Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 11.12.2015.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 6. amandman je podnela poslanica Aleksadra Jerkov. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Zahvaljujem predsednice.

Gospodine Vujoviću, isto kao i gospodin Božović, mi predlažemo da napustite način podsticaja izabranim privrednim subjektima.

Vi kažete u odgovoru na amandman kolega Pavićevića i Živkovića, da postoje nekakvi kriterijumi u Zakonu o ulaganjima. Upravo je to razlog zbog kog smo mi bili protiv Zakona o ulaganjima.

U tom zakonu piše da će Vlada naknadno odrediti kriterijume, da će Vlada sama odlučiti o tome koje su investicije od posebnog značaja, koje od lokalnog značaja, sve Vlada sama uređuje, a mi vidimo kakve vi to investitore delite i kako postoje u ovoj zemlji investitori koji su jednakiji od drugih investitora.

Ja sam pre nekoliko dana pitala u Skupštini, juče sam malo razgovaralo tome sa gospodinom Sertićem, evo primera investicije u Novom Sadu. Grad daje zemljište koje vredi 12,5 miliona evra. Grad u opremanje tog zemljišta ulaže milijardu dinara, u izgradnju hale na tom zemljištu tri milijarde dinara i investitor koji će navodno doći, sa kojim još, naravno, nije potpisan ni memorandum ni ništa, raspisuje oglas za primanje 1.000 zaposlenih i to, jedini uslov za prijem na taj posao je da može da se stoji osam sati. To znači da će ti ljudi imati, ja pretpostavljam ili minimalne zarade, ili u svakom slučaju, neće biti visoke zato što se ne radi o nekakvoj visoko kvalifikovanoj radnoj snazi.

Kada smo to izračunali, ispostavilo se da grad Novi Sad ili Republika, ja ne znam u kojoj će razmeri ko to investirati, plaća 30.000 evra svako radno mesto u toj firmi, a ti ljudi će dobijati minimalce. Da li meni može da se objasni na koji način je to investicija u Novi Sad a ne u tu kompaniju?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, uvaženi gosti iz Vlade RS, poštovani ministre Vujoviću.
Mi, naravno, postavljamo veliki broj pitanja koja se tiču sadržine članova Predloga zakona o budžetu, a u članu 7. stoje izvesne napomene o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodina.
Naravno, mi ćemo nastavljati da postavljamo pitanja iako često ne dobijamo odgovor od ministra Vujovića, kao što na primer, ja nisam dobio odgovor na pitanje da li je Vlada pripremila metodologiju za procenu efekata subvencija koje će da da. Imamo li tu metodologiju ili nemamo? Ako metodologije ima, to onda znači da je postojao ozbiljni pristup, ako metodologije nema, to znači bacanje para u vatru. Jel to onda radi ova Vlada?
Vezano za član 7. Predloga zakona o budžetu, on nas nužno vraća na član 184. Ustava naše Republike koji se tiče finansijske autonomije autonomnih pokrajina i izdvajanja 7% za Vojvodinu u odnosu na budžet Republike Srbije. To nužno, poštovana gospodo, nas usmerava ka pitanju ustavne revizije u našoj Republici.
Ja postavljam pitanje sada, ne samo ministru Vujoviću, nego i predsedniku Vlade i svim ministrima, kako je moguće da ova Vlada, za ovih godinu i osam meseci i ona bivša Vlada koju je vodio gospodin Dačić, koja je trajala godinu i nešto meseci, kako to da te dve vlade za tri i po godine nisu pristupile najvažnijem pitanju u našoj Republici, a to je ustavna revizija, poštovana gospodo. Šta se čeka sa tim, kada znamo da je ovaj Ustav problematičan, sa proceduralnih strana, sa meritornih, sa supstantivnih strana, sa svake strane, poštovana gospođo predsednice. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Hvala.
Dve su stvari sporne sa odbijanjem ovog našeg amandmana na član 7. Prvo zato što, zašto je dat? Zato što se njime rešava pitanje učešća Vojvodine u budžetu, odnosno finansiranje iz budžeta, šta pripada budžetu AP Vojvodine, pa se tu navodi jedan širi spisak, ali to, kao što je reko kolega Pavićević, nema uporište u onoj ustavnoj odredbi, niti je ta ustavna odredba pravi način da se definiše finansiranje Vojvodine.
Da podsetim, neke davne 2002. ili 2003. godine je usvojen Zakon o vraćanju pojedinih nadležnosti AP Vojvodini, poznat kao OMNIBUS zakon, kome je data dobra osnova za definisanje ustavno pravnog položaja Autonomije Vojvodine u Srbiji, ali nakon toga ni jedna vlada, pa ni ova Vlada koja je prvi put u istoriji, nije uradila ništa da to sprovede kroz adekvatne ustavne promene, i zato tražimo da se briše ovaj član, dok se ne nađe neko pravo rešenje.
Druga stvar je, za predsednicu pitanje, ne za ministra. U izveštaju Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo piše da je amandman na član 7. koji smo podneli kolega Pavićević i ja, neustavan. Po mišljenju Odbora. Pa bi voleo da izvestilac Odbora nam kaže zašto je to neustavno. Vi ste juče rekli da je on nešto pisao, brisao olovkom posle sednice Odbora. Da li je to posledica tog nekog napada skribomanije ili je to neki dublji koren tome. Ja mislim da zaslužujemo da dobijemo odgovor na pitanje od predsednika Odbora, pa molim da obezbedite njegovo prisustvo i da vam da odgovor pre nego što se nastavi sednica.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Doći će, ali nije to posledica pisanja, brisanja. Bila sam na glasanju i znam da je i vaš amandman okarakterisan glasanjem kao neustavan.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Kako može glasanjem? Pa valjda ima da se kaže protiv kog člana Ustava?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Takva je procedura u našem parlamentu. A ostalo je nešto drugo, videćemo. Ako se usvoji onda.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Pa to nije izbor za mis, to je glasanje po ustavnosti.