Peta sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

06.11.2020.

Na Petoj sednici, održanoj 6. novembra 2020. godine, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmotrili su ostavku koju je na funkciju narodnog poslanika podnela Marija Jovanović.

Odbor je utvrdio da je na osnovu člana 88. Zakona o izboru narodnih poslanika i člana 198. Poslovnika Narodne skupštine u kome se podnošenje ostavke navodi kao jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koje je izabran, te predložio da Narodna skupština, u smislu člana 88. st. 3. i 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata imenovanoj narodnoj poslanici.

Članovi Odbora razmotrili su zahteve narodnih poslanica Maje Gojković, Dubravke Kralj i Ivane Popović za ostvarivanje prava na isplatu mesečne naknade na ime zakupa stana u Beogradu.

Članovi Odbora jednoglasno su doneli rešenje o ostvarivanju prava na isplatu mesečne naknade na ime zakupa stana u Beogradu narodnoj poslanici Maji Gojković, u periodu od 3. avgusta do 28. oktobra 2020. godine, kada joj je prestala poslanička funkcija.

Odbor je jednoglasno doneo rešenje o ostvarivanju prava na isplatu mesečne naknade na ime zakupa stana u Beogradu narodnoj poslanici Dubravki Kralj u iznosu od 35.000 dinara, počev od 1. septembra 2020. godine, kao i narodnoj poslanici Ivani Popović, počev od 1. oktobra 2020. godine.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio zahteve i jednoglasno dao pozitivna mišljenja za obavljanje drugih javnih funkcija narodnim poslanicima: prof. dr Vladimiru Marinkoviću, Gojku Palaliću, Dejanu Kesaru, Nenadu Barošu, Nandoru Kišu, dr Emeši Uri, Akoši Ujheljiju, Zoltanu Peku, dr Balint Pastoru, Žarku Mićinu i Marijani Krajnović.

Takođe, članovi Odbora razmotrili su i dali pozitivno mišljenje generalnom sekretaru Narodne skupštine Veljku Odaloviću i zamenicima generalnog sekretara Srđanu Smiljaniću i Branku Marinkoviću za obavljanje druge javne funkcije.

Odbor je jednoglasno doneo rešenje o utvrđivanju prestanka rada na položaju šefa Kabineta predsednika Narodne skupštine, te da je Miroslavu Šestoviću prestao rad na položaju šefa Kabineta predsednika Narodne skupštine, sa 3. avgustom 2020. godine, zbog proteka vremena na koje je postavljen.

Na kraju sednice, članovi Odbora razmotrili su i dali pozitivno mišljenje Đorđu Milićeviću da uz vršenje funkcije narodnog poslanika može da obavlja i posao Savetnika direktora preduzeća u Kabinetu direktora Preduzeća JP „Srbijašume“, po osnovu ugovora o radu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr sci. med. Darko Laketić, Željko Tomić, Luka Kebara, Branimir Spasić, Miroslav Kondić, Uglješa Marković, Dijana Radović, dr Dragana Barišić, Veroljub Matić, Adam Šukalo, Branimir Jovanović, Nebojša Bakarec, Sandra Božić i Ivana Nikolić.

Prisutni članovi

...

Darko Laketić

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Branimir Spasić

Srpska napredna stranka
...

Miroslav Kondić

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Marković

Socijalistička partija Srbije
...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Dragana Barišić

Srpska napredna stranka
...

Veroljub Matić

Srpska napredna stranka
...

Adam Šukalo

Srpska napredna stranka
...

Branimir Jovanović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Nebojša Bakarec

Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Sandra Božić

Srpska napredna stranka
...

Ivana Nikolić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 06.11.2020, 11:50