Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.10.2017.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/215-17

3. dan rada

26.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem ministre Šarčeviću.
Zaključujem zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 8. dnevnog reda.
Nastavljamo sa radom.
Prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 8. do 12. dnevnog reda.
Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od 8. do 12. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, prema članu 192, a shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova te poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika (član 96. stav 4. Poslovnika o radu Narodne skupštine.)
Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednik Narodne skupštine Maja Gojković (broj 02-2968/17 od 19. oktobra 2017. godine); Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednik Narodne skupštine Maja Gojković 18. oktobra 2017. godine; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SNS, od 18. oktobra 2017. godine; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SPS, od 17. oktobra 2017. godine; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Dosta je bilo, od 25. septembra 2017. godine.
Da li predlagač ili predstavnici predlagača žele reč, Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine, dr Vladimir Orlić, zamenik predsednika poslaničke grupe SNS, Neđo Jovanović, zamenik predsednika poslaničke grupe SPS, i Saša Radulović, predsednik poslaničke grupe Dosta je bilo? (Ne)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne)
Pošto na listama poslaničkih grupa nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne)
Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od 8. do 12. dnevnog reda.
Sada ćemo napraviti pauzu.
Danas sa radom nastavljamo u 16.00 časova, sa postavljanjem poslaničkih pitanja članovima Vlade poslednjeg četvrtka u mesecu, a nastavak Druge sednice Drugog redovnog zasedanja je u utorak 31. oktobra 2017. godine, sa početkom u 10.00 časova. Zahvaljujem.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, pristupamo postavljanju poslaničkih pitanja u vremenu od 16.00 do 19.00 časova, saglasno članu 205. Poslovnika Narodne skupštine.
Podsećam vas da izlaganje narodnog poslanika koji postavlja pitanje ne može da traje duže od tri minuta. Zatim, ima pravo da u trajanju od najviše tri minuta, komentariše odgovor na svoje pitanje ili da postavi dopunsko pitanje i na kraju da se izjasni o odgovoru u trajanju od najviše dva minuta.
Podsećam vas da nisu dozvoljene replike i ukazivanje na povredu Poslovnika, po članu 216. Poslovnika i u skladu sa tim, molim narodne poslanike da podnesu prijave za postavljanje pitanja.
Istovremeno vas podsećam da će redosled postavljanja poslaničkih pitanja biti utvrđen prema dosadašnjoj praksi rada Narodne skupštine, tako što će, naizmenično, najpre reč dobijati narodni poslanici koji ne pripadaju ni jednoj poslaničkoj grupi, a zatim narodni poslanici od najmanje prema najvećoj poslaničkoj grupi.
Prelazimo na postavljanje poslaničkih pitanja.
Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić. Izvolite.
...
Bošnjačka demokratska zajednica

Muamer Zukorlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Dame i gospodo, moje pitanje je upućeno predsedniku Vlade, ministrima Zorani Mihajlović i Rasimu LJajiću.

Kako je moguće u 21. veku da Novi Pazar, kao veoma važan centar sandžačke regije nema železničku prugu, nema gasovod, a putevi između Novoga Pazara i Sjenice i Novoga Pazara i Tutina, kao i Sjenice, Nove Varoši, Priboja, su ubedljivo najgori putevi u celoj zemlji?

Pomenuo sam ministra Rasima LJajića iz razloga što smo imali 2010. godine posetu predsednika Erdogana i tada sa predsednikom Tadićem i ministrom LJajićem, kada je javno obećano da će putevi Tutin - Novi Pazar – Sjenica biti izgrađeni. Već sedam godina je prošlo a da nisu ni otpočeli radovi, niti imamo ozbiljne naznake za to. Nažalost, imamo vrlo učestale pogibije na tim putevima i zaista je konačno vreme da se krene sa tim, ili bar dobijemo odgovore dokle smo stigli po ovom pitanju.

Drugo pitanje se odnosi na otmice u Štrpcima, Sjeverinu, ubistva u Kukurovićima i drugim sličnim događajima iz 1992. i 1993. godine. Kao što je javnosti poznato, tada su oteti i najverovatnije likvidirani građani ove zemlje.

Moje pitanje predsedniku Vlade i ostalim nadležnim ministrima jeste – kada će doći do zaokreta, odnosno promene politike Vlade po ovom pitanju? Nažalost, ova pitanja su do sada tretirana isključivo administrativno, kroz pravosuđe. Već ovih dana imamo da su neke tužbe pale na Apelacionom sudu, a i činjenicu da se niti na jednom obeležavanju ovim povodima nije do sada niko pojavio kao predstavnik Vlade.

