Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

5. dan rada

23.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 17:55

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • mere ministarstva prosvete prema dekanki Filološkog fakulteta zbog izjave Stotenberga, da li Srbija treba da postane član NATO pakta da bi ušla u EU
 • Problem vikendica na Savskom nasipu, problemi oko izgradnje malih hidroelektrana
 • Politika Aleksandra Vučića u vezi sa KiM, bezbednost u Beogradu i u Srbiji, zašto sredstva za podsticaj tekstilne industrije dobijaju strani investitori a ne domaći preduzetnici
 • Hoće li strane kompanije hteti da snimaju filmove u zemlji gde su filmovi zabranjivani, jesu li cenzori uzeli u obzir okolnosti pre nego što su zabranili film "Mezimica"
 • Akcize na naftene derivate, medijana mesečne zarade u Srbiji po mesecima u 2018. godini
 • Datum kad će biti raspisani izbori u opštini Lučani, da li će SNS veštački izazvati izbore i u opštinama Kula, Kladovo i Doljevac, šta je sa prošlim predizbornim obećanjima koja nisu ispunjena
 • Zašto Bošnjaci ubijeni 1992. nisu dobili status civilnih žrtava rata
 • Informer i objavljivanje osetljivih informacija o Violeti Cvetković, izjava predsednika Aleksandra Vučića o ženama prilikom otvaranja fabrike tekstila kod Kraljeva
 • Obezbeđivanje bolje i veće efikasnosti u sprovođenju zakona, može li se sledećim nacrtom budžeta predvideti povećanje broja inspektora u naročito osetljivim oblastima
 • Procesuiranje počinilaca teških zločina u Sjeverinu i Štrpcu, da li je tačno da za zločine nad srpskim vojnicima u povlačenju niko nije odgovarao, da li je tačno da je "Lutrija Srbije" za vreme vladavine stranke bivšeg režima bila u minusu
 • Pretnje upućene predsedniku i premijerki da će visiti na Terazijama, Željko Veselinović i pretnje silovanjem premijerke, kome je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović podelio 72 stana, kada će biti procesuiran Nebojša Zelenović zbog kupovine glasova na lo
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Molim službu Narodne skupštine da preuzme kartice narodnih poslanika koji nisu prisutni u sali, a nalaze se u elektronskim jedinicama za glasanje.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Branimir Rančić.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Branimir Rančić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Branimir Rančić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Poštovani ministre gospođo Mihajlović, poštovani gosti iz ministarstva, poštovana gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom se dodatno definiše predmet Predloga zakona o građevinskim proizvodima.

  Novi zakon, pored toga što će podići standarde u građevinarstvu u Srbiji, učiniće i domaće proizvode konkurentnijim na evropskom tržištu, jer će se u Srbiji primenjivati jednaki standardi kao u zemljama članicama EU.

  Uspostavljanje nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta ima višestruki cilj. Prvo, glavni je pokazatelj plasiranja bezbednog proizvoda. Drugo, pokazatelj je mera u kojoj su potrošači zaštićeni – zdravlje, bezbednost, zaštita životne sredine. Treće, to je podrška ekonomskom razvoju uopšte.

  Građevinarstvo, kao kompleksna delatnost, podrazumeva usluge i procene od projektovanja do izvođenja, kao i ugradnju gotovih proizvoda koji u svakom pogledu treba da zadovolji projektovan kvalitet, sigurnost, kao i zahtev krajnjeg korisnika.

  Građevinarstvo je uslovljeno zaštitom životne sredine, bitan je faktor održivog razvoja i neizostavno je procesno povezano sa drugim delatnostima, elektrotehnikom, mašinstvom, tehnologijom. Strateški, građevinarstvo je jedan od najvažnijih privrednih grana, jer obezbeđuje objekte i infrastrukturu za sve ostale privredne i socijalne kategorije.

  Pa, u tom smislu treba upozoriti da termin „sistem bolesnih zgrada“, a ne kako se govori o „smrdljivim zgradama“, koji se koristi od 1970. godine, da bi se opisala situacija u kojoj se veći broj ljudi žali na pojavu većeg broja privremenih, nespecifičnih simptoma koji su povezani sa boravkom u zgradi u kojoj žive i rade. Po podacima SZO, danas je u svetu preko 1,2 miliona poslovnih zgrada ima karakteristike „sistem bolesnih zgrada“.

