Devetnaesto vanredno zasedanje , 22.01.2020.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Rističeviću.
Reč ima ministar Mladen Šarčević. Izvolite.

Mladen Šarčević

Ono što znamo obojica i svi većinom sigurno ovde da od mnogo čega sve zavisi, da ljudi ne napuštaju manje sredine, ali pre svega, evo sada, od komunikacije. To je jedno od velikih pitanja da su autoputevi svi postali mreža, a pre 15, 20 godina da li bi izgledala ta mapa tako da je bilo privredne aktivnosti. Vi znate da je 2000. godine neko krenuo da rasprodaje imovinu i kompanije bez ikakve ideje od čega ćemo da živimo. Možda od usluga ali ne znam kojih, intelektualnih sigurno ne.
Kad je sad cela priča o obrazovanju, znači Srbija je na osmom mestu u svetu po pravednosti obrazovanja, a to znači da ono što se nudi deci u centru Beograda nudi se i u malim sredinama. To znači da to važi i za decu migrante, za decu iz ugroženih sredina itd. Znači, bar je obrazovni sistem sačuvao što se toga tiče pravednost. Mnoge zemlje silan novac daju da to postignu i prave strategije, ali svakako će nekada ta priča stati razvojem lokala.
Ovo što smo radili u reformi strukovnog visokog obrazovanja jeste da ljude podsetimo za šta postoji strukovna škola ili akademija, a ne da bismo školovali ljude samo za ono što misle da tržišno mogu da zarade. To može privatnik da proceni pa da i propadne u proceni, ali ja moram da ljude u raznim regijama podsetim da su to regionalne priče, da ta zona mora da prati potrebe privrede. Neki dan sam pričao sa jednom regijom koja je isključivo prehrambeno-poljoprivredna, a nema nameru da to osniva. Onda morate da zaista resetujete priču i da kažete da taj mlad čovek ima u svojoj sredini upravo ovo o čemu pričamo, što Marijan kaže, takve kompetencije.
Znate da ima samo jedna strukovna visoka škola za poljoprivredu i prehrambenu tehnologiju u Šapcu, a valjda je logično da ih ima mnogo više. Dok su sami odlučivali unutar škola šta će da akredituju i šta da rade, nakotilo se svega šta treba i ne treba. Upravo reforma u tom domenu obrazovanja se okreće realnim potrebama određene regije, a tu su uključeni upravo mladi ljudi, uključen je privredni sistem, komore u regionu i mislim da je to jedna dobra politika. Ovo je sve samo posledica onoga što je erozija dugo dugo stvarala i odnosila.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, moja primedba nije bila na konto dostupnog obrazovanja niti pravednosti, mislim na demografiju, na probleme koje moramo rešavati uporedo sa obrazovanjem, dakle, da ta znanja u unutrašnjosti pre svega moraju da budu primenljiva da bi investicije došle. Dakle, svaka čas filozofiji, svaka čast društvenim naukama, ali mi u unutrašnjosti ne možemo da računamo da se naša demografska pozicija promeni zahvaljujući tome što ćemo imati na selu previše filozofa itd.

Ono o čemu sam govorio jeste da je problem što nećemo imati ni ova praktična znanja kome da prenesemo ukoliko se ova demografska slika u Srbiji i dalje bude oslikavala. Nije problem koliko Srbija, jeste problem što Srbija gubi stanovništvo, ali je problem što se stanovništvo uglavnom gubi u unutrašnjosti, što imamo teritorije koje su sve manje naseljene. Kad izgubimo stanovništvo na svim tim teritorijama, moje mišljenje je da ćemo izgubiti i teritoriju.

Mi Srbi, srpske nacionalnosti, građani, mi smo posebno osetljivi na to jer dobro znamo kako je kad izgubite stanovništvo na određenim teritorijama. To vrlo lako naseljavaju neki drugi okolni narodi.

