Deseto vanredno zasedanje , 27.09.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/202-18

5. dan rada

27.09.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:00 do 19:05

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • Zašto Tomislav Nikolić koristi državnu rezidenciju, nereagovanje Tužilaštva i MUP-a povodom afera sa fondacijom Dragice Nikolić, hoće li zadržavanje rezidencije postati praksa za sve predsednike, ovlašćenja predsednika u Brisleskim pregovorima
 • Nenadležnost predsednika da vodi državnu politiku, koje ovlastio predsednika da predleže podelu KiM, kršenje Ustava od strane predsednika Republike Srbije
 • Stara planina i nepokrivenost Internetom i mobilnom mrežom, razvoj zadrugarstva
 • Narušavanje autorskih prava na konkursu Ministartsva kulture, rekonstrukcija Topličinog venca bez dozvole, odgovornost za urušavanje potpornog zida na Grdeličkoj klisuri, zaštita vodnih resursa na Staroj planini i Savskom nasipu
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju, obezbeđivanje uslova da pripadnici nacionalnih manjina govore na svojim maternjim jezicima, prevođenje dokumenata na jezike nacionalnih manjina
 • Pedijatar u Rušnju, Zakon o finansijskoj podršci porodicama, rijaliti program
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Krivični postupak protiv onih koji su uništavali državnu imovinu 5. oktobra, nestabilnost snabdevanja električnom energijuom privrednog društva "Divi"
 • Neobeležavanje 100 godina od proboja Solunskog fronta, Briselski sporazum i ZSO, neobaveštenost Vlade, poslanika i građana o pregovorima sa Kosovom
 • Zaštita radnika i bezbednost na radu, odgovornost za odron brda u Grdeličkoj klisuri
 • Procesuiranje onih koji na Internetu zagovaraju nasilje
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem, kolega Bogatinoviću.

  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Petrović.

  Da li neko želi reč?

  Reč ima narodni poslanik Snežana R. Petrović. Izvolite.

  ...
  Srpska narodna partija

  Snežana Petrović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Uvaženi ministre, poštovane kolege narodni poslanici, cilj amandmana koji sam podnela na član 1. Predloga zakona i kojim se vrše izmene u članu 12. dodavanjem novog stava 2. jeste dodatno definisanje člana 1. Zakona, a kojim se podstiče i sveukupni razvoj Republike Srbije, sa osvrtom na poresku odgovornost.

  Postojeći Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju menja se sa osam novih članova, a svakako su najvažniji da će se sa postizanjem finansijske održivosti sistema penzijskog i invalidskog osiguranja penzije usklađivati po propisima kojima se uređuje budžet i u skladu sa ekonomskim mogućnostima države.

  Dakle, pozitivna ekonomska kretanja omogućavaju određene mere koje vode poboljšanju standarda penzionera, tj. mogućnost isplate većeg novčanog iznosa na ime povišice, zavisno od ekonomskih kretanja i finansijskih mogućnosti budžeta Srbije. Vlada Republike Srbije će u skladu sa navedenim utvrditi uslove, visinu i dinamiku isplate, a daje se mogućnost da se novac Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje izuzetno koristi i za isplatu novčane pomoći penzionerima.

  Pozitivna ekonomska kretanja i rast bruto društvenog proizvoda omogućili su ukidanje Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i samim tim doprineli značajnijem povećanju penzija i poboljšanju standarda života naših najstarijih sugrađana. Zahvaljujući povoljnim ekonomskim prilikama, velikom prilivu stranih investicija, otvaranju novih fabrika, a samim tim i novih radnih mesta, stvaraju se uslovi za povećanje plata i penzija i poboljšanje uslova života svih građana i penzionera. Sve navedeno, kada se radi o povoljnim ekonomskim kretanjima, ima direktno uticaj na uređenje poreskog sistema, kroz poboljšanu naplatu poreza i povećanje poreske odgovornosti svih privrednih subjekata i svih ostalih poreskih obveznika.

  Zbog svih dobrih predloga zakona predloženog zakona, u danu za glasanje podržaćemo predloženi zakon. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem, koleginice Petrović.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik dr LJubica Mrdaković Todorović.
  Da li neko želi reč?
  Reč ima narodni poslanik LJubica Mrdaković Todorović. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Ljubica Mrdaković Todorović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala, predsedavajući.

  Podnela sam amandman da se u članu 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju doda stav 2. koji glasi: „Ovim zakonom podstiče sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na razvoj i unapređenje sistema javnog zdravlja“.

