Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 12.11.2019.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/277-19

1. dan rada

12.11.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Ne vidim zaista, poslaniče, u čemu je Povreda sa moje strane, člana 27, zaista. Doslovno primenjujem Poslovnik. Vi znate da sam ja po tome i poznata ovde u parlamentu.

(Neđo Jovanović: Jeste, nije sporno.)

Tako da, ja bih vas molila da ne glasamo o povredi Poslovnika koji nisam počinila. Zahvaljujem na razumevanju.

Reč ima Dragan Veljković.

(Milorad Mirčić: Javljam se za reč, imenom me je prozvao ministar.)

Nije vas prozvao imenom, vrlo umereno i odmereno je odgovorio danas na peti put isto iznošenje pretpostavki.

(Milorad Mirčić: Kako nije, pomenuo me je?)

Reč ima Dragan Veljković. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Dragan Veljković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsednice.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, uprkos mnogobrojnim izazovima sa kojima se suočava naša država, mudra, odmerena, realna i konzistentna politika, koju vodi predsednik Republike Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije, učinila je našu zemlju pouzdanim i kredibilnim faktorom u međunarodnim odnosima koja gradi odnose poverenja sa ključnim međunarodnim faktorima.

Putna isprava predstavlja vrednost i rejtinge jedne države kao partnere u tim odnosima, pa stoga ne čudi preporuka američke konsultantske kuće „Nomad Kapitalist“ koja našu putnu ispravu procenjuje kao ispravu čija je vrednost najbrže porasla za poslednjih 10 godina. Ovakvom rejtingu naše putne isprave najviše je doprinelo to što je Srbija jedna od samo tri države sveta, uz Sejšele i Mauricijus, čiji državljani u većinu zemalja EU, Rusiju i Kinu mogu da uđu bez viza. Osim toga, bez ovog dokumenta u pasošu, naši državljani mogu da putuju u čak 119 država, od čega se u tridesetak ulazi dobijanjem formalne vize na granici.

Republike Srbija nalazi se među prvih tridesetak zemalja u svetu sa najjačim pasošem i poređenja radi, pasoš Srbije više vredi od čuvenog crvenog iz doba SFRJ, koji je Jugoslovenima garantovao bezvizno putovanje u 80 država.

Predloženim zakonom o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama unapređuju se odredbe aktuelnog zakona i doprinosi harmonizaciji i usklađivanju sa propisima koji su u međuvremenu menjani ili doneti, kao i boljem funkcionisanju nadležnih državnih organa u delotvornom ostvarivanju i zaštiti prava građana po osnovu putnih isprava i način njihovog izdavanja.

Navedenim predlogom omogućava se preciznija primena u praksi zakona poslednji put izmenjenog 2014. godine, kako zbog predviđenih novih rešenja od značaja za efikasan postupak izdavanja putne isprave i njegove učesnike, tako i zbog usklađivanja sa Zakonom o opštem upravnom postupku i Zakonom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

U tom smislu, treba posebno apostrofirati zakonsko rešenje predviđeno odredbom člana 4, kojim se u članu 27. osnovnog zakona posle stava 2. dodaje stav 3, a koji se odnosi na precizno određenje roka od šest meseci u kome se može podneti zahtev za izdavanje novog pasoša pre isteka roka važenja izdatog pasoša, s tim što je odredbom člana 8, kojim se menja član 33, utvrđena i mogućnost ranijeg podnošenja tog zahteva, ali uz plaćanje uvećane naknade.

Ovakvo rešenje je opravdano, uzimajući u obzir činjenicu da pojedine zemlje traže da pasoš važi najmanje onoliko meseci od datuma ulaska, koliko traje maksimalan boravak u istim, da ne bi došlo do isteka pasoša u periodu dozvoljenog boravka.

Tako državljanin Srbije može nesmetano ući u zemlje Šengena i EU samo ako mu je do isteka pasoša ostalo minimalno tri meseca, ali ne od datuma polaska, već od datuma povratka u našu zemlju, a u neke zemlje, kao što su Turska i Egipat, taj rok je šest meseci. Odredba da se dokument ne može koristiti za ulazak u neku od ovih zemalja poslednjih 90 dana od njegovog važenja regulisana je i Sporazumom o bezviznom režimu.

Druga važna novina predviđena zakonom jeste oglašavanje putne isprave nevažećom. Dosadašnje rešenje da se putna isprava oglašava nevažećom u „Službenom glasniku Republike Srbije“ uz naravno plaćanje troškova, zamenjeno je besplatnim objavljivanjem na internet stranici Ministarstva.

Na kraju, želeo bih posebno da istaknem problem koji je opšte poznat i sa kojim se suočavaju građani Kosova i Metohije po pitanju pasoša i ujedno iskoristim priliku da još jednom zamolim ministra da se pronađe odgovarajuće rešenje kako građani Kosova i Metohije, pre svega Srbi, ne bi bili diskriminisani po ovom pitanju.

