Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2013.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Božidar Đelić, povreda Poslovnika.

Božidar Đelić

Demokratska stranka
Član 107, dostojanstvo. Veoma kratko. Neistina je iznesena. Tokom našeg mandata nismo zadužili, nego naprotiv, u Pariskom klubu uspeli smo smanjenje duga za 66%.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Molim vas, nemojte da replicirate.
Instituciju povrede Poslovnika nemojte koristi za replike.
Da li još neko želi da govori o amandmanu?
Reč ima ministar.

Lazar Krstić

Ako možemo da se vratimo na temu i da se izdignemo, samo bih hteo da kažem da svi shvatamo da ova mera nije popularna. Ona je neophodna. Zato smo je preduzeli. Mislim da je po malo neodgovorno njome se koristiti van konteksta celokupne situacije u kojoj se nalazimo, čak i da ostavimo po strani to ko je kada imao priliku da spreči da se u ovakvoj situaciji nađemo. Bitno je da svi razumeju i da građani razumeju da se ovo ne podiže tek tako sa 8 na 10%, već da je to u principu jedina stvar koju smo mogli da uredimo, poslednja stvar koju bismo hteli da uradimo. Kao takva, nije dobra mera ono što ćemo mi raditi kako bismo što pre stvorili uslove da u budućnosti možda i smanjimo PDV jeste suzbijanje sive ekonomije i reforma poreske uprave. Samo to bih hteo da kažem u odgovoru na čitavu polemiku.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Gospodine Lapčeviću, možete da koristite samo vreme poslaničke grupe, ukoliko želite. Ministar je odgovorio svima.
...
Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine ministre, samo kratka reakcija na ono što ste rekli da je ovo nepopularna, ali zadnja mera koja je mogla da se povuče i da posle ovoga nema ništa. Šta ćemo ako ona ne uspe? Da li ima posle toga života? Valjda ima.
Nije zadnja mera. Zadnja mera bi bila da ste prethodno od 201 milijarde predviđene za plate radnika u državnoj upravi smanjili na 194, a ne povećali na 208, da ste svojim kolegama ministrima uskratili diskrecione troškove sa 87, koliko je bilo prošle godine, na 80, a ne povećali na 96.
Kada skratite onima koji imaju najviše, onda možete da kažete – sada ćemo da uvedemo porez veći i na osnovne životne namirnice. Skratite prvo vašim kolegama, ministre, diskrecione troškove, pa onda udarite na sirotinju. To je valjda logično i normalno.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima ministar.

Lazar Krstić

I te kako jeste i skratili smo diskrecione troškove, skratili smo plate najbogatijima. Skratili smo i mandate, odnosno trajanje naknada upravo narodnim poslanicima, ministrima i svim ostalim izabranim licima koji ostanu bez posla. Nije zadnja mera, nisam rekao da je zadnja mera, nego je poslednja koju smo izabrali, zato što je prosto moralo da se popuni deficit koji bismo inače imali da nismo preduzeli ove mere.
Prema tome, vrlo je jasno da smo uradili sve onim redosledom i do one mere do koje je bilo s jedne strane neophodno, a s druge strane socijalno odgovorno. Na taj način smo to uradili. Svakako da će ove stvari koje preduzimamo, strukturne reforme kojih se prvi put hvatamo, na ozbiljan način, naročito u javnom sektoru, od javnih preduzeća preko državne uprave i ostatka javnog sektora, stvoriti prostora da bude bolje i da se stvori i makroekonomsko okruženje i makrofiskalno okruženje, koje će omogućiti i poboljšanje poslovanja i veći ekonomski rast, koji je izostao, izuzev ove godine, u poslednjih pet godina i uslove za nova zapošljavanja, naročito u privatnom sektoru. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić-Marković i Donka Banović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Donka Banović Izvolite.

