Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 11.12.2015.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Jeste, jeste, jeste.
Hvala.
Dušan Vujović, prvo ministar ima prednost, pa ćete vi.

Dušan Vujović

Samo kratko da odgovorim.
Vaša argumentacija pre predloga o brisanju ovog člana i predlog sam, čini mi se da nisu međusobno koezistentni. Tačno je da piše u Ustavu 7% budžeta, ali je to neprecizno i ovaj član je potreban upravo dok se ne donese precizniji zakon koji će regulisati pitanje finansiranja AP Vojvodine. Mi smo u međuvremenu bili u nedoumici na šta se 7% odnosi.
Član 7. precizira na šta se odnosi 7% i govori o formuli, to smo već juče govorili, da ne ponavljam. O podeli poreza na dohodak građana, o podeli dobiti pravnih lica i o tome kako se tretiraju svi poslovi, svi transferi i sve druge aktivnosti na teritoriji AP Vojvodine, i prema tome, bez ovoga bi bilo jako teško deliti budžet i kontrolisati da li se on pravilno deli ili ne.
Prema tome, ja bih rekao obrnuto, mora da postoji ovakav član dok se ne donese preciznije zakonsko rešenje, a ne da se on briše, dok se ne donese zakonsko rešenje. Ne prihvata se.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Odgovor je bio samo.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, kao neko ko živi u Vojvodini, kao neko ko se zalagao za određeni stepen autonomije Vojvodine, dok je moj kolega poljoprivrednik bio protiv toga da se Vojvodini vrati određeni stepen autonomije Vojvodine, za mene je ovaj njegov predlog neprihvatljiv iz dva razloga.
Jedan je što bi to dovelo do nemogućnosti finansiranja nadležnosti AP Vojvodine. Drugi razlozi su politički. Ja mislim da oni ne treba da se sekiraju za finansiranje AP Vojvodine, posebno ne za onaj deo posle aprila ili maja 2016. godine kada se oni više o tome u AP Vojvodine zasigurno neće starati, ne našom zaslugom, već zaslugom građana koji više ne mogu da podnesu čerupanje u Vojvodini koje traje 15 godina, gde se od AP Vojvodine mi koji smo se zalagali za decentralizaciju umesto beogradizacije dobili novosadizaciju, gde se u AP Vojvodine, u Vladi Vojvodine, u pokrajinskoj Vladi, umesto pokrajinske Vlade ustanovilo ortačko društvo za čerupanje građana Vojvodine gde su se od javnih poslova napravili privatni biznisi.
Zato predlažem da se ovaj amandman odbije, a kolega Martinović će svakako objasniti iz kog razloga je ovaj amandman bio neustavan. Ja mislim da moj kolega poljoprivrednik uz puno uvažavanje ne može da bude ekspert za pravna pitanja, a on se ovde ponaša kao ekspert za svašta, a ekspert za svašta u stvari je ekspert za ništa. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 7. amandman je podnela narodna poslanica Branka Karavidić.
Da li želi reč? (Ne)
Na član 7. amandman je podnela narodna poslanica Biljana Hasanović Korać.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Senić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandman je podnela narodna poslanica Aleksandra Jerkov.
Da li vi želite reč? (Da)
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Zahvaljujem, gospođo Gojković.

Ovo je jedan iz serije mojih amandmana kojim pokušavam da vas ubedim da AP Vojvodini mora pripadati 7% budžeta Republike Srbije.

U ovom amandmanu ja predlažem da se to uradi kroz akcize. O tome smo juče razgovarali. Vi smatrate da to nije moguće. Ja nemam ništa protiv, ja ću raditi ispravku amandmana, samo recite odakle mogu da se uzmu te pare da bi se Vojvodini isplatilo ono što njoj prema Ustavu pripada, jer to nisu, gospodine Vujoviću, pare za Vladu Vojvodine. To su pare za građane Vojvodine i ono što je veoma važno, pare koje Vlada Vojvodine koristi da učini život tih građana što kvalitetnijim.

