Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Periću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Po nama, srpskim radikalima, sistem penzija mora biti jedinstven i isti za sve. Sad ćete vi reći - to jeste tako. Naravno da nije tako. Ono što je zakonom propisano, rad sa posebnim uslovima, u redu, stiče određene beneficije, odnosno nosi određene beneficije, ali vrlo često ovom režimu, a prethodnom mnogo više je bilo naređeno ko mora biti penzionisan. Pre svega se misli na one koji su aktivno učestvovali u odbrani naše otadžbine.

Ne možemo mi reći - promenio se standard, radimo bolje, Vučić rešio sve probleme građana Srbije. Empirijski je dokazano da je najviše sredstava u budžet Republike Srbije uplaćeno posle uvođenja objedinjene naplate poreza i doprinosa, od 1. marta 2014. godine. Kao što je dokazano da je od ukidanja Službe društvenog knjigovodstva, pa za 11 godina pre uvođenja objedinjenog sistema naplate, negde oko 600 milijardi dinara otišlo bestraga. Jel tako? Jeste. Naravno da je tako bilo, to je sve dokazano.

Prilikom uvođenja objedinjene naplate pokazalo se, i prihoda je bilo više u budžetu, kao da je zaposleno novih 200 hiljada radnika, a zapravo u tom periodu je bilo zaposleno samo 7.000 radnika.

Ne možemo reći da je uplata u fond penzijskog osiguranja porasla samo zbog povećanog broja zaposlenih, a znamo dobro da u prvoj godini oko 75% novozaposleni imaju donacije odnosno subvencije od strane države. Tako oni ne doprinose u tom momentu.

Ali, penzija je nešto što dugoročno posmatrano treba kod čoveka da dovede i do jedne sigurnosti i mora država u ovom trenutku da razmišlja da sistem dobrovoljnog penzijskog osiguranja bude što efikasniji. I fondovi, penzioni fondovi, u nekim zemljama, to su najjači investicioni fondovi.

Zašto to ne bi moglo da bude i u Srbiji, gospodine ministre? Ne znam koliko ste vi zainteresovani danas da pratite poslanike SRS, ali treba da znate, a ja sam siguran da vi to i znate - veliko dugovanje postoji od strane ljudi koji uplaćuju penziono osiguranje a bave se poljoprivredom.

Postoje u Ljuboviji, to je mala opština, postoji više građana Ljubovije koji imaju i preko dva, neki čak i tri miliona dugovanja po osnovu penzijskog staža. To je nešto što visi, u ovom momentu nenaplativo, ali, razmislite, potražite način za rešavanje tih problema, gospodine ministre.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Violeta Lutovac Đurđević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Violeta Lutovac Đurđević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Apsolutno se slažem sa mišljenjem Vlade povodom ovog amandmana i smatram da je neophodno usvajanje izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, obzirom na broj penzionera čiji će problem biti rešen. Znamo da u našoj zemlji 24% stanovništva su korisnici penzija i jasno je koliko je bitno donošenje, odnosno usvajanje ovog Predloga zakona. Usvajanjem Predloga zakona direktno će se poboljšati njihov ekonomski i socijalni položaj i ne samo korisnika penzija, već i njihovih porodica.

Ono što je cilj svakog penzijskog sistema, to je apsolutno jasno. Osnovni ciljevi su obezbeđivanje adekvatne penzije, naravno, što veći broj korisnika koji bi bio obuhvaćen i jedna finansijska održivost.

Takođe bih podsetila da je prosečna penzija u 2018. godini bila 51% prosečne zarade bez poreza i doprinosa, kao i to da je za 3,8% porasla u odnosu na 2017. godinu, što je svakako rezultat povećanja visine penzija za 5% iz decembra 2017. godine i prestanka umanjenja visina penzija u isplati od penzija za oktobar 2018. godine.

