Dvadeseto vanredno zasedanje , 29.01.2020.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

3. dan rada

29.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:20

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Na član 44. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, član 44. Zakona o planiranju i izgradnji je potpuno u skladu sa preporukama EU i kao i prethodni amandmani i ovim se predlaže brisanje. Obrazloženje je isto i mi smo istakli da pomaka i poboljšanja u sferi građevinarstva, koje je od izuzetnog značaja, neće biti, odnosno da ova predložena rešenja nikako neće doprineti poboljšanju zakona.

Kao veliki problem koji se veoma sporo rešava, svakako je legalizacija objekata i na Opštini Čukarica sa koje dolazim ima preko 20.000 podnetih zahteva za legalizaciju, odnosno nerešenih predmeta, dok u Opštini Grocka, odnosno u gročanskom naselju Kaluđerica, 35.000 domaćinstava ima nerešen problem kanalizacije.

Nemojte da nam govorite da legalizacija danas nije na dnevnom redu, da je to potpuno drugi zakon, jer mi to znamo, ali od vas kao resornog ministra svakako očekujemo određene odgovore.

Tačno je da je izdavanje građevinskih dozvola i legalizacija na nivou lokalnih samouprava, ali da li vi uopšte imate uvid koliko je nerešenih predmeta i da li Ministarstvo uopšte vrši bilo kakav nadzor nad istim? Imate li predstavu do kada će se taj posao privesti kraju?

Ono što je zabrinjavajuće je svakako korupcija koja je i te kako prisutna u ovoj oblasti, jer lokalni funkcioneri uzimaju novac, odnosno imaju svoje tarife kada je u pitanju legalizacija.

Kao što vidite, gde god je problem koji treba da reši Ministarstvo građevinarstva, odnosno sve one oblasti za koje kao resorni ministar je zadužena Zorana Mihajlović, leži ozbiljna korupcija, a slobodno možemo reći i kriminal, što je svakako poražavajuće za Vladu Republike Srbije, ali i za sve građane Republike Srbije. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Ljubica Mrdaković Todorović.

...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Ja sam imala neke podatke koje želim da podelim sa vama i sa građanima, a ticali su prethodnog amandmana, tako da ću iskoristiti vreme da kažem nešto o licencama i o podacima vezanim za to.

Stupanjem na snagu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, 6. novembra 2018. godine, izdavanje licenci za odgovornog projektanta, odgovornog urbanistu, odgovornog prostornog planera i odgovornog izvođača radova, prešlo je kao što znamo u nadležnost Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture.

Od preuzimanja nadležnosti i izdavanja ličnih licenci do 17. januara 2020. godine, Ministarstvu je predato 1.523 zahteva za izdavanje ličnih licenci za 13 stručnih oblasti. Doneto je rešenje o obrazovanju stručnih komisija za izdavanje licenci po stručnim oblastima, a 14. aprila 2019. godine je izmena rešenja.

Organizovan je rad stručnih komisija od polovine decembra 2018. godine, do sada je održano 98 sednica, stručnih komisija za 13 stručnih oblasti.

Broj zahteva za koja su doneta rešenja, iznosi 1.197. Za podnete zahteve za izdavanje licenci redovno se na nedeljnom nivou organizuju zasedanja stručnih komisija, tako da svi zahtevi koji pristižu se raspoređuju za preglede od strane komisija po stručnim oblastima, prema redosledu zasedanja i u dogovoru sa članovima Komisije.

Što se tiče velikih licenci, 2018. godine je izvršena vanredna provera važenja licenci za 101 privredni subjekat, koje su izdate u periodu od 2009. do 2015. godine, za 14 je utvrđeno da rešenja ostaju na snazi, a za 32 su izdata nova rešenja, a 54 privredna subjekta više ne ispunjavaju uslove za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo.

Od januara 2018. do januara 2020. godine Ministarstvu građevinarstva je predato 339 zahteva. Ukupno je održano 25 sednica Komisije. Broj zahteva za koja su doneta rešenja iznosi 320.

Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Mrdaković Todorović.
Na član 45. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dužnost narodnog poslanika me obavezuje da javnost podsetim na jedan istinit detalj iz političke karijere, odnosno ministarske karijere Zorane Mihajlović.

