Osmo vanredno zasedanje , 22.06.2018.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 82 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 90 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Nastavljamo zajednički načelni i jedinstveni pretrese o predlozima akata iz tačaka od 1. do 13. dnevnog reda.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su sednici pozvani da prisustvuju: prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministar bez portfelja sa saradnicima.
Da li još neko od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovane dame i gospodo, drugarice i drugovi, uvaženi ministri sa saradnicima, šta bi o predlogu ovih zakona rekao Murat Aga Pozderac ili Šeljiv Grubašić ili Vuk potomak, ne znam, ali ono što sigurno mogu da vam kažem da ukoliko budete sve suprotno radili od onoga što je juče predlagao Aleksić potomčić, Srbija je zasigurno na pravom putu.

Možda više od vas u ovom trenutku treba da se zabrine ministar poljoprivrede posle jučerašnjeg otkrića da se nekadašnji predsednik opštine Trstenik, direktor izmišljenog JKP „Počekovina“, suvlasnik nevladine organizacije za čuvanje nepostojećih, starih lica, vođa organizovane kriminalne tazbinske grupe za pražnjenje budžeta, bacio na poljoprivredu i ja bih stvarno bio na oprezu.

Pošto je u JKP „Počekovina“ bio samo jedan kamion bez vozača, jer se nije znalo koji je više pokvaren, direktor ili kamion, nisam siguran kako i koliko će nastradati i jadna Julijana kojoj je dotiči časno i muški podmetnuo da odgovara umesto njega.

Pored toga, moram da kažem da mi je dosta ovih evrofanatika, kojima je ulazak u EU bio i ostao jedini zvanični cilj. Stvarno mi je dosta kada oni rone krokodilske suze nad tim umesto što po dvadesetak zakona, o kojima raspravljamo po zasedanju, ne idemo jedan po jedan. Ako bi bilo po njihovom, bilo bi to predugo putovanje u Jevropu, jer ako se ja dobro sećam, kada su pučem došli na vlast, u oktobru 2000. godine, rekoše da treba uskladiti ili promeniti oko 12.500 zakonskih propisa.

Izbrojte samo od jedan do 12.500 i zamislite da Skupština po sedam dana raspravlja o svakom pojedinačnom zakonu? Oda lenjosti sa njihove strane je nešto što je neprevaziđeno i očigledno tome nikada kraja. Meni lično u EU se ne žuri. Čak lično i ne želim da ikada uđemo u EU, ali sam, kao i mnoge moje kolege u sali, svakoga dana tu i radimo najbolje što možemo, onako kako smo se i zakleli građanima Republike Srbije, izuzev časnih izuzetaka, njih u sali nema, osim kada treba da dođu da provociraju, vređaju, da izazivaju nerede, da opstruišu, ali njima na čast. Ispada da nama koji nismo evrofanatici je više stalo do ulaska u EU, ali to zaista nije tako. Nije to u pitanju. Mi hoćemo da Srbija jednog dana punog džepa, punog stomaka, stojeći na sopstvenim nogama, sa zdravom privredom odluči hoće li ili neće postati deo EU.

(Radoslav Milojičić: Bitno je da ti imaš pun stomak.)

Srbija je deo Evrope i to je ono što je nesporno, a o ostalom odlučivaće građani Srbije kada za to dođe vreme.

Zakoni o kojima sada govorimo nisu populistički zakoni, kako som to juče slušali, već zakoni koji idu ispred ovog vremena.

Drago mi je što se niste uplašili mogućeg izvrtanja i zloupotreba od strane demagoga kada je u pitanju Zakon o pojednostavljenom angažovanju na sezonskim poslovima. Ovo nije zakon ni sile, ni prinude. Ovo je zakon mogućnosti.

Uz svo uvažavanje teške situacije u poljoprivredi, ovim zakonom će se omogućiti da u slučaju da bilo ko od sezonskih radnika doživi povredu, ne daj bože dođe do invaliditeta, ima pravnog osnova da kao i ostali građani koji su zaposleni ostvari svoja prava.

Mislim da ne treba u početku biti ni malo rigorozan. Pažnju treba posvetiti edukaciji, kako poljoprivrednika koji angažuju sezonske radnike, ali isto tako i sezonskih radnika. Nisam ja pao ni s Marsa, ni sa duda i znam da je danas 1.800 dinara kao dnevnica mnogo značajnije i veće od 1.500 dinara i plaćenih dažbina koje ovaj zakon predviđa, ali šta sutra? Jednog dana sutra dođe, a onda se, daleko bilo, kajemo.

