Petnaesto vanredno zasedanje , 25.07.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Petnaesto vanredno zasedanje

03 Broj 06-2/190-19

4. dan rada

25.07.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Šešelj.

Na član 138. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milena Bićanin, Nataša Mihajlović Vacić, Slavica Živković i Jasmina Karanac.

Reč ima Milena Bićanin. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milena Bićanin

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Samo ću dati komentar na jedno izlaganje kolege od pre jedno pola sata, obzirom da mi tadašnji predsedavajući iz njemu poznatih razloga nije dao tu mogućnost.

Pitani smo da li smo kao Socijal-demokratska partija odustali od principa solidarnosti, obzirom da sam o tome pričala. Naravno da nismo. Socijal-demokratska vrednost nije samo programsko opredeljenje, to je mera vrednosti svega što čovek stvara kao društveno biće, to je mera ljudskog dostojanstva i digniteta. Prema tome, za mene će to biti jedina vrednost za koju ću se zalagati uz obavezan uslov da postoji sloboda jednakosti i pravde, jer ne može ni solidarnost bez tih preduslova biti solidarnost. Može biti samo prostor za stvaranje nove nepravde.

Mi smo podneli amandman koji se tiče toga da smo zaista na stanovištu da niko ne sme ostati bez jedinog doma iz razloga zakona o kome danas pričamo. To je apsolutno naše opredeljenje i mi ćemo se za njega zalagati naravno, nadajući se da će ovaj zakon imati veoma kratak rok, nadajući se da ćemo nakon svih diskusija koje smo čuli, koje su bile zaista jako kvalitetne zato što su se bavile realnim života, da će skrenuti pažnju i našeg predsednika države koji kao pravnik može da iskoristi svoje zakonsko pravo da ukoliko Narodna skupština ovaj zakon usvoji, da ga on ne potpiše.

Mislim da bismo u tom smislu zaista bili svi vrlo, vrlo socijalno pravedni. Ovo nije vreme oko za oko, zub za zub, ovo je 21. vek, a nadam se da i kada bi se desilo da ovaj zakon sa ovakvim apsolutno nehumanim odredbama bi bio usvojen, mislim da to ne bi usporilo naše napredovanje ka EU i ka izvršavanju obaveza iz Poglavlja 23 i 24.

Mnoge moje kolege su danas pominjale ljude po imenima i prezimenima. Ja neću spomenuti nikoga po imenu i prezimenu, borim se zajedno sa svima vama i sa mojim kolegama iz moje poslaničke grupe, za onog jednog jedinog, koga niko po imenu nije spomenuo, ko je posle dugih godina patnje, nemanja posla, dobio posao, dobio nadu, uzeo kredit da pravi svoj jedini, prvi dom, a onda mu se iz nekih potpuno sudbinskih razloga desio slom. Ostao je bez mogućnosti da može da svoja kreditna potraživanja servisira na vreme i sada taj čovek treba da ostane bez doma.

Takođe, kada pričamo o ovome, pitam se da li je to pravda i pitam se gde je pravda. Pitam se gde je pravda kada pričamo i o čoveku koji ima ovakvu sudbinu, koji takođe ima decu, pitam se o pravima njegove dece na život, rad i dostojanstven život, na njihova prava i njihove mogućnosti u životu. Pitam se da li onda stvaramo prostor za ravnopravnost svih za istu početnu šansu? Pitam se za one porodice kojih živi mnogo više u jednom domaćinstvu, koje će možda ostati bez jednog jedinog doma, a onda ćemo dobiti nove beskućnike, jer mi imamo kategoriju skrivenih beskućnika i o njima veoma nerado i veoma često pričamo.

Prema tome, ja zaista stojim i dalje na stanovištu i ponavljam još jednom, u ovoj državi niko ni iz jednog nama poznatog razloga ne sme da ostane bez jedinog doma, a naravno da apsolutno stojim na stanovištu da svi potražioci svojih prava takođe moraju biti obeštećeni, država mora da ima mehanizam, ljudi donose odluke i verujem da uz jedno dobro promišljanje, uz jednu socijalnu odgovornost, takve odluke mogu biti donete veoma brzo. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Na član 138. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.

Izvolite.

Filip Stojanović

Zahvaljujem.

