Treće vanredno zasedanje, 19.07.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/139-17

19.07.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Samo još jedna rečenica, gospodine predsedavajući.

A taj neko ko je stavio resurse Vlade na raspolaganje Saši Jankoviću je Vuk Jeremić.

(Radoslav Milojičić: Povreda Poslovnika.)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Milojičiću, povreda Poslovnika, jel tako?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.

Reklamiram član 106, da govornik može da govori samo o tački o kojoj se vrši pretres. Čuli smo ovde o svemu i svačemu, i o 2010. godini, samo nismo čuli ništa o dnevnom redu. Ja to razumem. Razumem da su gospoda iz Srpske napredne stranke nervozni, jer i da sam ja imao sastanak sa pomoćnikom čistačice u američkoj administraciji i ja bih bio nervozan. (Isključen mikrofon.)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Milojičiću, nemate mogućnost da govorite. Neću vam dozvoliti da zloupotrebljavate povredu Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ovako se to radi kada pravi predsednik ode u posetu, kao što je to uradio Zoran Đinđić, a ne kao Vučić što je imao sastanak sa pomoćnikom čistačice.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ne, nisam dozvolio.
Gospodin Milojičić nije ni govorio. Nije imao mogućnost, isključen je mikrofon. Nije govorio, tako da nisam mogao da učinim povredu Poslovnika.
Dakle, gospodine Milojičiću, pokušali ste da zloupotrebite Poslovnik i da se na vama svojstven način obračunate sa političkim neistomišljenicima. Ja vam to neću dozvoliti.
S druge strane, u prvoj rečenici ste ukazali na povredu Poslovnika, član 106, da se govori o onome što je tačka dnevnog reda. Ali, ovo je bila replika na izlaganje gospodina Aleksića.
Ja vas molim, gospodine Đukanoviću, nisam zaista mogao učiniti povredu Poslovnika jer gospodin Milojičić nije govorio. Nisam mu dozvolio da o tome govori.
Nastavljamo sa radom.
Reč ima ovlašćeni predstavnik Socijalističke partije Srbije, Neđo Jovanović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajući.

U ime Poslaničke grupe SPS odmah ću izneti jasan stav da će Poslanička grupa SPS u Danu za glasanje podržati predloge o kojima se danas vodi rasprava. Ali, moramo da ukažemo na nešto što danas provejava kroz diskusije na ovoj sednici, a što je jako loše, naročito za građane Srbije koji prate ovu sednicu Skupštine, a radi se konkretno o neistinama koje su došle sa ove strane od dela opozicije koji je umesto činjenica i argumenata, a činjenice i argumenti predstavljaju snagu narodnog poslanika, su korišćene neistine, laži, konstrukcije i sve ono što diskvalifikuje rad parlamenta.

Tako je rečeno i vršene prozivke prema Zaštitniku građana, zaboga, zašto Zaštitnik građana nije reagovao kada je u pitanju imovina u Hrvatskoj? Kakve to veze ima sa Zaštitnikom građana, kada ta pitanja nisu u njegovoj nadležnosti? Bilo je pitanje gde se proziva Zaštitnik građana i u odnosu na stanje na Kosovu. Kakve to veze ima sa Zaštitnikom građana, kada to nije u njegovoj nadležnosti?

Ono što je i te kako značajno, značajno je da građani znaju šta je to što je nadležnost ombudsmana ili Zaštitnika građana. Pre svega, da kontroliše zakonitost i pravilnost rada organa uprave. Drugo, da učestvuje u izgradnji pravnog sistema, kako mi to pravnici kažemo, neprotivrečnog pravnog sistema, a to znači da predlaže donošenje zakona, da pokreće inicijative pred Ustavnim sudom za ocene ustavnosti i zakonitosti. Treća kategorija njegove nadležnosti jeste da preporuči u slučaju ocene da je rad funkcionera kome su poverena javna ovlašćenja suprotan zakonu, da preporuči njegovo razrešenje. Četvrta grupa nadležnosti Zaštitnika građana jeste da se stara o izvršenju obaveza organa uprave, da sarađuje sa institucijom Zaštitnika građana. Na kraju, peta, možda i najvažnija grana ili grupa ili sektor delatnosti ili nadležnosti Zaštitnika građana, jeste vođenje nezavisne i nepristrasne istrage protiv svih nosilaca javnih ovlašćenja, kako bi se transparentno ukazalo na nepravilnosti u njihovom radu, predložilo da se upravo takva lica pred Vladom Republike Srbije, pred Skupštinom Republike Srbije okarakterišu kao vinovnici protivpravnog delovanja, kada su u pitanju povrede prava građana.

