Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

5. dan rada

23.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 17:55

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • mere ministarstva prosvete prema dekanki Filološkog fakulteta zbog izjave Stotenberga, da li Srbija treba da postane član NATO pakta da bi ušla u EU
 • Problem vikendica na Savskom nasipu, problemi oko izgradnje malih hidroelektrana
 • Politika Aleksandra Vučića u vezi sa KiM, bezbednost u Beogradu i u Srbiji, zašto sredstva za podsticaj tekstilne industrije dobijaju strani investitori a ne domaći preduzetnici
 • Hoće li strane kompanije hteti da snimaju filmove u zemlji gde su filmovi zabranjivani, jesu li cenzori uzeli u obzir okolnosti pre nego što su zabranili film "Mezimica"
 • Akcize na naftene derivate, medijana mesečne zarade u Srbiji po mesecima u 2018. godini
 • Datum kad će biti raspisani izbori u opštini Lučani, da li će SNS veštački izazvati izbore i u opštinama Kula, Kladovo i Doljevac, šta je sa prošlim predizbornim obećanjima koja nisu ispunjena
 • Zašto Bošnjaci ubijeni 1992. nisu dobili status civilnih žrtava rata
 • Informer i objavljivanje osetljivih informacija o Violeti Cvetković, izjava predsednika Aleksandra Vučića o ženama prilikom otvaranja fabrike tekstila kod Kraljeva
 • Obezbeđivanje bolje i veće efikasnosti u sprovođenju zakona, može li se sledećim nacrtom budžeta predvideti povećanje broja inspektora u naročito osetljivim oblastima
 • Procesuiranje počinilaca teških zločina u Sjeverinu i Štrpcu, da li je tačno da za zločine nad srpskim vojnicima u povlačenju niko nije odgovarao, da li je tačno da je "Lutrija Srbije" za vreme vladavine stranke bivšeg režima bila u minusu
 • Pretnje upućene predsedniku i premijerki da će visiti na Terazijama, Željko Veselinović i pretnje silovanjem premijerke, kome je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović podelio 72 stana, kada će biti procesuiran Nebojša Zelenović zbog kupovine glasova na lo
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Zorana Mihajlović

  | Ministarka rudarstva i energetike
  Drago mi je da možemo sada da pričamo, kada govorimo o Smederevskoj Palanci, da možemo da govorimo sada i o putevima i o nekoj drugoj vrsti ulaganja, zato što u onom periodu dok je Smederevskom Palankom vladao Kene i njemu slični, onda smo se pitali da li ćemo imati dovoljno vode i da li će uopšte moći grad da funkcioniše bar najosnovnijim svojim funkcijama. NJima je bilo dobro, gradu je bilo loše. Na sreću, oni više ne vladaju, zato sada možemo da pričamo o ulaganju u puteve.
  Prema tome, koliko ja znam, mi ćemo imati jedan zajednički sastanak vezano za Smederevsku Palanku. Sve ono što budemo mogli zajedno da uradimo, a tiče se bar negde presvlačenja a negde rehabilitacije puteva, sigurno ćemo otpočeti. Nešto od ova dva ćemo otpočeti 2019. godine, ali u zavisnosti od stanja dokumentacije dogovorićemo se šta je to.
  Drago mi je da Smederevska Palanka polako, korak po korak, izlazi iz one bede i strahote u kojoj je ostavio jedan Kena.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jevtić.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Izvolite, reč ima Aleksandra Jevtić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandra Jevtić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka sa saradnicima i poštovane kolege narodni poslanici, kada je reč o predlozima zakona o građevinskim proizvodima, istakla bih najvažniji cilj, a to je stvaranje uslova da građevinski proizvodi odgovaraju objektima u koje se ugrađuju, kao i njihova konkurentnost na samom tržištu.

  Podizanje kvaliteta građevinskih proizvoda jako je bitno, naročito sada, u današnje vreme, kada Srbija beleži rekordan broj investicija.

  Srbija je danas jedno veliko gradilište, hvala bogu, i svedoci smo da je sve više otvorenih fabrika, otvorenih mostova, otvorenih škola, vrtića.

  Ono što mene posebno raduje je i buduće otvaranje Moravskog koridora, jer se Vrnjačka banja upravo i nalazi na putu Moravskog koridora i nadam se da će Vrnjačka banja, koja danas važi za jednu od najrazvijenijih banja u Srbiji, i dalje napredovati, upravo zbog otvaranja Moravskog koridora.

