Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

6. dan rada

21.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
Izvolite, kolega Kovačeviću.
...
Srpska napredna stranka

Goran Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, gospodine ministre, Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti bez ikakve dileme, odnosno bez ikakve sumnje ima značajan segment kada se tiče makroekonomske stabilnosti Srbije.

Kada danas govorimo o makroekonomskoj stabilnosti Srbije, onda ne govorimo o nasleđenoj kategoriji, već o kategoriji koja je tu prisutna u prethodne tri godine. Ako pogledate kako je izgledala makroekonomska stabilnost države Srbije 2015. godine i kada smo ušli u pregovore sa MMF, onda je jasno da su Vlada Republike Srbije, predsednik države Aleksandar Vučić i praktično svi građani Srbije učinili veliki napor da jednu privredu koja je bila dovedena do ivice kolapsa dovedemo u nivo makroekonomske stabilnosti.

Kada danas govorimo o parametrima makroekonomske stabilnosti, onda govorimo o rastu BDP koji se nalazi na 4,5% u prvom kvartalu 2018. godine i, pre svega, govorimo o smanjenju nivoa nezaposlenosti, odnosno rastu nivoa nezaposlenosti, pa trenutno nivo nezaposlenosti u državi Srbiji, verovatno, se nalazi negde na realnom istorijskom minimumu od desetak posto. Ovaj program, ovaj zakon svakako podrazumeva niz ekonomskih efekata koji će imati na funkcionisanje makroekonomske stabilnosti Republike Srbije.

Ako govorimo sa aspekta investicija, onda se radi o investicijama od 5.203 stana, što predstavlja ulaganje od oko 150 miliona evra. Stopedeset miliona evra investicija svakako jesu investicije ranga 1% budžeta Republike Srbije, odnosno 0,5% BDP, što svakako govori da će nivo investicija u narednom vremenskom periodu svakako rasti. To je rezultat makroekonomske stabilnosti koji je Vlada Republike Srbije učinila u prethodne tri godine. Ja vam se zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Kovačeviću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite, kolega Milojeviću.
...
Srpska napredna stranka

Milosav Milojević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, cenjeni ministre u Vladi Republike Srbije, dame i gospodo poslanici, na osnovu člana 161. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, podneo sam amandman na Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

U članu 1. Predloga zakona predlažem da se doda stav 3. koji glasi – donošenjem zakona obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje privatnog sektora. Kako sam više puta napominjao u prethodnim obraćanjima, samo sa jasnom vizijom napretka i idejom u kom smeru treba da idemo možemo doći do željenih rezultata. U tom smislu, veoma je bitno da pratimo trendove razvoja i da pokušamo da u svim poljima poboljšamo uslove života za sve stanovnike Republike Srbije.

Ono što je posebno važno jeste da kao država stanemo iza onih koji brinu o bezbednosti svih sugrađana ove države, onih koji čine da zakoni koje donosimo i odluke kojima se bavimo budu sprovedeni u praksi, onima koji su garant mira i bezbednosti a to su pripadnici snaga bezbednosti.

Smatram da je ovaj zakon veoma bitan i da ćemo mogućnost da naši vojnici i policajci dobiju pristupačne stanove omogućiti dalji razvoj i napredak. Ovaj, kao i mnogi drugi zakoni čine korak dalje Srbije na putu moderne razvijene evropske članice država i naroda.

Ono što moram da naglasim u ovom obraćanju jeste da je Aranđelovac nedavno dobio veliko priznanje, a to je nagrada EU pod nazivom - Evropska nagrada za kulturno nasleđe / Evropa Nostra nagrada za 2018. godinu. Paviljon „Knjaz Miloš“ u parku Bukovičke banje dobitnik je u kategoriji konzervacija, i to je primer odlične saradnje lokalne samouprave, Vlade Republike Srbije, ali i Kraljevine Norveške, čijim se predstavnicima posebno zahvaljujem, a koji su zajedno doprineli, donirali značajna sredstva da se ovaj biser našeg grada, godinama zapušten, obnovi u punom sjaju.

