Prvo vanredno zasedanje, 19.01.2015.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Izuzetan nastup. Ja moram da kažem, setio sam se nekih starih vremena, jednog punijeg gospodina s naočarima što je sada došao iz Haga, koji je tako mahao papirima. Ali, istinu treba izneti. Zato sam se javio, inače ne bih.
Gospodin o kojem se radi, ko je pravio te spiskove, odavno nije član DS i dok je pravio, pravio ih je na štetu DS i ja se tu slažem. Nikada nisam nastupao u Skupštini Srbije s namerom da aboliram bilo koju grešku moje partije ili ljudi iz nje iz prošlosti. Naprotiv. I svi koji ovde sede slagali se sa mnom ili ne, to mogu da potvrde.
Meni je drago da mogu da kažem da je taj čovek prošlost moje stranke. Problem je u tome što se mnoge slične stvari, ne ovakve, ali slične, rade i danas. I mnogo je veći problem to što će neko drugi, nekom novom gospodinu Babiću ovde da čita neke druge spiskove za recimo pet godina. I sada, znate kada se ovako nastupi i kada pokušavate u razgovoru o tome, u jednoj skupštinskoj, čini mi se, civilizovanoj raspravi, da se dotaknemo toga kakve smo zakone dobili, zašto smo ih dobili posle četiri i po meseca, posle teških pokušaja pregovora sa advokaturom, onda se kaže - vidite šta su ovi radili.
A što vi ne pročitaste 670 sudija koji su bili žrtve neuspele reforme pravosuđa, ja se slažem, koji su postali članovi vaše stranke? Znači, tražio sam više puta i od vas ministre, da nam date potvrdu da ste ljude isčlanili, čime bi ispunili zakonski preduslov da budu sudije. Nikada nismo dobili na uvid isčlanjenje iz SNS-a, a učlanjenja smo videli, na konferenciji za štampu. Jesmo, sa gospodinom koji više nije vaš član.
I sada vidite, sada tog dela nećete da se sećate, i vama je drago što nije. Svako ima svog sastavljača spiskova. Razumete? Samo što naš nije bio ni u Skupštini, a vaš je ovde bio predsednik Odbora za pravosuđe. I sada, ko je tu gori, svi su loši. Jednostavno ste pogrešili potpuno. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Prof. dr Janko Veselinović. Po kom osnovu gospodine Veselinović?
(Janko Veselinović, s mesta: Replika.)
Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Hvala predsedavajući. Ono što je karakterisalo izlaganje šefa poslaničke grupe SNS jeste ono što je karakterisalo izlaganje ministra Selakovića i što je karakterisalo izlaganja predstavnika SNS…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Veselinoviću, samo vas molim, pošto ste dobili repliku na izlaganje gospodina Babića, možete samo da replicirate gospodina Babića.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Apsolutno. Ja pravim komparaciju gospodine Bečiću.
Dakle, a to je prazno, bez suštine, prazno bure koje se uvek puni neistinama, neistinama, neistinama koje se ponavljaju, ponavljaju, ponavljaju. I to da se beži od teme koja je na dnevnom redu.
(Zoran Babić, s mesta: Tu je pečat.)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas gospodine Babiću, dozvolite da završi gospodin Veselinović.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Danas je na dnevnom redu bila izmena seta zakona koja je vezana za notare. Mi smo danas ovde trebali da pričamo o tome. Ne, gospodin Babić je pričao o stvarima koje nemaju veze sa advokatima, sa činjenicom da su podignute takse, da su izabrani notari na jedan vrlo netransparentan način, da su to po svoj prilici kadrovi SNS, a ne samo da SNS vodi računa ko će biti notar. Spiskovi se prave od spremačice do portira, direktora javnog preduzeća i razne kadrove koje postavljate, guvernera Narodne banke. Tako da gospodine Bečiću.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Moram da vas opomenem da vam ističe vreme.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Ne morate da me opominjete, pazim na vreme. Dakle, niste danas želeli da pričate o temi koja je na dnevnom redu. Bežali ste dalje, jer niste imali šta o njoj da kažete.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Upravo sam mislio da, i pominjao vas da niste pričali o tomi. Hvala.
Reč ima ministar Selaković.