Dakle, sem obrazovanja, cenim napore koje Vlada čini po pitanju zanavljanja stanovništva. Dakle, da biste imali koga da obučite u unutrašnjosti, da bi to znanje bilo preneseno, da bi primenljivo, pre svega, znanje dovuklo investitore i da bi se to stanovništvo zadržalo, bitno je koliko Srbija ima stanovnika, ali još je bitnije je da to stanovništvo bude ravnomerno raspoređeno i zato treba vršiti pozitivnu diskriminaciju i da plate određenog stanovništva budu veće u slabije naseljenim mestima da bi se stanovništvo na određeni način povratilo na teritorije sa kojih se odselilo u velike gradove, da bi bilo dece, da bi bilo mladih potomaka koji mogu da steknu neka nova znanja u sredinama u koje žive da bi kroz investicije ostali na tim teritorijama, jer agresija dečijim kolevkama naših suseda je najuspešnija agresija koja može da se izvrši na našoj teritoriji, a bela kuga najefikasnije etničko čišćenje koje može da se deci i mi na svom primeru, to je i te kako, plus gubici u dva svetska rata.

Da vam kažem da Srbija nema, srpski narod nema priraštaj stanovnika u poslednjih 100 godina. Nema. Rumuni imaju 28%, Bugari imaju 35%, Turci imaju 700%, a Albanci 1.000%. Srbija ima nula. Tako se naše teritorije prazne i ukoliko se isprazne, te teritorije će zauzeti neki drugi narod.

Smisao mog izlaganja je bio da moramo da radimo paralelno sa školstvom, da moramo da radimo na tome da teritorije ne ostanu nenaseljene, odnosno da se deo stanovništva tako rasporedi da bude i u korist sela i u korist grada. Pre svega, da nam gradovi ne budu pretrpani, da nemate ovoliko automobila zbog toga što se stanovništvo trbuhom za kruhom doselilo u velike gradove. Sad treba izvršiti neke druge migracije koje treba da vode malo prema unutrašnjosti, da mi budemo zadovoljni na selu, a i vi u gradu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 10. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč?
Kolega Periću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na ovu važnu temu, izneću praktičan, životni primer. Naime, kad je koleginica Vjerica Radeta rekla da je prosto sramota da iznese imena nekih porodica u kojima ne radi ni jedan član, meni se javio jedan sugrađanin, Nikola Spasojević, i kaže da od četiri člana porodice… Prosečna starost članova porodice je 48 godina, pa onda kada računamo taj prosek ispada da je otac stariji od sina samo 16 godina. Zaista, to je tako, to je prosek, to je onih 510 evra koje mi uopšte ne omalovažavamo, nego samo govorimo kakva je situacija. Ni jedno ne radi. Njegova supruga se nedavno zaposlila u jednoj privatnoj firmi sa 60 godina života, ali da se vratimo, gospodine ministre, na ovu temu koja je takođe veoma bitna.

Gledao sam organizacionu strukturu vašeg ministarstva i vi imate, rekao bih, solidnu strukturu. Potpuno sam siguran, uključujući i vas, da tamo ima ljudi koji odlično rade svoj posao. Mi nećemo da vas hvalimo po tom pitanju. Imaju ovde naše kolege sa moje leve strane koji to umeju bolje, rekao bih i da preteruju ponekad, ali to nije važno. Naš cilj nije ni da kritikujemo ono što je dobro, nego samo da ukažemo na ono što zajedno sa građanima Srbije primećujemo i da bi moglo i moralo biti ispravljeno.

Ovo što ste predvideli u ovom Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije jeste da stečena znanja, odnosno diplome koje su se stekle na nekim univerzitetima u inostranstvu, i u članu 38. postojećeg zakona, a član 10. govori o izmenama i dopunama tog zakona, vi ste predvideli redovnu proceduru za, da kažem uslovno, verifikaciju tih diploma i u stavu 8. tog zakona vi ste predvideli jedan izuzetak. Ako se diploma donosi sa jednog od 500 univerziteta u svetu koji su priznati od neke prestižne organizacije ne treba je na poseban način proveravati nego je tako prihvatiti.

