Peto vanredno zasedanje , 21.09.2017.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Nemojte molim vas sada, nije ovo replika.
...
Dveri

Srđan Nogo

Poslanička grupa Dveri
Znači, tema dnevnog reda, ja verujem, ja sam se iznenadio, s obzirom da vi dolazite iz akademske zajednice, da vi ne možete da ispratite da su na dnevnom redu zakoni iz oblasti obrazovanja.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Samo kažite u čemu je povreda, samo recite?
...
Dveri

Srđan Nogo

Poslanička grupa Dveri
Čovek je govorio osam minuta, nije reč rekao o temi dnevnog reda. To je prvo.
Drugo, član 107, gospodine Marinkoviću, delio je razne kvalifikacije poslanicima, poslanicima opozicionih poslaničkih grupa. Vi ste bili dužni da reagujete, da sačuvate dostojanstvo Narodne skupštine. Znam da je prethodni govornik pravo ogledalo vladajućeg režima. Mislim da je to ikona SNS, Marijan Rističević.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Nemojte molim vas, on čak pripada drugoj poslaničkoj grupi. Tako da to zaista nema nikakve veze i kakve veze ima SNS.
...
Dveri

Srđan Nogo

Poslanička grupa Dveri
Ali zaista je to fascinantno, ali to je prava slika. Dobro je da građani vide pravu sliku.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Čekajte da ne govorimo u glas. Ja to nisam primetio. Čovek je govorio u skladu sa temom, ispoljio svoju političku kreativnost na njegova način.
Da li želite da se SNS izjasni? Da, hvala vam.
Reč ima ministar Zlatibor Lončar. Izvolite.
Izvinjavam se ministru, reč ima Aleksandar Martinović, po Poslovniku.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ja ukazujem, gospodine Marinkoviću na povredu člana 27. koji ste vi učinili. Član 27. vas obavezuje da se strate o primeni Poslovnika. Ja sam vam dobacio sa mesta. Izvinjavam se zbog toga, ali rekao sam istinu da ne mogu nekoliko puta uzastopno da budu reklamirani istovetni članovi Poslovnika. Vi ste dali vreme gospodinu Nogu iz poslaničke grupe Dveri, praktično dodatno vreme da replicira Marijanu Rističeviću, pri tome ga vređajući, omalovažavajući našeg kolegu narodnog poslanika, Marijana Rističevića, nazivajući ga slikom, odnosno ikonom SNS. Što se mene tiče, ja sam ponosan što je Marijan Rističević, moj kolega u Narodnoj skupštini, što zastupa interese zemljoradnika ali ste vi, gospodine Marinkoviću, pogrešili što dozvoljavate da na buku, dreku, galamu i pretnju reagujete time što kršite Poslovnik.

Ja razumem da su nekima od subote one banane teško pale na stomak, pa ne znaju šta govore i ne znaju šta rade, ali ako misle da će nas da biju kao što su tukli dve novinarke Pinka ili kao što su prošle godine zavrtali ruke članici RIK ispred SNS, onda se grdno varaju. Mi se ovakvih batinaša, bitangi apsolutno ne plašimo. Mogu da dobacuju sa mesta koliko im je volja, vreme crnokošuljaša, vreme minhenskih pivnica je prošlo. Srbija je demokratska zemlja, slobodna zemlja, u kojoj svako može da iznese svoje mišljenje, ali nema pravo nikoga da vređa, a pogotovo nema pravo nikoga da bije.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Naravno, ne bih se složio sa vama.
(Aleksandar Martinović: Ne tražim da se glasa.)
U redu, hvala.
Baš u skladu sa članom 27, kao predsedavajući zadužen sam za red na ovoj sednici.
Reč ima narodni poslanik LJubiša Stojmirović.
Izvolite, profesore, završite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ministar se javio, pa ću ja na kraju.