Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.11.2020.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/168-20

3. dan rada

26.11.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • ŠTA SU POSLANICI PITALI?

 • Utvrđivanje odgovornosti za posledice pandemije Covid-19 po građane Novog Pazara, Tutina i Sjenice
 • Borba protiv organizovanog kriminala; Kontrola budžeta opštine Sjenica
 • Izmene zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina
 • Inicijativa za izmene zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina
 • Apel na izgradnju gasovoda kroz Tutin i Novi Pazar
 • Apel na izgradnju gasovoda kroz Tutin i Novi Pazar
 • Smanjenje pojavljivanja lekara u medijima; Pretnje predsedniku države Aleksandru Vučiću
 • Problem penzionog i invalidskog osiguranja za poljoprivredne proizvođače
 • Otpis kamata poljoprivrednim proizvođačima
 • Plan Ministarstva pravde i Vlade RS u vezi optužnice protiv bivših pripadnika OVK; Analiza usklađenosti redovnih školskih programa sa sadržajem onlajn sistema obrazovanja; Novi program podsticaja regionalnog razvoja i razvoja nedovoljno razvijenih opština
 • Interesi i ciljevi između Evropske unije i nove američke administracije po pitanju Kosova i Metohije
 • Značaj "Mini Šengena"
 • Istraživanje ofšor kompanija
 • Provera podataka u Centralnom registru stanovništva; Proglašenje počasnog građanina u opštini Bujanovac; Odziv u obuci za nove gradonačelnike Nacionalne akademije
 • Uklanjanje nesanitarne deponije Stanjevine u opštini Prijepolje
 • Problem vatrogasnih automobila u naselju Brodarevo; Da li je predviđeno da opšta bolnica Prijepolje bude subregionalni centar; Nove mere Kriznog štaba kada je u pitanju osnovno i srednje obrazovanje
 • Apel na smanjenje informacija o korona virusu
 • ZAKONI

 • Odluka o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID - 19
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu ("Projekat hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19") između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti
 • Zakon o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KFW, Frankfurt na majni ("KFW") i Republike Srbije ("Zajmoprimac") koju predstavlja Ministar finansija za projekat "Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II"
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni (KfW) i Republike Srbije (Zajmoprimac) koju predstavlja ministar finansija za projekat "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V"
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o utvrđivanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • Odluka o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Branko Ružić

  | Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  Zahvaljujem predsedniče.
  Poštovani poslaniče, imajući u vidu da je Vlada Republike Srbije na osnovu preporuke Kriznog štaba, pre svega zdravstvenog dela Kriznog štaba danas donela uredbu koja tretira pitanje prelaska na nastavu na daljinu ili na onlajn nastavu koja se tiče starijih razreda u osnovnim školama. Dakle, od petog do osmog razreda, takođe srednjih škola uz preporuku da to urade visokoškolske ustanove ne zadirući naravno u autonomiju univerziteta. Mislim da je važno zbog javnosti, i hvala vam na tom pitanju, da prosto znamo da čitav obrazovni sadržaj, taj vaspitno-obrazovni proces ni na koji način neće biti doveden u pitanje.
  Podsetiću vas, da je i pre otpočinjanja školske godine ostavljena mogućnost roditeljima da se opredele da li žele da njihova deca pohađaju nastavu na daljinu, odnosno onlajn nastavu ili na jedan konvencijonalan način, neposredno u vaspitno-obrazovnim ustanovama. U septembru i oktobru mesecu taj procenat je bio negde između 2,5 do 3,5%, sada nakon ove donete odluke naravno da su svi sadržaji spremni da na tome rade i prosvetni savetnici i referentni eksperti Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Tako da u tom smislu obrazovni sistem, kao što je pokazao jedan visok stepen vitalnosti u otporu ovom Kovid-19 virusu, tako je vrlo vitalan i u delu koji se tiče procesa sticanja znanja. U tom smislu očekujemo da do raspusta, koji je takođe kalendarski usklađen na teritoriji čitave Republike Srbije, imajući u vidu da smo imali dva različita kalendara za AP Vojvodinu i ostatak Srbije praktično od 21. decembra, ako se ne varam, do 15. januara trajaće raspust, a do tog raspusta ovi stariji razredi i srednjoškolci i uz preporuku naravno i visokoškolci će nastavu pohađati onlajn i ni na koji način sam proces sticanja znanja neće biti ugrožen.
  Mi ćemo jednim konkretnim uputstvom, koje ćemo sutra poslati školskim upravama, definisati one situacije iznimno kada i ukoliko dođe do potrebe da đaci, ukoliko izraze želju da poprave neku ocenu, da to urade i u neposrednom kontaktu u školama, ali to će svakako sutra biti objavljeno.
  Ono što svakako dugujemo kao veliku zahvalnost, to je zahvalnost prosvetnim radnicima, vannastavnom osoblju, pre svega deci i učenicima, studentima koji su pokazali taj visok stepen odgovornosti i pokazali na koji način je potrebno da se ponašamo kao odgovorni građani i građanke ove države kako se ova pošast ne bi razvijala na način na koji se nažalost razvija u poslednje vreme. Hvala vam.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Ivica Dačić

