Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 11.12.2015.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska napredna stranka
Završavam.
… da li su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom zato što nisu u skladu da odgovarajućim odredbama Zakona o budžetskom sistemu. To sam vrlo jasno rekao.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se gospodine Martinoviću.
Ja se izvinjavam, pošto sam imao konsultacijom sa sekretarom pa nisam pratio vreme, ovih 35 sekundi će vam biti odbijeno od vremena poslaničke grupe.
Repliku ima ovlašćeni predstavnik SNS, narodni poslanik Veroljub Arsić, zbog spominjanja predsednika stranke i predsednika Vlade. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, krečenje je tekuće održavanje. Odmah da raščistimo. Ako menjate stolariju, podove, pločice, malterišete, to je investiciono održavanje i tako se knjiži knjigovodstvo.
Kada je u pitanju sporan član 7, ljudi što nas napadate za taj član 7? Da li mislite da smo ga mi izmislili? Nije, napisala ga je u budžetu DS i Boris Tadić. Hoćete da kažete da nije tako? Hoćete li da pogledamo budžet iz 2008, 2009, 2010, 2011, 2012? Vi ste taj budžet doneli. Šta sada hoćete da promenite? Vi ste odredili okvir kojim se finansira AP Vojvodina i dok ste bili na vlasti, vaša stranka, možete da klimate glavom koliko god hoćete, to vam je bilo dobro. Sada vam odjednom ne valja ovaj član 7. je prepisan iz svih ranijih budžeta za koje ste vi glasali.
Šta nije tačno? Da pogledamo? Hajde da pogledamo. U tome jeste problem što vi stalno govorite neistine i na neistinama ste živeli i vladali tolike godine. Sada se predstavljate kako ste vi borci za autonomiju Vojvodine, umanjujete svojim amandmanima sredstva predviđena za AP Vojvodinu. Ne znam kuda ovo vodi.
Pričali ste da bolje živimo. Živeli smo sve gore. Obećali ste 200.000 radnih mesta, 200.000 radnih mesta ste ukrali narodu. Znači, na tome se zasniva cela ideologija DS i svih stranaka koje su nastale iz nje, na neistinama. Možete koliko god hoćete da pretite tužbama. Samo onako kako ste radili sa Razvojnim fondom Vojvodine govori o tome kakvi ste ljudi i dajete za pravo svima da sumnjaju da je u pitanju kriminal.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se gospodine Arsiću.
(Aleksandra Jerkov, s mesta: Replika.)
Nemate pravo gospođice Jerkov jer niste ovlašćeni predstavnik DS. Ovlašćenog predstavnika nema u sali.
Izvolite, gospodine Vujoviću.

Dušan Vujović

Da krenem od poslednje misije. Upravo proveravam ovde, 2011. godine budžet u istom tekstu, broj člana je drugačiji, ovo je član 6, pošto smo dodali član 6, član tadašnji 6. a današnji 7. je potpuno identičan. Godine 2011, potpuno je identičan tekst bio 2011. godine i danas.
Drugo, sada da vam objasnim zašto …
(Aleksandra Jerkov dobacuje.)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođice Jerkov, nemojte da dobacujete.

Dušan Vujović

Suštinski niste u pravu zato što u budžetu RS pod Ministarstvom finansija pod konto 463, to je razdeo 16.0, podrška je 33,3 milijarde lokalnoj samoupravi. Vodi se kod nas, stići će kod njih, ali kao što je u odnosu na Srbiju lokalna samouprava se konsoliduje na nivou Republike, isto tako i Vojvodina ima lokalne samouprave koje se konsoliduju tamo. Na nivou opšte države svi će se transferi poništiti i biće samo na jednom mestu na nivou vođenja evidencije kao što član 7. kaže i u Zakonu o budžetskom sistemu kaže – donacije i transferi ulaze u prihod odgovarajućeg nivoa. Isto tako kao što Srbija i ako opština dobije neki transfer to se vodi pod budžetom Republike Srbije i isto tako se to odnosi na Vojvodinu.
Pogledajte zakone, pogledajte priručnike o budžetiranju. To je pravilo koje svuda u svetu važi. Drugačije ne bi moglo.
Druga stvar, pominjali ste obrazovanje. Ako pogledate pod razdelom – obrazovanje, videćete da postoje transferi 463 na isti način koji se odnose na osnovno obrazovanje, na srednje obrazovanje i na univerzitete. Prema tome, to je sve dokumentovano ovde linija po linija potpuno precizno.
Znači, nema nikakve dileme oko toga da se polazeći od ustavne odredbe koja nije precizna, kad se pređe na odredbe iz budžeta koje su vrlo precizne, tačno zna šta ulazi u transfere koji čine sastavni deo prihoda AP Vojvodine. Mimo tih transfera ovo vaše izbacivanje da postoji neka nezavisna obaveza Republike Srbije mimo toga, to potpuno nema osnova ni u zakonu, ni u praksi budžetiranja kod nas i u svetu.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li želite po amandmanu, gospođice?
(Aleksandra Jerkov, s mesta: Ne, replika.)
Nemate pravo na repliku.
Na naziv glave II i član 8. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i narodni poslanik Vladimir Pavićević.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Član 8. se bavi time koliki su troškovi iz ovog budžeta. Molio bih ministra da sasluša ovo što ću da kažem. To je dokaz naše tvrdnje da ovaj budžet nije razvojni, nije socijalni, nego je… Da ne smetam ministru.
Dakle, dokaz za to je da su smanjeni troškovi za transfere, za obavezno socijalno osiguranje za više od 5%, za socijalnu zaštitu za skoro 8%, za kapitalne investicije skoro 15%. A gde su povećani? Povećani su u Kabinetu predsednika Vlade, sa 20 miliona na 22 miliona. Gle čuda, najvećim delom za usluge po ugovoru. To je 11 miliona. Pa, onda u Kabinetu prvog potpredsednika za spoljne poslove, usluge po ugovoru - 10 miliona. Onda dalje za potpredsednika, za ministra za saobraćaj, građevinu i infrastrukturu - sedam miliona.
Žao mi je što ministar za vanredne situacije bez portfelja nije tu, ali će možda ministar finansija moći da mi objasni kako to ministarstvo i taj kabinet, Kabinet ministra bez portfelja, to narod kaže „ministar za ništa“, za vanredne situacije ima troškove od devet miliona za zgrade i građevinske objekte? Kako ministarstvo koje nema portfelj i koje se ne javlja čak ni u vanrednim situacijama, nego se tu javljaju razni drugi, troši devet miliona za zgrade i druge objekte? Naravno, usluge po ugovoru su i tu sedam miliona. Usluge po ugovoru su pranje para naroda Srbije.