  Što se tiče propisa vezanog za ovaj zakon, ovi novi propisi daju dodatni podsticaj razvoju građevinarstva, koje strateški predstavlja jednu od najvažnijih privrednih grana, bez koje ne bi bilo razvoja upravo ovih ostalih privrednih i socijalnih kategorija.

  Ono što bih istakla još je da ovaj zakon, po meni jako bitno, daje puno upravo tim nekim novim inovativnim proizvodima, što do sada nije negde bilo predviđeno u zakonu. Tu bih negde i istakla njegov veoma veliki značaj.

  Na samom kraju bih istakla upravo da raspravom na temu ovog zakona pokazujemo da Srbija i u ovoj oblasti postaje savremena i uređena država, zahvaljujući pre svega predsedniku Aleksandru Vučiću i, naravno, Vladi Republike Srbije. Hvala vam.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik primarijus dr. Milovan Krivokapić.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Doktor Krivokapić ima reč. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milovan Krivokapić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala predsedavajući.

  Uvažena ministarko sa saradnicima, koleginice i kolege, kako opštim propisima kod nas do sada nije bilo uređeno stavljanje na tržište građevinskih proizvoda, javila se potreba za izradu i donošenje zakona o građevinskim proizvodima.

  Drugi bitan razlog za donošenje ovog zakona je ispunjavanje obaveze usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa propisima EU. Posebno uzimajući u obzir da se propisi EU u ovoj oblasti redovno menjaju i dopunjuju, dok pravni sistem Republike Srbije ostaje bez rešenja i potpuno je neusklađen. Usaglašenost sa evropskim sa evropskim standardima stvara poverenje i olakšava pristup evropskim tržištima.

  Ovim zakonom će biti uređeni uslovi za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda, stavljanje znaka usaglašenosti na građevinske proizvode, kao i obaveze preduzeća prilikom proizvodnje, prodaje i distribucije istih.

  Dakle, svaki građevinski proizvodi koji se nađe u prodaji moraće da prati deklaracija o performansama u pisanoj ili elektronskoj formi. Takođe na materijalu će morati da stoji i srpski znak usaglašenosti, koji kako je definisano zakonom, mora biti vidljiv, čitljiv i neizbrisiv. Inspektori će imati ovlašćenja da reaguju ukoliko proizvodi nemaju adekvatnu potvrdu o kvalitetu bezbednosti. Jednostavno rečeno, svaki građevinski proizvod napravljen u Srbiji moraće da ima jasnu deklaraciju i znak da je proizveden u skladu sa međunarodnim i domaćim standardima. Tako će preko 1000 različitih građevinskih proizvoda napravljenih u Srbiji, poput vrata i prozora, građevinskih blokova, vodovodnih cevi, najzad biti jasno deklarisani, što do sada bije bio slučaj.

  Kvalitet nekog proizvoda se utvrđuje kroz ocenjivanje usaglašenosti, što podrazumeva proveru da li proizvodi, usluge, materijali, sistemi i kadrovi odgovaraju zahtevima standarda, propisa i drugih specifikacija. Ocena usaglašenosti koristi proizvođačima, pružaocima usluga, korisnicima zdravlju i bezbednosti potrošača.

  Donošenjem ovog zakona, između ostalog stvara se osnova za ispunjavanje zahteva konkurentnog zajedničkog evropskog tržišta i to je jedini pravilan pristup, pogotovo ako želimo da ostvarimo suštinski sistemski napredak. Ovim zakonom se podstiče razvoj naše države. Taj razvoj je u jednom velikom usponu na radost naroda Srbije, a nažalost jednog minornog broja ljudi, kojima smeta svaki uspeh naše države i koji se služe raznim neistinama i podmetačinama, da bi devalvirali naše uspehe. Time nas još više podstiču na rad i uspehe. Srpska napredna stranka, predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije grabe sigurnim koracima napred da bi sadašnjim i budućim generacijama obezbedili bolji i sigurniji život. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik dr Svetlana Nikolić Pavlović.
  Da li neko želi reč?
  Doktorka Pavlović, izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Svetlana Nikolić Pavlović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem potpredsedniče.

  Uvažena potpredsednice Vlade sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, znamo da je projektovani rast BDP Srbije za 2018. godinu 3%, znamo i da je u prvih šest meseci ove godine ostvaren rast BDP od 4,5%, a što je u Srbiji najviša stopa rasta za prvih šest meseci u poslednjih 10 godina.

