Osamnaesto vanredno zasedanje , 17.09.2019.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, danas pred nama je Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju.

Naime, o čemu se radi? Grupa studenata koja je upisala fakultet 10. septembra 2005. godine, a nije završila fakultet u roku, pa smo produžili jednom rok, pa opet nije završila iz ko zna kojih opravdanih razloga, je zamolila da taj rok pomerimo za dve godine i mi ćemo to sa zadovoljstvom učiniti.

U toku rasprave, a evo govorimo već sigurno pet, šest sati, nisam čula ni jedno negativno mišljenje, što je jako dobro. Svako ima svoj krst, nikad se ne zna zašto ko nije mogao u roku da završi fakultet. Uostalom, fakultet nikad nije bilo merilo inteligencije nego upornog rada.

Upravo, Vlada Republike Srbije, njen cilj je obrazovanje, obrazovanje za 21. vek. Treba da napravimo decu koja umeju da misle, koja će biti timski igrači, ne treba nam reproduktivno znanje. Reproduktivno znanje je prošlost, nama trebaju timski igrači, igrači za 21.vek, treba nam IT tehnologija. E, to mi radimo. Zato je velika količina novca, upravo uložena u obrazovanje. To nam treba.

Setite se samo kakve smo povike imali kad smo govorili o dualnom obrazovanju, 2017. godine, smo doneli taj zakon. Šta je bilo? Pilot projektat, 500 đaka, 40 kompanija, krenulo je lepo. Odmah se javilo još 22 kompanije i još 500 đaka srednje škole. Fantastično! Danas imamo 69 gradova, skoro 6.000 đaka, preko 1.000 kompanija. Tako se radi, tako se puni budžet Republike Srbije, nama treba primenljivo znanje. Znači, treba da povežemo obrazovanje i kompanije. Ne treba nam više, završio fakultet, reproduktivno znanje, i šta treba još šest meseci, godinu dana, mnogo para, da ga uvedemo u proces, u radno mesto.

Dobro je što ćemo produžiti studentima koji su molili da im se produži rok studiranja, nisu završili fakultet 2018/2019 – završiće ga, produžavamo dve godine – 2020/2021, to važi, takođe i za buduće magistre, ali i za doktorante.

Ono što je još vrlo važno, treba naglasiti, a predmet je ovog zakona da su studenti iz medicinskih nauka zamolili da se i njima produži rok, pošto je njima rok bio duži za godinu dana, sada njihov rok iznosi umesto do 2021 do 2022. godine. Ja se radujem što ću biti deo tima koji će glasati za Predlog ovog zakona. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Politika Aleksandra Vučića i SNS je Srbija zasnovana na znanju, na radu i blagostanju njenih građana. Naravno u fokusu politike SNS i ideje koju promoviše Aleksandar Vučić, upravo je građanin i zaštita njegovog najboljeg interes, kao i izlazak u susret državnih organa, institucija, kako bi se kvalitet života svakog građanina u Republici Srbiji popravio.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u fokusu ovog zakona su studenti i to studenti koji nisu završili studije, odnosno koji su upisali studije do 10. septembra 2005. godine. Njima je bio rok da završe do 2011. godine. Iz raznih životnih razloga, odnosno u razloge ne moramo ni da ulazimo, ali oni nisu do tada završili započete studije, nisu završili master studije, nisu završili doktorske studije i to je sve razlog da se njima da šansa da u naredne dve godine završe svoje studije.

Znanje je moć, a svaka napredna ekonomija, a Srbija, zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji koju je sproveo od 2014. godine, tada premijer Aleksandar Vučić, svoju ekonomiju temelje na zdravim osnovama, ali, takođe, svaka ekonomija temelji se i na rastu i razvoju koji proističe iz znanja.

Moram da istaknem da su u nadležnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izvršene i te kako značajne reforme. Najpre želim da istaknem kao jednu od najznačajnijih reformi u sistemu vaspitanja i obrazovanja, a to je dualno obrazovanje, to je sticanje moći učeniku i studentu da upravlja svojim znanjem kako bi proizveo uslugu, kako bi proizveo proizvod, kako bi on bio konkurentan na tržištu. To je, naravno, i mogućnost da se kroz razne naučno-istraživačke projekte steknu novi proizvodi i da se ide u korak sa savremenim dostignućima u svetu uopšte, da se ide u korak sa savremenim dostignućima u ekonomiji na globalnom nivou.

