Sedmo vanredno zasedanje , 19.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

5. dan rada

19.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Martinoviću.
Po Poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovo svakako zaslužuje da se kaže nekoliko rečenica, recimo po članu 27. Jeste strašno što se dešavaju ovakve stvari, i ne samo ovo što je sad pročitao gospodin Martinović, već to traje jedno duže vreme, da svako može sebi da dozvoli da na najgrublji način i vređa i preti i državu Srbiju i pojedince, dal iz vlasti, dal iz opozicije. S druge strane, postoje neki beli medvedi kojima ništa ne sme da kaže, jer onda skaču razne organizacije itd, proglašavaju ovde neke narodne poslanike za herojine, zato što su bezobrazne pa se usude da kažu nešto što pristojan čovek ne bi mogao ni da pomisli.

Što se tiče gospodina Babića, kada je govorio u Narodnoj skupštini, i tada mu je Milorad Mirčić pružio punu podršku, jer se mi zaista zalažemo godinama za ono o čemu je on tada govorio i taj pokušaj da se Bunjevci hrvatizuju nije od juče. Ali, jeste taj gospodin Žigmanov, gospodin Žigmanov, mi kažemo da je on ustaša i on jeste to. Samo nemojte molim vas da me prekidate. Slušali smo ga pre neki dan kako je ovde govorio – da poslanik Srbin, deo onoga kaže u hrvatskom Saboru, ne bi smeo izaći napolje. Dakle, mi dozvoljavamo mnogo toga i plašim se da će nam se obiti o glavu.

Pridružujemo se pozivu nadležnim organima, MUP-u pre svega, da se ozbiljno pozabave i ovim pismom i svim onim što se dešavalo prethodnih dana. Evo, vidimo sad kako javnost i Srbiju ismeva i ovaj samooteti novinar, pa kako se ismeva ovo što su pronađene stvari koje su 5. oktobra pokradene, itd. Dakle, sve to deluje onako kao sitnica, ali, mozak se slaže i moraju nadležni organi biti budni i reagovati u skladu sa ovlašćenjima. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Ja moram da vas pitam da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne)
Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se predsedavajući.

Član 27. u vezi člana 107, imajući u vidu i član 108, naravno, da ne bi ponavljali odredbe Poslovnika koje se vezuju za ono što je za najoštriju osudu. A za najoštriju osudu je u svakom slučaju svaka pretnja, svaki pokušaj da se destabilizuje država Srbija na način kako se to sada pokušava.

Svaki akt, svaka manifestacija radnje koja ugrožava našu stabilnost predstavlja opasnost za državu Srbiju. Ukoliko nismo jedinstveni, ukoliko ovo ne osudimo na najoštriji mogući način, dovodimo sebe u opasnost i na taj način doprinosimo da država Srbija bude ugrožena. To vlast Republike Srbije, mi koji participiramo u toj vlasti, ne smemo da dozvolimo.

Jednostavno, situacija koja nam nalaže oprez, budnost, a istovremeno s druge strane korišćenje svake moguće šanse ukoliko im se ukaže, a ima ih mnogo koji žele tu šansu da iskoriste, kao što je kroz ovo pismo to već nagovešteno, da destabilizuju državu, da smene vlast na neregularan način, nelegalan način – to svakako ne smemo da dozvolimo.

Zbog toga apel svim državnim organima, svim institucijama, svim onim koji su nadležni da se bave ovim pitanjima, da ovo pismo uzmu ozbiljno u razmatranje, da vinovnika ili vinovnike privedu pravdi, procesuiraju i da svako ko je za ovako nešto odgovoran bude krivično odgovoran na način koji podrazumeva najoštrije kažnjavanje. Ja vam se zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Jovanoviću.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne)
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Branko Ružić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Zahvaljujem, predsedavajući.
Gospodine Martinoviću, naravno da je ovaj sramni čin jedan poziv na linč i kao što se to obično događa, od strane anonimnog autora, nešto što je neprihvatljivo u jednoj demokratskoj državi kakva Srbija jeste.
Ovaj odnos prema našoj spoljnoj politici, prema politici koju personifikuje predsednik Republike i u odnosima sa Republikom Hrvatskom, gde ima mnogo teških i otvorenih pitanja, ali pokušavamo da pokažemo tu i na tom polju i liderstvo i da napravimo boljitak za budućnost svih nas u regionu.
Naravno da ću preneti, pre svega kao ministar u Vladi, ovo sramno pismo i nadležnim organima, pre svega ministru unutrašnjih poslova.
Ono što je važno za Srbiju, to je da je Srbija ozbiljna država, da takođe imamo i jasno definisane zakone koji tretiraju, između ostalog, i pitanja nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Ni na koji način ne smeju biti ugrožena prava svih predstavnika nacionalnih manjina, bilo da govorimo o Bunjevcima, Rumunima, Vlasima, Romima, Hrvatima. Imamo 21 nacionalni savet i mi se time ponosimo.
Oni koji su ekstremisti, oni koji na takav način sagledavaju bavljenje politikom i zaštitom svojih manjinskih prava, prosto ne pripadaju jednom uređenom društvu, a Srbija svakako jeste jedno uređeno društvo. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem ministru Ružiću.
Na član 3. amandman je podnela…
Izvinjavam se, povreda Poslovnika, narodni poslanik Aleksandar Martinović.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Nije povreda Poslovnika, javio sam se za repliku.