Uostalom, ovde je mnogo toga ostavljeno na volju kako sezoncima, tako i, uslovno rečeno, gazdama. Lako je reći da si rođak da bi dobio veću dnevnicu, ali treba razmišljati šta ako se povrediš ili razboliš. Gazda može da prihvati ovakvu varijantu, ali šta ako ga sutra neko tuži, pa ga skuplje košta nego da je platio onoliko koliko ovaj zakon predviđa. Sve to u nekom budućem periodu treba rešiti, postepeno i uvesti u red, a dovođenje ovog zakona na dnevni red Skupštine i njegovo stupanje na snagu meni govori da Vlada Republike Srbije očekuje ozbiljan napredak u poljoprivredi, u poljoprivrednoj delatnosti i da ono o čemu danas pričamo, da je jako teško isplatiti dnevnice, da je jako teško stvoriti uslove za isplatu dnevnica, za godinu ili dve godine, kada ovaj zakon dobije svoju potpunu primenu, to više neće biti niti ozbiljan problem, niti ozbiljna prepreka.

Dobro je što za ovaj zakon ima prostora za navikavanje i tu treba da postoji tolerancija, ali ono gde država ne sme da ima toleranciju i ono što ne sme da dozvoli da se ponovo desi je ono što se desilo u Prilikama. Direktor ZZ, izvesni

Radović, proda hladnjaču koju je izgradila država, a sada predvodi proteste malinara, jer umesto da sami odlučuju kada će prodati malinu, sada ih ucenjuje, onima kojima je Radović prodao hladnjaču.

Ako već nema dovoljno svesti, ovo je jedan od ozbiljnih razloga da država mora da preduzme korake i predupredi ovakve situacije, jer u istom periodu je u Slankamenu je izgrađena hladnjača, ali je bio potpuno drugačiji odnos članova ZZ i umesto te jedne hladnjače sada postoji druga i, koliko čujem, jako dobro posluju, dobro opslužuju svoje članove zadruge i razmišljaju o proširenju kapaciteta.

Ovo je dobar zakon. Biće još bolji kada vreme pokaže šta treba još poboljšati na njemu jer ovo uvodimo prvi put u praksu, a to ćemo znati za, po mojoj proceni, dve ili tri godine kada ono u potpunosti zaživi.

Ono o čemu se nije mnogo govorilo, a značajno je, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti. Mislim da ne treba posebno isticati koliko će to ogromnom broju naših sugrađana koji žive i rade u Ruskoj Federaciji ili određenom broju državljana Ruske Federacije koji žive u Republici Srbiji olakšati ostvarivanje prava na starosnu, prevremenu starosnu penziju, invalidsku i porodičnu penziju, prava u slučaju povrede na radu, profesionalne bolesti, itd.

Iz samog teksta Sporazuma i broja sastanaka i dogovora jasno se iz ovog teksta vidi koliko je napora učinjeno da se maksimalno usklade opšte prihvaćeni principi oba nacionalna zakonodavstva koji obuhvataju ove oblasti, a pogotovo u delu kada se radi o sabiranju perioda osiguranja navršenih u obe države i neposredne isplate stečenih davanjem.

Neizbežan je i zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodice sa decom. Ono što se danas nalazi ispred nas pokazuje da država jasno čini sve napore i daje maksimum podrške koju Republika Srbija i budžet Republike Srbije u ovom trenutku može da pruži.

Da bi to imalo efekta mora se raditi, ali mora se raditi najviše na obrazovanju, na vaspitanju, na shvatanju životnih stvari i problema. Nije ovo popularno što ću reći, ali deca su nam predivna kako smo ih proteklih 20 godina vaspitavali. Kako smo u njih usađivali defetizam, sebičluk, samoživost i ono na čemu se mora raditi jeste da se to izbriše.

Znate, jednog dana da su ova davanja deset puta veća koja će biti učinjena da se pomogne u proširenju porodice, neko će reći da je to malo i nedovoljno. Mora se raditi na edukaciji, mora se raditi na brisanju iz svesti onoga što ja zovem „slip“ firma što je donela u Srbiju, a to je savez lopuža i prevaranata, riđobradog gusara koji je prvi uveo „Velikog Brata“ u Pionirski park.

Moramo mladima objasniti da su deca jedino i najveće bogatstvo, da je zdravo i srećno potomstvo jedina uspešna karijera, a da bi se deca rađala ne morate imati trosoban stan, opremljenu „u fulu“, svako po automobil i platu od pet hiljada evra. Dovoljno je da imate dovoljno ljubavi prema samom sebi prvenstveno, pa najviše prema deci, a onda ćete shvatiti kada to realizujete koliko ste u stvari bogati. Hvala.