Treće pitanje se tiče demografije, odnosno migracija. Znamo da postoje tela koja se bave ovim pitanjima, ali, moje pitanje je šta se konkretno čini da se zaustavi migracija sela prema gradu, koja preti da apsolutno i strateški ugrozi opstanak celokupnog stanovništva, a tu pre svega mislim na sela sa visokih nadmorskih visina? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite, reč ima ministarka.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

| Predsednica Narodne skupštine
Dobar dan želim građanima Srbije i poštovanim narodnim poslanicima.
Drago mi je da sam danas ovde sa svojim timom. Imala sam veliku želju da dođem ovde i odgovaram na pitanja vas, narodnih poslanika, a isto tako da kroz odgovore predstavim šta smo uradili u prvih 100 dana rada Vlade. Ja sam, kao što sam i rekla ranije, izuzetno zadovoljna sa tim šta je Vlada uradila u prvih 100 dana. Mislim da smo pokazali da možemo da nastavimo i jako i hrabro napred, bez ikakvih stajanja, jer Srbija nema vremena da gubi, iako se suočavamo sa velikim brojem problema.
Moram sada da kažem svoje lično mišljenje, jer nisam ovakvo mišljenje u ovolikoj meri, prethodno, dok sam bila samo ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, nisam mogla da sagledam celu situaciju, a i bila sam nova u Vladi, svakako se suočavamo sa velikim brojem problema u raznim oblastima, zbog toga što je Srbija, nažalost, bila i zapuštena i zaboravljena i vođena na jedan potpuno neprofesionalan način, ako bih mogla uopšte da kažem da je bila vođena na neprofesionalan način. Mislim da je najbolje reći da je bila zapuštena.
Ono što mi je važno da kažem, a daću priliku i ministarki Mihajlović da odgovori na deo oko puteva, je da je upravo tu primer sa čim se suočavamo. Dakle, radimo na putnoj infrastrukturi, kao i na svakoj drugoj infrastrukturi, više nego ikada. I tu imamo podatak da je, recimo, od 2008. godine, što se tiče auto-puteva, izgrađeno nekih 100 km do 2013. godine u poluprofilu, a od tada jedno tri puta više auto-puteva u punom profilu.
Što se tiče rehabilitovanih lokalnih puteva, mi smo imali tu do 2012. godine nekih 500 kilometara rehabilitovanih lokalnih puteva, od tada još nekih 700 kilometara potpuno rehabilitovanih i dodatnih nekih oko dve hiljade kilometara rekonstruisanih i izgrađenih državnih puteva, pored auto-puteva. Dakle, pokušavamo da stignemo do svakog dela Srbije. To ide brzo, ali ne ide dovoljno brzo u odnosu na to šta smo zatekli i koliko je potrebno.
Sami znate da je danas, kada treba da krenete u Srbiji iz npr. putovala sam jednom iz Niša u Požegu, lakše da krenete i dođete iz Beograda u Kejptaun. Dakle, šta god da uradite nije dovoljno dobro, ali dajemo sve od sebe i kažem da će biti tu i Raška oblast, Novi Pazar, Sjenica i gasovod. Dakle, sve je to ono što planiramo i što nastojimo da uradimo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Rasim LJajić.

