Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 29.03.2018.

4. dan rada

POSLANIČKO PITANJE

...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Olena Papuga

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
Prvo restitucija.

Zašto, ako nema sredstava, a može da se vrati ne vratite u onom obliku u kome može da se vrati? Znači, nema pogovora o tome.

Ministre Đorđeviću, nisam dobila odgovor da li se DES zatvara ili se ne zatvara. Pričali ste o bivšoj vlasti. Mislim, vi ste već šest godina na vlasti, možda ste za šest godina imali jako puno prilika da neke stvari ispravite i da u stvari napravite od njih nešto novo.

Ministarki Mihajlović, pitam je – vi ste mi odgovorili o prugama koje su međunarodne, ja vas o prugama uopšte nisam pitala. Pitala sam vas o Fruškogorskom koridoru. Znači, vi od 2016, 2017, 2018. godine… Tih 45 kilometara jednostavno ne znate za sada. Niste mi odgovorili ko je finansijer? Ko će finansirati? Niste mi ni odgovorili ni kada će to početi. Jednostavno, mislim da mi ni na jedno moje pitanje niste naučili, osim onoga što ste podučavali kako to sve ide oko tih međunarodnih ugovora koji se tiču pruga.

ODGOVORI

...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

| Predsednica Vlade RS
Ja ću proveriti. Daću vam više informacija. Obećavam da ću vam poslati više informacija oko zamene imovine u restituciji. Tako da ću vam to poslati u narednih nekoliko dana. To vam obećavam.
Takođe vam kao predsednica Vlade obećavam da ću i lično da pogledam slučaj DES Novi Sad zato što mislim da je nedopustivo da se zatvore i da ću lično raditi sa ministrom Đorđevićem. Izvinite što u ovom trenutku nemam više informacija o tome.

Zoran Đorđević

Zahvaljujem.
Prvo da odgovorim na ono da li smo mi šest godina na vlasti i koliko smo uspeli da vratimo, govori činjenica koliko katastrofalno stanje je zatečeno, a ja ću da napravim samo jedan pandam sa vojnom industrijom i sa onim što je zatečeno u tim fabrikama.
Vratićemo se na DES. Katastrofalno stanje koje je tamo zatečeno, da ono što smo tamo zatekli govori o tome da smo stvari koje smo radili vrlo teško mogli da vratimo nazad i da možemo tu firmu da vratimo vrlo brzo na stabilne noge.
Međutim, kažem vam, Vlada Republike Srbije je niz stvari uradila. Ja sam vama striktno odgovorio na to da nema uopšte razgovora o tome da će DES Novi Sad da bude zatvoren, niti da će ti ljudi da izgube posao.
Dana 21.3 je Ministarstvo vama na poslaničko pitanje koje ste vi poslali dalo odgovor sa spiskom toga šta je sve Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo za rad uradilo kada su u pitanju mere. Ja vam kažem odgovorno da neće ništa od toga se desiti, da mi želimo i upravo sve mere koje smo preduzeli, uključujući i reorganizaciju jeste nešto što mi želimo da uradimo da bi DES spasili.
Posebnu pažnju Vlada Republike Srbije, opet naglašavam, posvećuje osobama sa invaliditetom. Promenjena je potpuno politika prema njima. Kada su u pitanju firme koje zapošljavaju Ministarstvo za rad za ovih devet meseci je imalo niz sastanaka sa njima. Želimo da uspostavimo jedan potpuno drugačiji način komunikacije sa njima, da kada raspoređujemo sredstva svi oni dođu na sastanak, vide šta to Vlada Republike Srbije za njih odvojila, da znamo kako i na koji način raspoređujemo ta sredstva, da svi oni budu upoznati, jer smatramo da će oni biti najbolji kontrolori toga kako i na koji način su utrošena ta sredstva.
Postoji formula po kojoj ne gledamo samo puko koliko ima zaposlenih, koliki ima promet i sve ostalo, već smo sada uveli novu stvar, a to je da vidimo tačno koliko osoba sa invaliditetom se zapošljava, koje su oni kategorije, da se dostavljaju dokazi o tome kako ne bi ta sredstva koja su ranije davana za firme koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom davale se i kompanijama koje samo zapošljavaju bez ikakvih dokaza koje kategorije. Znate, nije svejedno kada vi zapošljavate osobu sa invaliditetom prve ili desete kategorije, kada ih zapošljavate u određenom broju. Mi smo tačno bodovali koliko donosi poena koja kategorija i onda se sve to uzima u jednoj velikoj formuli gde se ubacuju ukupna sredstva koja daje Vlada Republike Srbije i raspoređuje ravnopravno. Naravno, svi oni su upućeni u to kako i na koji način mi to njima raspoređujemo i moguće je da daju primedbe na sve to.
Znači, ja vas samo molim, kao što bio slučaj i sa Fijatom, da nemamo dezinformacije, ipak se tu radi o posebno osetljivoj grupi ljudi, radi se o njihovim porodicama, koje zavise, njihov život zavisi od toga i jedna atmosfera u kojoj oni imaju neku neizvesnost, koja ne postoji, gde sada prvi put imaju tu komunikaciju sa nama u Ministarstvu. Imamo redovne sastanke koji će biti i sledeće nedelje, drugi u nizu kada je podela ovih sredstava, govori o tome da mi nemamo apsolutno nikakvu nameru da ih zatvorimo, da otpustimo ljude, već samo želimo da ti ljudi nastave svoj posao i da rade i da ta firma stane na noge. Ali, ne samo ona, postoje i neke druge firme koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom, takođe i njima da posvetimo pažnju, jer mislimo da to oni zaslužuju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

| Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Mislim da jedna stvar je možda promakla u ovim izlaganjima, a ticala se pitanja koleginice Papuga, vezana je za poljoprivredno zemljište i vezano je za zamenu, eventualno supstituciju, uopšte ceo proces restitucije poljoprivrednog zemljišta.
Situacija sa poljoprivrednim zemljištem, mogu da kažem, pre nekoliko godina i danas, to je bitna razlika, iz jednog prostog razloga zato što smo imali mnoštvo uzurpacija, imali smo mnoštvo lokalnih samouprava koje nisu donosile godišnje programe davanja u zakup, pričam o periodu 2008, 2009. godine, ili već tamo koje godine.
Iskreno ću vam reći, u skladu sa Ustavom Republike Srbije mislim da su nekim stvarima data čak i prevelika ovlašćenja, obzirom na kapacitete koji postoje na lokalnom nivou. Tako da, na nekim mestima imamo lokalne seoske knezove koji su pokušali u prošlosti da rade sve i svašta i mnogi su procesuirani i osuđeni zbog toga.
Poljoprivredno zemljište u kontekstu restitucije, koju ste rekli, u pravu ste vi, ima poljoprivrednog zemljišta dovoljno, 600 hiljada hektara skoro ima državnog poljoprivrednog zemljišta i radi se o jednom od najvažnijih resursa kojima ova država raspolaže. U ovom trenutku negde između 60 i 80 hiljada hektara je sporno.
Vi pričate o supstituciji, jako teška tema, da vraćate nešto što nije nekom uzeto, nego mu kompenzujete to na nekom drugom mestu. Jako teška tema u pogledu, kako bih rekao, pravičnosti, da pravite jednim aktom nepravde, da odgovarate drugim aktom nepravde. Ali, ono što ja mogu da kažem, da smo mi pokrenuli postupke preko Uprave za poljoprivredno zemljište i nadležnog državnog pravobranilaštva za sve one koji su 10 godina, 15 unazad kroz procese privatizacije pokušali da upišu na sebe državno poljoprivredno zemljište. Sada apelujem i na vas i na sve one koji znaju za ovakve situacije da se jave Ministarstvu poljoprivrede, Javnoj upravi za poljoprivredno zemljište, da te konkretne slučajeve, neki dan je bilo u sredstvima javnog informisanja da su neki preveli državno u privatnu svojinu ili neki drugi oblik svojine i to privatizovali. Molim vas sve što znamo mi smo procesuirali.
Ono što je jako važno i o čemu se dosta insistira u Vladi Srbije to je na digitalizaciji u poljoprivredi. Nije to samo proces proizvodnje, nego to je proces otkrivanja uzurpacije na poljoprivrednom zemljištu. Mi od 2017. godine imamo jedan softver gde kompletno prepoznajemo svo državno poljoprivredno zemljište koje je ukršteno sa katastrom i znamo u svakom trenutku šta se dešava na njemu. Pre nekoliko godina imali smo 300 različitih poravnanja gde su ljudi plaćali trostruku vrednost zakupnine kao kaznu zato što to nisu radili kako treba. Uspeli smo prošle godine da to svedemo na 30. Idemo korak dalje.
Mi možemo da pratimo poljoprivredno zemljište sada, to nismo mogli pre par godina, na petodnevnom nivou, da znamo šta se dešava, da li je došlo do uzurpacije, koje je to državno poljoprivredno zemljište i sada idemo u proces čišćenja, gde ulazimo u sve one lokalne samouprave koje su pokušale možda ili nisu znale ili iz nekog petog razloga uradile, nisu ubacile u program davanja u zakup poljoprivredno zemljište svo. Idemo sada prema tim lokalnim samoupravama kroz postupak kontrole, kroz poljoprivrednu inspekciju, da probamo sve da uvučemo u državni fond.
Mi smo prošle godine negde oko 40 miliona evra za državu prihodovali ovim putem, znatno više nego prethodnih godina. Ovo je proces koji je dug. U pravu ste vi, 13,6 milijardi, eventualno one cifre koje se spominju od dve milijarde, tu ima dosta prostora za rad i radimo na tome, ali jako je važno, ne možemo jednu nepravdu ispravljati drugom nepravdom.
Zahvaljujem se na ovoj temi koja je teška. Koliko je ona komplikovana, reći ću samo još jednu stvar i zaključujem time, mnoge stvari imali ste kroz proces restitucije, gde se ulazilo u sisteme za navodnjavanje, pa su se maltene kidali sistemi za navodnjavanje pre par godina da bi bio vršen proces restitucije, da bi bilo vršeno vraćanje. Time pravite jednu, znate kako, mi svi pričamo o navodnjavanju, o novim sistemima za navodnjavanje, a postojeće su dezintegrisale, ne voljom Agencije za restituciju, nego kroz procese veštačenja gde su pojedinci iz komasacione mase vadili i rekli – hoćemo baš to i to. Znate kolika je to nepravda? Napraviti jedan sistem za navodnjavanje trebaju vam milioni evra, srušiti jednim aktom to je isto tako nepravda kao i sve nepravde koje su nastajale. Hvala.