  Shodno tome, htela bih da podsetim šta je to javno zdravlje, da je to skup znanja, veština i aktivnosti usmerenih na unapređenje zdravlja, sprečavanje i suzbijanje bolesti, na produženje života, na poboljšanje kvaliteta života putem organizovanih mera koje sprovodi društvo. Naime, svaki zdravstveni sistem predstavlja jedan od najsloženijih sistema u bilo kojoj državi. Svaka država ima obavezu da vodi računa i brine o zdravstvenom stanju svog stanovništva.

  Sistem zdravstvene zaštite obuhvata zdravstvenu infrastrukturu koja obezbeđuje spektar programa i usluga i pruža zdravstvenu zaštitu pojedincima, porodicama i čitavoj zajednici. Zdravstveni sistem osigurava fizički, geografski i ekonomski dostupnu i pristupačnu integrisanu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i to ova Vlada upravo i čini. Radi se na razvoju zdravstvenih kadrova održivosti, finansiranja, decentralizacije upravljanja i finansiranja zdravstvene zaštite i postavljanja građanina u centar zdravstvenog sistema.

  Svrha sistema zdravstvene zaštite je očuvanje, unapređenje zdravlja ljudi obezbeđivanjem zdravstvenih usluga građanima, kako moderne tako i tradicionalne medicine na efikasan način, a koje su u isto vreme dostupne i prihvatljive građanima i mi to upravo i radimo.

  Srbija sprovodi niz mera u planiranju i upravljanju zdravstvenim sistemom kako bi obezbedila racionalan i kvalitetan sistem pružanja zdravstvene zaštite, a sve to u cilju da su u okviru raspoloživih sredstava stanovništvu obezbedi potrebna i neophodna zdravstvena zaštita.

  Naime, podsetila bih da u vulmerabilne, odnosno osetljive grupe građana spadaju i stariji od 65 godine života, dakle, i naši penzioneri. Penzioneri očekuju da ih država i finansijski osnaži, na šta su usmerene ove izmene i dopune Zakona o PIO, ali i da im omogući dobru, kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu.

  Pomenuću da je u ovoj godini PIO fond predvideo sredstva u iznosu od 392.942.280,00 dinara za finansiranje rehabilitacije penzionera tj. u pitanju je banjsko lečenju u rehabilitacionim centrima širom Srbije, kao što su Niška banja, Vrnjačka Banja, Prolom Banja, Lukovska Banja, Melenci i ukupno je 24 banje i samo da podsetim banje su zdravstveno rekreativni centri.

  Ovom prilikom želim da se zahvalim penzionerima, da izrazim zahvalnost što su podneli najveći teret ekonomskih reformi kako bismo došli u današnju situaciju da razgovaramo o njihovom finansijskom osnaživanju na realnim osnovama.

  Takođe, želim da najoštrije osudim monstruozne i umobolne pretnje na Tviteru premijerki, gospođi Ani Brnabić, cela Srbija, svaki normalan čovek se zgraža nad ovim pretnjama, nad prostaklukom i vulgarnostima koje su upućene svim ženama Srbije, ali koji sanjaju da će na ovakav način, putem sile, putem pretnji doći na vlast grdno se varaju, to se neće dogoditi u Srbiji.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Reč ima narodni poslanik Dragan Savkić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Dragan Savkić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO.

  Penzijski sistem je jedan od najsloženijih sistema u društvu. Na prvom mestu on se neposredno ili posredno odnosi na skoro sve građane naše zemlje. Svaka promena koja se odnosi na penzijski sistem utiče na sadašnje korisnike, ali i na buduće generacije, tako da je krug lica velik za koje svaka izmena i dopuna ima izuzetan značaj.

  Sa druge strane, penzijski sistem je zavistan od demografskih tokova i ekonomskog stanja u zemlji. Godine 2014, penzioneri su podneli najveći teret mera fiskalne konsolidacije. Odgovornom politikom Vlade Republike Srbije, penzioneri sa najmanjim primanjima do 25.000,00 bili su izuzeti od umanjenja.

  Ovakvom politikom zaustavljen je deficit, a suficit se povećavao iz godine u godinu tako da u prvoj polovini 2018. godine iznosi 30,9 milijardi što je bolje nego što je planirano, a javni dug je smanjen sa 74,5 u 2015. godini na 59,9 ove godine. Tako je Srbija ostvarila najveći rast BDP za prvih šest meseci u 2018. godini, a ispred nas je samo Poljska.

  Usvajanjem Predloga o izmenama i dopunama Zakona o PIO, penzije će u proseku biti povećane od 8,8 do 13,2%. To je svakako rezultat odgovorne ekonomske politike i potvrđuje činjenicu da Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić donosi ekonomske, a ne političke odluke i rukovodi se interesima svih građana Republike Srbije.