  Na osnovu izjave, koju je prošlog meseca u Parizu na Konferenciji organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj OCD, dala naša premijerka Ana Brnabić, znamo i to da do kraja 2018. godine ukupan rast BDP-a će premašiti 4%, a da će javni dug pasti ispod 60%.

  Srbija je konačno postala zemlja sa stabilnim privrednim rastom i sa stabilnim javnim finansijama. Svidelo se to nekome ili ne, pre svega zahvaljujući odgovornoj politici koju vodi naša Vlada i naš predsednik Aleksandar Vučić.

  Poštovani građani Srbije, Srbija je zabeležila i znatno veći privredni rast. Srbija se nalazi na 10 mestu u oblasti izdavanja elektronskih građevinskih dozvola i Srbija je danas jedno veliko gradilište.

  Glavni razlog za donošenje ovog zakona, uz povećanje kvaliteta građevinskih objekata i obima izvoza građevinskih proizvoda, jeste i usklađivanje sa evropskim propisima. Time će biti ispunjena obaveza Srbije u okviru pregovaračkog Poglavlja 1.

  Vezano za ovu tačku dnevnog reda, ne mogu, a da ne podsetim sve nas, da su najveći doprinos rastu BDP-a dali skoro svi proizvodni sektori, a prvenstveno uslužne i građevinske aktivnosti.

  Jedan od razloga za donošenje ovog zakona je i da se u postizanju evropskih standarda u ovoj oblasti pomogne našim građevinskim firmama zbog toga što je naše domaće zakonodavstvo u ovoj oblasti bilo neusklađeno sa evropskim.

  Srpska industrija građevinarstva, kao i rad sertifikacionih kuća, nisu mogli godinama da budu konkurentni na tržištu EU. Sem što otklanja tehničke barijere u trgovini građevinskim proizvodima, ovaj Predlog zakona predstavlja i preduslov za slobodan protok roba, odnosno pristup unutrašnjem tržištu EU od oko 500 miliona potrošača. Mislim da je to više nego dovoljno da SNS podrži ovaj i sve ostale predložene zakone. Zahvaljujem.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
  Izvolite, kolega Kneževiću.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Blaža Knežević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem predsedavajući.

  Poštovana ministarko sa saradnicima, ovim Predlogom zakona će se po prvi put na jedinstven način urediti ova oblast u građevinarstvu, takođe na bolji način urediti tržište, zatim podići će se nivo kvaliteta materijala i što je od veliko značaja učiniti domaće proizvođače konkurentnim na inostranom tržištu. Takođe, građevinarstvom obezbeđujemo objekte i infrastrukturu kao važan segment privrednog razvoja naše zemlje.

  Koliko je država Srbija, odnosno Vlada Republike Srbije shvatila važnost izgradnje i ulaganje u infrastrukturu vidimo po tome što ih je postavila kao prioritet i ključ razvoja naše zemlje.

  Cilj države Srbije, Vlade Republike Srbije je da teritorija Republike Srbije bude mreža koridora i žila kucavica ovoga dela Evrope. Da je ovo tačno, govori nam to da među najvažnijim i najznačajnijim projektima koje Srbija realizuje u oblasti infrastrukture, nema baš ni jednoga koji nije od regionalnog značaja.

  Uz to, Srbija je postala ekonomski i politički lider u regionu. Naravno da ovakav način vođenja politike nije ostao neprimećen, pa je uz već postojeće, sve više stranih investitora i najvećih svetskih kompanija koje žele da ulože svoj kapital u Srbiju i pomognu ekonomski razvoj naše države.

  To se ogleda, pre svega, u otvaranju novih radnih mesta i smanjenju nezaposlenosti, a svi se sećamo da je za vreme vladavine ovih stručnjaka i eksperata iz Saveza za Srbiju, nezaposlenost bila 28, 29, blizu 30%, a sada je ispod 12%. Takođe, povećan je obim prevoza putnika i robe, a višestruko uvećan i prihod od turizma.

  Ovo su činjenice. Zato građani Srbije ne nasedaju na laži i obmane, pre svega Dragana Đilasa, koji je kada je dolazio na vlast, od imovine prijavio automobil, stan od supruge i 70 hiljada evra, a samo par godina kasnije prijavljuje imovinu od preko 25 miliona evra. Pa, tako, ima ih dosta u tom nizu, sve do stručnjaka kvazi bibliotekara, za koje kolege iz čačanske biblioteke kažu da nije znao da složi ni lektiru za prvi razred. Zahvaljujem.