Donka Banović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala, gospođo Kovač.
Ministre, vi ste upravo govorili o tome da je ovo nepopularna mera, da je to jedna od poslednjih mera kojoj ste pribegli, pa evo ovaj amandman, ako ga usvojite, ona će upravo otkloniti taj vaš naum, da podižete i da sprovodite tu lošu meru.
Naime, mi predlažemo da se briše ovaj stav 1. gde vi predlažete da se PDV sa 8% podiže na 10%.
Zbog građana ću da pročitam na koje proizvode će se to, između ostalog, odnositi. Podići će se PDV, a samim tim će biti i veće cene hleba, mleka, brašna, šećera, ulja, voća, povrća, mesa, ribe, jaja, žitarica, lekova, medicinskih sredstava, udžbenika, novina, raznih ulaznica za sportske manifestacije, prevoz, gas, grejanje itd. Dakle, samim tim što vi podižete PDV sa 8% na 10%, svi će ovi proizvodi poskupeti.
Koga će da pogode ove mere? Pogodiće sve građane, ali će najviše pogoditi one najsiromašnije.
Statistika kaže da se od prosečne plate u Srbiji polovina izdvaja za hranu, mada je subjektivni doživljaj svih građana taj da oni kompletnu tu prosečnu platu upravo daju na hranu.
Dakle, ove mere će pogoditi one najsiromašnije. Ako znamo da je nezaposlenost oko 30%, dakle, ti ljudi ne primaju nikakvu platu, onda je jasno koga će ove mere najviše i da pogode.
Ukoliko mi sada imamo Predlog budžeta i iz tog budžeta vidimo da vi smanjujete transfere lokalnim samoupravama, a čitav niz socijalnih mera je upravo prebačeno na lokalne samouprave. Dakle, lokalne samouprave neće moći ni one socijalne mere koje vi sada… Oni su zaduženi još ranije nekim zakonima, ali kada vi smanjujete transferna sredstva, to znači da će bez tih nekih socijalnih mera i usluga upravo ostati oni najugroženiji, starije osobe, deca, direktni i indirektni korisnici. Nemam vremena, ali imam tu i brojčane podatke.
Da li će ove mere zaista uticati na punjenje budžeta? Ovde su ljudi govorili o tome i ukazivali. Verovatno će prvih nekoliko meseci biti povećan priliv u republički budžet, ali, kao što se dogodilo i u Hrvatskoj, posle nekoliko meseci te mere više ne daju rezultate, odnosno nema povećanja budžeta bez pokretanja proizvodnje.
Još nešto na šta ću da ukažem to je da primenom SSP stručnjaci kažu da ćemo mi gubiti kada sve mere stupe na snagu oko 20 milijardi samo od carina. Stručnjaci takođe kažu da će se ovom merom dodatno puniti budžet za tih 20 milijardi. Šta to rade građani Srbije? Građani Srbije praktično finansiraju primenu SSP.
Ovde su se takođe spominjale nekakve agencije, pa 2004. godina, pa Vlada od 2004. do 2008. godine. Ja ću da ukažem na neko vreme od 2004. do 2008. godine, kada je na čelu Vlade bio Vojislav Koštunica. Tada je evro bio 85 dinara. Javni dug u odnosu na BDP bio je svega 30%. To ekonomisti smatraju za zemlju koja nije mnogo zadužena i da ima još mnogo prostora. Međutim, mi danas govorimo posle Vlade prethodne na čijem čelu je bio Mirko Cvetković i ove danas na čijem čelu je Ivica Dačić da imamo zaduženje 67% od BDP, što spada u zemlje koja je veoma zadužena.
Takođe podsećam na taj period jer smo mi imali situaciju da smo u budžetu imali suficit, pa smo vršili rebalans budžeta zbog toga što smo imali suficit, a ne kao što sada imamo ovaj ambis od deficita u nekoliko poslednjih budžeta.
Još je bilo reči o tome kako su se osnivale agencije itd. Podsećam ove koji govore o agencijama da se u predizbornoj kampanji govorilo o tome da će se ukidati agencije jer su one nepotrebne, jer njih ima 130 i nešto, a šta imamo posle godinu i po dana? Imamo to da je ukinuto svega nekoliko, sedam agencija, čak neke agencije i neke fondove koje je opasno bilo ukidati. Hvala.