Ne samo da ni tih 7% ne obezbeđujete, prva stvar, do duše tad je ministar finansija bio volšebno nestali Lazar Krstić, prva stvar koju je ova Vlada uradila kada je u pitanju finansiranje AP Vojvodine smanjena je osnovica na osnovu koje se izračunava 7%. Uvek je bilo rasprave od kako je donet Ustavi tu se sa vama slažem da je član Ustava nedorečen da li se radi o 7% prihoda ili 7% rashoda, ali šta je vaša Vlada uradila? Vi niste rekli čak ni 7% prihoda što je manje od 7% rashoda. Vi ste rekli 7% poreskih prihoda.

Problem je u tome što to u budžetu nigde ne piše i onda vi čak ni tih 7% poreskih prihoda ne isplaćujete zato što lažno u budžet Vojvodine stavljate sredstva za plate prosvetnih radnika zaposlenih u osnovnom i srednjim obrazovanju, da bi se činilo da taj budžet jeste 7%, iako to mora biti obaveza Republike Srbije u skladu sa zakonima koji se odnose na isplatu tih zarada.

Govorili ste o tome kako je, dobro imam još vremena pa ću onda na druge amandmane.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Olena Papuga na ovaj amandman. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Ne, koristim vreme poslaničke grupe po amandmanu.
Podržavam ovaj amandman i hoću da naglasim da je Liga socijaldemokrata Vojvodine povodom ovog umanjenja i nepostupanja po tih ustavnih 7%, će se žaliti Ustavnom sudu.
Prema tome, Vojvodini su sa ovim budžetom za 2016. godinu zakinute tri četvrtine budžeta.
Ovo što je koleginica govorila samo o transfernim sredstvima, to je istina. To nisu sredstva koja su u tih 7%, oni će samo proći kroz, da kažem, Vojvodinu jer se oni direktno uplaćuju u lokalne samouprave. Tako da, o tome da vi govorite da je Vojvodina dobila više od prošle godine, to na neki način se ne vidi u ovom budžetu i ne vidi se u nekim vojvođanskim prihodima, o tih 7% da ne govorimo.
Zato, još jednom kažem da će Liga socijaldemokrata Vojvodine podneti žalbu Ustavnom sudu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Vujović.

Dušan Vujović

Znači, već smo dva puta govorili detaljne cifre.
Potpuno je tačno da ne postoji na jednom mestu izdvojeno rezime svih transfera prihoda i troškova AP Vojvodina, to je tačno, ali ne postoji obaveza po zakonu da to radimo. Kada se bude doneo zakon o finansiranju AP Vojvodine, onda će to biti predmet zakona.
Trenutno ovaj Zakon o budžetu, sistemski zakon i član 7. ovog zakona o kojem smo upravo diskutovali, govori vrlo precizno šta sve ulazi u transfere. Predlog koleginice Aleksandre Jerkov suštinski kaže sledeće – da se sem ovih udela u dohotku, na porezu na dohodak građana i porezu na dobit preduzeća, dodaje još jedna trećina akciza.
Možemo razne predloge da razmatramo i oni bi trebali da budu deo razgovora o novom zakonu o finansiranju. Limit od 7% i dalje ostaje. Ono što u vašem predlogu, ovaj deo koji govorite o visokoškolskom obrazovanju, on postoji, pogledajte razdel o visokoškolskom obrazovanju, koji po univerzitetima koji su teritorijalni, sem nekih delova univerziteta iz Vojvodine koji imaju odeljenja u Srbiji, sve ostalo je u stvari teritorijalno definisano.
Prema tome, to je već pokriveno i to se računa, ali ne mora da piše u ovom članu. Ovaj deo koji vi predlažete, jedan deo tu nedostaje, a to je namenski transfer za plate ljudi u osnovnom obrazovanju.
Sve to može da se reši zakonom. Trenutno je ovako napisano. Mi smo juče pokazali računicu da to prelazi 8% na osnovu postojećih brojeva. Da li se to odnosi šta je budžet, da li su to prihodi, da li su to rashodi, takođe treba da se reši tim zakonom.
Prema tome, potpuno se slažemo da je to pitanje koje treba rešavati, ali sada mislim da ovakav amandman bi onda poremetio kompletno, obojio bi neke prihode koji nisu trenutno obojeni. Hvala.