da koristite reč „trans“, zato što znate kakve to asocijacije izaziva kod onih koji vas slušaju.
(Aleksandar Jovanović: Trans? Kakve?)
Onda odosmo u širu polemiku koja vama ne ide u prilog.
Treba li da se izjasnimo za član 106?
(Aleksandar Jovanović: Prekršili ste član 106.)
Reč ima Selma Kučević, pošto Ćuta Jovanović nije siguran.
...
Stranka demokratske akcije Sandžaka

Selma Kučević

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predstavnici Vlade, na dnevnom redu imamo nekoliko značajnih zakona koji se donose hitno i po ubrzanom postupku i koji se uglavnom bez javne rasprave i bez javnog slušanja, što je veoma zabrinjavajuće, obzirom na značaj ovih zakona za naše građane.

Ja ću se u svom obraćanju osvrnuti na Predlog zakona o dopuni Zakona o ozakonjenju objekata. Dakle, svima je dobro poznato da bespravno izgrađeni objekti nisu i ne mogu biti predmet pravnog prometa, ne mogu biti otuđeni, ali takođe nemaju pravo ni na priključenje na elektroenergetsku mrežu, kanalizaciju, vodovod, što je sasvim i opravdano jer na taj način i upućuje naše građane na poštovanje zakonskih propisa.

Ovim Predlogom zakona predviđena je privremena mogućnost priključenja ovakvih objekata na infrastrukturnu mrežu.

Dakle, priključenje je moguće isključivo za vlasnike stambenih objekata, kao i za vlasnike posebnih delova objekta, odnosno, stanova. Međutim, ovde nije jasno definisano koji su to uslovi koji se moraju ispuniti, odnosno, koje građani moraju ispuniti kako bi dobili mogućnost priključenja, a vrlo je zabrinjavajuća stavka za mene, to što se dakle, spominje ova vremenska odrednica privremeno.

Šta znači mogućnost privremene priključenosti? Da li to znači da oni građani koji ne budu adekvatno obavešteni, dakle, na vreme o ovom predloženom zakonskom rešenju nakon predloženog zakonskog roka od 30 dana neće imati mogućnost priključenja na ovu mrežu? Zanima me i na koji način planirate da obavestite građane o ovom rešenju, ako uzmemo u obzir da možda i nemaju svi naši građani pristup sredstvima javnog informisanja, a ni ovoj sednici?

Takođe, smatram da je predloženo rešenje i suviše blagonaklono onima koji ne poštuju zakone države u kojoj žive. Problem nelegalne i bespravne gradnje jeste zaista višedecenijski problem, problem koji je zastupljen u svim našim gradovima i opštinama. Rešavanje višedecenijskog problema u vidu bespravne gradnje mnogo je važnije i bitnije od ovih ad hok mera koje imamo danas na dnevnom redu. Zato mene, a i sve naše građane zanima kada će ministarstvo i nadležni organi početi konačno da se bave rešavanjem ovog problema, jer je sve drugo apsolutno prolaznog karaktera i svi ovi problemi će se opet vrlo brzo naći na stolu za rešavanje?

Ukoliko se nadležni organi i ministarstvo ne budu bavili i angažovali na rešavanju ovog problema investitori će biti ohrabreni da nastave sa bespravnom gradnjom, ilegalno izgrađenim objektima, jer su upravo ovi mehanizmi poput nemogućnosti priključenja na mrežu zapravo razlog zato što su naši građani poštovali zakonske procedure.

Sasvim je razumljivo i u ljudskoj prirodi pomoći građanima na određen način. Međutim, pitam se da li je ovo povoljan način i da li ste osmislili način sprečavanja eventualne, zloupotrebe ovog zakonskog rešenja?

Istovremeno se postavlja pitanje i kakvu poruku ovim predloženim zakonskim rešenjem mi šaljemo građanima koji rade u skladu sa propisima, dakle, čekajući sve te vrlo kompleksne, vrlo komplikovane procedure, saglasnosti i dozvole, kada vi možete da suspendujete zakon onda kada vama odgovara uz obrazloženje više puta spomenutog humanitarnog karaktera?

Sada, nezaobilazan deo. Takođe, postavlja se i pitanje predstavnicima vlasti o vrlo zabrinjavajućim potezima u momentima osnivanja Anketnog odbora, čiji je glavni zadatak da utvrdi činjenice i okolnosti koje su dovele do eskalacije nasilja u maju, koje je obeležilo državu Srbiju sa stravičnim masakrima. Pitam vas u ime građana ove države, pitam vas u ime bošnjačkog naroda sa koliko prava od novca naših poreskih obveznika nagrađujete lica iz susedne države za veličanje genocida počinjenog nad Bošnjacima i to sve u momentima kada se oporavljamo od gubitka osamnaestoro dece i jednog stražara u ovoj državi? Nisam čula niti jedno adekvatno obrazloženje - zašto, zašto je država pružila podršku promovisanju, raspirivanju verske i nacionalne mržnje kažnjivu zakonima ove države?

Zanima me, evo, nije sa nama premijerka, ali evo pitanje za potpredsednika, prvog potpredsednika Vlade - zašto se niko iz Vlade od predstavnika Vlade nije izjasnio po ovom pitanju i nije rekao da ovaj čin nije u ime časnog, poštenog i miroljubivog dela Srbije i da ovaj čin…
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
To je kompletno vreme kojim raspolažete koleginice Kučević.
...
Stranka demokratske akcije Sandžaka

Selma Kučević

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
… završavam, i da ovakva politika zaista nije u ime države Srbije prema svojim susedima, ali i svojim građanima, jer znate u ovoj državi žive ….
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Hvala.
Povreda Poslovnika.
...
Srpska stranka Zavetnici

Strahinja Erac

Srpska stranka Zavetnici
Uvažena predsedavajuća, mogli smo videti juče i danas da nekoliko narodnih poslanika otvoreno vređaju Srbiju i srpski narod, član 107.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Možemo za početak da čujemo koji član?
...
Srpska stranka Zavetnici

Strahinja Erac

Srpska stranka Zavetnici
Član 107. povreda dostojanstva Narodne skupštine.

Mogli smo da vidimo da vređaju i otvoreno optužuju Srbiju i srpski narod, a posebno dve Srpkinje iz srpskog Sarajeva samo zato što su podigle tri prsta.

Ja vas molim, ako već ne želi gospodin Orlić da opomenete poslanike, da ih opomenete, a ovim devojkama pružam iz Narodne skupštine apsolutnu podršku, a onima koji otvoreno napadaju Srbiju, mogu samo da kažem da će Srbi uvek dizati tri prsta te tako i u ovoj Narodnoj skupštini. Neka živi Srbija, dogodine u Prizrenu.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Kolega Erac, da li treba da se izjasnimo? Treba.
Glasaćemo. Hvala vam, iako sam sigurna da ste svesni da Poslovnik nisam prekršila ja.
Ima nešto što mi je naročito simpatično. Dok vam odgovaram na povredu Poslovnika vi razgovarate sa kolegama i ja ću na kraju balade opet biti neko ko je nekorektan verovatno. Nemojte da na taj način fukcionišemo.
Vi Poslovnik? Kolega Jovanov me zbunjuje.
Koleginice Kučević, kojim povodom sada?
Isto povreda Poslovnika?
Ja ću vama dati pravo na ukazivanje na povredu Poslovnika.
Izvolite.