Zašto ovo govorim? Ovo govorim da bi građani bili svesni o čemu mi raspravljamo kao odgovoran deo vlasti, a o čemu pokušava deo opozicije da obmane građane. Ono što građani takođe treba da znaju, jeste činjenica, kad sam već počeo o Zaštitniku građana, da ukažemo na to zašto je jako važno da na čelu te institucije koja je državnog karaktera, koja predstavlja instituciju koja je Ustavom Republike Srbije od 2006. godine definisana kao državna institucija, bitno da na njenom čelu bude respektabilna ličnost, ličnost koja će u punoj meri da odgovori i onome što sam malo pre govorio kada su u pitanju njegove nadležnosti, zadaci i obaveze, a to je zaštita prava građana, tako i u odnosu na ono što podrazumeva odgovornost prema nama, narodnim poslanicima, imajući u vidu činjenicu da mi i ovaj parlament prihvatamo izveštaje ili ne prihvatamo izveštaje Zaštitnika građana, u zavisnosti od toga da li su ti izveštaji u skladu sa odredbama Zakona o Zaštitniku građana ili nisu; da li su ti izveštaji takvi da je Zaštitnik građana opravdao svoju ulogu kao Zaštitnik građana ili ne; da li je radio kao što je radio prethodni Zaštitnik građana, baveći se politikom a ne svojim poslom, a i te kako dobro je poznato da je odredbama Zakona propisano da politika i Zaštitnik građana su potpuno inkopatibilni, odnosno nespojivi; da na rad i delatnost Zaštitnika građana ne može niko da utiče.

Ako je to tako, a jeste tako, onda se očekuje i od onoga koga ćemo izabrati da sve ovo što je zakonom predviđeno u celini ispoštuje i da u punoj meri i u punom kapacitetu zaista štiti prava građana i interese građana na način kako je to njemu stavljeno u nadležnost. Zbog toga je jako važno istaći nekoliko bitnih činjenica. Koje su to prevashodne uloge Zaštitnika građana? Jedna je prevencija, a to znači da sprečava kršenje prava građana i na taj način preventira bilo koja delovanja u organima uprave ili kod nosioca javnih ovlašćenja koja potencijalno mogu biti kršenje prava građana.

Druga uloga Zaštitnika građana je edukativne prirode. Šta znači to? Pa, edukacija se sprovodi kroz prevashodno upućivanje građana i zaposlenih u organima uprave kako da postupaju i kako da štite prava građana. Naravno da to mogu učiniti i pismenim podnošenjem pritužbe i usmenim podnošenjem pritužbe, ali isto tako mi očekujemo od Zaštitnika građana da se posebno stara, u granicama svojih nadležnosti koje su zakonom propisane, kako se zaposleni u organima uprave ophode prema tim istim građanima, kako poštuju njihova prava. Da li su ta prava na način koji to podrazumeva delovanje Zaštitnika građana okarakterisana kao nešto što podrazumeva delovanje od strane zaposlenih u organima uprave prema građanima kao ignorisanje njihovih prava, gaženje, kršenje ili bilo kakvu drugu terminologiju da iskoristitim ili upotrebim, a da se prema tome zažmuri, odnosno u odnosu na to ne reaguje.

Mi u poslaničkoj grupi Socijalističke partije Srbije smo uvereni da će budući Zaštitnik građana imati i te kako obzira prema svemu onome o čemu sam danas govorio, a naročito da će dosledno sprovoditi i primenjivati zakon koji ga upućuje upravo na to. Zašto? Zbog toga što po sopstvenoj inicijativi Zaštitnik građana ispituje kršenje prava građana. Ako to čini po sopstvenoj inicijativi, onda mora utvrditi bukvalno sve činjenice koje ukazuju na kršenje prava. Za razliku od dela opozicije koji ne zna ili namerno krivotvori nešto što treba građani da znaju, mi u poslaničkoj grupi SPS ukazujemo radi javnosti i istine da Zaštitnik građana nema kontrolne mehanizme u odnosu samo na pojedine državne organe. Prevashodno prema predsedniku Republike Srbije, Narodnoj skupštini, Vladi Republike Srbije, Ustavnom sudu, sudovima i javim tužilaštvima. To je nešto što podrazumeva sve što je van nadležnosti Zaštitnika građana. Dakle, kada govorimo o čoveku koga treba izabrati na ovu jako značajnu funkciju, onda moramo imati sve ovo u vidu.

