Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 27.03.2018.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 107. Poslovnika.

Gospodine predsedavajući, Boško Obradović je ovde rekao, a time i povredio dostojanstvo da on nikada nije bio vlast, da nikada nije bio pripadnik režima i time teško povredio dostojanstvo ove Skupštine. Istorijski gledano on je uvek bio vlast. Kod njegovog dede, ortodoksnog komuniste su zatvarani seljaci, kada mu je deda bio vlast.

Gospodine predsedavajući, kad mu je otac bio vlast u Čačku je bespravno izgrađeno 60 hiljada objekata, za vreme vlasti njegovog oca koja se preplitala sa Veljom Ilićem, iz komunizma, hidrogradnje, pa, u kapitalizam i to jako surovi kapitalizam, sa 60 hiljada bespravno izgrađenih objekata.

Gospodine predsedavajući, i on je bio pripadnik bivšeg režima. Uspeo je da zaposli šest članova porodice. Moja sestra radi u kafiću, sestrić u proizvodnji u Inđiji, a on je šest članova porodice zaposlio kao vlast, sebe u biblioteku, dve žene u javni sektor, brata u javni sektor, snaju u javni sektor, otac u javni sektor. NJih šest u javnom sektoru, a on kaže da nije bio na vlasti.

Gospodine predsedavajući, on je i te kako bio vlast zato što je iz Kolubare dok je bio vlast dobio 50 hiljada evra da štampa razne svoje tekstove uključujući i ovaj o Dimitriju LJotiću, kako on kaže.

Gospodine predsedavajući, on je i te kako bio vlast, jer njegov najmlađi Titov odbornik, Ševarlić, je dobio od Dušana Petrovića 65 hiljade evra za studio koju niko nije video. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Smatram da ni u jednom trenutku nisam prekršio Poslovnik u vezi člana 107. i čim smo počeli da pričamo o dedama, očevima, familiji, zapošljavanju, vidim kuda sednica ide, pa sada određujem pauzu u trajanju od pet minuta.
(Posle pauze )
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Reč ima ministar, gospodin Šarčević. Izvolite.

Mladen Šarčević

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Samo da odgovorim na konkretna pitanja koja su mi upućena, pa molim i kolegu da me podseti ako nešto zaboravim.

Kada je u pitanju ovo o čemu ste govorili, o radu inspekcije, rokovi, odgovornost i rad inspektora su propisani Zakonom o inspekcijskom nadzoru opšteg tipa, tako da nisu samo specijalizovani za prosvetnu inspekciju.

Kada su u pitanju kategorije u nacionalnom okviru kvalifikacija, mi smo se opredelili za model osam nivoa i četiri podnivoa. Da bi našim građanima to bilo najprihvatljivije nismo mogli dalje razvijati neku finiju strukturu i ići dalje u nedogled. Time se, recimo, master diže na VII1 nivo, što je ranije bio nivo koji je priznat sa osnovnim studijama, po starom modelu četvorogodišnjem, jer njima je priznato do nekog perioda da može da im se prizna master. Kada je u pitanju magistar, on je VII2. Ovde ostaje jedna međukategorija, tu ste u pravu, a to je specijalista, koji je priznat sa VII2, iako stoji naglašenje da je to specijalista. Slično je urađeno kada su strukovne master studije i studije specijalističke strukovnih studija, tu postoji jedno malo slovo koje se dodaje da je strukovno i da je akademsko, tako da je na taj način prevaziđeno.

Kada je u pitanju Danilo Kiš, on će se izučavati i dalje, bez problema, naravno. To bi bilo smešno ga izbaciti, nego je pomeren na starije razrede. Prosto je on mnogo težak prvacima, da se razumemo.

Kada je u pitanju sveukupna srpska narodna epska poezija, to je blago i to je ceo korpus data na upravljanje školi i nastavnicima, tako da tu nema apsolutnih izmena.

Kada je u pitanju kolega Grušanović, da, on je bio direktor škole „Vuk Karadžić“ i svojevremeno je objavljivao i izdavao knjige. Kako je izabran u međuvremenu za direktora Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, čovek to sigurno neće dalje moći da radi i sam zakon ga sprečava, te govorim o nekom vremenu koje je prošlo iza tog perioda i ne možemo mu spočitavati. Čovek nije znao da će biti kasnije direktor. Ne znam da li je bilo još nešto? Ispao mi je papir.

(Boško Obradović: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate pravo na repliku, kolega Obradoviću.
Ovo su samo odgovore na vaša pitanja.

Mladen Šarčević

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Evo, našao sam papir.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite, ministre.

Mladen Šarčević

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Za Kiša sam rekao, za inspekcijski nadzor sam rekao, inspekcija i ostaje uvoz.

Moram da vam kažem da smo mi uradili ogromnu većinu udžbenika za manjine i za sve druge posebne grupe. U međuvremenu je bilo svašta, sigurno, i uvoza itd. Postoji memorandum koji država potpisuje sa Nacionalnim savetom svake nacionale manjine. Pre neki dan smo imali sastanak, novi aneks napravili i ostalo je vrlo malo toga da se uradi samo u zoni srednjeg obrazovanja i mislim da smo to uredili jako dobro. Opet je to neki relikt iz ranijih perioda i sigurno da je to obaveza države da o tome brine kako treba.

Besplatni udžbenici, čuli ste moj odgovor, biće jednog dana. Naravno, za više dece sam rekao. Strateški sam pominjao grupu i programe koje sam rekao da se izrađuju i to Zakonom o posebnim vezama sa Republikom Srpskom, ali imamo nameru da to bude u svim zonama gde srpska deca uče. Hvala.

(Boško Obradović: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate pravo na repliku, kolega Obradoviću.
Gospodin ministar je samo odgovorio na vaše pitanje.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski. Izvolite.