Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2013.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Poštovani građani Srbije, targetirali smo najveći problem u našem društvu. Po mišljenju DS to su svi vodoinstalateri, čistačice, higijeničari. Targetirali smo taj problem i dobro je.
Međutim, ono što gospodin Đelić ne shvata ili ne želi da shvati, ili pogrešno interpretira i zahvalan sam gospodinu Krstiću za to što je prihvatio amandman odbora, a to je da je Narodna skupština Republike Srbije nezavisno telo, nezavisna institucija, da ne može da zavisi od Vlade i od bilo kojeg tela ili organa u Vladi. Ono što više čudi i što pokazuje te višeslojne i višestruku struju u DS jeste to – zašto gospodin Đelić jednom kolektivnom organu kao što je Administrativni odbor Narodne skupštine, kolektivnom, u kojem su članovi koji imaju aktivnu ulogu u radu i u odlučivanju Administrativnog odbora, a iz redova su DS i zahvaljujem se tim ljudima, kao i ostalim članovima Administrativnog odbora, zašto njima ne veruje? Šta tu donosi jedan kolektivni organ pojedinačno? Šta jedan član tog organa može da donese pojedinačno? Zašto ne veruje svojim ljudima koji su delegirali u Administrativni odbor
Ne bih želeo pojedinačno te ljude da prozivam, nisu zaslužili tako nešto, ali sa druge strane ono što takođe ne poznaje, ne zna ili prikriva – ko određuje i ko daje saglasnost na sistematizaciju radnih mesta u nezavisnim regulatornim telima? Odbor za finansije? Neki drugi odbor? Ne, Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine Republike Srbije. To je logika da se zadrži i nezavisnost nezavisnih regulatornih tela i Narodne skupštine i da oni koji daju saglasnost na sistematizaciju, daju saglasnost i na buduća povećanja broja radnih mesta. To nije vlasništvo ni Zorana Babića ni bilo koga pojedinačno.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Krstić.

Lazar Krstić

Samo da odgovorim. Pripremili smo odgovor na to drugo pitanje. Nismo ga poneli sa sobom, pošto danas nije rasprava o budžetu, ali dobićete ga sledeći put.
Da vam objasnim tačno kako, zašto i koliko se neće izvršiti od toga, ali o tom potom. Što se tiče ovoga što postavljate pitanje za sledeću godinu, što jeste tema ne danas, ali će biti, 3,2% u odnosu na 1,5 koliko je…
Samo bih vas podsetio da je u godinama kada je bilo zabranjeno zapošljavanje 2009. i 2010. godine rast plata bio 1,7% – 1,8% po godini. Mislim da to odlično objašnjava tu razliku. Mi smo je adekvatno planirali, za razliku od ranije. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Dovoljno je sa replikama.
Reč ima narodni poslanik Jovan Palalić, po amandmanu.
(Božidar Đelić, s mesta: Znači, oni imaju prednost.)
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine ministre, gospodine potpredsedniče, kolege poslanici, rasprava je o amandmanu koji je podnela poslanička grupa DSS na član 1.
Videli ste gospodine ministre, iako je ovaj predlog zakona i ova mera o kojoj raspravljamo već ovoliko vremena imala za cilj rešavanje finansijskih i budžetskih problema, mi raspravljamo o državnoj upravi. Zato sam vam rekao da ta stvar nije samo i ne dotiče samo budžet, nego se tiče celine problema koji ovde imamo.
S obzirom da se povela rasprava da li je ovo zamrzavanje, da li je ovo zaustavljanje procesa, da li je nešto drugo i dalje mislim da se ovim konzervira trenutno stanje. Šta je problem u tom konzerviranju?
Činjenici da smo se svi ovde složili, sve poslaničke grupe da je stanje koje se tiče broja zaposlenih u javnoj administraciji neizdrživo. Ako konzerviramo jedno neizdrživo stanje, kako smo rešili problem javne potrošnje? Nismo ga rešili. U činjenici da imamo veliki broj zaposlenih u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, javnim preduzećima ovim zaustavljamo i nivo javne potrošnje se zadržava.
Zato smo gospodine ministre insistirali da se ova stvar reši hitnom reformom državne uprave u narednih mesec, dva. To je moguće gospodine ministre. Vrlo je moguće. Prvo da se primeni Zakon o državnim službenicima, da se hitno donese u Narodnu skupštinu zakon o zapošljavanju u lokalnoj samoupravi i autonomnoj pokrajini. Godinama stručne službe u Ministarstvu državne uprave rade analizu potreba pojedinih organa državne uprave i zna se koliko izvršilaca je tu potrebno. Zakonom o lokalnoj samoupravi ćete omogućiti lokalnim samoupravama da rešavaju problem.
S druge strane, gospodine ministre, vaša poruka javna da se ulazi u reformu državne uprave koja podrazumeva racionalizaciju je poruka ovim sad ljudima koji su zasnovali radni odnos i niko ih ne može skloniti ili onima koji su eventualno planirali dok se reforma ne završi je sledeća - možete se zaposliti, ali to traje mesec, dva, ostaćete bez posla, jer niste potrebni za funkcionisnje dalje državne uprave. Zapošljavate se partijski. Dolazite tu zato što treba da rešimo neke probleme. Ti ljudi, svejedno, i ovi, do 2015. godine, čiji je status zamrznut, hoće li oni ostati bez posla ako su višak? Ja bi voleo to od vas da čujem. U procesu racionalizacije. Treba im to saopštiti.
Prema tome, gospodine ministre, ovo stanje koje ste predložili ovim zakonom jeste održavanje nivoa javne potrošnje koji je bio do sad, a on je neodrživ. I zato smo mi tražili da se umesto ove situacije kuju ste predložili hitno uđe u racionalizaciju stvaranjem efikasne i bolje državne uprave koja je državi potrebna, prvo zbog njenih građana a onda zbog investitora koji se svakodnevno na stanje u državnoj upravi žale.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Ministar Krstić. Izvolite.

