Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 24. amandman je podnela narodni poslanik Danica Bukvić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman su podneli narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 26. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Stević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podneo je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Poslaničke grupe Srpska radikalna stranka, zajedno Marinika Tepić i Zoran Živković i zajedno Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Nenad Konstantinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 28. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 29. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Poslaničke grupe SRS i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 29. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 30a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 30a, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 30a, podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 30a, podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 30a, podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 30a, podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojičić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podneo je narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 36a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 36a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 36a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 36a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 36a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 36a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 36a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 36a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 36a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 36a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman je podnela narodni poslanik Danijela Stojadinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić. Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SRS i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić. Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SRS i zajedno Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Nenad Konstantinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić. Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić. Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić. Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 43. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Ratko Janković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 44. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podneo je narodni poslanik Ratko Janković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 45. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i zajedno Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Dragoljub Mićunović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Tomislav Žigmanov, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dušan Milisavljević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i zajedno poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i zajedno poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka, i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i zajedno poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandmane, u istovetno tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i zajedno poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i zajedno poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, zajedno poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, zajedno poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i zajedno poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinosti.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predloga zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, narodni poslanici poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predloga zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 27. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 29. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 30. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 39. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 43. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 43. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 44. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 44. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 45. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 45. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 46. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 46. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 47. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 48. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 48. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 49. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 49. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 50. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 50. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 52. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 52. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.