(Radoslav Milojičić: Poslovnik.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani, reklamiram član 107. dostojanstvo Narodne skupštine koje se uvek prekrši čim prethodni govornik dobije reč i reklamiram član 108, gospodine Arsiću, da se o redu na sednici stara predsedavajući, u ovom slučaju vi.

Da vas pitam, šta je potrebno da neko iz vlasti izgovori da bi vi reagovali? Da li imate možda problem sa sluhom pa ne čujete ili ne želite namerno da odreagujete?

Da li vama možda smeta reč – lopuža, prevarant, bandit, riđobradi? To je samo deo onoga što je prethodni govornik izgovorio malopre, a vidim da je ovde nekima i smešno, koji sede pored vas.

To ništa nije smešno. Ja ne znam kada ćete vi naći za shodno da reagujete. I to je izgovorio čovek čiji predsednik stranke topove sve na studente i rekao da je stan od 300 hiljada evra stekao tako što mu je novac dala tetka i to ženina tetka, a ne njegova tetka.

Vi ni na šta od toga niste našli za shodno da reagujete. Nemojte misliti da ćemo ćutati ovde i dozvoliti da vređaju bilo koga, pogotovo ljude koji nisu u sali i koji ne mogu da odgovore na ove gnusne laži i gnusne optužbe.

Bilo bi bolje da razmislite na današnji dan i na ovaj dnevni red da je 1000 sela u Srbiji sa manje od 100 stanovnika, da je prosečna starost u tim selima 80 godina, da ste upropastili Srbiju i da ste je zadužili 10 milijardi evra za čest godina vaše bahate i korumpirane vlasti.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ovako, kolega Milojičiću, da vam odgovorim na vašu povredu Poslovnika.
(Radoslav Milojičić: Srbo, tebe kad vidim, ulepšaš mi dan, tebe i Rističevića.)
Kolega Milojičiću, molim vas.
Prvo, nemate pravo na repliku, kolega Komlenski, zato što je bila povreda Poslovnika.
(Radoslav Milojičić: Nije replika, povreda Poslovnika.)
Ovako, vi ste za šta ste optužili kolegu Komlenskog, u redu, vi u vašim diskusijama bez obzira na temu dnevnog reda nazivate nosioce vlasti u Srbiji pljačkašima.
(Radoslav Milojičić: Ne.)
Pljačkaška vlast, evo tako.
(Radoslav Milojičić: Lopovska.)
Lopovska, evo još bolje.
Dalje, u vašim diskusijama stalno iznosite neistine da je recimo dizel u vreme vaše vlasti bio 80 dinara, što nije tačno, da je pšenica bila 24, a sada je 12 pa je poskupela na 16, čini mi se, dinara…
(Radoslav Milojičić: Poslovnik.)
Odgovaram na vašu povredu Poslovnika, ne možete ponovo da imate povredu Poslovnika. Ja sam dužan da vam odgovorim.
(Radoslav Milojičić: Mogu. Sa poslaničkog mesta, gospodine Arsiću…)
Dužan sam da vam odgovorim kako…
(Radoslav Milojičić: Da mi odgovorite kolika je cena žita u Srbiji, ja to nisam pitao.)
Kolega Milojičiću, nemojte da se uzbuđujete. Samo hoću da vam kažem, kolega Milojičiću, da kolega Komlenski ima ista prava kao i vi. Vas niko to nije sprečavao da govori, te nemojte da očekujete onda da nekog drugog ja sprečavam.
Vi ste njegovog predsednika stranke nazvali čovekom koji je slao topove na studente. Da li je tako?
(Radoslav Milojičić: Tako je.)
E pa izvinite, kakve to veze ima sa povredom Poslovnika?
(Radoslav Milojičić: Kako nema?)
Pa nema.
(Radoslav Milojičić: Kako ste mogli mogli da mu date 15 minuta da priča laži, zbog toga sam se javio za povredu Poslovnika?)
Kolega Milojičiću, ja sam samo citirao neke odredbe vaših govora. Videćete da je kolega Komlenski bio mnogo blaži, mnogo vaspitaniji, mnogo korektniji u svom izlaganju.
(Radoslav Milojičić: I mnogo šarmantniji i zgodniji.)
Da li želite da se Skupština u Danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika? Odgovorite, da ili ne?
(Radoslav Milojičić: Da.)
Da. U redu.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, pored riđobradih, reklamiram član 103. stav 8. u vezi sa članom 107.