Takođe, želim da naglasim i veliku zaslugu Ministarstva na vraćanju vaspitanja u osnovne i srednje škole. Vaspitanje je nešto što je nedostajalo dugi niz godina i kao da su ga nekom sabljom, posebno u periodu do 2012. godine, izbacili iz škola.

Škola mora da svoj rad, sem obrazovanja, temelji na vaspitanju. Naravno da nije vaspitanje nešto što treba da radi samo škola, ali zakonskom regulativom vi ste fantastično uspostavili red kroz povezivanje i sa roditeljima, kroz povezivanje sa drugim institucijama na lokalnom nivou i pokušavate da vratite tu vrlo značajnu ulogu koje škole treba da imaju, a to je vaspitna uloga.

Takođe, želim da naglasim da su velika sredstva od 2014. godine uložena u razvoj, odnosno u infrastrukturu, kada su u pitanju i osnovne škole i predškolske ustanove i visokoškolske ustanove. Uloženo je 150 miliona evra za obnavljanje 128 škola, rekonstrukciju u skladu sa najvišim standardima koji se tiču i energetske efikasnosti, a sve u cilju stvaranja što povoljnijih uslova za učenje i rad kako dece tako i nastavnika. Dve takve škole nalaze se i u Priboju, opštini iz koje ja dolazim. To je OŠ „Desanka Maksimović“, koja je u potpunosti rekonstruisana i srednja Mašinsko-elektrotehnička škola.

Naravno, zahvaljujući ekonomskom napretku i razvoju Republike Srbije od 2014. godine, zahvaljujući smanjenju javnog duga, zahvaljujući realnom planiranju budžeta stekli su se uslovi za povećanja plata u ovom sektoru, odnosno u svim sektorima od 8% do15%. Između ostalog, to će biti sektor koji se odnosi i na prosvetu i na nauku i za istraživanje.

Što se tiče ovih političkih aktivista koji su se zatvorili u Rektorat, moram da istaknem da su to u stvari politički aktivisti Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Obradovića, onih istih predstavnika žutog tajkunskog preduzeća koji su za 10 godina vladavine opljačkali građane Srbije za preko 100 milijardi evra.

Samo Dragan Đilas, vršeći javnu vlast, za četiri svoje kompanije ostvario je prihod od 619 miliona evra, a neto prihod iznosi 105 miliona evra. Pa, gde to ima da neko, vršeći javne funkcije, obogati se? Ima kod Dragana Đilasa, jer on polazi od parole – što narodu gore, to njemu bolje.

Naravno da se ovi protesti zasnivaju na nasilju i da je nasilje nešto što apsolutno ne opravdavamo. Radi se o zloupotrebi jedne manjine, da zabrani osnovna prava većini, kako nastavnicima, tako i studentima. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 27, gospodine Arsiću.

Ja sam samo želela da podsetim narodne poslanike da govorimo o Predlogu zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju.

Već nekoliko sati, prateći rad ovde, imala sam, s vremena na vreme, utisak da su neki poslanici pomešali papire, da su govorili o nekoj drugoj temi. Neki o onome što je bilo u petak, pa su koristili taj papir, neki o nečemu što će tek biti u okviru ovog rebalansa budžeta itd.

Naravno, nemamo mi ništa protiv širine u raspravi. Naprotiv, za to se uvek zalažemo, ali nekako bilo bi primereno, ne znam da li je nastavljen prenos, pošto dugo inače nismo u prenosu, ali ako jesmo i ako neko od tih zainteresovanih ljudi gleda ovu sednicu, a zainteresovani su svi studenti koji očekuju da im se produži rok za završetak studija. Mislim i na ove Bolonjce i na ove tzv. stare studente. Ljudi će imati utisak da to uopšte nije na dnevnom redu, da se ovde priča o nekim sasvim desetim stvarima.