Rasim Ljajić

Vrlo kratko. Dakle, 2010. godine tačno je da ne samo da je obećano da će biti izgrađeni ti putevi od Novog Pazara i Sjenice i Novog Pazara i Tutina, već je potpisan i protokol sa turskom Vladom oko finansiranja i izgradnje te dve deonice. Mislim da je bilo izdvojeno oko 40 miliona dolara.
Međutim, problem je nastao u implementaciji tog kredita, zbog dve stvari. Zahteva Turske da njihove firme učestvuju u rekonstrukciji ta dva puta i drugo, visine kamatne stope. Čini mi se, Zorana će me ispraviti ako pogrešim, da se počelo sa 6,4% a onda su spustili na 4,6% što je kamatna stopa koja je veća od kredita koji smo dobili od Azerbejdžana i Kine i to je bilo neprihvatljivo.
Sada, tokom posete predsednika Erdogana, jedna od centralnih tema razgovora bila je upravo izgradnja ne samo ta dva putna pravca, već izgradnja putne infrastrukture u celoj Srbiji. Tokom novembra meseca očekujemo posetu Turske „Eksim banke“ gde bi se isključivo razgovaralo o visini kamatnih stopa.
Juče sam saznao, zvali su iz Ankare da kažu da je Turska opredelila jedan deo sredstava, značajan deo sredstava, oko 500 miliona evra za finansiranje izgradnje infrastrukture u Srbiji i sada se traži model finansiranja. Da li će kredite dobijati turske građevinske firme, koje će onda učestvovati na tenderima ovde za izgradnju puteva, ili će pak to biti neka druga vrsta kredita pod povoljnijim kamatnim stopama, zaista u ovom trenutku ja ne mogu kažem, ali svakako da će to biti apsolutno jedan od prioriteta, kao što je i premijerka rekla, dokle će se stići i koji ćemo uslove dobiti u ovom trenutku ja stvarno ne mogu da tvrdim.
Samo kratko, što se tiče gasovoda. Nisam direktno bio, naravno, uključen u to. Znam da u budžetu stoje sredstva, predviđena u Ministarstvu, čini mi se energetike, radilo se o projektu koje je svojevremeno trebalo da finansira Slovačka vlada, odnosno slovačke banke u izgradnji gasovoda od Aleksandrovca preko Kopaonika, Novog Pazara i Tutina. Još uvek postoje ta sredstva na poziciji Ministarstva energetike, čini mi se da postoji neka radna grupa koja treba da radi na realizaciji tog projekta.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala lepo.
Reč ima Zorana Mihajlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Hvala.
U poslednje tri godine, kada govorimo o ulaganju u saobraćaj, da uopšte sada ne pominjemo autoputeve, nego samo da govorimo o tome koliko se ulagalo u održavanje, rehabilitaciju puteva, bilo državnih, bilo lokalnih, iako su lokalni pre svega u ingerenciji lokalnih samouprava, bez obzira na to, država je preuzimala puno obaveza i puno pomagala upravo lokalnim samoupravama svesni toga da verovatno ne postoji važnija stvar, nego imati infrastrukturu, bilo da je ona energetska, bilo da je u pitanju saobraćajna, bilo da je u pitanju komunalna.
Prvo ću nekoliko važnih podataka da vam kažem, ne znam da li to znate, ali ja sam tražila da se to izlista. Dakle, opština Raška 2015, 2016. i 2017. godina 150 miliona dinara samo u redovno održavanje. Opština Novi Pazar, sada ću vam govoriti namerno godina po godina, da vidite da se svake godine povećavao iznos novca koji je davan, sad prvo govorim samo o redovnom održavanju.
Dakle, 2015. godina 82 miliona, 2016. godina 110 miliona, 2017. godina 210 miliona, ukupno oko 400 miliona samo u redovno održavanje. Tutin 112, 132, 100 miliona, 350 miliona, znači u prethodne tri godine. Dakle, pričam samo o redovnom održavanju.
Druga stvar koju smo uradili u prethodne tri godine odnosi se na celu Srbiju, reći ću vam tačno za prostor, dakle Raške, Novog Pazara i Tutina. Mi smo se zadužili kao država 400 miliona evra, tačnije 300 miliona evra je iz kredita Svetske banke, Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj i 100 miliona evra iz našeg budžeta državnog, da bi smo rehabilitovali 1.000 kilometara puteva. Tačno smo napravili u pet godina koji su to kilometri na teritorije Srbije, dakle probali smo da obuhvatimo ono što je zaista najkritičnije, a jesu kritični ovi pravci koje ste vi rekli i oni su u rasporedu, dakle za rad 2017. godina, kraj raspisivanja javnih poziva za dokumentaciju, 2018. i 2019. godina za rad.
Ukupno 250 kilometara puta u ovom delu Srbije treba iz tog kredita da bude rehabilitovano. Dodatno, kada je potpredsednik Vlade Rasim LJajić sada pominjao kamatne stope, mislim da je važno da znate da smo mi pri poslednjoj poseti predsednika Turske upravo razgovarali o toj kamatnoj stopi, jer za nas je zaista bilo neprihvatljivo da pričamo 6,5%, 5,5%, pogotovu danas kada znamo na tržištu kapitala kako izgledaju uslovi. Imamo jedno veliko obećanje od predsednika Turske da je kamatna stopa ispod 2%, to ćemo sačekati, čekamo pregovore i očekujem da ćemo u tom smislu moći da izdvojimo, odnosno da kao država garantujemo kredit za dalje ulaganje u puteve.
Ono što je takođe značajno to je da mi i pored ovog ulaganja u redovno održavanje i rehabilitaciju, mislim da je jednako važno da se krene u komunalnu infrastrukturu i tu postoje već neki razgovori sa opštinom Novi Pazar kako možemo kroz određena zajednička ulaganja opštine i budžeta Ministarstva građevinarstva, jer se mi takođe i time bavimo, da uložimo u komunalnu infrastrukturu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Branislav Nedimović.