Devetnaesto vanredno zasedanje , 22.01.2020.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine ministre.
Reč ima narodni poslanik gospodin Milija Miletić. Pravo na repliku.
Izvolite, kolega Miletiću.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Znao sam da vi imate razumevanja.

Problem nije samo u opštini odakle ja dolazim. To je sličan problem i u drugim malim sredinama. Mislim da je jedno od rešenja i to da u nekom narednom periodu kroz neki podzakonski akt ili donošenjem nekog novog zakona da nađemo mogućnost da jednim delom za potrebe tih opština iz budžeta lokalnih samouprava uz normalnu saglasnost da može da se finansira jedno takvo stručno lice. Mislim da bi to bilo dobro.

To je veoma potrebno, jer svako ko zna kako je to kada neko dete krene u predškolsko obrazovanje, u predškolsku ustanovu to dete ima problema, a sa tim detetom nema stručno lice koje može da radi.

Mi smo bili razmišljanja, to mislim kod nas na lokalu da se u saradnji sa nadležnim ministarstvom, sa Ministarstvom prosvete, da nađemo mogućnost, pošto konkretno sada ja govorim o problemu opštine iz koje ja dolazim, a problem je veći broj takvih malih sredina, malih opština, jer smo svedoci da je dosta veliki problem u tom delu gde ta deca ne mogu dobro da govore, ne mogu dobro da se izdržavaju i toj deci treba da pomognemo.

Možemo zajedničkim radom i finansijskom pomoći i lokalne samouprave da se jedan deo sredstava, makar 50% obezbedi, recimo pošto predškolska ustanova može da ima svoja sredstva i u okviru svojih sredstvima može da obezbedi makar 50% za prijem takvog stručnog saradnika u toj instituciji.

Inače, imamo kod nas, iz mog kraja, koji su sada na studiji završna godina studija tog fakulteta za logopede i očekujemo da u toku ove godine to završe, i te ljude sutra odmah da zaposlim, ne zbog toga što oni su iz Svrljiga, nego zbog toga što je neophodno potrebno da oni moraju da rade da bi ta deca mogla sutra normalno da žive i da se razvijaju.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Miletiću.
Reč ima ministar, gospodin Mladen Šarčević.
Izvolite.

Mladen Šarčević

Jako dobar je model ovo što ste poslednje rekli, ali na to može da se utiče. Manje sredine bi, po meni, trebale da prepoznaju neko pametno dete koje nema sredstava za neko dalje školovanje i tu je država spremna da da dom, da da stipendiju ali i lokalna samouprava treba da prepozna i da deo stipendije. Time vi obavežete tog mladog čoveka kada završi studije da mora da provede pet godina u vašem mestu, pa obnovite sve to.
I to je dobar model. To je samo malo dobre volje da se o tome misli još kada su klinci sedmi, osmi razred, da se usmeravaju ka takvim školama i onda zajednički sa našim sektorima…
Imamo mi sektore za učenički i studentski standard. Ovde smo menjali Zakon o učeničkom i studentskom standardu da ne idu samo najbolji, nego da idu i dualni profili i ono što je treća kategorija, što država proglasi da je interes.
Ako ovo znamo da je interes, a jeste, inicijalno obrazovanje nastavnika ako nedostaju veći interesi ostaje da na vreme, znači, to uvek sve mora da se uradi nekoliko godina unapred da se utiče na te procese. Verujte veliki je sistem. Uvek se naprave uštede za tamo gde treba.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.
Izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se još jednom.

Vi ste vrlo razuman čovek i čovek koji poznaje svoj posao i nama su takvi ljudi kao vi vrlo bitni da u narednom periodu ostvarimo sve naše želje.

Mislim da je vrlo lepo to što ste sada rekli, ali mi kao lokalna samouprava i opština odakle ja dolazim finansiramo završnu godinu studija. Mi ćemo normalno propratiti tu osobu koja je i dobar student.

Sa druge strane, velika podrška vaša i tim našim malim sredinama kroz upošljavanje. Sada će biti upošljavanje profesora, nastavnika koji su radili unazad nekoliko godina, desetak godina su neki čak radili na određeno vreme. To je pozitivna stvar.

Inače, mi kao lokalna samouprava jesmo nerazvijeni i mali ali mi finansijski pomažemo prvu i drugu godinu srednjeg obrazovanja, baš zbog toga da bi ta deca ostala da budu kod nas u Svrljigu.

To je predlog i mislim dobra stvar i ostale male lokalne samouprave mogu na taj način da to rade da bi naša deca ostala u tim sredinama, da tamo mogu da rade i da se obrazuju i kroz program dualnog obrazovanja tamo da nastave da rade.

Još jednom, uvaženi ministre, ja ću vas uvek podržati kao poslanik i kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke, podrška malim sredinama jeste velika podrška svima nama u celoj Srbiji.

Hvala još jednom.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Miletiću.
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre i danas govorimo o predlozima zakona iz oblasti obrazovanja.