Evo, hvalite ministra Šarčevića kako je u roku od 20 dana promenio mišljenje od – nema šanse da se produži rok do – evo, produženja roka. Imate vi šta da hvalite, ali dajte kroz raspravu bar neku naznaku da se radi o ovom Predlogu zakona.

Pogledajte dobro te papire sa kojih čitate, da vidite tačno šta vam piše. A sada i ja da iskoristim i da podsetim da mi kroz ovaj zakon tražimo da se produži rok i za bolonjske studente i da se na neodređeno vreme produži rok za završetak studija za ove tzv. stare studente. Hvala.

Ne tražim da se izjasni Narodna skupština u danu za glasanje.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne tražite da se izjašnjava Narodna skupština zato što bih ja tada odgovarao na vašu povredu Poslovnika. Evo, i vi ste iskoristili da u povredi Poslovnika kažete svoje političke stavove, kao i kolege narodni poslanici da kažu nešto što je u ovom trenutku politički aktuelno, osim rokova za produženje studiranja pojedine grupe studenata.
Idemo dalje po spisku.
Reč ima narodni poslanik Zvonimir Đokić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zvonimir Đokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, podržavam Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju kojim ćemo studentima, starim studentima produžiti pravo da nastave svoje studije i u narednim godinama.

Podržavam zato što će korist od donošenja ovog zakona biti daleko veća i značajnija, a da nismo doneli zakon, to jest kada ga ne bismo doneli, onda bi nepravda bila ogromna.

Takođe, podržavam inicijativu da ministar prosvete da preporuku univerzitetima, fakultetima, tj. visokoškolskim ustanovama i studentima koji polažu po bolonjskom sistemu školovanja, da se takođe omogući, tj. produže rokovi i omogući dalji nastavak školovanja iz jednostavnog razloga, da sada oni ne bi bili u neravnopravnom položaju u odnosu na stare studente.

Podržavam predsednicu Vlade Srbije Anu Brnabić u stavu da ne ispuni zahteve grupe studenata koji blokiraju Rektorat Beogradskog univerziteta sa nekim političkim zahtevima. Znači, podržavam je da ne ispuni te njihove zahtev jer smena ministra finansija svakako nije studentski zahtev. To je isključivo politički zahtev.

Na žalost, ta grupa studenata podlegla je pritiscima i političkoj manipulaciji, pre svega od onih koji su ih danima unazad predvodili u šetnjama i protestima beogradskim ulicama, podlegli su pritiscima i uticaju Sergeja Trifunovića, Jove Bakića, Boška Obradovića. Žalim te ljude, žalim te mlade studente. Mislim da grdno greše.

Samo nekoliko dana pre tog njihovog upada i blokiranja Rektorata ovde ispred Narodne skupštine Republike Srbije mi smo imali jedan divan događaj, promociju mladih oficira, najmlađih oficira Vojske Srbije, gde je 160 najmlađih oficira promovisano u čin potporučnika. To su do tog dana, do tog događaja sve bili studenti Univerziteta odbrane, studenti Vojne akademije, tj. Medicinskog fakulteta VMA i tog dana su promovisani, postali su oficiri, promovisani su u čin potporučnika.

Ponos Srbije. Šta drugo reći. Najlepši deo Srbije. Svi drugi studenti treba da se ugledaju na njih, na njihov marljiv rad i na njihovu odgovornost. Zamislite, ako možete da zamislite da je grupa tih studenata Univerziteta odbrane se okupila i zauzela recimo Rektorat Univerziteta odbrane, ili recimo da su zauzeli VMA. Imaju neke svoje uslove. Da li uopšte možete da zamislite tako nešto? I da ne idemo dalje u pretpostavke.

Mislim da ovi studenti koji su blokirali Rektorat Beogradskog univerziteta grdno greše, da treba da napuste prostorije Rektorata i omoguće rad rektoru i ostalom zaposlenom osoblju.

Ministre mislim da bi onaj primer, poštovani gospodine ministre, mislim da bi onaj primer koji je Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu napravio kada je omogućio svojim starim studentima, jednom organizovanom akcijom da polože određeni broj ispita i da dođu do diploma, mogao da bude dobar primer za čitavo naše visokoškolstvo. Mislim da bi, eto, na sličan način trebalo da se organizuju i drugi univerziteti.

