Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.11.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/254-17

23.11.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:35 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Javljam se povodom replike, pošto je nekoliko puta pomenuta SNS i o tome šta je Vladu Srbije 2012. godine sačekalo i šta je SNS sačekalo kao jednog od stožera tadašnje Vlade.

Pre svega je iznesena čitava lista neistina i laži, počev od toga da je 47% bio javni dug sa 15 milijardi evra, što naravno, nije istina, jer u istoj ovoj Skupštini je te 2012. godine u oktobru mesecu došao gospodin Dinkić koji je jednostavno dao predlog kao ministar tadašnji finansija, za budžet koji je pokazao da je 56% bio samo javni dug u tom trenutku, i iznosio 17,7 milijardi evra, a pri tome su mnoga dugovanja sakrivena kroz poslovne banke koje nisu ulazile u budžet Republike Srbije.

Pri tome je ostalo 750 miliona evra godišnjeg duga za 558 firmi u restrukturiranju, koje iznose tri milijarde evra naredne četiri godine. Pri tome je ostao dug od nekih 1,4 milijarde kamate koja je ostala na 213 kredita koje je podigla vlast do 2012. godine. Znači, devet milijardi duga je jednostavno ostao kao permanentno kretanje duga koji je došao do 71,3% javnog duga Srbije. Trebalo je zaustaviti jednostavno takvu trajektoriju duga, preokrenuti i smanjivati permanentno svake godine, uz teške ekonomske mere, uz tešku fiskalnu konsolidaciju budžeta, a pri tome održati socijalni mir i ljude koje treba finansirati iz budžeta Srbije i raditi na infrastrukturnim projektima.

To je SNS radila. Kada govorimo o investicijama, u to vreme, radili su investicije isključivo za lične firme „Dajrekt medije“ gospodina Đilasa i gospodina Miškovića, kada pričamo o „Belvilu“. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju.
Reč ima ministar dr Zorana Mihajlović.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| ministarka
Samo da još jednu stvar dodam, a mislim da je značajna.
Kada ste pominjali kredite, 2012. godine su istekli grejs periodi svih mogućih i nemogućih kredita koje je Tadić, DS, koje ste uzimali pre toga, prethodnih deset godina i uzimali ste šakom i kapom kredite da ni jednog jedinog trenutka niste imali ni jedan projekat urađen.
Znači, zaduživali ste se, uzimali kredit, znali da nemate projektno-tehničku dokumentaciju za koju je potrebno, između ostalog najmanje šest meseci do godinu dana da bude gotova.
Godine 2012. ističu grejs periodu i naravno, dolaze za nas obaveze i kamate koje treba da platimo i tog trenutka država Srbija se susreće sa najtežim periodom u prethodnih najmanje 15 godina, a to je da sve one kredite iza kojih, između ostalog, nema ni jedne investicije koju ste započeli, mi moramo da vraćamo i da plaćamo kamate. To je jedna stvar.
Druga stvar, kada govorite o opravdanju zašto Koridor 10 nije završen kada je Tadić rekao da će biti 2004. godine završen i da je to veliki infrastrukturni projekat i da zavisi od drugih. Velika je razlika kada pravite prugu sa Mađarskom i sa Kinom, onda to znate jesu druge države od kojih to zavisi, ali Koridor 10 i njegova izgradnja unutar Srbije nije zavisila ni od Mađarske, ni od Bugarske, ni od Rumunije, ni od Bosne, ni od bilo koje države, zavisila je samo isključivo od tadašnje Vlade Republike Srbije i od DS koja nije te dve 2008. godine napravila ni jedan jedini kilometar autoputa, jer da vi gospodo to jeste uradili, onda mi uopšte ne bi morali ništa da radimo. Mi bi imali Koridor 10 gotov i mi bi se bavili nekim drugim koridorima.
Na žalost, niste to uradili i još jedna stvar. Kada govorite o tom javnom dugu, o nezaposlenosti, netačnim podacima, ja vas molim, ovo gledaju građani Srbije, ipak treba da govorimo, odnosno nadam se da i vi stojite iza toga da treba da govorimo istinu i samo istinu. Nema pet istina, samo je jedna istina.
Reći ću vam da je Tadić obećao zapošljavanje 300.000 ljudi, a da je za vreme Tadića broj zaposlenih u Srbiji smanjen sa 1,8 miliona zaposlenih na 1,6 miliona zaposlenih, 200.000 ljudi je ostalo bez posla.
To su podaci. Prema tome, nije problem kritika, ali je problem ko nas kritikuje. To je problem. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Goran Ćirić ima reč.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Vi ste sada dokazali koliko ste spremni da ovde vodimo dijalog koji može da donese neka rešenja. Kasnije, kada budem imao prilike da govorim o ovim zakonima, govoriću o pokušajima da doprinesemo nekim rešenjima koji su važni za građane Srbije.

