Šesta sednica Odbora za kulturu i informisanje

21.02.2023.

Sednica broj: 6

Predsedavajuci: Siniša Kovačević

Odbor: Odbor za kulturu i informisanje

Na sednici, koja je održana 21. februara 2023. godine, članovi Odbora za kulturu i informisanje razmotrili Informaciju o radu Ministarstva informisanja i telekomunikacija za period 22. oktobar – 31. decembar 2022. godine

Izveštaj je obrazlagao Mihailo Jovanović, ministar informisanja i telekomunikacija. Izveštaj se odnosio na normativne aktivnosti u okviru Ministarstva, sprovođenje projekata i nadzor nad regulatornim telima. Nakon rasprave, Odbor je glasao da usvoji predloženi izveštaj.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio Predlog zakona o filmskom i ostalom audiovizuelnom nasleđu i Predlog zakona o izmeni Zakona o kinematografiji, koje je podnela Vlada, u načelu. Predloge zakona obrazložio je Miodrag Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu kulture, a Odbor je nakon diskusije predložio Narodnoj skupštini da prihvati navedene predloge zakona.

Na sednici Odbora razmotren je i Izveštaj o poslovanju Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije“ za 2021. godinu i Izveštaj nezavisnog revizora. Izveštaje su Odboru obrazložili Dragan Bujošević, generalni direktor RTS i Branislav Klanšček, predsednik Upravnog odbora JMU RTS. Nakon rasprave koja je vođena povodom predstavljenih izveštaja, Odbor je glasao za njihovo usvajanje.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Siniša Kovačević, a prisustvovali su članovi i zamenici članova: Staša Stojanović, Edis Durgutović, Branislav Josifović, Nataša Knežević Tasić, Boško Obradović, Draginja Vlk, Aleksandar Jovanović, Rozalija Ekres, Branko Vukajlović, Dragana Miljanić, dr Danijela Grujić, Milorad Bojović, Tatjana Manojlović, Nataša Jovanović, Olja Petrović i Nataša Bogunović.

Prisutni članovi

...

Staša Stojanović

Srpska napredna stranka
...

Edis Durgutović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Branislav Josifović

Srpska napredna stranka
...

Nataša Tasić Knežević

Srpska napredna stranka
...

Boško Obradović

Srpski pokret Dveri
...

Draginja Vlk

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Jovanović

Narodni pokret Srbije
...

Rozalija Ekres

Savez vojvođanskih Mađara
...

Branko Vukajlović

Monarhisti
...

Dragana Miljanić

Srpska stranka Zavetnici
...

Danijela Grujić

Stranka slobode i pravde
...

Milorad Bojović

Srpska napredna stranka
...

Tatjana Manojlović

Demokratska stranka
...

Nataša Jovanović

Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Nataša Bogunović

Socijalistička partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 21.02.2023, 19:56