Devetnaesto vanredno zasedanje , 22.01.2020.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Devetnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 82 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 90 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima po 1. tački dnevnog reda, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje nadležnih odbora.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Vjerica Radeta.
Da li želi reč? (Da)
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Vi ste Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije doneli 2018. godine i evo sada ga menjate.

U vreme kada je taj zakon donošen, mi smo vam skrenuli pažnju da nam taj zakon ne treba, da nam ne treba još jedna agencija s obzirom da je ovaj zakon takođe uspostavio Vladinu agenciju, odnosno agenciju koju formira Vlada, koja se finansira iz budžeta i koja u suštini ni ta agencija ni ovaj zakon neće doneti ništa pozitivno za bilo koga u Republici Srbiji.

Ovaj zakon se donosi kao i sadašnje njegove izmene da bi ste udovoljili vi zahtevima stranih investitora. Sve što donosite po nalogu stranaca i sve što donosite da bi ste udovoljili njima zapravo nije dobro za naš narod.

Vi i kroz ovaj zakon i kroz buduće zakone o kojima ćemo danas govoriti i kojima se govorilo šaljete neverovatno lošu poruku ljudima u Srbiji, forsirajući to kako mi ćemo biti uskoro u situaciji da uvozimo, ne znam, bravare i ostale ljude sa završenim zanatima i na ime toga forsirate nekakvo dualno obrazovanje. Zapravo, neobrazovanje našeg naroda. To nije dobro.

Ako je zaista tačno da ćemo uvoziti radnu snagu, onda je bolje da uvozimo bravare nego inženjere. Znate, ovi vaši zbog kojih donosite ovaj zakon, ovi razni stranci, oni će dovesti svoje inženjere, oni će projektovati, oni će raditi u tehnološkim procesima, a mi ćemo im obezbeđivati ljude sa završenim zanatima.

Nemamo mi naravno ništa protiv ni ljudi koji završe zanate, koji dobro i pošteno rade svoj posao i koji od toga žive, ali forsirati u jednoj državi, u državi Srbiji sa toliko malim procentom visokoobrazovanih ljudi, forsirati stalno i kroz medije i kroz obraćanja predstavnika Vlade i skupštinske većine, forsirati to da mi treba ne znam šta da uradimo da bi smo imali što više nisko kvalifikovanih ili srednje kvalifikovanih ljudi je zaista veliki greh.

Mi moramo da radimo na tome i vi ministre i cela Vlada, moramo da radimo na tome da se stvaraju uslovi, da se stvara, kako vi volite da kažete, ambijent da što više ljudi u Srbiji završava visoke škole, najviša akademska zvanja da se stiču, to treba da bude cilj vašeg ministarstva, gospodine Šarčeviću.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Izvolite, ministre.

Mladen Šarčević

Ja ću samo da podsetim da smo prekjuče na tu temu govorili i da je u sklopu strategije nove koje se narednih meseci prikazuje javnosti upravo ovo o čemu govorimo i vi i ja.
S jedne strane je potrebna radna snaga za sve procese, a sa druge strane govorimo o društvu i ekonomiji zasnovanoj na znanju. Međutim, ja zaista nisam kriv što sam zadesio situaciju da je samo 22% gimnazija imala prisutnih đaka u sistemu, a 78% sve drugo stručno obrazovanje.
Kada govorimo o stručnom, to je tzv. „vet“ i „dualno“. To je jedan isti princip sa drugačijim izlazima, ali mi dimenzionišemo pola-pola na ovoj strategiji i da bi se moglo više upisati u gimnaziju, nećemo spuštati prag znanja nego pojačati rad osnovne škole.
Zato je jako važno da se redefiniše rad u osnovnoj školi, obuče nastavnici, obuče direktori, da se utegne sistem i to se radi. To je stiglo do drugog i šestog i onda možemo, znači u većoj ponudi je gimnazija.
Gimnazija je po svim strategijama, svih ozbiljnih zemalja koje se bave obrazovanjem, bazična prilika za studije. Ne kaže niko da neće iz ove druge kolone krenuti se, jer smo mi ostavili izlaze da svako može, ali je očekivano manji broj. Tako da je to nešto što se dugoročno mora da planira i sprovodi.
Mi smo uspeli da podignemo već na 28 za tri godine koristeći neke manje alate i u prvoj fazi su to specijalizovani programi za nadarene učenike za razne oblasti. Ta lista nije iscrpljena. Pričali smo o zdravoj naciji, o sportskim gimnazijama, o tri nivoa matura i mnogo je bitnije da u celoj ovoj priči opet se vratimo na bazičnu reč, a to je kvalitet obrazovanja.
Ne treba nama u procentima toliko i toliko mladih visokoobrazovanih, gde je pola toga nekvalitetno, a nažalost i to sam zatekao i javno to kažem. Znači, s jedne strane imate borbu da se to prevaziđe i da se ta priča poboljša. U tom smeru ide strategija.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Izvolite, Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Nije prvi put, ministre Šarčeviću, da se vi u dobroj meri složite sa onim što mi iz SRS govorimo. Jasno je da vi zastupate na izvestan način konzervativnu politiku, što je dobro. Vi ste čovek starog kova, završili ste visoke škole po nekom sistemu kada su se zaista, kada su iz tih škola izlazili stvarno stručnjaci, upravo ovo što vi govorite da sada nije.