Mi smo samo taj stav malo bolje definisali i hteli smo da pojednostavimo neke stvari. Polazimo od pretpostavke da neko ko prati tu lestvicu rangiranih univerziteta prati i korumpiranost, pa smo nekako sigurni da je nema u toj meri kao što je ima kod nas i da tamo nema kupovine diploma. Možda neki profesor pogleda kroz prste. To su izuzeci i to nije sad toliko bitno. Znači, mi smo predložili da se to pojednostavi.

Gde je tu još veliki problem u onoj organizacionoj strukturi vašeg ministarstva? Sami ste govorili – Viša poljoprivredna škola se nalazi samo u Šapcu. Nisam primetio da imate sektor koji bi morao da napravi tešnju saradnju sa jedinicama lokalne samouprave.

Vi pokušate da izađete u susret. Ono ste malopre rekli Srbija je na osmom mestu kada je u pitanju ta neka ravnopravnost. Mogu da kažem da ste vi vrlo brzo, odnosno Ministarstvo prosvete vrlo brzo intervenisalo u sredini iz koje ja dolazim, dakle u Ljuboviji kada se desio požar u jednoj školi, o tome smo i ovde pričali, vi ste u istom danu pozvali neke svoje saradnike i krenulo se tu napred. Vidite da nemamo problem da kažemo ono što je dobro.

Ali vi samo intervenišete tamo kada već dođete u neku situaciju da znate da je neki problem. Hajmo saradnja ministarstva i jedinica lokalne samouprave, pa unapredimo to. Lepo ste vi malopre rekli, mislim da je kolega Milija Miletić, on je bio predsednik svoje opštine, on je možda i činio neke poteze da se tu nešto uradi. Vi sada morate imati sektor za saradnju sa jedinicama lokalne samouprave da bi neke stvari predupredili. Vaši dobri rezultati retko kada se vide odmah, a posledice katastrofalne. One se vide i odmah i na kraju i prate nas godinama.

Ono što je izbačeno, onaj prefiks vaspitanja iz škola. Mi to sada plaćamo. Čini mi se kolega Marko Atlagić kada je govorio o tome - možda ovo nije baš najpopularnije kazati sa ovog mesta, ali moramo malo i roditelje vaspitavati da bi celom društvu bilo bolje i da ne bi bio onaj prosek stalno. Naša želja je da 510 evra želja, niko to ne obećava, bude minimalac, a ne da bude prosečna plata od koje neko ima samo 18, 19 ili 20.000. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar gospodin Šarčević.