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima ministar Tončev. Izvolite.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Novica Tončev

  | Ministar bez portfelja
  Poštovani predsedniče, s obzirom, da je ovo moje prvo javljanje i obraćanje ovom domu kao članu Vlade Srbije, ja moram na početku da zahvalim predsedniku najveće partije, odnosno partiji koja ima najviše poslanika u Skupštini, što je prepoznao i prihvatio da zajedno i SPS sa JS može da doprinese da Srbija bude jedna savremena, moderna država, država članica EU i ja sam mu na tome zahvalan.

  Zahvalan sam onda i mojoj partiji i predsedniku moje partije i mojim drugovima i drugaricama koji su mene izabrali da predstavljam SPS u ovoj Vladi Srbije, a znamo da SPS je partija sloboda, socijalne pravde i jednakosti, i onda sam zahvalan i našoj premijerki koja mi je dala ovaj zadatak da se bavim sa nedovoljno razvijenim opštinama, namerno neću da kažem nerazvijenim, nego nedovoljno razvijenim opština.

  Moje ministarstvo će zajedno sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu, zajedno sa Ministarstvom za selo, zajedno sa Ministarstvom za finansije, sa prosvetom, zdravstvom, onda sa Kancelarijom za javna ulaganja, sa stalnom Konferencijom gradova, a i kao tim Vlade da učini sve da smanjimo broj nerazvijenih opština, posebno ovih devastiranih opština kojih u Srbiji ima 19.

  S obzirom, da sam bio predsednik jedne takve opštine od 2008. do 2014. godine znam sve probleme koje imamo u takvim opštinama, a i u to vreme i u toj Vladi bez obzira što je moja partija bila tad član i te Vlade, teško je bilo nama predsednicima takvih opština da uopšte dođemo do nekog ministra i da dođemo da kažemo neki problem u Vladi Srbije tako da će ovo moje Ministarstvo zajedno za mojim kolegama uraditi što više projekata, što više zadataka, a glavna stvar je da što više smanjimo razliku između nerazvijenih i razvijenih opština u Srbiji.

  Prvi koraci kabinete ministra bez portfelja, odnosno mog ministarstva za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština biće analiza trenutne situacije i identifikacija problema i potreba nedovoljno razvijenih opština. Glavni zadata pružanje podrške u sagledavanju problema i potreba nedovoljno razvijenih opština kao njihovo rešavanje kako bi opštine bile osposobljene za kvalitetno i efikasno funkcionisanje.

  Različiti su nam izazovi sa kojima se danas susreću lokalne samouprave od nedovoljno obučenih kadrova do nedostatka sredstava za značajne projekte. O oblasti delovanja kabinete neću sada ovaj dom da obaveštavam već trenutno sagledavamo situaciju u svim opštinama. Hoću samo da obavestim javnost Srbije da imamo 48 opština u Srbiji kao treću grupu to je stepen razvijenosti od 60 do 80% republičkog proseka. Imamo četvrtu grupu 44 opštine sa stepenom razvijenosti ispod 60% i na kraju imamo devastirana područja, a to je 19 opština gde je prosek razvijenosti ispod 50% republičkog proseka.

  Ovom prilikom moram da zahvalim i ministru finansija koji su stvarno odobrili budžet da možemo da razvijamo projekte ove godine, a onda smo dogovorili da kao tim odaberemo za iduću godinu koje projekte ćemo da realizujemo, ali glavna stvar je obučiti kadrove da sami pišu projekte, a mi ćemo im kao Vlada pomoći da ih realizuju.