  Povećanje penzija koje se zasniva na ovim ekonomskim kriterijumima i konkretnim rezultatima osigurava dugoročnu održivost i stabilnost. Zbog toga smatram da se mora naglasiti efekat koji Predlog o izmenama i dopunama Zakona ostvaruje na sveukupni razvoj Republike Srbije, a to se postiže amandmanom koji predlažem. Hvala vam.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem, kolega Savkiću.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić.
  Da li neko želi reč?
  Reč ima Aleksandra Maletić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandra Maletić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Podnela sam amandman u cilju da pokušamo da doprinesemo ukupnom pozitivnom efektu ovog zakona. Mi smo poslednjih dana slušali mnogo priča u vezi sa povećanjem penzija navodeći bivši režim da navodno neće doći do povećanja penzija i svakako treba istaći da građani Srbije znaju pravu istinu i to su pokazivali iz izborno ciklusa u izborni ciklus. Do povećanje penzija će doći i to minimum od 8,8% do 13% i penzioneri su zapravo razumeli ovu meru koja je 2014. godine Vlada preduzela.

  Postavlja se uglavnom pitanje zašto je Vlada morala da preduzme ove mere. Godine 2014. Vlada Republike Srbije, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, bila je primorana da dovede do niza reformi koje su uključivale i ekonomsku konsolidaciju. Bivši režim nije uspeo da konsoliduje finansije Republike Srbije. Naime, 2002. godine su došli na vlast sa pričom da će sprovesti sveobuhvatne reforme u Republici Srbiji, uvesti Srbiju u EU, dovesti do blagostanja, ali ono što su oni uradili, jeste da su napunili isključivo svoje lične džepove sa novcem građana Republike Srbije.

  Danas, onda zaista se pitamo kako isti ti ljudi koji su od 2002. godine se isključivo se bavili ličnim finansijama, danas mogu ovde pred građane Srbije da izađu sa pričom kako su oni mnogo zabrinuti i za penzionere i za majke i za sve naše građane koji žive ovde i koji na izborima pokazuju da upravo podržavaju politiku Aleksandra Vučića, a ne njihovu lažnu brigu koja ih ne dovodi nigde. Zapravo, oni danas ne smeju ni da izađu sa svojim imenom na bilo kakve izbore, kriju se iza različitih saveza, nevladinih organizacija i svega onoga da bi na neki način pokušali da dođu na vlast, međutim, to nikako neće moći. Građani Srbije vrlo jasno prepoznaju pravu politiku, odgovornu politiku SNS, Aleksandra Vučića i to pokazuju iz dana u dan. Zahvaljujem se.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem, kolega Maletić.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
  Da li neko želi reč?
  Reč ima narodni poslanik Blaža Knežević.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Blaža Knežević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Poštovani ministre sa saradnicima, razlozi za donošenje ovog zakona je potreba daljeg uređivanja sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, a osnovni cilj reforme je stvaranje uslova za dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema koje će obezbediti sigurnost i budućim generacijama penzionera.

  Svi znamo da su 2012. godine, nakon dolaska na vlast SNS, pokrenute preko potrebne reforme u Srbiji. Država nam je bila dovedena na ivicu potpunog kolapsa, ugašene fabrike pljačkaškim privatizacijama, stotine hiljada ljudi koji su ostali na ulici bez posla, a penzije povećavane samo na osnovu koalicionih sporazuma i to pred izbore sa nerealnim rastom.

  Krenulo se tada u reforme bez kojih danas ne bi bilo penzija. U tom momentu povlači se težak i nepopularan potez smanjenja penzija, ali delotvoran i jedini moguć, što se pokazalo kasnije. Penzioneri su to razumeli i hvala im na tome i zbog toga danas imamo redovne i sigurne penzije veće nego ikada i državu koja je potpuno fiskalno konsolidovana.

  Koliko su građani Srbije verovali u politiku Aleksandra Vučića i SNS govore rezultati izbora i ubedljiva podrška građana i 2014. i 2016. i 2017. godine, baš u vreme kada su sprovođene teške reforme.

  Mislim da ne moram da objašnjavam kako to danas izgleda, osim ovom udruženju prepoštenih iz Saveza za Srbiju kojima, vidim, apsolutno ništa nije jasno. Raspitao sam se malo kod nekih stručnih ljudi za ovakve slučajeve i fenomene, ima ih dosta u našoj poslaničkoj grupi, koji kažu da tu nema pomoći. Zahvaljujem.