U tom smislu, podsećam da kada je 2009. godine Srbiji ukinut vizni režim ova povlastica zaobišla je kosovske Srbe, u strahu od mogućih ilegalnih migracija osoba sa Kosova i Metohije, Savet EU je uredbom broj 539/2001 zahtevao formiranje Koordinacione uprave i izuzeće iz bezviznog režima, što je tada i učinjeno donošenjem posebne uredbe Vlade Republike Srbije. Tako se dogodilo da Srbija, za razliku od ostalih država koje obično poseduju tri kategorije pasoša, ima čak pet vrsta putnih isprava.

U cilju prevazilaženja ovakvog faktičkog stanja i dobijanja bezviznog pasoša, građani Kosova i Metohije vrše promenu mesta prebivališta, ali se i tu suočavaju sa diskriminacijom, dok za državljane Srbije koji žive u bilo kom gradu centralne Srbije promena prebivališta predstavlja rutinsku administrativnu proceduru, građani koji žive na Kosovu i Metohiji, a na osnovu odluke Vlade Republike Srbije iz 2009. godine, obavezni su da se podvrgavaju brojnim bezbednosnim proverama i da ispune određene kriterijume koji ne važe za druge građane Srbije. Suočeni sa procedurama koje implicitno određuju redovne i nenajavljene policijske provere, kako bi se utvrdilo da li osoba živi na adresi koja se navodi kao adresa novog prebivališta, građani su primorani da napuste KiM na određeni vremenski period i presele se na novu adresu, što podrazumeva da osoba mora na čekanje da stavi svoje obrazovanje, posao i druge obaveze, što može da produkuje mnoge štetne posledice.

Istovremeno, uzimajući u obzir najavu i stav EU da će vizna liberalizacija važiti na KiM samo za tzv. kosovske pasoše, ostaće samo Srbi sa KiM koji će biti potpuno diskriminisani i neće moći da putuju bez viza.

Iz svega navedenog, u ime svih Srba sa Kosova i Metohije, molim ministra i Vladu Republike Srbije da nađu načine kako da otklone neke od briga koje je imala EU kada je zatražila da pasoši Koorinacione uprave budu isključeni iz režima vizne liberalizacije ili da u faktičkom ponašanju građana i organa nađu neko kreativno rešenje koje će lica sa KiM staviti u ravnopravan položaj sa ostalim građanima Republike Srbije.

Siguran sam da za ovo postoji politička volja i znanje relevantnih organa, pa u tom kontekstu očekujem buduće postupanje istih.

Na samom kraju, uzimajući u obzir kvalitet predloženih zakonskih rešenja, poslanička grupa SNS će u danu za glasanje sa zadovoljstvom podržati predloženi zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama i sve predložene sporazume. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Sonja Vlahović. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Sonja Vlahović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Ne čujemo često reči pohvale na račun pripadnika unutrašnjih poslova. Nema pohvale, nema ni toplih reči o policajcu, a znamo da policija rizikuje svoje živote, žrtvujući ih da bi zaštitili građane Srbije.

Policija je potrebna celoj državi i društvu. Njen posao je da služi građanima, da radi sve što može da zaštiti, sačuva i obezbedi im sva prava. Oni su čuvari vrednosti našeg društva, poretka i načina života.

Gde su bili pre pet godina? Kakvu su uniformu nosili ti pripadnici unutrašnjih poslova? Staru osam godina. Kakav im je bio vozni park? Prosek starosti vozila 14 godina, svako auto u proseku je prešlo oko 250.000 kilometara. A gde je danas i kakva je slika danas MUP-a? Novih 66.800 uniforma za policajce. Koliko novih radnih mesta? Dakle, 3.544, i to za osobe koje su baš obrazovane za taj kadar.

Vozni park je bogatiji za 2.400 novih automobila. Zadat je udarac narko mafiji, 5,7 tona narkotika se povuklo sa ulice. Izgrađeni su objekti MUP-a, rekonstruisano je preko 30 objekata MUP-a, započeti su stanovi za iste te ljude. Jača je sada granična policija.

Citiraću jednu rečenicu ministra unutrašnjih poslova gospodina uvaženog Stefanovića i u toj rečenici ćete čuti sve šta je postiglo MUP. Citiram – svi rezultati MUP jasno pokazuju da je zakon nadjačao kriminal, da je red pobedio bezvlašće, a sigurnost preuzela primat nad strahom i da je poštenje savladalo korupciju. Poštovani, uvaženi ministre Stefanoviću, ne mogu da vam oproste uspeh.

Iskoristiću priliku da najavim kampanju „16 dana aktivizma“ koja počinje 25. novembra sa međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a gde učestvuje preko 100 zemalja, naravno i naša zemlja, a završava se sa 10. decembrom kada je međunarodni dan ljudskim prava. Simbolično povezujemo problem nasilja nad ženama sa ljudskim pravima.