  Ako imate još neko pitanje. Hoću još da kažem da ima dosta ovde poslanika koji dolaze iz nerazvijenih opština, može svako da dođe kod mene u kabinet i u Vladu Srbije i možete da kažete vašim građanima da Vlada Srbije stoji iza svakog građanina bez obzira da li žive u razvijenim ili nerazvijenim delovima naše zemlje. Hvala vam.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Ivica Dačić

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala, ministre.
  Reč ima Đorđe Milićević. Izvolite.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
  Gospodin Tončev je u odgovoru na pitanje pomenuo EU, a to je nešto što me brine u ovom trenutku i tim povodom želim da postavim pitanje predsednici Vlade i ministru spoljnih poslova. Naime, šef diplomatije EU, gospodin Borele je izjavio da od Srbije očekuje da svoju spoljnu politiku uskladi sa stavovima EU kako naša evropska perspektiva ne bi bila narušena.

  Ako sam ovu izjavu dobro razumeo, ona se odnosi na spoljno političke partnere Srbije, odnosno na neki način ovo sam razumeo i kao uslovljavanja Srbije da se opredeli za jednu stranu, za EU ako želi da postane punopravan član. Ova izjava se može smatrati i zadatim uslovom koji moramo da ispunimo. Srbija je slobodna i nezavisna država, samostalna država, vodi samostalnu spoljnu politiku u najboljem interesu svojih građana.

  Srbija svakako ima cilj da postane punopravan član EU, ali Srbija želi da zadrži i tradicionalno prijateljske odnose sa tradicionalno prijateljski orijentisanim državama i SAD i sa Kinom i sa Rusijom, jer period kovida je pokazao da kada je teško možete da računate na dve stabilne i sigurne stvari, a to su najpre sopstveni resursi, a onda odnosi sa tradicionalno prijateljski orijentisanim državama.

  U vezi sa ovim konstatacijama pitanje bih postavio predsednici Vlade, a tu je i ministar spoljnih poslova. Dakle, imajući u vidu poziciju Srbije u Evropi i svetu s jedne strane i naš državni nacionalni interes, s druge strane da li smatrate da se nekako prepliću interesi i ciljevi koji se žele postići između EU koja poseduje po pitanju Kosova i Metohije u dijalogu i recimo nove američke administracije? Da li očekujete, da li se po vašem mišljenju može desiti da nova američka administracija promeni diskurs svoje spoljne politike prema Srbiji?

  Mi znamo i to je predsednik Srbije vrlo jasno rekao nakon izbora novog predsednika SAD da mi želimo da zadržimo dobre odnose sa SAD, da će Srbija poštovati Vašingtonski sporazum. Postavlja se pitanje da li je prištinska strana spremna na to.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Ivica Dačić

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Predsednica Vlade. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Ana Brnabić