Lazar Krstić

Samo da budemo vrlo jasni.
Ne mislim da je moguće na adekvatan način sprovesti reformu državne uprave u dva meseca. Ako pričamo o tome da ćemo uvesti sistem učinkovitosti, ako pričamo o tome da ćemo menjati sve moguće zakone koje treba da promenimo da bi smo to uradili, ako pričamo o uvođenju neke ravnopravnosti i menjanju sistema koji podrazumeva trenutno 900 različitih koeficijenata, koji životno utiču na građane i zaposlene u različitim delovima javnog sektora, ne mislim da se to može uraditi u roku od dva meseca.
Ali, ako ste vi već sigurni da se može uraditi u roku od dva meseca onda zašto meni postavljate pitanje šta to znači i šta bi to značilo? Da znam šta to znači i šta bi to značilo, isto da sam imao kada je budžet pravljen, pre 1. novembra detaljnu bazu podataka zaposlenih po svim različitim organima sa tim kada će ko ići u penziju i šta će to podrazumevati, mogao bih i da planiram tačno koliko će biti fonda plata. Nažalost, mi tu preciznost nemamo.
Moramo prvo da je, to je ono što kažem da je već krenulo, imamo ogromnim delom 99% što se tiče registra zaposlenih, a velikim delom što se tiče registra institucija koji se paralelno pravi. Čak i sa tim ne mislim da je dva meseca dovoljno da se to sprovede na način koji će biti adekvatan. Samo da raščistimo neke stvari. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Jovan Pavlović, replika.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
  Koji je to rok, gospodine ministre? Koji je rok? Govorim o tome da se o reformi državne uprave priča prethodnih pet, šest godina. Ne želim da verujem da bilo ko ko je pričao o tome nije nešto radio u okviru svog resora, tj. da bar stručne službe na nivou pomoćnika državnog  sekretara nisu radile određene statistike koji je broj neophodan izvršilaca u pojedinim segmentima da bi jedno ministarstvo, jedno javno preduzeće, jedan drugi organ državne uprave dobro funkcionisao. Hoću da verujem da se to nešto radilo i da postoje neki podaci koji bi vama pomogli da se izađe sa planom racionalnizacije u državnoj upravi.
Ako to nije bio slučaj od 2007. godine, kada je faktički prema Skupštini prestao zakonodavni proces kada je u pitanju državna uprava, onda je to strašno. Voleo bih da čujem od vas da se nije radilo prethodnih pet godina ništa po tom pitanju.
Što se tiče zakonodavnog proces, zakon koji se tiče radnih odnosa u lokalnoj samoupravi i autonomnoj pokrajini je jedan vrlo jednostavan zakon koji nema potrebe da se, čak koliko sam čuo, u formi nekog prednacrta radi, jer je već rađen u ministarstvima. On će da reši velike probleme sa viškom zaposlenih unutar lokalnih samouprava i primena Zakona o državnim službenicima. Ako nemamo te podatke, nijedan od tih podataka onda se sa vama slažem da to nije moguće u roku od dva meseca i onda je to strašno za državu. Ali, ako počinjemo od nule, molio bih vas zbog urgentnosti problema da nam kažete koji je to rok u kojem Vlada RS može da izađe pred javnost, Narodnu skupštinu i kaže – mi ulazimo u proces stvaranja efikasne državne uprave koja podrazumeva racionalizaciju, profesionalizaciju i sve ono što je potrebno da dobijemo jaku državnu upravu.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Krstić.