Mi u poslaničkoj grupi nikada to nismo radili niti ćemo sada raditi, da se koristimo blaćenjem, omalovažavanjem, ljaganjem ličnosti, kao što je to činio deo opozicije ili predstavnici dela opozicije. Da li je neko studirao tri, četiri, pet, deset godina, imao prosek ocene takav kakav jeste, to u ovom trenutku za nas ne može da bude opterećenje. To u ovom trenutku za nas ne sme da bude hipoteka koju ćemo unositi dok ne izglasamo onoga za koga smatramo da će kredibilno da radi. Pa, masa najstručnijih lekara, ogroman broj vrhunskih hirurga, urologa, oftamologa, onkologa, ko zna koliko je vremena provelo u izučavanju svoje materije da bi došao do stručne reference koju ima, možda i po 10-15 godina, ali se zato u praksi pojavio kao neko ko je vrhunski lekar, inženjer itd. itd.

Dakle, ne treba ni u kom slučaju robovati činjenicom zbog čega je neko bio toliko dugo na fakultetu, na studijama, kakav mu je bio prosek ocene, nego kakav je njegov rezultat rada, kakav je u praksi iskazao potencijal koji ne sumnjivo kao stručno lice, kao pravnik mora da ima.

Naravno da je Odbor za zakonodavstvo i ustavna pitanja pred sobom imao četiri, slobodno ću otvoreno i iskreno reći, respektabilna kandidata, i onog kandidata kojeg je predložila SRS i DS i DJB itd. Radi se o kandidatima koji imaju svoj potencijal, svoju stručnu referencu i to nije sporno, ali se zato Odbor za zakonodavstvo i ustavna pitanja opredelio za onoga za koga sa razlogom smatra da će u budućem periodu odgovorno, savesno, posvećeno obavljati jednu jako značajnu funkciju o kojoj mi danas raspravljamo.

Kada su u pitanju ostali predlozi kandidata, jer ovde danas govorimo isključivo o personalnim rešenjima, mi u poslaničkoj grupi SPS smatramo da se takođe radi o dobrim predlozima, o kvalitetnim kandidatima, ali kao što nećemo ni o Zaštitniku građana da komentarišemo bilo šta dok se njegovi rezultati rada ne iskažu upravo radeći na poslu za koji će biti odgovoran i na kome će raditi kao izabrani Zaštitnik građana ili član Agencije za borbu protiv korupcije, odnosno Fiskalnog saveta, tako i u odnosu na ove predloge ne želimo da iznesemo nikakav komentar koji se odnosi na ličnost, koji bi podrazumevao bilo kakvu ličnu diskvalifikaciju. Naprotiv, predlozi ukazuju na to da se radi o licima koja zadovoljavaju kriterijume.

Državna revizorska institucija je predložila kvalitetnog kandidata i zahvalnost gospodinu Sretenoviću što je na nivou njegove institucije iznedrena jedna dobra definicija kako predlagati kandidate i kako doći do pravog predloga. Mislim da u ovom pravcu ne možemo apsolutno nikakav prigovor dati. To se odnosi i na Fiskalni savet, tako da i Miloš Stanković i Jelena Stanković, Vladimir Vučković, Nikola Altiparmakov, kao i svi oni koji su već tu, koji već rade u institucijama, sigurno zaslužuju, i prema svom stručnom potencijalu i prema ličnim kvalitetima i prema svemu onome što se mi nadamo da će iskazati kao rezultat svog rada, zaslužuju da budu izabrani.

Kada je u pitanju Agencija za borbu protiv korupcije, ovde je načeta jedna tema koja svakako zavređuje pažnju, a to su izmene i dopune Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Mi u poslaničkoj grupi SPS sigurno stojimo iza toga da je zaista potrebno poboljšati zakonsku regulativu u tom smislu kako bi se i Agencija za borbu protiv korupcije podvela pod norme koje podrazumevaju daleko veći stepen odgovornosti članova Agencije za borbu protiv korupcije, da njihov rad bude što efikasniji i da se stvarno koruptivna delovanja ne samo sankcionišu, nego da se jednostavno eliminiše u svakom pogledu bilo kakva mogućnost da od Agencije za borbu protiv korupcije potekne bilo šta što podrazumeva ili prikrivanje ili tolerisanje koruptivnog delovanja.

