Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 11.12.2015.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Olena Papuga, pa Aleksandra Jerkov opet ima reč.
(Aleksandra Jerkov, s mesta: Ja ne bih, jedino ako imam pravo na repliku.)
Može.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Zahvaljujem.
Problem je u tome gospodine Vujoviću što vi ne računate čak ni 7% prihoda, što je manje od 7% rashoda.
Vi računate za 7% poreskih prihoda. Plate zaposlenih u visokom obrazovanju nisu problem, one i treba da budu nadležnost autonomne pokrajine zato što to jeste. Problem su plate zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju koje se suprotno sistemu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, stavljaju u budžet AP Vojvodine iako su isključiva nadležnost republike.
Ja bih evo recimo lično volela da je to nadležnost autonomne pokrajine, ali dok nije nadležnost autonomne pokrajine, vi pričate o zakonu, zašto bi onda Vojvodina plaćala te plate i zašto bi to ulazilo u budžet autonomne pokrajine ako Vojvodina nema takvu nadležnost.
Pričate o zakonu o finansiranju, nadležnosti autonomne pokrajine, vi ste, ja mislim, prvi ministar finansija i na tome moje lične čestitke, koji niste napravili radnu grupu koja će se baviti pripremom tog zakona.
Do duše, najavljivali ste tokom leta da će on biti za dva-tri dana, pa ga onda nije bilo, niti je bilo nekakvih principa ili ne znam čega još, ali prosto znate dok se taj zakon ne usvoji, a očigledno postoje ozbiljni politički problemi sa tim da taj zakon bude usvojen, život nekako teče.
Vojvodina ima ozbiljne probleme u finansiranju. Vi znate da ste vi uskratili četiri i po milijarde dinara i da je Vojvodina zbog toga morala da radi rebalans budžeta 2015. godine, kažete zbog dobiti NIS. Ja koliko sam čitala u medijima pored vas sedi kolega koji u tom NIS dobija četiri hiljade evra mesečno. On može da nam priča o dobiti NIS. Mogli su se oni malo preračunati drugačije pa da se takve stvari mogu desiti, tako da ili u budžetu Republike Srbije nema para a vi lažno govorite da ima, ili ima para a vi AP Vojvodini ne dajete zato što građani njeni nisu glasali za SNS.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika ministar Vujović. Izvolite.

Dušan Vujović

Juče ste naveli cifru koju je pomenuo ne znam tačno ko, ali je bila pomenuta u medijima, pa je tek posle toga saopštena Ministarstvu finansija od neke 4,4 milijarde, koji su promašaj u projektovanju prihoda i naplati prihoda Vlade AP. Upravo tako, zbog poslovnih rezultata koji su bili manji.
Mi smo vam tada rekli da nema nikakve osnove da očekujete da Republika Srbija i republički budžet to nadoknađuje, pošto je po tom osnovu tog istog instrumenta koji se zove dobit preduzeća Srbija ostvarila manji prihod, isto onoliko koliko Vojvodina, Vojvodina je 42,7%, a Srbija 57,3%.
Prema tome, to nema nikakve osnove. Ko je to napisao, stvarno ne poštuje zakon, ne čita zakon i ne interpretira zakon. Nigde ni u Ustavu ni u ovom članu ovde ne piše da država Srbija, tj. budžet države Srbije mora nekome da nadomesti pad prihoda, kao što ne moramo da nadomestimo pad prihoda bilo kojoj opštini koja planira sopstveni prihod u onom delu gde oni sami razrezuju poreze i naplaćuju, kao što je npr. porez na nepokretnosti, tj. na imovinu. Isto tako, ni ovde ne postoji obaveza Republike Srbije da Vojvodini, ma koliko možda da je korektno izračunato 4,4 milijarde, ali to je vaš pad prihoda, a ne obaveza države Srbije.
Prema tome, moramo ovde da govorimo u sklopu zakona. To je isto kao da se mi obratimo Evropi ili Fondu, ili bilo kome drugom i kažete – nama je pala naplata poreskih prihoda, molim vas da nam nadomestite. To bi bila potpuna besmislica, po ovoj definiciji Rečnika Matice srpske. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovo što se priča oko AP Vojvodine su najobičnije neistine, i oko finansiranja prosvete i oko finansiranja, mislim na podnosioce amandmana.
Mi smo posebnim zakonom regulisali nadležnosti AP Vojvodine, pa se u tom zakonu kaže – u oblasti obrazovanja, AP preko svojih organa vlasti u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa zakonom, osniva ustanove, daje saglasnost na akt na mreži osnovnih škola, daje saglasnost na organizovanje izdvojenog odeljenja, verifikuje, postavlja vršioce dužnosti direktora, daje saglasnost na imenovanje direktora. Znači, apsolutno se Republika ovim zakonom odrekla svojih nadležnosti u korist AP Vojvodine. Iz republičkog budžeta finansira sada već prenete nadležnosti AP Vojvodine.
Ovde je ta priča koja se neprestano pravi u parlamentu, a to je da Republika Srbija nešto oduzima Pokrajini. Nije tačno. Meni je drago što predsednik Odbora za kulturu i obrazovanje ne zna nadležnosti AP Vojvodine u oblasti gde je predsednik Odbora.
(Marko Đurišić, s mesta: Takav odbor ne postoji.)
Dobro, možemo da pročitamo iz Poslovnika tačno. Nije sporno, ali je sporno da u onoj oblasti koju vodi …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, budite ljubazni, meni to govorite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
… ne zna nadležnosti AP Vojvodine a navodno se zalaže za autonomiju Pokrajine, pa još plus smanjuje 20 milijardi dinara amandmanom iznos za zaposlene u oblasti obrazovanja.
Oduzmite mi vreme od ovlašćenog predstavnika.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Imam dvostruku ulogu, iz Vojvodine sam, a predsedavam.
Pročitaću, da ne bi bilo zablude da ja dajem reč preko reda, Olena Papuga, Marijan Rističević i Aleksandra Jerkov.
(Aleksandra Jerkov, s mesta: Samo ako je replika.)
Nije.
Onda, Olena Papuga, pa Marijan Rističević.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Ovo nije možda jasno, najmanje 7%, ali to nije limit. U Ustavu je tako.
Mene interesuje samo, ministre, kada će biti donet zakon o finansiranju AP Vojvodine? Izgleda da je tu najveći problem oko čega mi sada pričamo i oko finansiranja Vojvodine. Vi ste to davno obećali. Već je prošlo pola godine. Ništa od toga. Da li znate kada će biti donesen taj zakon o finansiranju?