Slažem se sa vama da ovde treba govoriti o istini i isključivo o istini. Ta istina je proverljiva. Čuli smo neke podatke koji, čini mi se da je do sada v.d. direktora Uprave za javni dug bio pored vas i mogao je da vam prenese te podatke, ali, evo tih podataka, oni su javni i na sajtu Uprave za javni dug. Govorili ste o tome i ja ću vam ih pročitati. Svako ko želi da pristupi sajtu Uprave za javni dug, može da se uveri u sledeću stvar.

Godine 2000. je ukupan javni dug bio 14 milijardi evra. To je iznosilo 201% učešća javnog duga u BDP. Bruto-društveni proizvod 2000. godine – sedam milijardi evra. Četiri puta manje nego te iste 2012. o kojoj govorite. Godine 2012 – 31 milijarda evra. Dakle, to su podaci koje možete da proverite i ja vas pozivam da dokazujemo svoje istine, ali ne na ovako strašan način, nego tako što ćemo čitati brojke.

Pominjete 2012. godinu i stalni odgovor je – 2012. godine je dug bio 14 milijardi i 700 miliona evra, u junu-julu mesecu, a onda se tadašnji ministar finansija, Dinkić, u toj Vladi, prvoj vašoj Vladi, zadužio dve milijarde i onda možete da govorite o tom procentu koji ste pomenuli u septembru ili oktobru mesecu. A onda možemo da govorimo dalje o podacima koji su svima nama pristupačni, jer je jasno da je od 2012. godine, sredina 2012. godine, kada je iznosio oko 15 milijardi…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
… taj dug narastao danas na 25 milijardi. Smanjen je na 24 milijarde, pre svega zbog… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Ćiriću.
Pravo na repliku, Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Dobro je da smo došli do toga da treba da govorimo istinu. Drago mi je što sam čuo da ste vi taj podatak o visini javnog duga 2012. godine dobili od Mlađana Dinkića i da ste onda tako naivno, moram stvarno da priznam, poverovali u priču da je Srbija pred bankrotom. I tu priču ponavljate već pet godina, i kako ste vi Srbiju spasili od bankrota. Srbija nije bila nijednog trenutka pred bankrotom. To je laž koju je ovde Mlađan Dinkić servirao a vi prihvatili i ponavljate već pet godina.

Kao što je isti taj Mlađan Dinkić odgovoran za sve te loše kredite o kojima vi sada ovde govorite i koji su, navodno, došli na naplatu 2012. godine, ja moram da priznam da nisam bio u Vladi, ali bih jako voleo da mi objasnite. Govorili ste da je Tadić obećao završetak Koridora 10 za 2004. godinu. U kom svojstvu je on mogao da da takvo obećanje? On je postao predsednik Srbije 11. jula 2004. godine. Ako je to bilo za Olimpijadu, to je bilo dve nedelje pred Olimpijadu. Da li vi stvarno mislite da je on dve nedelje pred Olimpijadu rekao – mi ćemo završiti Koridor 11? Ko može da poveruje u te vaše laži?

Nemojte da lažete, nemojte da govorite građanima Srbije, da ih obmanjujete, nemojte da izmišljate taj podatak o broju zaposlenih u Srbiji, jer broj zaposlenih u Srbiji nikad nije bio manji od milion i 850 hiljada ljudi. Danas je nešto više od dva miliona. To su brojevi. Idite na sajt Ministarstva finansija, idite na sajt Uprave za javna plaćanja i videćete da su ovi brojevi tačni.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Po Poslovniku, reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.