Devetnaesto vanredno zasedanje , 22.01.2020.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine ministre.
Reč ima Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
U jednom delu je ministar govorio i o onome što smo mi govorili i danas i pre toga.

Opet ću ponoviti, ministar Šarčević, dosta dobro i realno iznosi činjenice, ali nekako mora drugačije da se radi. Mi smo ti, koji smo uporno ponavljali da se, recimo nadarenoj deci, deci koja dobijaju nagrade u Evropi i svetu, da se malo pažnje posvećuje, pre svega medijski. Tu morate, takođe i vi da doprinesete i da držite konferenciju svaki put kada vam dođe neko dete sa nekom medaljom. Mora to da postane nešto što će narod da sluša.

Kažete, mi govorimo o manjini, kada govorimo o toj deci koja završavaju osnovnu školu, a ne znaju da čitaju. To, ni u promilima ne sme da se pojavljuje, kakva manjina, to ne sme da se pojavljuje, a to nije problem sa onim što vi pokušavate da nam kažete, kao zastareva nešto u sistemu obrazovanja. Zastareva tehnologija, obnavlja se tehnologija.

Naravno, mnogo toga se radi drugačije, nego što se radilo. Neko ko sada završava srednju školu, nije imao predstavu o tome da će završavati srednju školu koristeći kompjuter, ove pametne telefone itd. Zato što to tada nije bilo i u redu je da mi pratimo maksimalno taj tehničko-tehnološki razvoj u svetu.

Ali, postoji nešto što je konstanta, obrazovanje, odnosno vaspitanje, odnosno, odnos dece prema školi, odnos države prema nastavnicima, odnos nastavnika prema svom poslu. To su konstante, tu nema tog tehnološkog napretka, koji će da kaže, u redu je da nastavnik ne sme da da jedinicu, u redu je da učenik sme da se zaleti da udari nastavnika, u redu je da roditelj sme da kaže, mom detetu ne sme dati jedinicu, i ne samo mom detetu, nego još i njegovom drugu.

To su neke stvari kojima, istina je, ti problemi jesu nastali od 2000. godine, ali mi insistiramo da se to vrati u normalu, a onda ćemo da radimo i ovaj drugi deo o kojem vi govorite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Radeta.
Prelazimo na drugi amandman.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Izvolite, gospodine Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, podneo sam amandman na član 3. ovoga zakona, tako što sam tražio brisanje ovoga člana.

Naime, ovaj član predviđa da agencija treba da određuje timove, vrši eksterno vrednovanje, kod obrazovanja odraslih, odnosno kod takozvanih javno priznatih organizacija za aktivno obrazovanje odraslih.

Ja lično smatram, a i poslanička grupa SRS, da ovaj posao ne treba da se poveri agencijama, nego da ovaj posao treba da bude direktno vezan, na najdirektniji način vezan za Ministarstvo prosvete. Naime, kako je moguće da određene agencije vrše vrednovanje, vrše akreditaciju, da vrše sve ono što je najbitnije za jednu obrazovnu instituciju, a znamo kakvo nam je stanje i u visokom obrazovanju i srednjem obrazovanju, da smo u ovoj oblasti, znači, vrednovanja i eksternog verovanja i akreditacije, imali mnogo propusta, mnogo problema, o tome je ministar govorio pre neki dan, u načelnoj raspravi.

Moram da priznam da se tu neke stvari i pomeraju u pozitivnom smeru, ali nikako ne bi smelo da se dozvoli ovde, da agencije vrše direktno eksterno vrednovanje ovih stvari, nego to mora da bude baš pod najdirektnijom kontrolom Ministarstva prosvete, i samog ministra.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Saviću.
Reč ima ministar Mladen Šarčević.
Izvolite.

Mladen Šarčević

Samo da objasnim da je Ministarstvo osnovalo agenciju i da ima upravljačkoj strukturi tamo veći udeo uticaja.
Kada govorimo, to su posebne jedinice koje su javni organizatori. Znači, imate tu svašta, imate ono što neškoluje sistem.
Znam da se, recimo radi, program za obuku ljudi koji rade u ovim kazinima, koga ja da stavim za ove krupijee, moraju ovi koji su angažovali, oni će se svakako oslanjati na silne komisije iz celog sistema i ne mogu bez nas.
Ali, kada se škola javi, mi škole pravimo ko resurs centre i tu je, svakako naš uticaj bitan i tu sebe vidimo.
Ono što je nešto apsolutno sporedno, gde vi, kao privatnik ste se registrovali da bi obučili neke ljude koji će da se dokvalifikovati za varioce ili nešto drugo, tu apsolutno možemo imati poverenja da onaj koji je dao sertifikat, njemu treba za rad. Tako da tu neće biti problema, jer to nije onaj jak oblik obrazovanja, koji je formalan i koji zahteva naše tvrdo prisustvo i evaluaciju.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine ministre.
Reč, po amandmanu, ima Milija Miletić.
Izvolite, gospodine Miletiću.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se. Ja bih, kao i do sada uvek podržao ministra Šarčevića, zato što Ministarstvo koje on vodi zajedno sa timom, je Ministarstvo koje daje rezultate. Mi smo više puta imali i razgovore i dogovore, na koji način da pomognemo malim sredinama, kao što je opština iz koje ja dolazim a to je Svrljig, a takve male sredine su i Gadžin Han i Bela Palanka i veliki broj takvih opština koje imaju dosta problema, a mi smo sa nekim našim zakonskim predlozima, našli način da te probleme rešimo. Mislim da ovaj amandman, normalno ne treba da prihvatimo, jer ste vi sada ministre obrazložili zašto, jer svedoci smo i potrebe da veći broj naših opština, malih sredina koje nemaju dovoljan broj učenika, da mogu da određene smerove, mogu da na ovakav način da favorizuju i da im se da podrška, i normalno da na taj način ti ljudi mogu na određen način da steknu određeno obrazovanje.