  Vrlo je teško ustanoviti tačan uzrok pojave „sistema bolesnih zgrada“, ali su se merenjem utvrdile visoke koncentracije polutanata kao što su isparljiva organska jedinjenja, formaldehidi, benzen, amonijak, hloroform, trihlor etilen, ugljen tetra hlorid, toluen, što se može naći u građevinskim materijalima i indirektno zagađivati vazduh u sredini u kojoj čovek živi i radi.

  Novi propis daće dodatni podsticaj razvoju građevinarstva i omogućiće da objekti koji se grade budu bezbedni i ekološki prihvatljiviji, čuvajući život i zdravlje ljudi tokom čitavog životnog ciklusa građevinskih objekata.

  Na kraju, a što se tiče puteva, kolege su dosta govorile o tome, a ja ću samo reći da dikta „svi putevi vode u Rim“, može se zameni aktuelnom diktom „svi putevi vode u Niš“. Hvala lepo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Izvolite, kolega Bogatinoviću.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Žarko Bogatinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana ministre Mihajlović sa saradnicima, svi postojeći proizvođači građevinskih proizvoda u Leskovcu proširuju svoju proizvodnju i proizvodne kapacitete, novi proizvođači punom parom rade na otvaranju pogona, a brojni su i potencijalni investitori koji se interesuju za Leskovac i to je za nas velika čast, jer je to pokazatelj da smo radili u dobrom smeru i da se trud lokalne samouprave, na čelu sa SNS i gradonačelnikom dr Goranom Cvetanovićem, isplatio.

  Kao primer navešću domaću kompaniju „Mladost“, koja je jedan od najvećih i najznačajnijih proizvođača građevinskog materijala u regionu, poznato ime na tržištu, sinonim za kvalitetne crepove i blokove za zidanje i međuspratne konstrukcije koji su zahvaljujući kvalitetu pronašli put do zadovoljnih korisnika na celoj teritoriji Srbije, ali i Kosova i Metohije, na tržištima Makedonije, Bugarske, Rumunije, Albanije, Crne Gore i Rusije.

  Takođe, navešću i kompaniju, rumunsku kompaniju „Terastil“, koja je tačno pre godinu dana otvorila pogon u Leskovcu, gradu sa povoljnim poslovnim okruženjem, gde su Leskovac prepoznali kao pouzdanog partnera i mesto u kojem mogu da razvijaju i unapređuju svoju proizvodnju.

  Kompanija „Terastil“ investirala je konstantno u razvoj tehnologije i sada ima kapacitet da proizvodi pocinkovane profile i termoizolirajuće panele sa poliuretanskom penom pur i poliuretanskom vatrostalnom penom pir, kao i čelične spoljne elemente. Šta više, zahvaljujući tome što je deo grupe „Teraplast“, kompanija „Terastil“ dopunila je svoj program sa proizvodima matične kompanije, tako da sa klijentima može da nudi kompletna rešenja, hale - ključ u ruke.

  Poštovana gospođo ministar, kad smo 2012. godine preuzeli odgovornost u gradu Leskovcu, zatekli smo ulice koje su bile željne obnavljanja. Uređenje većeg dela gradskih i seoskih saobraćajnica nije rađeno decenijama. U periodu od pet godina, u gradu i okolini izgrađeno je i rekonstruisano preko 60 saobraćajnica. NJihova dužina iznosi preko 25.000 metara, a vrednost više od pola milijarde dinara. Značajna pažnja posvećena je i pešačkim površinama, izgradnja i sanacija trotoara urađena je na površini od 17.000 metara kvadratnih, zašta je izdvojeno 53 miliona dinara.

  To je dobro planiranje, poštovane kolege, i prava podrška donošenju ovakvih i sličnih zakona. Naravno, grad Leskovac investira u bolji život, kvalitet života. Izgrađena je nova vodovodna mreža u dužini od 32 kilometra, zašta je izdvojeno 96 miliona dinara. Kanalizaciona mreža izgrađena je u dužini od 8.500 metara, ukupne vrednosti 37,3 miliona dinara.

