Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2013.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član. 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Senić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Senić.
...
Demokratska stranka

Aleksandar Senić

Demokratska stranka
Hvala gospodine predsedavajući.
Tražiću da se obratim predstavniku Vlade, tako da vas molim da date pauzu dok ne dođe gospodin ministar.
Predložio sam amandman kojim je bilo predviđeno da se efekat ukidanja poreskog kredita odloži za godinu dana. Gospodine ministre, pošto ne znate kako funikcionišu stvari…
(Predsedavajući: Molim vas, narodni poslanici, samo malo tišine.)
… u Srbiji, između ostalog želim da vam objasnim i kako će ovaj zakon funkcionisati na mala i srednja preduzeća. Mala i srednja preduzeća će zbog ovog zakona iskazivati manju dobit, što će značiti nižu osnovicu za oporezivanje, što će značiti niže fiskalne prihode, a sa druge strane, zbog male dobiti će biti veće kamate u bankama i preduzeća jednostavno neće moći da opstanu. Trenutno je u blokadi 53 hiljade privrednih društava.
Sa druge strane, Američka privredna komora se obratila nama poslanicima sa zahtevom da se ovaj zakon odloži za godinu dana. Samo ću dve rečenice iz njihovog zahteva da vam citiram: „Ovakva izmena će imati ozbiljan uticaj na poslovne planove koji su već pripremljeni za 2014. godinu. Efektivna stopa poreza na dobit za firme koje imaju velika ulaganja u opremu i objekte u 2012. godini je bila na nivou od 5%, a u dve godine se, uz ove izmene, povećava tri puta na 15%.“. Vidimo se za godinu, dve dana i videćete da ovaj efekat koji ste predvideli od osam milijardi 2015. godine…
(Predsedavajući:Vreme.)
… neće biti realizovan.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Krstić.

Lazar Krstić

Hvala gospodine Seniću.
Ja sam se vratio to da čujem, to sam čuo i na Odboru juče, tako da nije ništa novo, ali je dobro da sam tu, da mogu da vam odgovorim na to.
Prvo, vi ste u vašem izlaganju sugerisali ili pozvali, nisam siguran, da mala i srednja preduzeća treba da krše zakon ili će kršiti zakon, da će prikazivati manju dobit. Nadam se da to nije to. Dalje, kažete da Američka privredna komora poziva. Naravno, svako štiti svoje interese. Svako gleda da zaštiti svoje interese. Ja nažalost, ne nažalost, na sreću štitim interese države, i nažalost ne mogu da udovoljim svim drugim interesima ovde. Ovo su teške stvari i teške mere. Trebalo je da budu preduzete ranije, neke od njih su i bile preduzete ranije, čak i u ovom domenu i ja, obzirom na moju funkciju, i ova Vlada nema izbora nego da uradi ovo.
Slažem se sa vama i to smo se juče složili na Odboru, da nije idealno što se ovo radi već za sledeću godinu, uzevši u obzir da je investicioni ciklus vrlo često i duži od godinu dana. Nažalost, to je isto nešto gde nemamo puno izbora i zato smo mi u oktobru, kada smo prvi put pričali o ovim merama, što je već dva meseca unazad, odnosno tri meseca pre kraja godine, što naravno nije dovoljno, ali je bar manje od ovog što ste ovde sugerisali iz tog pisma, jasno najavili da ćemo ukidati ove investicione podsticaje koji inače ne postoje na drugim mestima.
Naposletku, ovo što kažete, nadam se da ćemo se videti za godinu, dve i da ćemo biti u situaciji, biti u prilici da možda snizimo neki porez, zato što imamo manje strukturnih problema, samim tim i manji strukturni deficit na kome radimo. To bi bio moj odgovor. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima Aleksandar Senić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandar Senić