Podsetila bih da je Srbija po broju direktnih investicija postala lider u regionu i da su te investicije u odnosu na broj stanovnika porasle za 12 puta i da smo tri godine za redom predstavili suficit u budžetu, što nam je i omogućilo da odradimo rebalans i stvorimo uslove da povećamo plate i da povećamo penzije. Adekvatnom primenom ovih rezultata dali smo rezultat da budu penzije povećane, plate povećane, što će svakako doprineti jednom razvojnom budžetu u 2020. godini. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč?

Izvolite, kolega.

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, SNS je pred izbore 2014. godine obećavala bolji standard, bolji život građana, rast ekonomije i sve ostalo, a to je onda pokušala da ostvari kroz smanjivanje penzija najsiromašnijim građanima Srbije, penzionerima i to posle pravdala kako su se penzioneri sa tim saglasili.

Za nekoliko godina koliko je iznos penzije koji je bio umanjen, koji su dobijali penzioneri, svaki taj penzioner može da traži sudskim putem da mu se to nadoknadi, zato što na to ima pravo. Penzije su stečena prava, penzije su imovina i to ne može da se uzima. Onaj penzioner koji bude iscrpeo sva sredstva u Srbiji može da dođe i do Evropskog suda za ljudska prava, a posle toga će biti obavezna država, iako samo jedan jedini penzioner to bude tražio, da svim tim penzionerima te naknade isplati i to sve sa kamatom.

Dakle, to je posledica tih ekonomskih odluka Vlade Srbije. Umesto da se štedi u finansiranju raznoraznih gluposti, nevladinih organizacija, tzv. ljudskouravaških, koje znamo šta rade i čime se bave u Srbiji, Vlada Srbije, na čelu sa SNS, se opredelila da štedi na penzionerima. Ne može da ide zajedno bolji standard, bolja ekonomija i posle toga pomoć od 5.000 dinara. Ne može se isplaćivanjem pomoći od 5.000 dinara nadoknaditi nešto što je uzimano svakog meseca od velikog broja građana Srbije.

Gde vam je Kancelarija za brze odgovore koju ste obećavali, a niste nikada napravili? Gde vam je smanjivanje birokratije u Srbiji? Gde vam je ukidanje agencija? Šta ste vi tačno promeni u odnosu na ono što najviše kritikujete, a to je vlast DS? Ništa. Sve je ostalo potpuno isto, promene su samo, nažalost, samo personalne.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Ljiljana Malušić.

Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Razumem opoziciju, prvo poštujem to što sede ovde za razliku od ovih koji ne dolaze, što reče moj kolega, evo sad će 400 dana. Sram ih bilo, plate primaju, dobijaju dnevnice i ne dolaze. Ali, treba ljudi da shvate da je 2012. godine bilo možda za jednu do dve penzije, jednu do dve plate i posle toga bankrot. To svi znaju. Zna se kako je bilo stanje u budžetu. BDP je bio minus 3,5%. Ljudi, danas je plus 3,5%, u zadnjih šest meseci plus 4%. Radimo, stvaramo. Kako stvaramo? Hajde, idemo od početka.

Setimo se 2008. godine, koliko je ljudi bilo otpušteno? Četiri stotine hiljada ljudi. Pa, nije to samo 400.000, gde su njihove porodice? Znači, milion ljudi bez hleba. Ko će da uplaćuje u taj PIO fond? Odakle pare? U budžetu nema para, PIO fond maltene pre raspadanjem, nema para za penzije, nema ko da uplaćuje u PIO fond, pa kako? Nemamo mi čarobni štapić. Jesmo, obećali i mnogo toga smo i uradili.

Znači, šta bi radili? Ovi ljudi su patriote. Penzionera trenutno danas ima milion i 700 hiljada. Nek su živi i zdravi i nek ih ima još više, to su naši roditelji, stvorili su ovu državu, ali je poenta da smo uradili dosta toga. Prvo njima povećavamo, pa dajemo onda plate.

