Petnaesto vanredno zasedanje , 25.07.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Petnaesto vanredno zasedanje

03 Broj 06-2/190-19

4. dan rada

25.07.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Mihilo Jokić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mihailo Jokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Ja sam se više puta javljao za reč, član 27. vi mi niste dali priliku da govorim. Evo, ja sad koristim priliku da kažem, kao dopuna svih ovih diskusija jeste činjenica da je 2008. i 2009. godine uništeno sudstvo. Sudstvo je postalo nesposobno da rešava tekuće probleme. Ovaj zakon je bio nužno doneti 2015. godine. To niko nije rekao.

Znači, ovo je nužno zlo koje je prouzrokovano, implicirano činjenicom da su oni koji su bili na vlasti, mislim Malović, Petrović, da su potpuno uništili sudstvo, da je sudstvo postalo nesposobno, da su najbolji kadrovi iz suda otišli iz suda. Zbog toga se javio ovaj problem, javila se potreba da se nagomilani problemi razreše na ovaj način. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 85. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 91. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 97. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 100. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč?
Kolega Stojanoviću izvolite.

Filip Stojanović

Zahvaljujem gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima.

Podneo sam amandman na član 100. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Ovim mojim amandmanom sam tražio da se član 100. briše. Stav SRS je da se sprovođenje izvršenja preko javnih izvršitelja mora pod hitno ukinuti. Sprovođenje postupka izvršenja mora ostati u sudskoj nadležnosti ako ni zbog čega drugog makar zbog smanjenja korupcije.

Korupcija je oduvek predstavljala veliki društveni problem svih režima, tako da i ova vlast nije izuzetak u tom smislu. Međutim, neme uspešne borbe protiv korupcije ukoliko nosioci vlasti ličnim primerom ne pokažu da su zaista spremni da se iskreno obračunaju sa korupcijom. Ali kako verovati u ovo, ako znamo da su mnogi nosioci visokih državnih funkcija na sumnjiv način došli do svojih akademskih zvanja. Nikada nisu razrešeni slučajevi sumnjivih diploma i sumnjivih doktorata nekih državnih funkcionera. Onaj ko je na sumnjiv način došao do akademskog zvanja, onaj je logično podložniji korupciji, od onoga koji je do tog zvanja došao na regularan način. Sve dok se ne počnu rešavati slučajevi ovakvog vida korupcije, sveukupna borba protiv korupcije predstavljaće mrtvo slovo na papiru. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 101. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 103. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 105. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Petar Jojić.
Izvolite, kolega Jojiću.

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala gospodine predsedavajući.

Ja verujem da je Vlada preko ministra pravde danas čula šta misle građani Srbije. Ne bi trebalo da dužnici žive u ovoj državi pod opsadom javnih izvršitelja i da se osećaju kao ptice u kavezu. Ovo zlo što je upravo i ocenio moj uvaženi kolega prethodni koji je stavio primedbe, u svakom slučaju je u pravu. Ali, ono što moram da kažem da reforma pravosuđa nije uspela i da mora reforma da se sprovodi što pre i što hitnije. Vi znate kako je stanje bilo 2009, 2010. od 2008. godine i kako je vršen izbor sudija.

Ono što je najgore u sudovima su vam sve predstavnici žute demokratije. E, oni su vam sada u sudovima, a kako sude i koji im je efekat i koja je tu efikasnost i ekonomičnost tih postupaka, treba da snose oni. Za sve ove slučajeve što su gospođa Nataša Jovanović, Vjerica Radeta i naši poslanici SRS danas izneli Vlada mora da čuje narod. To je osnovno.

Poruka srpskih radikala iz ove Skupštine građanima Srbije jeste - ovo zlo mora da se ukida i da se vrati u nadležnost suda. Ja imam veće poverenje u sud, ali u sudu mora da se izvrše reforme.

Ne možete imati u sudu v.d. predsednika četiri godine, ne možete u tužilaštvu da imate v.d. funkcionera zamenika javnog tužioca ili tužilaca u v.d. stanju više od godinu dana.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Jojiću.

Na član 107. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović. Izvolite....
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Opet su izvršitelji iz pakla Mirjana Dimitrijević u Prilepskoj ulici, opština Savski Venac, Beograd 20. marta 2019. godine, je došla da uz policijsku asistenciju iseli porodicu Vukasnović, porodicu Vuksanović koja tu živi od 1936. godine, i zamislite zbog čega? Zato što je sud odlukom opet nekih, verovatno korumpiranih sudija, nažalost i njih ima, kao što je i ova Dimitrijevićka koja je napustila sudijsku funkciju, pa se latila posle izvršitelje, da godišnje zarađuje 900.000 evra, utvrdio da oni treba poveriocima, a njih se šestoro pojavilo, od nekadašnjih vlasnika da vrate kuću koja je od 1999. godine, uopšte više tu ne postoji. Zaista je za pohvalu reakcija gospođe, iako je član SNS, Irene Vujović, koja je predsednik opštine Savski Venac, koja se stavila na stranu porodice Vuksanović jer je ona upoznata sa slučajem da je Snežana Vuksanović deo kuće na osnovu stanarskog prava koje pripada njoj i njenoj porodici, opet ponavljam, u kući u kojoj žive od 1936. godine, otkupila, ali su morali da je sruše i da naprave novu kuću, jer je stara bila trošna i veoma opasna za tu petočlanu porodicu da u njoj živi.

Da li je vama onda normalno da u Srbiji i dalje postoje javni izvršitelji kada, evo vidite, da ova jedna žena hara? Što je najvažnije, gospodine Marinkoviću, pošto oni znaju da je ova spremna na sve, pa ova je u stanju verovatno da i gazi preko živih ljudi, ta Mirjana Dimitrijević, oni su tražili u Martu ove godine, pre nego što su Vuksanovićima pokucali na vrata njihovog doma da se prethodni izvršitelj promeni, koja je bila od 2012. godine, a da ih upravo iseljava Mirjana Dimitrijević.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Jovanović.

Na član 109. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 110. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić.

Izvolite, kolega Mirčić.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ono što preovlađuje obrazloženju, to je da je ovo nešto što, ne samo da omogućava ulazak u EU, nego je nešto što su evropski standardi, pri tome, predlagač zaboravio je da kaže da je u EU u toj Evropi sve sređeno po određenim pravilima.

Kada je u pitanju odnos banke i klijenta, tu su jasna pravila. Kada je u pitanju naplata komunalnih usluga, tu je sve definisano do sitnih detalja, a mi ovde želimo da primenimo sistem gde su strane banke ušle sa namerom da što više steknu nekretnina kako bi te svoje plasirane kredite u svakom slučaju mogli višestruko da naplate.

Mi ovde pričamo o nekim standardima gde poljoprivredno zemljište, bukvalno se uzima, otima za male svote kredita. Pa, imali smo nedavni primer, ljudi koji su se zaduživali u švajcarskim francima kod banaka upali su u dužničko ropstvo, njima je uzeta imovina, mnogima je uzeta imovina, sada se nalazi kompromisno rešenje, država se umešala u to i država kaže – najbolje rešenje je da potpišu ugovor sa bankama, pa će ponovo biti korist banaka. Čak, savetuju – nemojte da tužite Ustavnom sudu, jer to je zaludan posao. Kakva su to pravila? Država umesto da stane na stranu svojih građana, pa bez obzira kojoj političkoj ili partijskoj opciji pripadaju, država se ovde igra sa svojim građanima, država kaže – bitniji je nama efekat zarade od izvršitelja nego što su to prava građana. Pa, kakva je to država?