Dakle, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući smatram da je povređen Poslovnik zato što je, ali ne insistiram na tome da se oduzmu dva minuta prethodnom govorniku, hoću da vam upozorim da pored riđobradog gusara postoji i golobradi gusar, tamo negde na nekom moru kod Palanke.

Radi se o osobi koja je za jedno veče popila pet tona malina. Radi se o osobi koja je za jedno veče popila tenk, odnosno onoliko novca koliko je gospodin Šutanovac dobijao priliko izvoza tenkova u Iraku, za jedan tenk. Zamislite čoveka koji popije pet tona malina, koji popije jedan tenk i koji popije dvogodišnji zakup bazena olimpijskih razmera u Palanci.

On je rekao jednu veliku neistinu. Tačno je da ima 1.200 naseljenih mesta, tačno je da smo to zatekli posle vladanja saveza lopuža, prevaranata, pelješanovića, varajića, da je Srbija postala zbir manjih stranačkih domova i da smo to zatečeno stanje zatekli 2012. godine, ali prosečna starost na selu nije 84 godine, nego 59 godina, prosečna cena pšenice 2011. godine bila je 13,5 dinara, tek posle promena je bila 26 dinara zahvaljujući i suši. Stabilizovala se između 17 i 19 dinara. Malina nije bila 2011. godine dva i po evra, nego je bila 90 dinara, nešto manje od evra.

Obmanuo je, narušio dostojanstvo Narodne skupštine, ali ja ne tražim da se glasa s obzirom da ta osoba opet može sesti, popiti neki tenk, pet tona malina ili dvogodišnji zakup bazena. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto kolega Rističević ne želi da se izjašnjavamo u Danu za glasanje, nisam ni dužan da mu dam odgovor.
Po Poslovniku, narodni poslanik Radoslav Milojičić.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala, gospodine Arsiću.

Reklamiram član 109. A o tome kako žive građani Srbije morate da pitate njih - da li imaju dovoljno novca u novčaniku, da li imaju dovoljno goriva u rezervoaru i da li imaju dovoljno hrane u frižideru, a odgovor je ne, jer je za 6,5 godina bahate i korumpirane vlasti SNS u svakom segmentu lošije, u poljoprivredi, pogotovo.

Možem da govorimo o ceni žita koje je u vreme nas žutih bilo 23 dinara, 24 dinara, sada je cena žita 16 dinara, pošto ste vi govorili o tome.

Možemo da govorimo i o tome da smo mi žuti, kako vi kažete, zatekli prosečnu platu od 30 evra, a ostavili prosečnu platu od 230 evra kada smo otišli sa vlasti, da smo vratili staru deviznu štednju, da smo vratili 13 zaostalih penzija, da smo vratili 14 dečijih dodataka koje je ova vladajuća većina samo u drugom obliku ostala građanima i građankama Srbije, da smo vratili Telekom, da smo vratili zemlju u UN i na to smo ponosni. Za nas je Zoran Đinđić heroj, a Ratko Mladić ratni zločinac i nema kompromisa oko toga sa vama.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Milojičiću, vi ste se u vašoj diskusiji pozivali na član 109. i po tom članu ja bih trebao da kažnjavam narod, jer ste vi postavili pitanje da mi dok smo na vlasti pitamo građane da li imaju dovoljno novca, da li imaju goriva u rezervoaru itd, itd.
(Radoslav Milojičić: Ja kažem da nemaju.)
Neću sada da ulazim u to, samo mi se čini da ja sa ove pozicije građane Srbije ne mogu da kažnjavam niti imam nameru.
(Radoslav Milojičić: Kaznili ste ih time što ste na vlasti sedam godina.)
A to pitanje ste, gospodine Milojičiću, trebali ste da postavljate dok ste bili na vlasti.
Da li želite da se Skupština u Danu za glasanje izjasni? (Da.)
Izjasniće se.
Po Poslovniku, narodni poslanik Aleksandar Marković.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Član 27. – predsednik Narodne skupštine stara se o primeni ovog Poslovnika, a u vezi sa članom 108, i moram da vas podsetim da vi imate na raspolaganju i neke mere, kao što su opomena, oduzimanje reči ili udaljenje sa sednice.

Ali, predsedavajući, ako vas zanima iz kog razloga je prethodni govornik nervozan ovoliko danas, evo, ja ću vam reći.

Izašla je vest da je Kena pred Tužilaštvom za organizovani kriminal. To je razlog za njegovu nervozu. Javno pravobranilaštvo opštine Smederevska Palanka podnelo je krivične prijave protiv Radoslava Milojičića Kene Tužilaštvu za organizovani kriminal i nadležnom odeljenju Tužilaštva za borbu protiv korupcije.