Inače, ja sam malopre slušao prof. Ljubišu Stojmirovića, i prof. Atlagića, gde su oni govorili o nekim stvarima, pošto su ljudi stvarno stručni i to su ljudi koji znaju svoj posao na najbolji način.

Ali, ja bih jednu stvar rekao ovako koja se tiče nas iz malih sredina, malih opština, gde nema dovoljan broj učenika u srednjem obrazovanju. Konkretno, čuli smo malopre da je velika potreba za stručne radnike u školama, a to su psiholozi i pedagozi, ali ja mislim da ima jedan veliki problem koji se tiče svih nas, a to je i za predškolsku ustanovu, vaspitanja i obrazovanja.

Problem je nedostatak kadrova, konkretno logopedi. Ti ljudi su potrebni u našim sredinama, baš zbog toga što veliki broj te naše dece imaju problem, a nema ko na njih da obrati pažnju, ko da ih usmeri i kako da radi sa njima i na koji način ta deca sutra mogu da rade na sebi.

Mislim da je logoped vrlo bitna struka koja treba da bude prisutna u svakoj osnovnoj školi, u svakoj opštini. Mi u Svrljigu, konkretno, nemamo nijednog logopeda, a inače, logoped je bio svojevremeno i direktor škole, ali čovek je preminuo. Dok je on bio, nismo imali problema, tamo sa našom decom oko govora, oko tih problema i svega ostalog.

I zato uvaženi ministre, ja vas molim i pozivam da u vašoj nadležnosti, iznađete mogućnost da se u jednoj opštini, u jednoj osnovnoj školi obezbedi logoped, da i to bude obavezno zanimanje, koje može pomoći našoj deci da mogu lakše da savladavaju probleme, koji dolaze ispred njih.

Inače, uvek ću podržati vaše predloge zakona, i mislim da ovaj amandman treba da se prihvati.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospodine Miletiću.
Reč ima ministar Šarčević.

Mladen Šarčević

Pokušaću kratko samo, da bi javnost čula i kolege i vi, mi imamo vrlo velika razumevanja kada su manje sredine u pitanju, posebno zbog depopulacije, i tu moramo uvek da gledamo drugačije modele.
Zakon je jedinstven, ali uvek postoji onaj član koji kaže da se Ministarstvo može ekskluzivno opredeliti i dozvoliti i to radimo. Znači, ne možemo da pravimo 15 zakonskih rešenja za istu priču. Logopeda i raznih stručnjaka iz raznih oblasti ima, ali neće u manje gradove. Ja ih imam u Beogradu sigurno previše, i ne zapošljavaju se lako, jer znam koliko je nekih ljudi mene pitalo gde ima posla, ali to već nije moja nadležnosti i ja ne mogu da dam, ni ponudu ni stan ni veću platu, ni bilo šta drugo. Znači, moramo zajedno da vidimo ko je voljan da dođe u neku manju sredinu, inače tih kadrova u principu imamo.
Ako obezbedimo, sada ostaje drugi deo priče, da vidimo da li bi prešao kod vas u Svrljig, i pod kojima uslovima. Mi nemamo ono što se zove dodatne fondove, afirmativne mere za deficitarne kadrove. Ja se borim za tu klauzulu, i kada budu platni razredi, to je recimo jedan od načina da se deficit matematičara ili fizičara reši tako što ćemo tim ljudima u startu dati neki benefit da se za to opredele, jer ćemo onda pričati da je društvo zasnovano na znanju, a matematiku je predavao ko je stigao.
Ne možemo to da dopustimo, zato i decenijama niko nije obratio pažnju. Mi imamo na stotine nestručnih ljudi koji drže fundamentalne predmete. To je taj problem, a ovde je problem tako što svi hoće da rade to u Nišu, Beogradu i tako dalje.
Ako ima nekih mladih ljudi i čuju ovo, ovo im je poziv, ali pokušajte i vi preko zapošljavanja i ovih svih drugih da nađemo načina, a mi ćemo uvek imati modela da to isfinansiramo.