Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Apsolutno sam saglasna sa mišljenjem Vlade, jer naravno član 10. ne treba brisati. Zašto? Zato što su odredbe člana 10. potpuno u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije, odnosno da su u ostvarivanju prava na porodičnu penziju izjednačavaju vanbračni i bračni partneri, upravo ono kako Ustav i kaže.

Naravno da s obzirom na popis stanovništva iz 2011. godine, starijih od 50 godina koji žive u vanbračnoj zajednici ima oko 2% i svakako da ovo neće izazvati nešto mnogo veća sredstva za isplatu porodičnih penzija, ali svakako ovo stvara najpre pravnu sigurnost kod vanbračnih supružnika, a zatim stvara i materijalnu sigurnost.

Izjednačavanje bračnog i vanbračnog druga, sem u ostvarivanju prava na porodičnu penziju, sem što je u saglasnosti sa Ustavom, kao najvišim pravnim aktom Republike Srbije, u saglasnosti je i sa svim drugim dokumentima, odnosno zakonima u praksi Republike Srbije, ali i sa svim drugim međunarodnim dokumentima koji su sastavni deo pravnog zakonodavstva Republike Srbije, a odnosi se na zabranu diskriminacije po bilo kom osnovu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Sreto Perić.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Pa, prvo ja moram da kažem, ako je to potrebno zbog javnosti, da ja koleginicu Vukojičić izuzetno cenim zbog njene aktivnosti koju ona ima, takoreći svakodnevno u ovom parlamentu.

Mi nismo tražili da se briče član 10. Ovo je slično kao koleginica Olivera što je jednom rekla, nego da član 10. postoji, nego je ovo intervencija. Porodični zakon je rekao da su bračni i vanbračni partneri potpuno izjednačeni. U ovom zakonu, ali bi to onda bio neustavan zakon, se moglo reći samo da vanbračni partneri nemaju pravo. Moglo bi tako, mogao je neko tako da predloži, ali on bi bio onda neustavan.

Znači, nema potrebe da ponavljam ono što je već definisano Porodičnim zakonom. Tamo je rečeno da su izjednačeni i ono kada ste vi pokušali da objašnjavate, da kažete i drugi propisi su to izjednačili. Ja sam tu saglasan i to je tako.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Jedno od osnovih pravila je da zakoni između sebe treba da budu u potpunoj saglasnosti. Naravno da ovaj zakon treba da bude u saglasnosti i sa Porodičnim zakonom. Do sada nije bilo predviđeno ostvarivanje prava vanbračnog partnera na porodičnu penziju.

Upravo ovim izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, vanbračni i bračni partner ima potpuno ista prava u ostvarivanju porodične penzije i naravno da i Porodični zakon, koji ima niže pravno dejstvo od Ustava, apsolutno je u saglasnosti i tu se slažemo. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 12. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Da)

Izvolite, kolega Šešelj.

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mi bi smo hteli da ukažemo na trošenje nekih sredstava, od strane ove Vlade, koje se ne može nazvati racionalnim. To je, pre svega, kako smo imali priliku da vidimo, već poznati partner u izgradnji „Moravskog koridora“, američka firma „Behtel“, koja je za cenu koja je oko 300 miliona evra više, pristala direktnom pogodbom, od stane Ministarstva infrastrukture i Vlade Srbije, da gradi „Moravski koridor“. Dakle, to je 300 miliona evra, koje je moglo da se uštedi.

Podsetiću vas, Aleksandar Vučić je govorio u Narodnoj skupštini kako je deonica auto puta Ljig – Preljina, koja je izgrađena za vreme vlasti DS, preplaćena 40 miliona evra. Četrdeset miliona evra je ta deonica preplaćena, a sada 300 miliona evra više treba da se potroši za auto-put, za „Behtel“. Eto, novca koji je mogao da se usmeri, na primer, na penzionere.

Četrdeset miliona dinara se finansira da Tomislav Nikolić živi u rezidenciji predsednika Republike svake godine. To košta 40 miliona dinara svakog građanina Srbije. Zar to nije skandalozno?

Vlada Republike Srbije finansira kroz Kancelariju za ljudska i manjinska prava sa 300 miliona dinara ljudsko-pravaške nevladine organizacije koje posle vidimo da nam nameću genocid u Srebrenici, nezavisnost Kosova, izmišljenu odgovornost za neke srpske navodne zločine, odgovornost za sve što se desilo na Balkanu ko zna od kada, to se finansira od strane Vlade Republike Srbije.

Umesto da se to sve plaća, taj novac mnogo pametnije da se iskoristi i da se podigne životni standard i onim našim najsiromašnijim, ali i svim ostalim građanima Srbije.

Tako da, nemojte da samo govorimo kako je bilo preko potrebno da se penzije smanjuju, to nije istina. Pare su mogle da se nađu, ali MMF i Svetska banka su rekli da treba penzije da se smanje i na osnovu toga je Vlada Republike Srbije smanjila penzije.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Despotoviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, SRS je tražila brisanje ovog člana, uz obrazloženje da je amandman u skladu sa amandmanima na član 6. Predloga zakona.

Ovo ministarstvo je pristalica izmena i dopuna, a ne novih zakona. Ovaj predlog izmena i dopuna je već 17. po redu i ove izmene imaju četrdesetak članova, koliko i potpuno novi zakon, recimo o agencijskom zapošljavanju.

Ovde bih se složio sa predviđenim rokovima za donošenje podzakonskih akata, recimo predloženo je jedan do dva meseca, toliko bi trebalo ti rokovi da budu i kod drugih ministarstava, tj. njihovih predloga, a ne da se donese kao do sada što je bilo u praksi od osam do devet i više meseci.

Predviđeno je nekoliko intervencija ovim predlogom. Recimo, pitanje usklađivanja penzija, prava vanbračne zajednice na porodičnu penziju, dobrovoljni penzijski fondovi, rok za stranog poslodavca, lica iz poljoprivredne u svojstvu preduzetnika itd.

Pitanje prisutno u javnosti o prevremenoj starosnoj penziji mije otvarano, nažalost, ovog puta iako se sindikati zdravstvenih radnika za to zalažu. Pitanje svih pitanja kod sistema PIO je dugoročna ekonomska odgovornost održivosti penzijskog fonda.

Sve je ovo priča, deo po deo. Vidimo da se sklapa neki novi mozaik, za koji ćemo videti kakav će efekat na kraju i imati. Hvala.