  | Predsednica Vlade RS
  Hvala.
  Pre svega, kao što sam rekla i u ekspozeu ovde pred vama. Ovo je evropska Vlada, to je Vlada koja vodi Srbiju dalje ka EU. Evropske integracije su naš strateški prioritet i u smislu naše spoljne politike, ali i svakako. Srbija pripada Evropi ili EU, treba i mesto joj je u toj porodici evropskih naroda.
  Mi izvozimo između 65 i 70% naših proizvoda na tržište EU. Drugo najvažnije, naše tržište je regionalno tržište. Zbog toga je važna ona tzv. mini šeng inicijativa koju je pokrenu Aleksandar Vučić, jer to je zaista važno i politički i ekonomski.
  Sa druge strane oko 70% ukupnih stranih direktnih investicija u Republici Srbiji dolazi iz zemalja članica EU. Ekonomski mi smo praktično već deo te unije. Politički i na svaki drugi način mi prolazimo kroz proces integracije, pregovaranja sa EU. Do sada smo otvorili 18 poglavlja, dva privremeno zatvorili. Da li će se otvoriti još neko poglavlje do kraja godine, ne znam. Mi se trudimo. Ja verujem da smo zaslužili.
  Imala sam juče sastanak sa ambasadorima iz zemalja članica EU, kao i sa ambasadorom EU u Srbiji i njihovom delegacijom, da razgovaramo o tim stvarima kao i o izveštaju o napretku.
  Fokus ove Vlade na evropskom putu, ali i zbog građana Republike Srbije i naše privrede biće pre svega na vladavini prava. Ja očekujemo da ćemo 2021. godinu iskoristi na najbolji mogući način za dodatno približavanje. Ali, kao što ste i vi rekli, ja sam to rekla u ekspozeu, mi stojimo na tom stanovištu i to jeste naša politika potpuno otvorena, iskrena i transparentna, a to je da ćemo mi čuvati i poštovati naša tradicionalna prijateljstva i tu pre svega mislim na Narodnu Republiku Kinu, Rusku Federaciju, na ostale zemlje, kao što su recimo Ujedinjeni Arapski Emirati ili Indija, Turska i da ćemo se truditi i na mnoge, ali ovo su nekako naši bliski partneri i da ćemo nastaviti da se trudimo da dalje produbljujemo i jačamo odnose sa SAD.
  Na tom evropskom putu Srbija svakako postepeno treba da usaglašava našu spoljnu politiku i stavove te spoljne politike sa politikom EU. To ne znači da Srbija neće ili ne može da zadrži svoje razmišljanje, tradicionalno partnerstvo i svoju sopstvenu politiku. Kada to kažem zaista to nije nikako u suprotnosti sa našim evropskim integracijama. Vi imate i zemlje članice EU koje imaju dobre odnose, dobra prijateljstva sa npr. Ruskom Federacijom ili Narodnom Republikom Kinom. Odnos između EU i SAD je u poslednje vreme bio dosta dinamičan, ako mogu tako da kažem, da budem politički korektna, zbog čega smo i mi trpeli.
  Recimo trgovinski rat između SAD i EU u odnosu na čelik je značio da EU uvodi kvote na čelik za sve tzv. treće zemlje, uključujući i nas zbog čega se mi već preko 18 meseci zaista izuzetno teško borimo za našu Železaru i za održavanje proizvodnje u Železari. To nam polazi za rukom, ali nije ni malo lako. Mene kao predsednicu Vlade raduje ukoliko bi mogli da se poboljšaju odnosi između SAD i EU, da se prekinu ti trgovinski ratovi, zato što će to značiti dobre stvari i za našu privredu.