  U sve ovo ste mogli da se uverite, gospođo ministre, prilikom vaših poseta gradu Leskovcu, na čemu vam se iskreno zahvaljujem. Naravno, zahvaljujem se i na urgenciji u vezi obilaznice grada Leskovca. Već danas su iz „Puteva Srbije“ zvali i nadam se da će ovaj projekat biti priveden kraju, kao što je i bio dogovor i onaj most, takođe, nesretni most koji visi u vazduhu i dalje u Donjem Krajincu, na opšte zadovoljstvo građana Leskovca. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, kolega Bogatinoviću, uvek inspirativno.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Živan Đurišić.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Živan Đurišić, izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Živan Đurišić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o građevinskim proizvodima i on glasi: „U članu 1. Predloga zakona o građevinskim proizvodima dodaje se stav 2. koji glasi - ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na unapređenje ulaganja“.

  Članom 1. Predloga zakona o građevinskim proizvoda propisuju se uslovi za stavljanje na tržište i činjenjem dostupnim na tržištu građevinskih proizvoda. Ovim članom definisana su i ostala pitanja koja su uređena ovim zakonom i što je do sada bilo delimično regulisano u više zakona iz oblasti građevinarstva, kao i nizom podzakonskih akata.

  Mojim amandmanom želeo sam da istaknem značaj ovog zakona za sveukupni razvoj Republike Srbije, a posebno na unapređenje ulaganja.

  Koristim ovu priliku da u skladu sa temom na koju se odnosi amandman istaknem šta je urađeno i u koje poslove i objekte je lokalna samouprava iz koje dolazim, opština Velika Plana, ulagala zadnje tri godine otkada je SNS preuzela odgovornost za vršenje vlasti u ovoj lokalnoj samoupravi.

  Ovom prilikom navešću nešto od onoga što je urađeno na objektima u Velikoj Plani, u svim naseljima na teritoriji ove opštine. Radi se o objektima u kojima nije ulagano prethodnih decenija, a neki od njih su zbog toga bili potpuno van upotrebe.

  Opštini je preko Kancelarije za upravljanja javnim ulaganjem odobren projekat kojim je rekonstruisan, saniran Dom zdravlja u Velikoj Plani, zamenjena stolarija, urađena izolacija i fasada u vrednosti od 15 miliona 572 hiljade 987 dinara.

  Takođe, urađen je projekat za kompletno uređenje i sređivanje istog. Kada je u pitanju dom zdravlja, lokalna samouprava je obezbedila sredstva u iznosu od tri miliona 341 hiljadu dinara, kojim je kupljeno sanitetsko vozilo za prevoz bolesnika za dijalizu, kao i sredstva za kupovinu spirometra i uređaja za fizikalnu terapiju.

  Značajna sredstva uložena su u sređivanje svih seoskih ambulanti, u Markovcu, Velikom Orašju, Bresju, Velikoj Plani, Trnovču, Lozoviku, Miloševcu, Krnjevu. Tehnička škola je od Ministarstva privrede dobila sredstva za rekonstrukciju i instalaciju u Tehničkoj školi „Nikola Tesla“ u Velikoj Plani, a lokalna samouprava učestvovala je sa milion 16 hiljada 281 dinar.

  Od Vlade Republike Srbije, preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, odobreno je 18 miliona dinara za rekonstrukciju fiskulturne sale, OŠ „Drugi šumadijski odred“ u Markovcu.

  Od Vlade Republike Srbije dobijeno je 10 miliona dinara, a lokalna samouprava ulaže iz svojih sredstava 90 miliona dinara za izgradnju objekta za smeštaj dece predškolskog uzrasta, dečiji vrtić „Dečija radost“ u Velikoj Plani.

  Zahvaljujući urbanističkim planovima i drugoj planskoj dokumentaciji, lokalne samouprave opštine Velika Plana, stvoreni su dobri uslovi u oblasti stanogradnje i investitori nalaze interes da grade u Velikoj Plani.

  Interesantna je pojava da su kupci stanova i građani iz okolnih opština koji kupuju stanove, jesu dobro opremljeni sa kompletnom infrastrukturom, a svi imaju i centralno parno grejanje i priključak na gas, što obezbeđuje kvalitetan život i u zimskim mesecima.