Ovo sam naveo kao primer koji smatram da se može primeniti u onome o čemu govorimo, a to je razvoj svih ekonomskih, društvenih i privrednih grana u jednu celinu za razvoj našeg društva. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Milojeviću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Branimir Rančić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite, dr Rančiću.
...
Srpska napredna stranka

Branimir Rančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Gospodine Marinkoviću, poštovani ministre Stefanoviću, poštovana gospodo iz ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, članom 1. propisani su uslovi, kriterijumi, način i postupak za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, a naročito utvrđuje javni interes, kao i postupak eksproprijacije, propisuje obaveze učesnika u postupku donošenja ili izmene planskih dokumenata, određuje način za uređivanje obaveza, za uređivanje građevinskog zemljišta, određuje investitore izgradnje, uređuje postupak pribavljanja nedostajućeg građevinskog zemljišta i rešavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu unutar stambenog kompleksa i izvan stambenog kompleksa u funkciji stambenog kompleksa.

Moj amandman na član 1. – obezbeđuje se ukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje zdravstvenih uslova. Stanovi su veštački stvorena sredina u kojoj se ljudi najviše zadržavaju. Deca borave u stanovi od 20 – 24 sata, školska deca 16 – 20 sati, odrasle zaposlene osobe 10 – 14 sati, domaćice do 22 sata, a isto toliko penzioneri i invalidi. Zbog toga su uslovi koji vladaju u stanovima važni za zdravlje ljudi od prilika u preduzećima, u školama, u kasarnama ili na javnim mestima.

Delovanje stana na ljudsko zdravlje je kompleksno. U stanu se vrši niz fizioloških, psiholoških i socijalnih funkcija na čije odvijanje mogu delovati nepovoljni i povoljni fizikalni, hemijski, biološki, socijalni uplovi. U stanu se čovek hrani, diše, odmara se, spava, obavlja svoje seksualne funkcije, deca rastu, uče, a svi ukućani tamo održavaju većinu svojih socijalnih kontakata.

Postoji niz bolesti koje se često javljaju kod osoba koje žive pod uslovima stambene prenatrpanosti u stanovima gde je dokazano postojanje faktora poznatih kao morbogeni tj. prouzrokovači bolesti. Kao najčešće bolesti koje su posledica nepovoljnih uslova stanovanja se navode tuberkuloza, visoka dečija smrtnost, bronhijalna astma, reumatizam, kućne nesreće, trovanja, respiratorne infekcije, infekcije crevnim parazitima, gljivične infekcije kože, te neke duševne bolesti, počevši od omladinskog kriminaliteta do psihoza.

Važno je, međutim, napomenuti, da statistička pozitivna korelacija između smrtnosti i obolevanja od nekih bolesti, sa jedne, i loših stambenih uslova, sa druge strane, ne znače da su oni jedini uzroci bolesti.

U nastanku bolesti postoji multipla kauzalnost u kojoj stanovi mogu da predstavljaju više ili manje značajan etiološki faktor. Sigurno je, međutim, da se dobro ili loše stanovanje može razvijati ukoliko svi životni uslovi ostanu nepromenjeni, sinergističko ili antagonističko delovanje u širenju ili suzbijanju pojedinih bolesti.

Na kraju da unapred obrazložim smislenost mog amandmana, jer se na medicinskom fakultetu u okviru predmeta higijena izučava komunalna higijena kao poseban odeljak, odnosno higijena stanovanja u svim mogućim aspektima o kojima sam ja sada govorio. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, dr Rančiću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanika docent dr Mihajlo Jokić.
Izvolite, dr Jokiću.
...
Srpska napredna stranka

Mihailo Jokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, gospodo poslanici, uvek se zalažem da kada donosimo zakon sagledavamo njegov uticaj na ekonomski razvoj zemlje, na ekonomski razvoj Srbije, jer samo ekonomski razvijena Srbija može rešavati tekuće i sve veće probleme u kojima se nalazi.

U ovom trenutku kada je novac jeftina roba, prava je stvar uložiti tu robu, taj novac u građevinarstvo, u izgradnju stanova u bezbednosne snage. Ova izgradnja ima obeležje bezbednosti egzistencije i ekonomski momenat.