Samo jedan dobronameran savet. Ponavljate više puta. Vi ste nešto zatekli. Vi više nemate pravo na to. Vi ste osam godina na vlasti.

Vi niste svo to vreme, ali vi ne vodite politiku Mladena Šarčevića, nego politiku Vlade Republike Srbije, koja je, nažalost, kada je u pitanju obrazovanje, u dobrom delu ili maksimalno kontinuitet onih vlada od 2000. godine, pa na dalje.

Vi još puno pričate, puno zakona nam dajete, izmena zakona, itd, i moglo bi se reći da vi prilično radite u vašem ministarstvu, ali vi još uvek niste zagrebali ozbiljno u neku reformu. Ove mrvice, na ovaj ili onaj način, to nije ozbiljna reforma.

Prvo, ako hoćete da se vratimo na ozbiljan nivo stručnjaka koji završavaju visoke škole, fakultete, vi prvo morate da raščistite sa bolonjskim sistemom studiranja. Trebalo je godina da se taj sistem uvede u naš obrazovni sistem, treba svakako izvestan broj godina i da iz toga izađe, ali verujte, dok se iz toga ne izađe teško da ćemo mi dobijati stručnjake.

Da ne govorim o onome što je više toliko postalo, znate, vi na ulici, na pijaci, u prodavnici, ljudi otvoreno pričaju o tome ko je kupio diplomu, koga znaju iz svog komšiluka koji je na nekoj visokoj funkciji, a kupio je diplomu, itd.

Dakle, sistematski mora da se priđe rešavanju ovih problema. Ne morate preterano da žurite, pa da menjate po dva člana zakona. Uradite jedan predlog sistematski. Evo, ja vam predlažem, neka to bude sistem najbliži onome kako ste se vi obrazovali. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, sa nekim stvarima, naravno, možemo da se složimo, sa nekima da se ne složimo, ali je činjenica da su u Srbiji stvari bitno drugačije nego 2012. godine.

Srbija u svakom pogledu danas izgleda potpuno drugačije nego pre osam godina i to je činjenica, kad pogledate od našeg osnovnog, gimnazijskog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, fakulteta, itd, pa je činjenica, tu činjenicu potvrđuje i to da danas u Srbiju dolaze ozbiljne strane kompanije, pa je činjenica i ta su naši ljudi danas mnogo bolje plaćeni nego 2012. godine, kada je plata bila negde oko 300 evra, realno i manje, kada govorimo o onom nivou srednje obrazovanih radnika.

Činjenica je i ta da danas u Srbiji imate problem sa tim da nam određeni zanati nestaju zato što nisu bili u prošlosti dobro plaćeni, a danas se traže, upravo imamo tu manjak, kad kažemo kada je radna snaga u pitanju, nekih zanata, recimo varioca, imamo i mnoge druge naravno koji nam hvale. Potrebno je podsticati ljude da se u tom pravcu i obrazuju i da uče.