U danu za glasanje ću podržati sve predloge, u stvari predlog izmene i dopune Zakona o putnim ispravama, gde će građani dobiti posebne olakšice pri izdavanju putnih isprava, i naravno glasaću za memorandum i za ostalih pet sporazuma. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Ljiljana Malušić.

...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima iz ministarstva, gospodo poslanici, o tome kako vi radite najbolje govore podaci iz vašeg ministarstva, a radite fantastično. Šta to znači? To znači da ste stopu kriminaliteta smanjili za trećinu. Pazite, ne za tri do pet posto, nego za trećinu. Zatim, prošle godine zaplenjeno je četiri tone narkotika. O tome koliko je bezbedna zemlja govori broj turista, 12 puta ima više turista u Republici Srbiji, nego 2012. godine. Tako se radi.

Mi smo danas faktor stabilnosti na Balkanu, jedna bezbedna zemlja. Zašto se ulaže? Zato što smo bezbedni, zato što pravimo sistem, zato što smo faktor stabilnosti u regionu, a to što se fabrikuju laži, to je tako normalno, pa šta bi Savez za Srbiju, ta stranka ne zna ni ko je tu s koca i konopca, nema program, neće da izađe na izbore. Zašto neće? Zato što neće da dobiju svi ukupno 5, 6 procenata, sramota jedna.

Ne mogu sliku da sklonim sa očiju, sa testerama, sa onim fantomkama kada su jurili na televiziju, kako se bore sa znakovima, kako maltretiraju porodicu gospodina Vučića, kako sada imaju hajku prema vama, gospodine ministre, kako napadaju gospodina Malog. Sve što je važno u Srbiji treba napasti, treba popljuvati, treba ubiti, nas treba na vešala, ali nisu oni vredni mog spominjanja. Oni su i među sobom rasturena grupa. Svaka njima čast, što reče moj uvaženi kolega, gospodin Đukanović, ja bih njima dala svo vreme na televiziji i neka pričaju, kako ko gostuje njima padne rejting. Pre neki dan slušasmo ovog mučenika Obradovića. Ja bih ga pustila, sve vreme na televiziji bih dala, samo neka priča Obradović. Divota jedna. Kako ko priča, rejting, bio je devet, deset, pa osam, sedam, valjda imaju 5%, videćemo.

Da vidimo mi što se tiče ovih sporazuma. Što se tiče sporazuma, to znači da jačamo bilateralne odnose. To je poenta ovih odnosa. Tako se radi.

Što se putnih isprava tiče, odlično, jer smanjujemo troškove za građane, uostalom sve radimo za dobrobit građana Republike Srbije, neće više morati da se oglašava ako neko izgubi pasoš ili ličnu kartu, neće morati da trči, da gubi vreme, da oglašava to u „Službenom glasniku“, nego će samo da objavi na sajtu ministarstva. Gotovo, ušteda vremena, ušteda novca, a što se vremena i brzine tiče sada i smanjenja procesa u MUP, zaista se skraćuje to vreme, jer će čovek imati šest meseci do dobijanja nove dozvole. Može da preda zahtev i eto njemu, nema čekanja, nema redova. Tako se radi.

Samo ću još o jednom Sporazumu, a tiče se Sporazuma sa SAD. Zašto? Zato što se govori o zabrani ulaska terorista iz Srbije prema SAD i iz SAD ulaska terorista u Republiku Srbiju. Ne ponovila se 2001. godina, kada je poginulo i, mislim, petoro naših ljudi. Ono je bilo strašno. Mislila sam da gledam neki naučno-fantastični film.

Ne samo to, nego setimo se Barselone, setimo se Londona, setimo se Pariza. Tako nešto se ne sme dogoditi.

Pomenula bih i ovu migrantsku krizu, odnosno borbu protiv nezakonitih migracija. Sve pohvale za MUP. Setimo se samo koliko je migranata prošlo kroz Republiku Srbiju. Preko dva miliona migranata. Fantastična organizacija od srpske strane. Punktovi, zatim bezbednost i, ono što je najvažnije, empatija.

Ponosim se što sam stanovnik ove lepe nam Srbije. Mi smo uradili, dobili sva moguća međunarodna priznanja od svih državnih institucija, od svih validnih organa.

Nadam se da se terorizam kao kancer treba iskoreniti. Mi to zaista dobro radimo, da se nikada neće ponoviti ova 2001. godina kad je netragom nestalo desetine hiljada ljudi, a Srpska napredna stranka će u Danu za glasanje sa radošću izglasati sve predloge ovih zakona. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog jedinstvenog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne.)
Pošto se niko ne javlja, saglasno članu 98. stavu 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 7. dnevnog reda.
Sa radom nastavljamo sutra u 10.00 časova.