OSMA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA, 27.12.2010.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Slađan Mijaljević, koji želi reč. Izvolite.

Slađan Mijaljević

Srpska radikalna stranka
Poštovana predsednice, gospođo ministar, podneo sam amandman u članu 7. da se u uslugama po ugovoru sa jedne stavke skine nekih šest miliončića dinara, što je svakako manje od onih 30 miliona evra za onaj aviončić. Usluge po ugovoru znače angažovati nekoga van državne uprave ili duplirati posao. U svakom slučaju, složićete se da u ovako teškoj ekonomskoj situaciji trebamo štedeti što više.

Jer, i sami ste još 2003. godine, kad kažem sami mislim na DOS koji je porobio ovu Srbiju kao NATO pešadija, dakle, sami ste još 2003. godine doneli Strategiju o suzbijanju siromaštva u Srbiji. Glavni cilj je bio da se za sedam godina, tj. ove 2010. godine to siromaštvo svede ili smanji za čak 50%. Meni se nešto ne čini da ste uspeli u tome, čak mi se čini da ste postigli suprotan efekat, odnosno da ste podigli za jedno 500% siromaštvo u Srbiji.

S druge strane, imate na desetine agencija koje rade u okviru Vlade, oko Vlade, itd, a sad vam opet treba i novac za usluge po ugovoru. Ko vam to još sa strane treba, kad su vam sve sami stručnjaci u Vladi? Sećate se onog od malo pre, povodom aviončića – stručnost iznad politike.

Ja vam zaista, pojedinim ministrima i članovima Vlade, odajem dužno poštovanje, pokazali ste izuzetnu stručnost u jednome, a to je u destrukciji. Uspeli su da takvom destrukcijom razbiju ovu Srbiju da ni NATO bombardovanje nije više tako strašan događaj koji nam se desio. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Mladenović.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Marić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dušan Marić

Srpska radikalna stranka
Mi ovim amandmanom predlažemo da se Nacionalnom savetu za saradnju sa Haškim tribunalom sredstva za usluge po ugovoru sa šest miliona i 244 hiljade smanje na 244 hiljade dinara.

Jednostavno, smatramo da saradnju Srbije sa Haškim tribunalom treba privoditi kraju, a da u okviru te strategije treba drastično smanjiti sredstva za saradnju sa ovom banditskom međunarodnom zločinačkom antisrpskom institucijom. Evo naših argumenata.

Direktno ili posredno Haški tribunal ubio je 15 Srba. Ubijen je svaki šesti Srbin koji je optužen od strane Haškog tribunala. U istoriji civilizacije nije postojao sud, čak ni u vreme inkvizicije, koji je tako masovno ubijao osumnjičene. Broj Srba koje je ubio Haški tribunal jednak je ukupnom broju optuženih Hrvata, dva puta je veći od ukupnog broja optuženih Muslimana i četiri puta veći od ukupnog broja optuženih Šiptara. Broj Srba koje je Haški tribunal ubio veći je od ukupnog broja Hrvata, Muslimana i Šiptara zajedno koji su osuđeni pravosnažnim presudama od strane Haškog tribunala.

Za nedokazano ubistvo u logoru Srbin Duško Tadić osuđen je na tri decenije zatvora. Hrvat Dražen Erdemović, koji je priznao da je ubio 130 ljudi, dokazanim ubistvom 75 ljudi, osuđen je na pet godina zatvora i pušten na slobodu da ide kući. Zbog toga što je u vreme akcije "Bljesak" srpska vojska Krajine na Zagreb ispalila pet raketa koje su ubile sedam hrvatskih civila, Milan Martić je osuđen na tri decenije zatvora. Istog dana, u zapadnoj Slavoniji, hrvatska vojska je ubila 281 Srbina, 500 ranila, 18 hiljada proterala, a zbog toga Haški tribunal nije još uvek izrekao ni jednu osuđujuću presudu protiv Hrvata.

Komandant muslimanske vojske u Srebrenici, Sefer Halilović, odgovoran za ubistvo više od 3,5 hiljade Srba, za potpuno uništavanje više od 140 srpskih sela, oslobođen je bilo kakve odgovornosti i pušten je na slobodu. U isto vreme, potpredsednik Republike Srpske, Biljana Plavšić, žena koja je ni kriva ni dužna učestvovala u tom ratu, nije izdala nijednu vojnu komandu, osuđena je na 11 godina zatvora.