Govoriću o ovom ekonomskom momentu. Ulaganjem u građevinarstvo mi povlačimo aktiviranje mnogih privrednih grana, s druge strane, u zakonu je rečeno da će radove izvoditi domaće firme. Zajednička posledica svega ovoga biće veća uposlenost, veća zaposlenost, što je jedan od ciljeva ekonomske politike Republike Srbije. Bruto domaći proizvod, koji ja uvek posmatram kao zbir četiri sabirka, odnosno ako posmatramo bruto nacionalni dohodak, onda posmatram kao zbir pet sabiraka. U BDP ne građevinarstva, nego cele privrede povećaće se dva sabirka, povećaće se bruto investicije i povećaće se lična potrošnja građana.

Zbog toga je ovaj zakon bitan, i ono što želim na kraju da kažem, Valjevo je grad koji zaslužuje i koji ima uslove, da kada budemo nastavili ovaj proces, jer ovo je samo početak, ovo je najbolji primer kako se najbrže može razvijati privreda jedne zemlje. Zbog toga kandidujem grad Valjevo da bude sedmi grad u izgradnji ovih stanova za sve one grupe koje su ugrožene u stambenoj politici. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, dr Jokiću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
Izvolite, kolega Vujadinoviću.
...
Srpska napredna stranka

Milimir Vujadinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Kada je u pitanju član 1. ovog zakonskog predloga njime se bliže određuju predmet uređenja, javni interes, samog zakonskog predloga.

Rešiti životni problem bilo kog čoveka ili učestvovati u rešavanju njegovog životnog problema ili bar dela njegovog problema je velika stvar. Bilo koja politička garnitura koja takvo pitanje stavlja na sto i pokreće takve procese zaslužuje poštovanje, a to je sigurno i u ovom slučaju kada je u pitanju Vlada Republike Srbije. Ovakvim predlogom zakona svakako zaslužuje ozbiljno poštovanje građana Srbije.

Govorio sam ranije u načelnoj raspravi o efektima ovog zakona, oni su svakako značajni sa stanovišta socijalne zaštite u smislu poboljšanja tog socijalnog statusa jednog dela stanovništava, rešavanje nekih osnovnih socijalnih problema, bezbednosni efekti, jer samo dobro obezbeđen i zbrinut pripadnik snaga bezbednosti može biti posvećen svom poslu, a time i uticati na ukupnu bezbednost društva i države.

Ima i onaj teći efekat koji se tiče same privrede, jer pokrenuti građevinsku industriju i mnoge druge grane privrede koje ta građevinska industrija u sebi obuhvata i samim tim utičete na razvoj celokupnog društva.

Međutim, sve to može da bude i mnogo drugačije i ne mora da bude ovako. Naročito ako se u ovakvu jednu oblast kao što je bezbednost, uostalom kao i druge oblasti društva uključi, pod plaštom Bog zna neke reforme bezbednosti ili sistema odbrane, uključi kriminal i korupcija? Kako? Evo, npr. za vreme ministrovanja Borisa Tadića, Dragana Šutanovca, setite se šta se sve desilo u smislu reforme, tzv. reforme sistema odbrane i kakav je, onaj najgori oblik kriminala prema sopstvenom narodu u tom periodu nastupio i kada je u pitanju uništavanje socijalnog statusa, a najviše morala onih koji su veliki deo svog života uložili u bezbednost ove države i ovog naroda. Kada je u pitanju uništavanje materijalno tehničkih sredstava, tih bezbednosnih službi npr. vojske, 400 oklopnih vozila, 200 artiljerijskih cevi ili artiljerijskih oruđa, 23.000 komada pešadijskog naoružanja, 9000 prenosnih raketnih sistema, treba li dalje da nabrajam. Sve to je uništeno u ta dva mandata ta dva ministra. Naravno, taj kriminal je sam po sebi bio i nagrađen od strane njegovih nalogodavaca, ogledao se u ličnom bogaćenju tih ministara računima, stanovima, satovima, pljačkaškim privatizacijama.

Sada, cilj ovog mog amandmana je upravo da ukažem na stalnu potrebu borbe protiv takvih dešavanja, korupcije, malverzacija, kriminala i da služi kao jedna simbolična opomena da nam se više nikada te i takve stvari ne bi događale, pa i kada je u pitanju ova oblast stambenog zbrinjavanja ljudi koji rade u bezbednosti. Hvala.