Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 19 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Savez vojvođanskih Mađara

...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Karolj Čizik

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Demokratska stranka

...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Janko Veselinović

Pokret za preokret
...

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka
...

Snežana Malović

Socijaldemokratska stranka
...

Vesna Marjanović

Demokratska stranka
...

Vladimir Jovanović

Demokratska stranka

Zajedno za Srbiju

...

Miodrag Đidić

Demokratska stranka