Predsednik parlamenta Republike Srpske, Momčilo Krajišnik, koji u ratu nije izdao nijednu vojnu naredbu, čiji parlament nije doneo nijednu odluku koja je suprotna međunarodnom pravu i zakonima bivše Jugoslavije, osuđen je na tri decenije zatvora. Ali zato protiv Sefera Halilovića, komandanta muslimanske vojske koja je samo u Sarajevu ubila 5.000 srpskih civila, nije uopšte optužen za zločin nad Srbima.

Poslednji primer koji ću vam navesti je primer Vojislava Šešelja i Ramuša Haradinaja. Vojislav Šešelj je optužen zbog toga što je držao zapaljive političke govore u vreme rata. Zamislite koji zločin. Ramuš Haradinaj optužen zbog toga što je učestvovao i direktno izvršio nekoliko stotina ubistava. Obojica se predala Haškom tribunalu.

51/1 BD/IP 20,30-20,40

Vojislavu Šešelju za osam godina nije dozvoljeno da za jedan jedini minut, do početka suđenja, u toku suđenja, izađe na slobodu, čak ni u vreme sahrane majke, a Ramušu Haradinaju je dozvoljeno da izađe na slobodu, da se čovek bavi politikom i na kraju oslobođen odgovornosti.

Da završim. Umesto da kažete – dosta, stop ovoj haškoj tiraniji, stop sramnoj saradnji sa Haškim tribunalom, stop ponižavanju Srbije, vi predlažete da mi izglasamo da građani Srbije ovu sramnu saradnju u 2011. godini plate sa 44 miliona dinara.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Milan Avramović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Izvolite potpredsednice.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Hvala vam, gospođo predsednice. Gospođo ministar, ovo je skandalozno zaista, da mi moramo i u 2011. godini iz džepova siromašnih građana Srbije da izdvajamo po ovoj poziciji specijalizovanih usluga i ugovora novac za prevođenje i harmonizaciju sa zakonima EU.

Srpska radikalna stranka je izričito protiv ulaska u EU i mi verujemo da će u 2011. godini taj procenat građana Srbije koji slede takav naš stav biti veći. Moram da vas podsetim da najnovije istraživanje iz oktobra meseca pokazuje da je sa 70%, sa koliko ste se hvalili u kampanji 2008. godine, ta podrška je sada 44% od ispitanih. Ta iluzija o tome da nas tamo čeka bolji život jednostavno više ne može da prođe kroz normalnog čoveka, koji je sve siromašniji, bez posla i koji zna da su nam države članice EU otele teritoriju, odnosno da nam otimaju Kosovo i Metohiju i da se na tome neće zaustaviti.

Imam jedno konkretno pitanje i time ću završiti, za vas. Da li vam je poznato koliko do sada košta opremanje tzv. Srpske kuće u Briselu, koja je tik u sklopu naše ambasade, s obzirom na to da mi raspolažemo nekim informacijama da je celokupno opremanje Srpske kuće bilo sa nameštenim tenderom ili tenderom po pozivu za osobu koja je bliska Božidaru Đeliću, potpredsedniku Vlade za evropske integracije?

Radi se o opremanju u smislu nameštaja i svega onoga što je potrebno za jedno takvo zdanje, a inače mi verujemo da Srbija nikada neće ni ući u EU, što se nas tiče i našeg predsednika, koji je danas najveći antiglobalista i pobornik takve politike protiv NATO i EU. Onda je besmisleno da više pljačkate građane Srbije na ovakav način, a pogotovo za tu tzv. Srpsku kuću u Briselu. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 7. stav 1. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 7. stav 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Stevanović.

Izvolite.

Dragan Stevanović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovo sam pomenuo u načelnoj raspravi. Gospođo Dragutinović, mi od vas tražimo, i ovim smo vam stvorili preduslove, da u 2011. godini ukinete Kancelariju za decentralizaciju, odnosno, izvinjavam se, kancelariju, ne znam više ni kako se zovu, ko zna ko se sve decentralizacijom i regionalnim razvojem bavi u Srbiji, Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja. I nije tačno da smo mi doveli u pitanje

funkcionisanje nego smo skinuli gotovo sve što može da se skine sa pozicija zgrade i građevinski objekti, usluge po ugovoru i čini mi se tamo transferi ostalim nivoima vlasti.