Mladen Šarčević

Apsolutno bi se složio i oko te ideje, a ima ih i u samom ministarstvu da treba još nekakvih sektora, ali da vas podsetim mi smo limitirani još uvek zabranom zapošljavanja. Znači, jesu odblokirane same škole, ali nisu ministarstva. Po maksimalnom broju meni nedostaje 90 ljudi. Tako da pod otežanim okolnostima se sprovode razne novine i procesi.
Imamo u vidu, ako dođe do odblokiranja ovog procesa, da se formiraju sektori za predškolsko jer predškolsko postaje jako važan deo obrazovnog sistema i on je umrežen sa osnovnim. Znači, to opet mali krug ljudi radi. Nije mu posvećena ona pažnja koju mi očekujemo da će biti.
Ceo dan pričamo ovde su i zakoni na redu o nečemu što su neke države prepoznale kako potpunu celinu. Mi pokušavamo da to radom unutar sektora sadašnjih prevaziđemo stvarajući nekakve grupe koje ih raznih sektora čine, što kaže, timove neke posebne i stalno mobilno preklapamo te timove.
Mi smo stvorili Sektor za dualno, Sektor za digitalne potrebe. Nama treba za celoživotno učenje ili doživotno učenje, jer ono prožima i srednje dvogodišnje i trogodišnje, četvorogodišnje i strukovno.
Znači, u nekim zemljama postoji čitav sektor koji spaja tu neku vertikalu a po jednom osnovu rada, a to je stručno osposobljavanje. To je nešto što je kod nas zamišljeno kako dete raste ono idu i sektori. To je zatečeno stanje. Znači, niz organizacionih novina bi trebalo i svakako da Ministarstvo ne samo za lokalnu samoupravu nego i državnu upravu treba da na neki način imaju tu tešnju saradnju.
Mi imamo, što vi kažete, ad hok. Ali imamo i u nekim slučajevima kada radimo recimo velike novine Zakona o platama itd. Ja to nadoknađujem tako što lično obilazim mnoge škole i sredine po Srbiji i moji timovi. Znači, mi smo apsolutno mobilni i stalno smo negde na terenu ne samo kada je neka nevolja da vidimo ili da se nešto otvori, nego odlazimo redovno. Obilaženje raznih mesta po Srbiji, znaju poslanici sigurno da nema skoro opštine gde nismo bili i vrlo često nam je svrha da vidimo u kakvom su stanju i ljudski resursi i objekti i perspektiva. Tako da je to meni recimo mnogo pomoglo kada donosimo odluke gde će se ulagati sredstva. Znači, svakako to može da posvedoči svako u ministarstvu da nigde nije dat prioritet zato što je neko urgirao, nego tamo gde sam ja očima video da fali krov, da fali ono. Tražili smo ozbiljne analize. Jedno je kada se čita izveštaj, a drugo je kada se vidi teren.
Tako da svakako ta neka potreba da se to terenski prati i vidi, ne možemo mi… Imamo Sektor za investicije mali. To je samo jedan osnov. Znači, nama se prepliću mnoge aktivnosti po mnogim sektorima i tu funkciju nekako nadomešćuju državni sekretari i ministar. Imamo jedno telo koje čini opet grupa ljudi po zadatom poslu koja se transformiše od vremena do vremena. To su otežavajuće okolnosti jer isti ljudi moraju da rade nekoliko poslova. Mnogo bi efikasnije, ovo što vi kažete, bilo da u okviru tog maksimalnog broja koji je dat i zacrtan imate priliku da te ljude rasporedite i za ovo što ste vi govorili i za ovo što sam ja rekao, ali se nadam da će valjda biti ubuduće.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, imate jedan nimalo lak zadat, a to je da razbijete taj nit o Zakonu o zabrani zapošljavanja. Ako to ne uradimo u najskorijem vremenu cena koju ćemo platiti zbog toga, nije to stiglo sa vama, to je došlo mnogo ranije, ostaviće dalekosežne posledice po Srbiju. Što sada Vlada Republike Srbije pokušava nekim merama populacione politike da napravi jednu drugačiju sliku u Srbiji kada je u pitanju rađanje i priraštaj stanovništva daje to slabe rezultate. Daje slabe rezultate u ovom momentu zato što je to godinama ranije urušavano.

Zato ćete vi morati ovaj problem da rešite i vaše ministarstvo je jedno od prvih koje bi moralo da uzme i u rešavanje tog problema, a kako? Upravo onako što ste vi i rekli da planirate i kao što sam ja rekao da treba da se uradi.

U vašem ministarstvu ima jako plemenitih ljudi koji su se ostvarili kao roditelji, pokušali da pomognu i drugima. Ako su to radili privatno, tim pre obaveza ministarstva kao državnog organa jeste da to digne na nivo principa, da digne na nivo stalnosti, a ne da to bude povremeno od slučaja do slučaja.

Mnoge stvari vi sada i radite tako. Mi, srpski radikali, ne mislimo da ste vi čovek bez iskustva u ovoj oblasti. Prvo, ako je neko radio privatno ne bi uspeo da opstane tolike godine da nije znao posao. Tačka. Ali vi vrlo često da bi izašli u susret tom putu ka EU ad hok rešavate neke probleme. Neko vreme vama uzme i taj zakon čije izmene i dopune imaju jedan ili dva člana i vama i vašim saradnicima. Ostavite to po strani.

Ovo je dobro što ćemo mi da unificiramo neka zanimanja i neke delatnosti. Znanje, kapital, ekonomija ne priznaju granice. To ne može u betonske okvire da se smesti. To nadilazi državne granice. Mi moramo tome izaći u susret. To su stvari koje treba rešavati ne izmenom nekoliko članova, nego sistemski rešavati za sva vremena. Ovo – za sva vremena treba shvatiti relativno, ali na takav način vi treba da se ponašate, gospodine ministre.