Pre svega želim da se zahvalim gospodinu Ružiću zbog toga što će obavestiti Vladu o ovom nemilom činu.

Ono što samo želim da dodam, simptomatično je da ovo pismo dolazi na adresu dr Babića pred predstojeće izbore za nacionalne savete u Republici Srbiji. Ono što sam zaboravio da kažem u svom izlaganju, to je da se autor ili autori ovog anonimnog pisma pozivaju na Hrvatsko nacionalno vijeće i oni prete dr Babiću u ime Hrvatskog nacionalnog vijeća zato što gospodin Babić smatra da su Bunjevci posebna nacionalna manjina, da ne pripadaju Hrvatskom nacionalnom korpusu nego da su posebna etnička zajednica koja živi pre svega na teritoriji Vojvodine, odnosno na teritoriji gradova Sombora i Subotice.

Zbog toga ja koristim ovu priliku da pozovem predstavnike Hrvatskog nacionalnog vijeća, ako treba mi ćemo im uputiti ovo pismo, kao što ćemo ga dati i kolegama iz poslaničke grupe iz SRS i svih drugih poslaničkih grupa, dakle, ja pozivam gospodu iz Hrvatskog nacionalnog vijeća da se izjasne vezano za ovo pismo, da ga osude i da kažu ko stoji, ako znaju ko stoji, dakle, ko je autor ovog pisma i ko je autor ovih monstruoznih pretnji, pre svega na račun dr Babića i njegove porodice, ali bogami i na račun celokupne države Srbije.

Dakle, nije pismo nimalo naivno, nije bezazleno. Tu se otvaraju mnoge veoma kompleksne teme, teme iz prošlosti, teme iz sadašnjosti. Ima tu mnogo stvari koje bi trebalo da se razjasne i kojima bi trebalo da se pozabave nadležni državni organi. Vama, ministre, još jedanput hvala.

Ali, želim da naglasim da će poslanička grupa SNS zaista učiniti sve da se ovde stvari isteraju na čistac. Niko u Srbiji ne može da bude obeležen i niko u Srbiji ne može da bude meta, bez obzira na svoju političku, nacionalnu, versku ili bilo koju drugu orjentaciju.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Martinoviću.
Kolega Mijatoviću, vi ste se javili. Samo mi recite, molim vas, osnov javljanja. Vi možete i po amandmanu, obzirom da imate vreme poslaničke grupe.
Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milorad Mijatović

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Ja ću se osvrnuti na ovo pismo.

Kao stranka koja se zalaže za prava nacionalnih manjina, zaista osuđujemo ovakav način dešavanja u Srbiji, pisanja anonimnih pisama, napadanje pojedinaca zato što pripadaju određenoj nacionalnoj zajednici ili nacionalnoj manjini.

Ja smatram da je Srbija jedna uređena zemlja i svima onima koji misle da će biti drugačija poručujem odmah – ne, Srbija će biti uređena zemlja, koja ima jasne službe bezbednosti, koje znaju šta rade i kako rade. Upravo očekujem da će službe bezbednosti dati odgovor i na ovo pitanje na način kako dolikuje jednoj demokratskoj zemlji.

Moram da naglasim da se u Srbiji svako mora osećati dobro, da je to dom svih onih koji poštuju Ustav i zakone ove zemlje. Zato našem kolegi narodnom poslaniku poručujem da – živite u svojoj zemlji i osećajte se veoma dobro, imaćete dobru zaštitu. Hvala.