Pitam vas, gospođo ministar, i vaše kolege, pošto očigledno vidim da sve znaju i sufliraju, da li znaju ko se sve danas bavi regionalnim razvojem u Srbiji? Da li znaju da vam nabroje, što sede tu? Ne znaju ni oni, ne zna niko. Bavi se Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, pa se bavi ova kancelarija, pa se bavi Kancelarija koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu, pa se bavi Kancelarija za ekonomski razvoj itd. To je bivša Kancelarija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Nikada većeg regionalnog razvoja u Srbiji od 1990. godine nije bilo od kako ste se vi dohvatili bavljenja poslom uravnoteženog regionalnog razvoja Republike Srbije. Vi ste ovde napisali, gospođo Dragutinović, odnosno oni koji su ovo pisali, pazite – smanjiće se mogućnost za angažovanje stručnih usluga lica na pripremi programskih i planskih dokumenata koji se odnose na održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.

Gospođo Dragutinović, ko se bavi izradom planskih i strateških dokumenata? Bavi se Ministarstvo, odnosno Agencija za prostorno planiranje, pa ste vi, gospođo ministre, iz Vlade poslali ovde jedan dokument koji je ova skupština u jednoj vrlo odvratnoj političkoj atmosferi usvojila, a to je Zakon o regionalnom razvoju. Vidite, njime ste predvideli regionalne razvojne agencije, koje će se baviti razvojnim dokumentima i regionalnim održivim razvojem, ali neće biti finansirane iz budžeta Republike Srbije.

Znate li, gospođo ministar, koliko ste akreditovali regionalnih razvojnih agencija do sada? Novu niste ni jednu. I ako ste akreditovali, akreditovali ste one koje su postojale i bez ovog zakona, a ponavljam, regionalne razlike u Sribji nikada nisu bile veće.

Evo vam dobra šansa da u 2011. godini ovu kancelariju ukinete. Nismo ovde ukinuli plate, ostavili smo mogućnost da te ljude rasporedite u okviru državne uprave, koji vam trebaju i od kojih imate koristi. One od kojih nemate koristi pošaljite u penziju, isplatite im otpremnine, ali ćete za sve naredne godine budžeta i generacija jedan balast skinuti sa leđa. Pokažite volju, podržite predlog SRS, a regionalnim razvojem nek se bavi ministarstvo, ako ga ne ukine u rekonstrukciji Vlade.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 1. stav 7. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Radovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 7. stav 1. amandman je podneo narodni poslanik Mirko Munjić.

Izvolite, gospodine Munjiću.

Mirko Munjić

Srpska radikalna stranka
Amandmanom na član 7. stav 1. traženo je smanjenje određenih novčanih sredstava koja su predviđena za rad osnovnih tužilaštava i to smanjenje novčanih iznosa koja apsolutno ne utiču na rad ovih organa. Tako je traženo u stavu 1. da se u bruto iznosu izvrši smanjenje od 13 miliona i 423 hiljade dinara, a pored ovoga još je traženo da se u stavu 2. razdeo 8. na ekonomskoj klasifikaciji materijal 426 sa 28 smanji na 20 miliona, za osam miliona dinara, a istovremeno da se ekonomska klasifikacija 423 usluge po ugovoru sa 15 smanji na 10 miliona dinara, dakle, u bruto iznosu od pet miliona dinara.

Ovde je traženo u stvari smanjenje onih simpozijuma, smanjenje kongresa, smanjenje svih onih susreta i svih onih veš mašina za pranje para u pravosuđu.

Mi smo tražili ovim amandmanom uštede na onim stavkama koje apsolutno ne utiču na rad tužilaštva kao državnog organa. Vi kažete da bi smanjenje uticalo na rad ovih organa. Kako to ušteda na uslugama po ugovoru ili ušteda na materijalu ugrožava rad osnovnog javnog tužilaštva.

Sada ću vam reći šta ugrožava rad tužilaštva. Rad tužilaštva kao i ostalih pravosudnih organa ugrožavaju korupcija u radu ovih organa koja je jako prisutna u pravosudnim organima i to mnoga istraživanja su pokazala. Zatim, držanje predmeta u fiokama po godinu, dve i više dana i to je konstatovano, zatim, rad po partijskim nalozima. To je rak rana našeg pravosuđa i našeg pravosudnog sistema. Dalje, rad tužilaštva ugrožava najviše nakaradna i ova kvazi reforma pravosudnog sistema.

U tom grmu, gospodo iz Vlade, tražite zeca, a nikako ne na uštedama na materijalu, na uštedama na uslugama po ugovoru. Kako uopšte očekujete da ti državni organi, mislim na tužilaštva, na te organe, rade svoj posao kao nezavisni organi, onako kako im to Ustav i zakon nalažu, kada vam oni sami poručuju da iz jednog kršenja Ustava vi ovim reformama sada koje radite ulazite u još veće kršenje Ustava. Jadna je takva reforma pravosudnog sistema. Hvala.