  Kada vidite da u mehanizmu 17+1 u inicijativi „Pojas i put“ predsednika Narodne Republike Kine, Si Đipinga učestvuje i nekoliko članica EU, Srbija je tu ponosna članica tog mehanizma, zemlja sa najviše potpisanih ugovora koja je na najbolji način iskoristila to partnerstvo sa Narodnom Republikom Kinom, pre svega za izgradnju naše infrastrukture, ali i za programe u oblasti zaštite životne sredine, onda vidite da su jedno političke floskule, a drugo je suština i život.
  Dakle, možete biti članica EU i imati takve odnose sa nekim zemljama za koje bi rekli na prvu loptu da EU nema dobre odnose sa njima. Takođe je slična situacija ako uzmete primer turskog toka gde takođe u njemu učestvuju i taj program guraju i zemlje članice EU.
  To neće biti lako, ali nije ni nemoguće. Ono što ja mislim da je najvažnije i to je naša politika i kao što sam toliko puta rekla, mislim da je to politika koju je u Republiku Srbiju doveo i uveo Aleksandar Vučić, a koja je hrabra i pametna, a to je da vi uvek imate iskren, potpuno otvoren i transparentan odnos sa svim svojim partnerima i da tako gradite svoj kredibilitet kao predvidivog i pouzdanog partnera i da isto pričate u Briselu, Berlinu i Parizu, kao što pričate u Vašingtonu, Pekingu ili Moskvi i mi to radimo.
  Kažem, to nije nekada najlakša politika, ali jeste apsolutno najbolja i građanima Republike Srbije i privredi Republike Srbije je donela mnogo toga dobrog, tako da mi nastavljamo na tom putu, nastavljamo predano da radimo na našim evropskim integracijama.
  Rekla sam, skoro potpuno novi fokus na oblast vladavine prava, i videćete u prvih 100 dana rada Vlade velike pomake u toj oblasti. Ceo moj tim već zaista predano radi na tome, tako da ja očekujem na kraju krajeva i da naši partneri iz EU to pozdrave i prepoznaju otvaranjem novih poglavlja.
  Nadam se da će se to desiti, a ako se ne desi, EU ima svoje interne izazove. Nama je važno da na tome dalje radimo, pre svega zato što je to u interesu naših građana, naše privrede, naše zemlje, a onda i zato što će to doprineti našim bržim integracijama.
  Što se tiče nove američke administracije, mi ćemo se truditi da radimo kao što smo radili do sada, a to je da pokušavamo da dalje produbljujemo odnose sa SAD, da gradimo to jako partnerstvo.
  Juče sam imala sastanak i sa ambasadorom SAD, Entonijom Godfrijem. Imali smo dobar sastanak, razgovarali dalje o implementaciji Vašingtonskog sporazuma.
  Srbija je ozbiljna država sa ozbiljnim državnicima. Mi stojimo iza sporazuma koji smo potpisali. Nismo kao neki koji ih potpisuju zato što im to politički odgovara u tom trenutku, bez ikakve namere da ih u stvari implementiraju. Ne, mi smo pouzdani, kredibilan partner i stojimo iza toga. Nastavićemo da radimo na tome i pokušaćemo i da sa novom administracijom u SAD održimo makar isti nivo komunikacije.
  Nastavljamo da ulažemo u to partnerstvo i svakako očekujem sa pravom, ipak su SAD jedan ozbiljan partner, da ne menjaju oni baš toliko radikalno svoju politiku i da sve ono što smo uradili u poslednje otprilike četiri godine da će nastaviti da daje rezultate i sa novom administracijom. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Ivica Dačić