Dame i gospod narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 138. stav 4. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Ja sam ovim amandmanom tražio da se reči javni izvršitelj zamene rečima nadležni sud. Sudovi su jedino nadležno mesto za izdavanje potvrde o nastupanju pravosnažnosti. To što vi uporno odbijate naše amandmane neće nas sprečiti da razmatramo zakone i pišemo amandmane tamo gde smatramo da se tekst zakona može popraviti.

Ovo je jedan važan zakon koji ste i te kako tiče svakog građanina Republike Srbije i iz tog razloga bi trebali da imate malo više sluha za primedbe opozicionih stranaka, jer svi mi potencijalne žrtve izvršitelja na taj način potpadamo pod posledice nedostatka ovog zakona.

Verujem da i vi kao i ostali građani osećate nedostatke ovog zakona, kada se na delu susretnete sa njim. Time je vaša odgovornost kao ljudi koji vrše vlast još veća, ali na osnovu svega ovoga nisam primetio da ste svesni te činjenice. Nije dovoljno prepisati zakon zemalja EU, usvojiti ga u parlamentu i smatrati da je time posao završen. Zato apelujem na pripadnike vlasti da se ozbiljno uhvatite u koštac sa ovim primedbama. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Na član 138. amandman je podnela narodni poslanik Maja Gojković.

Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Dosta sam govorila već o predlogu, odnosno o amandmanu na član 138. stav 5. i Vlada Republike Srbije, odnosno nadležno Ministarstvo nije prihvatilo moje argumente. Mislim da je došlo i do nerazumevanja suštine onog što je napisano u amandmanu, a to je da onaj limit od 5.000 evra koji ste sami naznačili u zakonu, znači odnosi se na fizička lica i neće biti oduzeta jedina nekretnina koju poseduje dužnik ako je u pitanju izvršenje zbog verodostojne isprave, koja se odnosi na komunalne dugove.

Moj predlog je u suštini, ako nije razumljiv za onoga ko je pisao zakon, da do 5.000 evra za sve dugove važi limit da se ne oduzima jedina nekretnina koju dužnik poseduje.

To što se priča o tome da mi samo ovde štitimo dužnike, što nije istina, ovde se govori uopšte o nedostacima ovog zakona. Smatram da smo vas dosta ubedili da od 130 amandmana, videli ste da ne ulažu amandmane samo poslanici opozicije, nego i većina poslanika koja podržava rad Vlade Republike Srbije, govori o tome da moramo uskoro da dobijemo novi predlog zakona koji bi sve ove anomalije morao da prihvati i da bude jedan kvalitetan zakon, a ne nešto što mi ispravljamo, a što je DS onako rogobatno 2011. godine usvojila. Zaista, bez obzira na sve ove amandmane, kada to sve usvojimo opet ćemo dobiti jedan monstrum zakon, jer u praksi je to pokazalo da je vrlo loše i da je skoro nesprovodivo ili nesprovodivo na štetu kako dužnika, tako i poverioca. Kad kažem poverioca, znate da poslanici koji žive u Beogradu, a poslanici su SNS, i oni su uložili nekoliko amandman koji se odnose na problem što grad Beograd ima 400.000 izvršnih postupaka, da nadležnosti suda prelaze svaku nadležnost izvršitelja.

Poseban problem za grad Beograd je što je predviđeno da 25% mora da se uplati izvršitelju, pre nego ispuni uopšte, izvrši neku verodostojnu ispravu, što bi značilo u računici, da bi grad Beograd, a sada govorim o poveriocu, znači ne štitimo dužnike svakim svojim govorom, morali da uplate preko 5,5 miliona evra. Grad Beograd nema taj novac. To bi značilo da svaki izvršitelj, mnogo smo govorili ovde, tu mora nešto da se radi i da se izmeni, o njihovim troškovima, jer oni rade isti posao koji su ranije radile sudije za platu, i potpuno iste, nemaju oni neke nove poslove koje sudovi nisu uradili.

Znači, grad Beograd bi po izvršitelju morao da izdvoji 73.000 evra i to je ovim budžetom grada Beograda apsolutno nemoguće. Tako da će grad Beograd biti prinuđen, ako u roku od osam dana ne iznađe ovaj novac da na silu oprosti sve te dugove.