Dobar je bio predlog nacrta zakona, ne znam da li je taj nacrt zakona još uvek na tom nivou, u tom statusu, u toj fazi, da se i svi zaposleni u Agenciji za borbu protiv korupcije podvrgnu ili podvedu pod odredbe zakona tako što moraju prijavljivati svoju imovinu. Da li će se i druge norme koje se odnose na direktno delovanje Agencije prema svakom pojedincu, svakom građaninu, svakom funkcioneru, pri čemu moramo voditi računa o tome da se vrlo često, nažalost ovde nije gospodin Šabić, da se vrlo često dolazilo do toga da se preklapaju Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakon o zaštiti podataka od javnog značaja. Zašto? Zbog toga što smo smi svedoci, manje ili više, da se u praksi dešavalo da se kroz delovanje Agencije za borbu protiv korupcije dolazi do toga da se maltene transparentno pokazuju oni podaci koji ne smeju biti ni u kom slučaju prikazani, da se traže podaci koji ne smeju biti dostupni, koji se odnose na ličnost, koji se odnose za zaštitu podataka o ličnostima, kako kada su u pitanju povezana lica, tako i kada su u pitanju srodnici itd, itd.

Na kraju, završiću time što ću još jednom da, u ime svih nas poslanika iz poslaničke grupe SPS, istaknem da ćemo mi u danu za glasanje podržati ove predloge jer smatramo da su predlozi kvalitetni, smatramo da će izborom ovih lica institucije na čijem će oni čelu ili u čijem će radu učestvovati značajno poboljšati efikasnost svoga rada i da ćemo dobiti respektabilne i institucije i ljude koji u njima rade. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Jovanoviću.
Reč ima narodna poslanica Mira Petrović. Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Mira Petrović

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poštovani predsedavajući, uvaženi predlagači, kolege i koleginice poslanici, ja ću u ime poslaničke grupe PUPS-a pokušati da budem ne tako duga. Ove diskusije koje mi vodimo kada su u pitanju izbori različitih funkcija nezavisnih nisu preterano interesantne za gledaoce televizije, iako mi svi koristimo ove situacije da napravimo promocije svojih političkih opcija.

Poslanička grupa PUPS-a će podržati sve predloge koji se danas nalaze pred nama iz jednostavnog razloga što vidim da je danas tema broj jedan Zaštitnik građana. Ne znam zašto se baš njemu daje toliko veći značaj u odnosu, recimo, na Fiskalni savet ili u odnosu na Agenciju za borbu protiv korupcije. Mislim da je to nekako više sada podgrejano izborima koje smo imali iza nas i neobičnom situacijom u kojoj smo se našli da čovek koji je u dva mandata bio Zaštitnik građana se nađe kao kandidat za predsednika, što nije uobičajeno.

Mislim da ono što je za nas važno, vezano za Agenciju za borbu protiv korupcije i kandidate koje su predložile vrlo eminentne ustanove kod nas, nas iz PUPS-a ne dovode ni u kakvu sumnju. Nema razloga da ne verujemo da su svi oni dobro promislili pre nego što su predložili te ljude. Ja ovde samo poznajem gospodina Sretenovića, ali generalno zaista verujemo da ste svi dobro razmislili i da je u interesu Srbije da u toj Agenciji za borbu protiv korupcije zaista ima kvalitetne ljude.

Moram priznati da neko lično iskustvo i iskustvo nas iz PUPS-a je bilo da se, nadam se da su to bile te dečje bolesti Agencije, na osnovu raznih nekih dojava, anonimnih, ovakvih, onakvih, vršila velika prepiska vezano za to da li imate neku imovinu prijavljenu na pravi način ili nemate, ali suštinski to su bili sitni problemi koje smo, naravno, sem malo veće prepiske, rešavali. Zaista je takva jedna agencija neophodna, neophodno je da ozbiljno rade i mislim da nemamo nikakvu dilemu da kandidati koji su pred nama taj posao neće raditi valjano. Unapred nećemo da donosimo nikakve zaključke, nema razloga da sumnjamo. Kako je rekao i moj prethodni kolega govornik Neđo Jovanović – neka prvo u praksi pokažu svojim radom da li su zaslužili te pozicije ili ne.

