17. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

12.06.2018.

Na sednici od 12. juna, članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Članovi Odbora prihvatili su predlog članice Odbora Milanke Jevtović Vukojičić da se obavi zajednički pretres o sva tri predloga zakona.

Predložene zakone obrazložio je predstavnik predlagača, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak istakavši da njihovo donošenje predstavlja osavremenjivanje ustavnog okvira u skladu sa razvojem demokratije u društvu. U skladu sa Akcionim planom za Poglavlje 23, Ministarstvo je preuzelo obavezu da u saradnji sa svim zainteresovanim stranama, a pre svega sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina, pripremi ove izmene i dopune zakona.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama je usklađen sa ustavnim položajem, prilagođen i usklađen i sa ostala dva predloga zakona, a dve glavne novine se odnose na upotrebu manjinskih jezika u Narodnoj skupštini i upotrebu manjinskih jezika na delu teritorije jedinice lokalne samouprave.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina predviđa izmenu u delu upotrebe i izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti u javnim registrima. Ovaj Predlog predviđa da se svako izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti evidentira i omogući da se taj podatak koristi u afirmativnom smislu.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina je krovni zakon o nacionalim savetima. Donosi se radi prilagođavanja Zakona iz 2009. godine odlukama suda od 2014. godine, ali i radi usklađivanja karakterizacije saveta, zapošljavanja, boljeg raspolaganja novcem, kao i depolitizacije nacionalnih saveta.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su u načelu sva tri predloga zakona i za izvestioca Odbora na sednici Narodne skupštine odredili članicu Odbora Ljiljanu Malušić.

U nastavnu sednice, Odbor je jednoglasno prihvatio izmenu Odluke o organizovanju javnog slušanja. Javno slušanje, koje je trebalo da se održi 15. juna 2018. godine, odlaže se, a o novom terminu Odbor će se izjasniti naknadno. Takođe, tema javnog slušanja biće „Borba protiv nasilja nad starijim osobama“.

Sednici je predsedavala zamenica predsednika Odbora Maja Videnović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nataša St. Jovanović, Milanka Jevtović Vukojičić, Ljibuška Lakatoš, Ljiljana Malušić, Olivera Ognjanović, Marjana Maraš, Olena Papuga, Vesna Ivković, Elvira Kovač, Milena Turk, Ružica Nikolić, Jasmina Karanac i Marija Janjušević.

Prisutni članovi

...

Maja Videnović

Demokratska stranka
...

Nataša Jovanović SNS

Srpska napredna stranka
...

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
...

Ljibuška Lakatoš

Srpska napredna stranka
...

Ljiljana Malušić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Ognjanović

Srpska napredna stranka
...

Marjana Maraš

Socijalistička partija Srbije
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Vesna Ivković

Socijalistička partija Srbije
...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Milena Turk

Srpska napredna stranka
...

Ružica Nikolić

Srpska radikalna stranka
...

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Marija Janjušević

Srpski pokret Dveri
Poslednji put ažurirano: 19.06.2018, 12:31