Demokratska stranka
Poštovani gospodine ministre, nikada nisam pozivao na kršenje zakona, samo vam objašnjavam kako stvari funkcionišu u Srbiji. Kao što niste znali da na univerzitetu svi na određeno vreme, asistenti na tri godine, docenti na pet godina, vanredni profesori na sedam godina, a da su samo redovni profesori u stalnom radnom odnosu, tako vam objašnjavam kako funkcioniše izrada finansijskih izveštaja u privrednim društvima, naročito u malim i srednjim preduzećima, gde je ipak moguće prikazati ovako ili onako.
Pričam vam o situaciji, kako funkcioniše u Srbiji. Voleo bih da vi, kao ministar, ili promenite rad poreske uprave, pa da se zakoni striktno poštuju itd, ali mislim da nemate mogućnost da to uradite za ovako kratko vreme. Sa druge strane, mi se nismo bunili kada su iz SAD dolazile tolike investicije i smatram da to nije bio samo njihov interes, već interes Srbije da oni budu najveći investitor u Srbiji i da donesu najviše investicija.
Mislim da je fer prema onima koji su najviše investirali u Srbiji, da im se kaže da neko pravilo neće važiti za godinu dana, a ne za 25 ili 28 dana, jer jednostavno ljudi nisu spremni na to. Toliko od mene. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Gospodine ministre, izvolite.

Lazar Krstić

Hvala.
Samo da budemo vrlo jasni. Ovo je u interesu tih privrednika koji su ovde investirali, jer nikom nije u interesu da država ode u bankrot. Zbog toga smo preduzeli ove mere i razmišljamo dugoročno, kao bismo izašli na zelenu granu, za to nam treba tri do četiri godine, u potpunosti da svedemo javni dug, da krene da opada, uzev u obzir čitavu situaciju i zbog toga smo bili prinuđeni na ovu meru. Obavio sam neke razgovore sa privrednicima i u tom domenu, iako to škodi, odnosno ide na štetu, podizanje PDV građanima, ova mera ide na štetu individualnim privrednim subjektima, ali i svima kolektivno, koji učestvuju u privredi Srbije, zapravo sve ovo ide u korist. Jedini je način da se zapravo stvari postave tamo gde treba da budu. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 4. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Balša Božović, mr Božidar Đelić i Srđan Milivojević i zajedno dr Nenad Popović, Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milan Lapčević.
Reč ima narodni poslanik Božidar Đelić.

Božidar Đelić

Demokratska stranka
Ovo je četvrti i poslednji put da se javljam ovim povodom i znam da su svi ovde umorni, ali imamo povećanje. Vi kažete – vidimo se za godinu dana, za dve, za tri, pa ćemo videti da li smo mi teoretski u pravu.
Gospodine ministre, u protekla tri meseca imate povećanje sa 20 na 53 hiljade privrednih subjekata u blokadi. Gospodine ministre, imate svake nedelje na stotine firmi koje su izbrisane iz APR po automatizmu nekog drugog zakona o kome ovde ne pričate. Gospodine ministre, banke su nam upravo rekle da ne naplativa potraživanja su formalno 30%, a zapravo u mnogim bankama više od 50%. Tako da u proizvodnom sektoru mi nemamo pravo na grešku.
Ovaj zakon je greška, a naročito zbog toga što nema efekta sledeće godine. Treba ga povući. Direktno gađa ekonomiju znanja, jer tu su jedini podsticaji za ono što se prikazuje kao brend i kao ne materijalna korist i to jedino ako imaju sve druge zemlje, vi to kupujete.
Samo da vam kažem poštovani narodni poslanici, o mnogo čemu smo danas pričali, i upravo sam dobio informaciju, pošto je rečeno da je sve ovo dobro urađeno, u Užicu je danas raspisan konkurs za 12 novih radnih mesta za stalno. Samo toliko. Znači, sve ove mere, pa i ova, upravu je moj kolega Senić, videćete kako će ljudi prikazati manje i videćete da sve ove mere zato što dolaze u nevreme i što birate najlošije moguće instrumente, u poreskoj da udarite povećanje niže stope PDV najsiromašnijem, a u ekonomiji, tamo gde ste napravili toliko faulova sa ne slogom, sa kontradiktornim porukama, vi ukidate jedine moguće podsticaje koje imamo danas za nikakav budžetski benefit. Ovo je loše, odustajte od ovoga.