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima ministar Selaković.
  Izvolite.

  Nikola Selaković

  | Ministar spoljnih poslova
  Zahvaljujem.
  Uvaženi gospodine predsedniče, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, predsednice i uvažene kolege članovi Vlade, pitanje da li se prepliću interesi EU i nove američke administracije mislim da je sa jedne strane i suvišno.
  Interesi EU i interesi stare i nove američke administracije su odavno isprepletani, kada je u pitanju područje zapadnog Balkana, Balkana uopšte, a naročito Republike Srbije. Razlikuju se viđenja, razlikuju se pristupi u rešavanju nekih problema, a da li će nova američka administracija promeniti svoj pristup u odnosu na prethodnu, to ćemo videti. Veliki brodovi teško menjaju svoj kurs, malo da, ali ono što je na ponos svih građana Srbije, svakog našeg čoveka jeste da smo jednom ozbiljnom, odgovornom, mudrom, državnom i spoljnom politikom u prethodnom periodu uspeli velikima u svetu, koji su kumovali nekim teškim događajima iz naše prošlosti od pre dve decenije, da otvorimo oči i pokušamo da njihovu pažnju skrenemo na nas i na naše probleme na neki malo drugačiji način.
  Sada to već izgleda kao da je davno bilo, ali te 2013. godine, kada je postignut prvi Briselski sporazum o normalizaciji, kada su tadašnju Vladu, u kojoj sam bio, mnogi osuđivali i napadali, tadašnji njen prvi potpredsednik, a današnji predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao je – doći će vreme kada ćemo se pozivati i mi držati tog dogovora i tog sporazuma, a oni za koje se u tom trenutku mislilo da slave zbog toga, bežati od njega i gledati kako da izbegnu njegovo ispunjenje.
  Rekao bih da nije to samo spoljna politika. Sve što Republika Srbija čini i na spoljnom i na unutrašnjem političkom planu, ali apsolutno sve, svedoči ozbiljnost, odgovornost i posvećenost očuvanju mira i stabilnosti ne samo u Srbiji, u Srbiji na prvom mestu, ali i u čitavom regionu.
  Nećete naići ni na jednu jedinu izjavu našeg državnog vrha, od predsednika Republike, predsednice Vlade, predsednika Narodne skupštine, ministara u Vladi, koja može da bude faktor nestabilnosti. Ono u šta sam siguran jeste da se takvo ponašanje, takva ozbiljnost, takva odgovornost, takva istinska posvećenost ovim vrednostima, koji su od značaja za čitav region, pažljivo i marljivo osluškuje u svakoj prestonici u kojoj se nekada sa nestrpljenjem čekalo na svaku našu oštru reč, nepromišljen potez ili grešku.
  Danas, kada toga nema, Srbija je ocenjena kao ozbiljna i odgovorna država, kao država sa kojom kada se nešto dogovorite znate da će to biti ispunjeno. Dugi niz godina za nama Srbija je tom ozbiljnom i odgovornom politikom, na prvom mestu onom koju vodi predsednik Vučić, uspela da izgradi svoj novi ugled i svoj novi kredibilitet. Zato mi danas nismo tačka koja se zaobilazi u redovnim okolnostima, ne govorim o ovim teškim okolnostima pandemije, nego smo tačka koja se obavezno posećuje kada se ide kroz ovaj deo Evrope.
  Zaštita naših nacionalnih interesa i rad, ozbiljan i posvećen rad na realizaciji naših nacionalnih ciljeva i ciljeva ove Vlade, jeste nešto što je apsolutni prioritet. Predsednica je već ukazala na to. Parafraziraću taj deo njenog ekspozea u kome ona kaže – evropski put Srbije, ali i očuvanje tradicionalnih prijateljstava sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom, svim drugim prijateljima i izgradnja i uzdizanje na neki novi, kvalitetniji nivo naših odnosa sa SAD.
  Naročito želim da istaknem ono što je predsednica pomenula, a što smatram za jedan od važnih ciljeva naše spoljne politike, to jeste da posvetimo više pažnje i onim državama članicama EU koje su nas podržale u pitanju koje je za nas najvažnije i najbolnije. To su naši istinski, pravi prijatelji - i Kipar i Grčka i Rumunija i Slovačka i Španija. To nikad ne smemo da zaboravimo. Naravno da ćemo ekonomski da sarađujemo sa svima onima koji mogu da nam pomognu da uzdignemo našu ekonomiju.
  Samo Srbija koja je ozbiljan faktor mira i stabilnosti u regionu, ne Srbija koja seje razdor i sukobe, već Srbija koja ozbiljno vodi računa o svakoj svojoj reči i svakom svom potezu, takva Srbija je bolja kuća za svakog svog građanina, ali takva jaka Srbija, koja se razvija, kao što rekoh, i ekonomski i tehnološki i naučno i kulturno, takva jaka Srbija znači i jakog Srbina, ma gde on živeo, od Kosova i Metohije do Crne Gore, Republike Srpske, Federacije BiH, Hrvatske, Severne Makedonije i bilo gde drugo u svetu. Mi baš zato što smo toliko razasuti po celom Balkanu, baš zato što smo prošli ono što smo prošli, naučili smo lekciju iz prošlosti, vodimo računa o svakoj svojoj reči, a prema velikima, kao što su SAD, kao što je EU, ali i kao što su naši veliki tradicionalni prijatelji, Ruska Federacija i Narodna Republika Kina, ozbiljno unapređeni odnosi sa jednom Indijom i više drugih regionalnih sila, da ne govorim posebno o zemljama Afrike i arapskog sveta, to su oni koji cene takvu odgovornost, cene takvu politiku, cene takav pristup.
  Činjenica da je predsednik Vučić došao u priliku da u Beloj kući razgovara sa predsednikom SAD, da se naš glas kao države čuje, je ništa drugo nego potvrda takvoj odgovornoj i dobroj politici. Takvi faktori, to sam apsolutno uveren, na duge staze utiču i na velike. Da li oni utiču presudno, da li oni utiču na promenu politike za 180 stepeni, sumnjam, to je nemoguće. Nekada nisu hteli ni da nas saslušaju, nekada nisu hteli ni da obraćaju pažnju na nas, nekada nisu hteli da dolaze u Srbiju, u Beograd, a već danas vidimo da je to drugačije. Ako nastavimo tako ozbiljno da radimo, ja sam uveren da ćemo doći u priliku da postignemo mnogo više.
  Da li je lako? Daleko je od lakog. Apsolutno sam uveren da nas čekaju teški trenuci, teška vremena. Zato je važno da budemo jedinstveni, kao što jesmo ovde. Zato je važno da budemo jedan glas po onim stvarima i po onim pitanjima po kojima ne smemo nikako da se razlikujemo, da kažemo popu pop, a bobu bob, da iznad očuvanja naše otadžbine, našeg naroda, prava i interesa svih građana Republike Srbije nema i ne sme da bude veće i važnije svetinje i dužnosti.
  Hvala puno.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Ivica Dačić

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem, uvaženi ministre.
  Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević.
  Izvolite.