Znači, opet ne možemo da govorimo da je zakon dobar, jer kažete – dug mora da se isplati, a onda vezujemo ruke gradu Beogradu, jer nema dovoljno sredstava i oni jednostavno onda ne mogu da naplate taj dug.

Znači, potraživanje će ostati nenaplaćena i pored dodatnih troškova izvršnih poverilaca. Njima se daje 73.000 evra unapred, bez obzira i ne zna se da li će to potraživanje biti isplaćeno ili neće biti isplaćeno.

Zato, kažem, trebalo se suštinski malo posvetiti amandmanima. Nisu svi za odbacivanje. Mislim, nisam sujetna kao poslanik, mnogo toga se u mojoj karijeri odbacivalo. Pokazaće se da nije dobro što ste odbacili ovaj moj amandman, što niste prihvatili moj amandman, zato što pet hiljada evra za komunalne troškove je sasvim u redu i hvala što ste mislili na taj socijalni element, na taj socijalni momenat dugova i dužnika. Ali, ne vidim zašto pet hiljada evra uopšte kao nečiji dug pravi problem da se izuzme oduzimanje nekretnine, jedine nekretnine koju ima dužnik i zašto bi to bio preveliki korak za državu ili za ministarstvo ili za Vladu da prihvati ovakav amandman?

Svakako ću glasati za ovaj predlog, jer pravi korak napred, ali ubeđena sam da ćemo u skorije vreme imati novi Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Gojković.

Na član 139. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.

Izvolite, koleginice Nikolić.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, kada je reč o prigovoru na rešenje o izvršenju u postupcima naplate potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti, izmenjena je procedura podnošenja prigovora tako što je predviđeno da se prigovor podnosi preko javnog izvršitelja, koji je doneo to rešenje. Znači, po principu – kadija te tuži, kadija ti sudi.

Mi, evo već pri kraju ove rasprave, još jednom vam ukazujemo na naš stav, a to je da se SRS zalaže za ukidanje javnih izvršitelja, da ukoliko postoji potreba za izvršenjem, to izvršenje mora da bude u rukama države, znači da se izvršenje vrati na sudove kako bi upravo to izvršenje bilo pravično i jednako štitilo prava, kako poverilaca, tako i dužnika.

Javni izvršitelji rade isključivo u svom interesu i oni su najveće zlo koje postoji u našoj zemlji, u našem pravnom sistemu. Oni građanima naplaćuju izmišljene i nezakonite troškove, pri čemu kamate na osnovni dug obračunavaju po veoma visokim stopama, čak i do 12%.

Zato vas pozivamo još jednom da ovaj zakon povučete iz procedure. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Na član 139. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.

Na član 140. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine Marinkoviću.

Više puta smo mogli danas da čujemo različite stavove vezano za situacije u kojima dužnici ostaju bez svojih stanova, tj. bez nekretnina u kojima žive, stambenih jedinica.

Ono što je nenormalno je da se to sve događa pod budnim okom države i država je ovde saučesnik u pravljenju beskućnika od ljudi koji nisu u stanju da servisiraju svoj dug na vreme. Vrlo često su mnogo manje dužni nego što je vrednost te nekretnine koja se pleni. Neverovatno je da o tome niko ne vidi problem, a onda se mi ovde tešimo zato što ćemo za komunalne i srodne delatnosti, kada tu postoje dugovi, tu ćemo biti liberalni.

Dakle, prvo, problem se neće rešiti, jer tih potraživanja nije toliko za komunalne delatnosti koliko ih ima prema bankama i ostalim poveriocima, a javni izvršitelji jedva čekaju, to je praksa pokazala, da se stanovi prodaju po što manjoj ceni kako bi se iz toga zaradilo, i na sve takse i sve provizije što imaju, još dolaze u situaciju da budu i vlasnici tih nekretnina.

Pogledajmo primer iz Kragujevca. Dakle, stan u Beogradu, koji je zaplenjen, posle toga na licitaciji prodat za mnogo manju cenu od tržišne, a kao kupac se pojavljuje sin od potpredsednika Komore izvršitelja iz Kragujevca. Ako to nije korupcije, ja zaista ne znam šta jeste.