Prvo vanredno zasedanje, 19.01.2015.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Član 103. Hajde još jednom da pročitamo: „Narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine ako smatra da nije u skladu sa odredbama ovog Poslovnika, a učinjeno je na sednici koja je u toku i to neposredno po učinjenju povrede.“ Narodni poslanik je dužan da obrazloži, ne može da zloupotrebi.
Vi ste nama, objašnjavajući kako poštujete Poslovnik, objašnjavali zašto ste vi isključivali mikrofon i gospodinu Pavićeviću i gospodinu Veselinoviću, a sada smo imali jednu klasičnu repliku, u kojoj ništa o povredi člana 106. Poslovnika nije rečeno, nego je bila replika na prethodno izlaganje poslanika koji nije mogao da dobije reč. Vi niste postupili po članu 103, koji kaže – u slučaju stava 7. ovog člana, predsednik Narodne skupštine je dužan da vreme koje je narodni poslanik iskoristio zloupotrebljavajući pravo iz stava 1. ovog člana oduzme od ukupnog vremena koje pripada njegovoj poslaničkoj grupi u pretresu o tekućoj tački dnevnog reda. Nego, pustili ste ga da završi i rekli da je on pričao manje od minut.
To pravo vi nemate. Ne možete vi da merite nekome ko može da govori minut, ko može da govori 40 sekundi, a ko može da govori dva minuta. Povreda Poslovnika traje dva minuta. Ja vas molim da saslušate svakog poslanika, pa i poslanike opozicije kada govore o povredi Poslovnika ta dva minuta, a ne poslanika koji nema hrabrosti da govori, nego se brže-bolje sakrije i prekine svoj govor, da pravdate time da je on govorio manje od minut. (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemojte da vređate narodnog poslanika.
(Marko Đurišić, s mesta: Ja vas molim da me pustite da govorim, da završim svoje izlaganje.)
Neću vam dozvoliti.
(Marko Đurišić, s mesta: Samo govorim o vašem postupanju. Ne možete da me prekinete. Dozvolite mi da kažem u dva minuta u čemu je povreda Poslovnika.)
Gospodine Đurišiću, dozvolite da odgovorim. Izričem vam opomenu.
Prekinuo sam u momentu kada ste krenuli da vređate narodnog poslanika.
Takođe, gospodine Đurišiću, ja sam mislio da ste se javili da se izvinite zato što ste dobacivali iz klupe.
Gospodin Đukanović je rekao u jednoj rečenici i mogu da je i citiram, da misli da sam prekršio Poslovnik zato što sam dozvolio da narodna poslanica koja je pre njega govorila govori van dnevnog reda i da ne govori ništa o dnevnom redu. Ništa više, gospodine Đurišiću, niti je koristio za repliku, niti je replicirao, niti je vodio političke govore koje ste vi vodili, osim što je rekao da narodna poslanica koja je govorila pre njega nije govorila o temi, ništa više od toga.
Ja sam mislio da ste se javili da se izvinite zato što ste dobacivali iz klupe. Vi niste to učinili, nego ste prekršili Poslovnik i morao sam da izreknem opomenu. Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević, po Poslovniku.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Selakoviću, poštovani gosti iz Ministarstva pravde, neobično me gledate, ne znam o čemu se radi. Poštovani predsedavajući gospodine Bečiću, povređen je član 109. Poslovnika. Vi ste ga povredili time što ste apsolutno neosnovano izrekli meru opomene narodnom poslaniku gospodinu Đurišiću.
Ovo se, gospodine Bečiću, zove delom pokušaja dokidanja ostataka parlamentarizma u našoj državi.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Pavićeviću, isto ću učiniti ako nastavite. Gospodinu Đurišiću sam izrekao opomenu kada je posle isključenja mikrofona i oduzimanja reči, nastavio da govori, vređao je narodnog poslanika. Moja dužnost je  bila da u tom trenutku primenim Poslovnik.
Da li ste zadovoljni gospodine Pavićeviću? Ako niste Skupština će se izjasniti u danu za glasanje.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović, povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, ne može sve na ovome da se završi, povređen je član 109, gde se kaže – opomena se izriče narodnom poslaniku koji se neposredno obraća drugom narodnom poslaniku.
Meni se ovde neko obratio da kaže kako nemam hrabrosti da se javim. Ja jedva čekam da dođem na red, baš da se javim po ovom zakonu i ….
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Đukanoviću. Molim vas nemojte da …
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
  Zahvaljujem.
Povredili ste član 107, citiram – rekli ste…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
To je bilo, gospođo Čomić.