Radi se o tome da je Zorana Mihajlović 2015. godine sa kartice ministarstva za ličnu potrošnju potrošila oko milion i po dinara. Dakle, to se nikako ne može nazvati nego krađa. Ona je navodno taj novac kasnije vratila, odnosno jedan deo je vratila odmah, a tek kada je u javnosti obelodanjena ta krađa onda je ona, navodno, vratila još 895.951 dinar.

Pitanje na koje nikada niko nije dobio odgovor je – kako se moglo desiti da bez ikakvih posledica ministar potroši milion i po dinara iz budžeta sa kartice Ministarstva?

Drugo pitanje na koje nikada niko nije dao odgovor je – da li bi Zorana Mihajlović ikada vratila taj novac da nije u javnosti dospela informacija da je novac otet?

Treće pitanje na koje nikada niko nije dao odgovor je – kako to neko olako može tako da skoro milion dinara da vrati, odnosno 895.951 dinara te 2015. godine? I vi se onda čudite zašto se Zorana Mihajlović u javnosti sumnjiči za kriminalne radnje, za malverzacije.

Molim vas držite još malo, držite još malo, upravo je pokazala transparent – radikalska laž. Držite još malo da Vučić dobro vidi, zato što je Vučić rekao na konferenciji 2015. godine da ste vratili tih ukradenih 895.951 dinar.

(Predsedavajući: Vratite se na temu.)

Molim vas, ja podržavam da ona to pokaže, da Vučić dobro vidi da je upravo rekla - radikalska laž.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Vučić je u Drvaru, koleginice Radeta. Radi važan posao za našu zemlju. Vi o nekom donjem vešu, pa nemojte molim vas da ste neozbiljni.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Vučiću, prijatan boravak u Drvaru želim, Srbima u Drvaru što je moguće više investicija iz Srbije. Srbima u Drvaru želim što pre da se pripoje Republici Srpskoj. Srbima u Drvaru želim, kao i svim Srbima na teritoriji Republike Srpske Krajine da se što pre stvore uslovi da Srbi vrate Republiku Srpsku Krajinu. Niko od vas ne želi više nego mi. Ovoliko možda, ali više od nas ne.
Pustite sada to Vučić je u Drvaru, pa ja ne smem da kažem da je Zorana Rekla da je Vučić izrekao radikalsku laž. Nisam ja, ona je. Što se nas tiče, Vučić kada kaže nešto iz radikalskog vremena, mi kažemo svaka čast, evo vraća se korenima. I odlazak u Drvar znači njegov povratak korenima i zato je to lepo.
Što se tiče i ovog zakona i ponašanja današnjeg ministra Zorane Mihajlović, zaista moram, evo na samom kraju, kada je ovaj zakon u pitanju, da kažem da je ovaj incident koji je danas izazvala ili napravila bolje reći Zorana Mihajlović, porast parlamentarizma u Srbiji. Džabe smo krečili.
Sve ove decenije koliko se radilo na izgradnji parlamentarizma ona je danas, Zorana Mihajlović je danas porazila, ne poslanike SRS, nije, celu Narodnu skupštinu, sve potpredsednike.
Ljudi, vas trojica potpredsednika niko nije smeo… Jeste Arsić u jednom momentu joj je izrekao opomenu, niko nije smeo da joj kaže sklonite taj transparent, ili nemojte tako da se obraćate poslanicima, nemojte da vređate poslanike. Niko od vas to nije smeo da kaže.
Znate zbog čega niste smeli? Zato što smo mi u pravu kada kažemo da je ona špijun i da nju taj neko ko je postavio u Vladu toliko čvrsto drži da ona može sa svima vama da se ruga. Nije poslušala ni šefa. Završavam, molim vas. Ja vremena imam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Nemate više vremena. Iskoristili ste vreme.
(Vjerica Radeta: Kako nemam?)
Proveriću još jednom, ali vi ste istrošili vreme definitivno.
(Vjerica Radeta:Imam vreme šefa poslaničke grupe, imam 12 minuta.)
Molim samo službu da mi dostavi taj podatak.
Napraviću pauzu minut jedan, samo da proverim vaše vreme.
(Posle pauze.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Izvolite nastavite. Imate vreme. Izvinite. Samo se prijavite.
Izvolite.