Što se tiče Fiskalnog saveta, to je troje ljudi koji su već prisutni. Opet ponavljam da mi iz PUPS-a nismo uvek imali i nismo se uvek slagali sa mišljenjem koje je Fiskalni savet imao. Vrlo često imali smo utisak da prosto kad god je bila neka priča sa nedostatkom para u budžetu, uvek se Fiskalni savet okretao penzionerima. Mislim, mi iz PUPS-a, kao zaštitnici penzionera, naravno da to nikad nismo mogli da prihvatimo lagano, ali s obzirom da nekako je to njima uvek bila sigurna pozicija gde para ima. To jeste u jednom trenutku bilo neophodno i ja se nadam da smo mi fiskalnu konsolidaciju završili, da je stezanje kaiša, kada su penzioneri u pitanju, sada iza nas.

Imali smo izjavu i predsednika Vučića, a pre nekoliko dana i premijerke Ane Brnabić da će doći u toku ove godine do povećanja i plata i penzija, što je za nas jako značajno, da se prosto vide rezultati i te podrške koju smo mi u prethodnom periodu dali i koja je za nas bila teška i bolna. Mislim da smo najveće udare što se toga tiče upravo poneli mi iz PUPS-a. Tu jeste bilo nekih nesuglasica, ali s druge strane zaista je Fiskalni savet… Mislim da je tu najveći problem bio jer Fiskalni savet ima u svom sastavu zaista vrsne poznavaoce posla i ekonomije i da su oni to više gledali brojčano nego što su to gledali na način na koji mi to gledamo životno, jer ipak penzionera je preko milion i 700 i naravno da oni svi imaju uglavnom i niska primanja i nemaju nikakve druge mogućnosti da ta svoja primanja poboljšaju, ali dobro. Nismo imali neke velike sukobe, nadamo se da će oni nastaviti, naravno, da i dalje krajnje profesionalno rade svoj posao, tako da će, što se nas tiče, i kandidati za Fiskalni savet imati našu punu podršku.

Što se tiče Zaštitnika građana, lično niko od nas ne zna gospodina Pašalića. Ja se nadam da je naš najveći koalicioni partner Srpska napredna stranka vrlo dobro promislila pre nego što se odlučila za predlog kandidata koji smo mi podržali u koaliciji, da su dobro promislili, da ne dođemo zaista u situaciju u kojoj smo bili, da nam se nezavisni funkcioneri pojavljuju na izborima za predsednika. Tako da se nadam da nećemo za pet godina imati novog kandidata, iako nekako u poslednje vreme čini mi se da nam ovi svi nezavisni postaju malo zavisni. Vidim neke najave, da li su sad tačne ili ne, to su opet možda samo tekstovi u novinama, možda su netačni, ali imamo neke najave vezano za izbore u Beogradu da će nam se i tu pojaviti kao kandidati, potencijalni, jel, neki nezavisni članovi u našoj zajednici. Nadam se da je to neka opet greška ili, ako nije, onda zaista moramo da vodimo računa da pri izboru ovakvih ljudi izaberemo ljude koji zaista pre svega imaju interese svih građana Srbije, a da je politika nešto u čemu oni ne učestvuju.

(Poslanik opozicije dobacuje: „Nešto prljavo“.)

Ne, ne, ne. Ja stvarno mislim da je politika neophodna. Izvinite, ja sebe uopšte nijednog trenutka, neću da se obraćam lično, ne treba, ali ja zaista sebe nikada nisam doživljavala prljavo. Sve u životu što sam uradila, uradila sam najčestitije i svi mi iz PUPS-a. Mi svi iza sebe imamo puno staža, puno rada, puno karijere uspešne i nema razloga da politiku doživljavamo prljavo. Mi smo u politiku ušli upravo zbog toga da bismo mogli da štitimo jednu grupaciju koju su svi drugi na prostoru Srbije u tom trenutku zaboravili.

Što se nas tiče, mi ćemo zaista u danu za glasanje dati podršku svim kandidatima koji su trenutno pred nama kao predlozi, sa verom da ne grešimo, da su svi zaista dobro promislili i da mi, ako želimo da krenemo napred i zaista ako smo se opredelili za put ka Evropskoj uniji, moramo da poštujemo i neka pravila koja ta Evropska unija ima. Znači, moramo da imamo zaista nezavisnog Zaštitnika građana, moramo da imamo Agenciju za borbu protiv korupcije, moramo da imamo Fiskalni savet i moramo da imamo ozbiljan pristup, profesionalan pristup svakog od njih poslu za koji su se, na kraju krajeva, oni opredelili i prihvatili kandidature.

Što se tiče nas, poslanička grupa PUPS-a će u danu za glasanje podržati kandidate koji su danas na izboru. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Petrović.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Balša Božović. Izvolite.