Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Šešelj, pet puta ste rekli da je prekršen zakon na osnovu zakona. Vi ste to rekli. Koleginica Malušić je imala lapsus. Vi ste ponovili da se krši zakon. Narodna skupština je donela zakon i krši zakon, tako ispada.

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, da li se slažete da su penzije stečena prava? Da to nije isto kao plate koje se isplaćuju zaposlenima u radnom sektoru? Da li se slažete da nije isto smanjivati penzije i plate?

Dakle, tu postoji jedna osnovna razlika. Jednostavno, ne može da se objasni po našem sistemu smanjivanje penzija. Smanjivanje penzija je neustavno. Ima mnogo neustavnih zakona, gospodine Arsiću, nije ovo samo jedan jedini. Ova Narodna skupština je već uvela takav trend jedan, tj. vladajuća većina u njoj, da se tolerišu neustavni zakoni koje vladajuća većina usvaja. Nemojte da žmurimo pred tim i da se pravimo kao se tu ništa ne dešava. Jedan od tih je smanjivanje penzija koje je neustavno.

Samo hoću da kažem da nije bitno da li je svim penzionerima smanjena penzija ili je smanjena samo jednom. Dakle, ne može se pravdati smanjenje penzija time što nekom broju penzionera nije smanjena penzija. Kad se prekrši zakon nije apsolutno važan broj ljudi koji trpe pod tim prekršajem zakona.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Ljiljana Malušić.

...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Vrlo kratko. Napravila sam lapsus lingve. Valjda znate da sam ovde pet godina i da znam zašto postojimo ovde i koja nam je osnovna funkcija. Imamo kontrolnu i zakonodavnu funkciju i to se vidi. Ja znam šta pričam. Jeste, vi to dobro znate, u redu je.

Ustavni sud se izjasnio da nije prekršio zakon, pod jedan. Pod dva, ja znam kako funkcioniše opozicija. Bili smo i mi opozicija. Naravno da ćemo da napadamo poziciju, to je tako normalno. Ja volim da sedite tu, jer imamo sa kim da razgovaramo, da razmenjujemo mišljenja. Vi ste vrlo konstruktivni, ali jednom da stavimo tačku na penzionere.

Milion i trista hiljada ljudi nije smanjena penzija, tačka. Znači, od milion i sedamsto, koliko je ljudi smanjeno penzija? Četiristo hiljada ljudi. Sad im vraćamo to i povećamo penzije ljudima kojima nije smanjeno. Ne znam šta tu nije jasno?

Biće sve bolje penzije i sve više penzije i sve bolji standard, i veći i bolji standard.

Sa 27% nezaposlenosti imamo istorijski minimum od 9,5%. Tako se puni budžet i tako ćemo mi da obezbedimo sredstva penzionerima. Postojaće ovaj PIO fond dok je SNS i gospodin Aleksandar Vučić na čelu kao predsednik. Hvala i tačka.

Neću više da pričam o penzionerima. Uostalom, vrlo brzo će biti izbori, pa ćemo da vidimo kako ćemo da prođemo mi, SNS sa koalicionim partnerima, a da vidimo kako ćete proći vi i da vidimo koji ne dolaze kako će proći oni. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ukoliko neka stranka osvoji većinu glasova na izborima to ne znači da ta stranka može da radi šta god hoće, pa i da proizvoljno tumači zakone i da se onda ponaša bez nekog osnovnog poštovanja zakona. To, jednostavno, ne znači. To samo znači da ta stranka može da vrši vlast, ali vlast mora da vrši u skladu sa zakonima važećim u Srbiji.

Četiristo hiljada ljudi trpi i trpelo je zbog smanjivanja penzija. Ne može da bude opravdanje to što se nekom uzelo iz stečenih prava to što oni ne predstavljaju većinu u Srbiji. Samo da su jednom penzioneru smanjili penziju, opet je to problem zato što je na taj način zakon prekršen. Mora da se govori o tome. To je jedna od najvažnijih tema u Srbiji.

U kontradiktornosti je i se predizbornim obećanjima SNS iz 2014. godine. Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić obećavali su da ne sme da se dira u penzije, da će da se skida sa naše grbače, misleći verovatno na političare ili ne znam ni ja na šta, a onda posle toga prva odluka je bila smanjivanje penzija.

Kada se to Ustavni sud izjasnio po tom pitanju ili bilo kom drugom? Kada se Ustavni sud izjasnio i rekao da je to u skladu sa Ustavom? Molim vas, obavestite nas, možda mi to ne znamo. Ustavni sud se nije o tome oglasio i to smanjenje penzija je neustavno.