  Zadnjih godina, izgrađen je veći broj stambeno poslovnih zgrada, a sada je u toku izgradnja pet stambenih zgrada sa preko 120 stanova i lokala. Okolno stanovništvo ima s pravom percepciju da je Velika Plana perspektivna sredina sa razvojnim trendom. O drugim ulaganjima koje je ova opština imala u poslednje tri godine, govoriću prilikom izlaganja o drugim amandmanima.

  U danu za glasanje, glasaću za ovaj zakon, kao i ostale zakone koji su na dnevnom redu ove sednice. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
  Da li neko želi reč?
  Reč ima narodni poslanik Vera Jovanović. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vera Jovanović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, potpredsednice sa saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, u uvodnom izlaganju ministarke Mihajlović upoznali smo se sa elementima predloženog zakona. Moram da napomenem da je ovim Predlogom zakona isti usklađen sa propisima EU.

  Sada ću se u svom izlaganju fokusirati na problem bespravne gradnje, koji jedan od prioriteta ove Vlade i politike koju vodi SNS i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

  Svoju diskusiju ću da potkrepim podacima da danas u Srbiji ima preko dva miliona bespravno sagrađenih objekata i da su svi objekti uglavnom nastali pre 2012. godine, znači, nasleđeni od prethodne vlasti.

  Konkretan primer je i moja opština Rakovica, gde na ozakonjenje čeka veliki broj objekata. Pored problema bespravne gradnje, čitava naselja su građena bez infrastrukture, bez parking mesta, a danas pritisak građani vrše na opštinu da im reši problem nastao za vreme gradonačelnika Dragana Đilasa i njegovih tajkuna.

  Naravno, oni su gradili bez ikakvih urbanističkih uslova i dozvola, pa se zna danas da nije svako mogao ni da gradi, već samo onaj koji je imao dogovor sa Đilasom i DS, koja je do 2012. godine vladala i na mojoj opštini Rakovica. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.
  Da li neko želi reč?
  Izvinite, kolega Đokiću, po Poslovniku Gorica Gajić. Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka Srbije

  Gorica Gajić

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Predsedavajući, ukazujem na povredu Poslovnika član 106. stav 1. - govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.

  Uz dužno poštovanje svih nas poslanika, tj. onih poslanika koji su pisali amandmane na Predlog zakona o građevinskim proizvodima, koleginica koja je neposredno pre ove povrede Poslovnika govorila je o ozakonjenju. Zakon o ozakonjenju objekata je zakon koji dolazi posle ovoga. Verovatno, ja se zdušno nadam da će se stići i o amandmanima po tom zakonu.

  Međutim, ovde je potpuno promašena tema. Vi niste, gospodine predsedavajući, samo opomenuli koleginicu da rasprava o amandmanima o Predlogu zakona o ozakonjenju dolazi kasnije.

  Inače, mi možemo svi ovde da napišemo mini literalne sastave koji bi nosili naziv „moja lokalna samouprava“ i da se pohvalimo šta smo sve to uradili. To je svakako za poštovanje, šta god da se uradi u nekoj lokalnoj samoupravi, ali postaje praksa u Skupštini, kada je rasprava o bilo kom zakonu, i to samo o zakonu koji je prvi na dnevnom redu i o članu 1. raspravljamo o svakoj lokalnoj samoupravi i o uspesima te lokalne samouprave. Potrošimo svo vreme i nikada ne stignemo do mnogo važnijih zakona, koji su obično ispod ovog zakona koji je pod prvom tačkom dnevnog reda.

  Tako da ćemo mi ovde propustiti da na kvalitetan način razgovaramo i diskutujemo o amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju. To su mnogo bitnije teme u Srbiji. Kažem, uz dužno poštovanje svega što je u Srbiji urađeno u svim lokalnim samoupravama, nama je rak rana gradnja, ilegalna izgradnja, koja jeste bila i u prethodnim vladama, ali traje i danas. O tome treba ozbiljno da razgovaramo i da ta rasprava traje danima, a ne o ovom tehničkom zakonu, koji ja pozdravljam, gde uvodimo standarde da budemo konkurentni na svetskom tržištu, ali je to tehnički zakon i treba ga obrazložiti i usvojiti svakako. Hvala vam.