Šta je bilo 2012. godine, svi znate u kakvoj je stanju bio budžet? Morali smo da uradimo mere 2014. godine. Prosto, neophodno. Žao mi je što su penzioneri podneli najveći teret, ali zato sada prvo njima vraćamo. Kad čujem da neko daje socijalnu pomoć, pa nije to socijalna pomoć, to je poklon i biće uvek poklona i biće povišice penzija. Prvo idu penzije, pa onda idu plate, ali je problem što je u državi bilo te 2014. godine jedan na jedan. Ne može jedan zaposleni da izdržava jednog penzionera. Uvek je bilo tri prema jedan. Sad je jedan i po prema jedan, biće i dva, pa će biti i tri.

Pre neki dan je otvorena u Kragujevcu fabrika, zaposleno je 200 ljudi. Sad ćemo da otvorimo Park u Borči, zaposlićemo preko 10, 15 hiljada ljudi. Tako se puni budžet, tako se puni Penzioni fond. A, iz budžeta ove godine, samo da se zna, 100 milijardi manje dinara za penzije. Znači, zaposlili smo 350 hiljada ljudi. Oni uplaćuju u Penzioni fond. Tako se radi, nije idealno.

Meni je žao što smo to uradili, ali da neko ide u Strazbur, pa ovo je… najveće patriote su u penziji. Šta će on u Strazburu kada zna, sad prima penziju, neka je to za sto hiljada ljudi, deset hiljada, pa nije Vučić kriv što imaju penziju deset hiljada. Neko nije uplaćivao te penzije, nekog su pokrali. Mi radimo na tome da se te penzije vrate, da dođu do nivoa gde ljudi zaista mogu solidno da žive. Nije idealno, ali je mnogo, mnogo bolje. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Nije mi jasno zašto takve stvari niste govorili u kampanji, što niste rekli da bi penzioneri živeli bolje, mi ćemo da smanjimo penzije. Što niste rekli mi nemamo novac za penzije, čim mi dođemo sad na vlast posle ovih izbora mi ćemo odmah penzije da smanjimo. Trebalo je to da kažete u kampanji kad ste već tako uvereni u njihovu podršku i opravdanost tog postupka.

Koliko su penzije porasle ove godine? Koja je razlika između samo što je ova pomoć bila od pet hiljada dinara i to se pomagalo svim penzionerima čak i onima koji imaju deset hiljada penziju i onima koji imaju sto hiljada dinara penziju, kao da su oni svi ista kategorija.

Smanjivali ste plate i penzije po istom osnovu, a sada se, odnosno u istom procentu, a sada se plate povećavaju za 10% do 15%, a penzije samo za 5%. Šta ima što bi neko tražio svoje pravo u Strazburu, pa on ima svoje pravo. Republika Srbija je potpisala i ratifikovala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. To je njegovo pravo. Njegovo pravo je ka njemu neosnovano, kad država uzima pare da se na to žali. U čemu je problem? Ne može da vam bude ekonomski model. Kažete ima više para. Pa, zašto onda te pare kojih ima više dajete „Behtelu“ 300 miliona evra više, dajete za izdržavanje u državnoj vili, u rezidenciji predsednika Republike danas živi bivši predsednik Republike o trošku svih građana Srbije, više od 40 miliona dinara svake godine se to finansira. Da li Republika Srbija toliko bogata država da se bi može da dozvoli takav jedan luksuz?

Gde vam je smanjivanje birokratije. Obećavali ste kancelariju za brze odgovore. Svakog dana u kampanji ste pričali o tome? Gde se to formiralo? Gde vam je ukidanje agencija? Gde vam je smanjivanje subvencija? Gde vam je sto milijardi evra investicija o kojima je pričao Tomislav Nikolić na mitingu u Kosovskoj Mitrovici 2012. godine? Odustali ste od svih vaših predizbornih obećanja i samo ste nastavili da sprovodite ono što su radili žuti pre vas. Vi imate i u vladajućoj koaliciji razlike po tom neosnovanom, što neki kažu povećanje penzija iz 2008. godine, a vaši koalicioni partneri upravo su na tome insistirali i govorili pre neki dan, čak o tome kako je to bilo opravdano i potrebno penzionerima. O čemu mi sad pričamo?