Na samom početku ja bih želela da pohvalim zaista to što sa svakim poslanikom razmenjujete mišljenje i činjenice i detaljno razgovaramo o ovim predlozima koji su danas pred nama.

Ako uzmemo u obzir sve zakone koje smo doneli, na primer u ovom mandatu i ako uzmemo u obzir na kom nivou je primena tih zakona nekako kada podvučemo crtu možemo da kažemo da je protekli period doneo, zaista veliki uspeh na polju obrazovanja. I Evropska komisija je tog mišljenja, tačnije, konstatacija da je Srbija apsolutno realizovala strategiju obrazovanja daje i mogućnost Srbiji da radi, mogućnost Vladi Srbije, ali stvara i novu želju da se i dalje radi na obrazovanju u Srbiji na razvoju obrazovanja.

U godinama pred nama očekujemo sprovođenje nove strategije u smislu, pre svega, unapređenja kvaliteta obrazovnog procesa, ali i podizanja nivoa svesti u društvu o značaju samog obrazovanja. Mnogo će biti rada i na modernizaciji ove oblasti, jer Vlada Srbije teži ka tome da budemo spremni da pratimo svetske trendove. Poslanička grupa Srpske napredne stranke, naravno, sa zadovoljstvom, daje podršku takvim rešenjima.

Sa druge strane, oni koji se bune i protiv ovih predloga zakona su oni koji bojkotuju rad u parlamentu, oni koji su, zapravo, i do 2012. godine, bojkotovali građane Srbije i njihove potrebe, oni koji svemu nađu zamerku, ali nemaju nikakav predlog, niti žele da učestvuju u parlamentarnom dijalogu.

Kaže se – ko gubi ima pravo da se ljuti, pa je, valjda, to jedina krilatica sa kojom bi oni mogli da izađu na izbore. Taj Savez za Srbiju u kome više, čak, te stranke ili nazovi stranke ne mogu ni da se dogovore ko će od njih izaći na izbore, a ko je fašista, ko nije fašista i onda se prepucavaju, naravno, na račun građana Srbije.

Oni koji su gubili od Srpske napredne stranke gledajući od 2012. godine, pa do danas biće još prilika da gube, samo ako budu smeli da izađu na izbore, jer postoji velika razlika između njih i nas, oni ne žele jaku i modernu Srbiju, oni ne žele da govore u parlamentu o predlozima koji se odnose na razvoj obrazovanja, oni ne žele uređenu i stabilnu Srbiju, ali građani ne žele njih, građani žele nove škole i vrtiće, nova radna mesta, veće plate i penzije, a to im, naravno, može obezbediti samo Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem.

Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Žarić Kovačević.

Reč ima Prof. dr Ljubiša Stojmirović.

Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Koleginice i kolege, ne malo, nego smo se mnogo udaljili od amandmana i ne možemo reći da nam je potrebno jedno ili drugo obrazovanje. Ozbiljna država radi planski i vodi računa i o tom srednjem stručnom obrazovanju, srednjem tehničkom, o visokom i najvišem fakultetskom. I, nema mogućnosti da pričamo da nam jedno treba, a drugo ćemo da zapostavimo.

Mene raduje da se ministar saglasio sa mnogim stvarima koje je rekla koleginica Radeta, jer u čemu je važnost ovog trenutka? Da ispravimo ono što se dešavalo, ne moramo nikog da spominjemo da je krivac za to, jer smo svi redom krivci, to je period unazad 30, možda i više godine, gde mi nismo dobro planirali, nismo vodili računa o tome šta će nam se desiti.

Čak je Marks u svojim radovima rekao da će kraj 20. veka i 21. vek biti vek usluga i da će tada biti velika potreba za ljudima koji rade u toj oblasti. Mi smo bili upozoreni u neku ruku na to, ali nismo vodili računa da obezbedimo dovoljno stručnih kadrova koji će prihvatiti ono što je donelo ovo vreme.

Ne možemo da kukamo zbog toga, nego moramo to da ispravljamo i potrebni su nam i tesari, i zidari, i moleri, ne znam ni ja koje sve struke, isto kao što su nam potrebni i visoko kvalitetni kadrovi fakultetski obrazovani.

Normalno, naša je obaveza, obaveza ministra, ministarstva, Vlade i nas koji smo u poziciji da to radimo u interesu Srbije. Gospod Bog je čoveku dao mogućnost da uči i da prenosi svoje znanje na nove naraštaje. Postoji jedna molitva, molitva za učenje u kojoj se kaže da sve ono što radimo radimo Gospodu na slavu, Tvorcu ili Gospodu na slavu, roditeljima na radost, a Crkvi i otadžbini na korist. Zar se nismo i mi kolege i koleginice ovde zakleli i rekli u toj svojoj zakletvi da sve ono što budemo radili, radićemo u interesu građana Srbije i Republike Srbije. Tako se ponašamo i tako moramo da se ponašamo i to je ono po čemu će nas pamtiti naraštaji koji dolaze. Hvala lepo.