Naravno, to ne znači da je ova vlast protiv visokog obrazovanja mladih ljudi, daleko bilo. Mi želimo da što više bude u Srbiji mladih ljudi koji imaju dobro i kvalitetno obrazovanje, ali dobro i kvalitetno obrazovanje ne znači samo fakultetsko obrazovanje, već znanje koje vam donosi benefit, taj benefit znači da morate da izdržavate svoje porodice. Taj benefit znači da ne morate svoju sreću da tražite preko granica Srbije. Taj benefit znači da imate dovoljno pristojnu platu, da možete da izdržavate svoju porodicu, da možete da školujete svoju decu, da možete da kupite stan, da možete da kupite automobil, da možete da vratite kredit, a ne da štrajkujete, jer ste u kreditu jer nemate dovoljno veliku platu, zato što ste možda, kada ste trebali da birate zanimanje, promašili zanimanje, pa niste ono što je na tržištu plaćeno izabrali, već ste krenuli u nekom drugom pravcu.

Mislim da ova Vlada danas dobro radi, da je dualno obrazovanje dobra stvar, jer se često govorilo da našim mladim ljudima fali praksa, da im fali, da kažem, ono stručno praktično znanje, da nije dovoljno ono što teoretski naučite u školi tokom svog obrazovanja, pa steknete samo dobru ocenu, već da znate i u praksi nešto da uradite, tj. da primenite ono što ste u svojoj školi učili.

Tako da sa te strane ne možemo da prihvatimo kritiku koja se upućuje ovoj Vladi i SNS i vama kao ministru.

Naravno, Srbija nije zemlja ni jeftine radne snage. Upravo idemo ka tome zbog toga što podstičemo mlade da se obrazuju. Imate firme danas u Srbiji u kojima mladi određenih struka imaju plate 1.000 i 1.500 evra. Imate i zanate gde može da se zaradi od 1.000 evra pa na više.

Znači, ne stoji kritika. Ova Vlada i ovo Ministarstvo rade dobro, rade odgovorno. To se i pokazuje i vidi kroz rezultate. Imali smo i taj problem da je veliki broj mladih ljudi u Srbiji bio nezaposlen. Imali smo taj problem kako zaposliti mlade ljude. Danas je taj problem manji. Danas imate prvi put možda u prethodnih 30 ili 35 godina ispod 10% nezaposlenosti u Srbiji. Imate platu 500 evra u proseku. Ta plata će, plan je do 2025. godine biti daleko veća nego što je danas, biti možda i 900 evra i siguran sam da će biti.

Znači, to je nešto što na održiv način mladim ljudima garantuje da u Srbiji mogu sa dve takve plate sutra da kupe stan, da kupe automobil, da mogu da školuju svoju decu, da mogu da ih upišu u školu stranih jezika, da mogu da se bave sportom, da žive pristojan život u Srbiji.

U tom smislu puna podrška i planu predsednika Republike Aleksandra Vučića, Vladi Republike Srbije i vama kao ministru. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Moram da kažem da ništa od ovoga što je kolega malopre govorio nije ni blizu istine.

Koliko se to u Srbiji danas bolje živi, kako reče kolega,mogu da se kupuju stanovi, automobili, da se putuje itd. Pa, to je prosto neverovatno.

Ljudi, u Srbiji je blizu milion ljudi na ivici egzistencije i to nešto što, sad niko ko mene sluša neće reći – bravo, tako je, zato što ljudi znaju da tako žive.

Pričate o nekim velikim platama, o najnižoj plati od 30.022 dinara, uz najnižu potrošačku korpu od 37.000 dinara. Mi vam tri meseca pričamo o tome, još nam niko nije odgovorio gde taj čovek koji radi za taj minimalac, gde on da namakne još tih sedam hiljada dinara da bi zadovoljio potrebe bar najminimalnije potrošačke korpe.

Mi nemamo platne razrede. Kolega možda ne zna, ali evo, da mu kažem, da imate mastere pravnike, ekonomiste, sa redovno završenim fakultetima državnim, sa master ispitima, koji u državnim organima rade za platu od manje ili oko 60.000 dinara. I takav mlad čovek, vi mislite, može da kupi stan, može da kupi auto itd. Ne može da uradi ništa. Ništa ne može da uradi sa takvom platom.

Plate kod ovih vaših privatnika, stranih investitora, zbog kojih donosite ovaj zakon, kakve su tamo plate? Vi ćete sad da pričate o onom jednom koji je rekao da će biti plate oko hiljadu evra. Ima i takvih, ali većina onih koji dolaze u Srbiju, kod njih rade ljudi za taj minimalac od 30.022 dinara, a vi taj minimalac ne smete da povećate upravo zbog tih vaših stranih investitora, koji zapravo vode u tom smislu našu ekonomsku politiku.