Ne može da bude opravdanje rezultat na izborima i broj glasova za bilo kakve odluke koje su nezakonite i ne može da bude za penzioner bolje zato što se isplaćuje sada pomoć. Vi isplaćujete pomoć penzionerima, a pričate o njihovom standardu. Zašto im pomažete ako je sve kako treba? Gde je novac da im se vrati, onaj što im je uzet u prethodnom periodu? Šta će biti sa tim?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Mirčiću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
U obrazloženju Predloga izmena i dopuna ovog zakona stoji da je uz odobrenje, odnosno konsultacije sa Svetskom bankom, predložena ova izmena i dopuna zakona, pogotovu kada je u pitanju ova, po prirodi stvari, veoma, veoma ugrožena kategorija stanovništva, a to su penzioneri.

Vi ovde pričate o samostalnosti, o nezavisnosti, o nečemu što u svakom slučaju treba da krasi onoga ko je na vlasti, a kroz obrazloženje ovog predloga priznajete da ipak morate da čujete mišljenje, savete i uputstva Svetske banke i MMF. Gde je tu samostalnost? U čemu? U prevozu gradskom saobraćajnom? Da li je tu samostalnost? O kupovini markica za gradski saobraćaj, da li je tu samostalnost?

Vama Svetska banka savetuje i određuje da li ćete vi penzionerima, u skladu sa onim što ste oduzeli, da vratite većim delom. Gde to ima? Ima samo u kolonijama. Tamo gde je kolonijalna vlast, tamo gde su gospodari Svetska banka, MMF i evropske razvojne banke, ovako se radi.

Vi ovde objašnjavate nama kako penzioneri ne samo što treba da vam budu zahvalni, nego da treba do kraja života glasaju za vas. Kada tako mislite i kada sa toliko sredstva, u krajnjem slučaju, raspolažete, pa što niste posegli za modelom da povećate penzije onoliko koliko ste povećali plate u javnom sektoru?

Setite se samo da ste u istom procentu i istom iznosu umanjivali i plate i penzije. Kako to, bili su isti i jednaki, tako ste ih tretirali, penzioneri i zaposleni u javnom sektoru, kada ste im smanjivali plate i penzije, a sada, kada se povećava, postoji razlika? Sada su ovi koji primaju plate u javnom sektoru privilegovani. Oni su oštećeniji i njima je naneta veća nepravda nego penzionerima. Kakva je to logika stvari? Da li vi stvarno potcenjujete taj deo stanovništva? To su ljudi sa veoma velikim životnim i profesionalnim iskustvima. Ne možete njima baš tako da objašnjavate. Nađite neko objašnjenje koje će bar koliko toliko da ublaži tu nemaštinu, tu bedu, tu neizvesnost kod te ugrožene kategorije stanovništva.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Periću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Malo da vam pomognem i da vam dam odgovor zašto nema ovih tamo sa naše desne strane. Pa, nema ih zato što su mnogo kralji, pljačkali i otimali, što su građane Srbije zavili u crno, a kada je u pitanju njihova i vaša politika, nema tu neke velike razlike. I jedni i drugi imate zamišljeni put ka EU i poslušnost i to velika poslušnost prema međunarodnim finansijskim organizacijama. To je nešto što je skoro potpuno identično, ali kada su u pitanju penzioneri, vi ste u članu 10. Predloga zakona rekli da se izjednačavaju prava bračnih i vanbračnih drugova. Pa, to je Porodični zakon rekao i mislim da to ne treba posebno naglašavati. Nema ni potrebe.

Mi kada kažemo ko je vama rekao, neko je jednom rekao da je 2012. godine, odnosno 2014. godine potpuno prazna kasa i vi sada to nastavili i produžavate. E da niste doneli vi takve te mere, da niste uzeli, možda je ispravnije reći – oteli, nemam ja problem da upotrebim i tu reč, od penzionera, kakva bi tu situacija bila i šta bi se tu desilo?

Da vam kažem na šta to liči. To je prosta stvar. To je kao kada bi neki štediša imao u banci hiljadu evra i sada mu banka to uzme, a onda mu kaže – ako za tri godine budete imali i dalje mogućnost da štedite, daćemo vam kamatu, umesto dosadašnjih 2%, sada 3% i to neće važiti samo za vas, nego će važiti i za druge.

Pa, rekli ste da postoji solidna osnova za povećanje penzija, za povećanje zarada na osnovu uvećanog nacionalnog dohotka, a to je rezultat valjda povećanja toga, a ono ste uzeli nešto, nešto i niste imali pravo i sada se traži samo da vratite.

To – vodimo računa o penzionerima, meni po malo liči, malo pre sam rekao da je veliki doprinos u punjenju budžeta imalo uvođenje objedinjene naplate poreza i doprinosa, jer poslovne banke nisu mogle ili nisu htele da kontrolišu u prethodnih 11 godina, pre 2014. godine i imali smo za posledicu to što smo imali i umesto da se ti tvorci i predlagači takvog načina naplate poreza i doprinosa zaštite, oni i profesionalno su zlostavljani od strane nekih, pa nisam siguran da su čak dobronamerni prihvaćeni u Ministarstvu finansija.