Svakako ću podržati ove vaše predloge zakona, jer su dobri, i pozivam sve ostale narodne poslanike da, takođe, podrže ove predloge zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jevtić.

Reč ima narodni poslanik Milan Ljubić.

...
Srpska napredna stranka

Milan Ljubić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici.

Kako bi omogućili studentima koji su upisali studije do 10. septembra 2005. godine da završe započete studije, javila se potreba za izmenom u delu Zakona o visokom obrazovanju. Predlogom zakona utvrđuju se novi rokovi za završetak studija i to do kraja školske 2020/2021. godine. Tako će biti omogućeno da studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama, na magistarskim studijama, kao i prijavljeni za doktorsku disertaciju završe po starom nastavnom planu i programu.

Razlozi zbog kojih su se studenti našli u ovakvoj situaciji su mnogobrojni. Život u teškim uslovima, izbeglice, invalidi, raseljena lica, ljudi koji uče uz rad, loš materijalni status. Nije bilo lako da neko ko radi da bi izdržavao svoju porodicu istovremeno i uči.

Isto je i sa onima koji su proterani sa svojih vekovnih ognjišta, a porodice podeljene ili u rasejanju, da uče i svoje ispite daju na vreme. Nije bilo lako ni onima sa bolesnim članovima porodice. Isto je i sa invalidnim licima koji sigurno teže i duže moraju da uče da bi došli do uspeha, a često je uzrok i loš materijalni status. Želje, mogućnosti i stvarnost su nešto što istovremeno nije moglo da se uklopi. To su razlozi zbog kojih su ovi mladi ljudi ostali sa po nekoliko ispita do kraja studija.

Sve je to dovodilo do zastoja i produžetka studija, a želja svakog mladog čoveka je da uči, da se usavršava, da zaokruži i kompletira svoje znanje i jednog dana bude stručnjak u svojoj oblasti, tako da su morali da traže od ministarstva produženje rokova za davanje ispita, tj. za završetka studija. Na ovaj način pruža im se šansa kako bi imali budućnost i realizovali započeto studiranje u koje su uložili trud, zalaganje i vreme.

Sutra će ovi ljudi biti od koristi Srbiji, upravo zbog sve većeg priliva investicija, sve veće potrebe tržišta, ulaganja inostranih kompanija koje traže naše stručnjake. Važno je da imamo što veći broj visokoobrazovanih ljudi. Srbija je zemlja sa najvećim prilivom investicija u regionu. Godine 2018. u Srbiju je uloženo 3,2 milijarde evra. Sve je više kompanija koje zbog dobre infrastrukture i dobrih kvalitetnih uslova dolaze u našu zemlju i traže naše stručne kadrove, jer su imali iskustva sa našim stručnjacima, i sa njima su veoma zadovoljni.

Zato nam je svaki student važan u obrazovnom prostoru i značajan. Država i treba da ima što više stručnjaka i da podstiče obrazovanje, što ova Vlada i čini. Srbija treba da razvija još više sve svoje potencijale i da se takmiči u znanju i uspehu sa drugim zemljama. Srbija razvija sve svoje potencijale. Mi smo zemlja vrednih i pametnih ljudi. Ljudi su naš najveći i najbogatiji resurs, neverovatan i nepresušan potencijal kroz koji se ogleda znanje i moć, ekonomski razvitak.

To se mora naglasiti, o tome se mora posebno voditi računa. Ova Vlada je to prepoznala, zato nam je svaki čovek bitan, do svakog studenta koji će sutra imati prilike da radi i da nešto učini za svoju zemlju, da da neki svoj doprinos. Samo na taj način Srbija ide sigurno u budućnost, u nove izazove, sa više školovanih ljudi koji mogu spremnije i sigurnije da se uhvate u koštac sa izazovima i otvore nove perspektive Srbiji.

U danu za glasanje podržaćemo ovaj predlog. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milimir Vujadinović.
Izvolite, kolega. Šest minuta i 25 sekundi.