Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2022.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/192-22

4. dan rada

08.12.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • TAGOVI

 • Treća sednica Drugog redovnog zasedanja (2022)
 • Traženje obaveštenja i objašnjenja u skladu sa Poslovnikom (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Potvrđivanje mandata narodnim poslanicima (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 11. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 17. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 18. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Selma Kučević, Aleksandar Olenik, Enis Imamović i Šaip Kamberi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Selma Kučević, Aleksandar Olenik, Enis Imamović i Šaip Kamberi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Selma Kučević, Aleksandar Olenik, Enis Imamović i Šaip Kamberi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Aleksandar Olenik Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Miroslav Aleksić, Đorđe Stanković, Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, Robert Kozma, prof. dr Jelena Jerinić i prof. dr Đorđe Pavićević.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi, Enis Imamović i Selma Kučević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi, Enis Imamović i Selma Kučević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli su narodni poslanici Miroslav Aleksić i Đorđe Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi, Enis Imamović i Selma Kučević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi, Enis Imamović i Selma Kučević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi, Enis Imamović i Selma Kučević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi, Enis Imamović i Selma Kučević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi, Enis Imamović i Selma Kučević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi, Enis Imamović i Selma Kučević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi, Enis Imamović i Selma Kučević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi, Enis Imamović i Selma Kučević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi, Enis Imamović i Selma Kučević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandmane su zajedno podneli su narodni poslanici Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, Robert Kozma, prof. dr Jelena Jerinić i prof. dr Đorđe Pavićević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi, Enis Imamović i Selma Kučević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi, Enis Imamović i Selma Kučević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandmane su zajedno podneli su narodni poslanici Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, Robert Kozma, prof. dr Jelena Jerinić i prof. dr Đorđe Pavićević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi, Enis Imamović i Selma Kučević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Vladimir Gajić, Miroslav Aleksić, Ivana Parlić, Gorica Gajić, Dejan Šulkić, Miloratka Bojović i Zoran Sandić.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Vladimir Gajić i Miroslav Aleksić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i Ivana Parlić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Gorica Gajić, Dejan Šulkić, Miloratka Bojović i Zoran Sandić i zajedno Miroslav Aleksić i Ivana Parlić.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Gorica Gajić.
  Izvolite.
  ...
  Nova Demokratska stranka Srbije

  Gorica Gajić

  NADA - NOVI DSS - POKS
  Poštovana predsedavajuća, Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđeno je da poslodavac koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, i to 65 i 70% u zavisnosti od broja novozaposlenih lica.

  To je jedna jako dobra mera, podsticajna, to sam i malo pre rekla, kako za novozaposlene koji su na nacionalnoj službi za nezaposlene, tako i za poslodavce, tako i za realnu ekonomiju i uopšte povećanje broja zaposlenih, jer samim tim raste i prihod od poreza na zarade i uplaćuju se doprinosi u kasu.

  Ono što hoću da vam kažem, i malo pre sam podvukla, molim vas da poslodavcima bude pojašnjeno kada podnesu zahtev da vrate uplaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje, da znaju da istog dana treba da uplate i lične dohotke. Nemojte da se dešava kao što je u praksi sada slučaj, da kontrola utvrdi da istog dana nisu plaćeni lični dohoci, pa onda poslodavac mora sa kamatom i retroaktivno da vrati sve one doprinose koje je već iskoristio kao svoju subvenciju.

  Dajte malo da pogledamo i kada su novi poslodavci u pitanju, kada su nove firme koje se otvaraju u pitanju, dajte da im malo pomognemo u startu, nemojmo odmah da ih kažnjavamo i nemojmo odmah da im zatvaramo vrata poslovanja.

  Zato vas molim da kada nešto hoćemo da im pomognemo, objasnimo im tačno, da ne bi ljudi imali problem, a u praksi jeste problem, da posle sve to ponovo vraćaju sa kamatom, retroaktivno. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i Ivana Parlić.
  Da li neko želi reč?
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona i u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 17. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: dr Jelena Kalajdžić, Milinka Nikolić, Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, Robert Kozma, prof. dr Jelena Jerinić i prof. dr Đorđe Pavićević.
  Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, kao i Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici: Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, Robert Kozma, prof. dr Jelena Jerinić i prof. dr Đorđe Pavićević.
  Da li neko želi reč?
  Na član 1. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici: dr Jelena Kalajdžić i Milinka Nikolić.
  Izvolite, Milinka.

  Milinka Nikolić

  MORAMO - ZAJEDNO
  Hvala.

  Ja sam podnela ovaj amandman, član 1, koji bi trebalo da glasi – izuzetak su poljoprivredne penzije, koje se od 1. januara 2023. godine povećavaju za 50% i usklađuju se sa zakonom.

  Ja bih ovo rekla zato što danima ovde pričamo o tome kako žive naši penzioneri. Dolazim iz kraja gde su pretežno poljoprivredni penzioneri. Njihova penzija je trenutno 13 hiljada i nešto. Ako bi se povećala za 50%, onda bi ti ljudi imali oko dvadesetak hiljada. I to ne bi bilo dovoljno za njihov život, ali opet na jedan način pokazali bi tim ljudima da vodimo računa o njima.

  Dolazim iz sela gde ima oko 200 domova, to je selo Temska, od toga 46 njih su poljoprivredni penzioneri. Slušala sam ovde kako ministar finansija priča da moramo da pomognemo tim ljudima, da smo dosta uradili, kako on kaže, ali da uvek možemo bolje, pa smatram da ovim povećanjem, ukoliko bi se to uradilo i povećala poljoprivredna penzija, onda bi se bar minimalno omogućilo tim ljudima da imaju taj normalan život, iako su im ruke ispucane, ali su čiste, radne i vredne. Jer, to su časni i pošteni ljudi.

  O ovome su svi pričali ovde, bez obzira da li je neko vlast ili opozicija, ali zaista, molim vas, podržite i neka i naši poljoprivrednici i dalje mogu da rade i opstanu.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Zahvaljujem.

  Po amandmanu, Veroljub Arsić ima reč.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Dame i gospodo narodni poslanici, na kraju današnje rasprave u pojedinostima, mogu da kažem da je vladajuća većina, naročito Srpska napredna stranka, da smo bili stalno napadani za nedostatak demokratije, za diktaturu, za nemogućnost poslanika da diskutuju ovde u Narodnoj skupštini.

  Sada smo svedoci da je pročitano preko stotinu amandmana koje su podneli narodni poslanici, neki iz opozicije, neki iz bivšeg režima, o kojima niko nije diskutovao.

  Kao narodni poslanik koji sam 12 godina bio opozicioni poslanik, nije moglo da se desi, nije smelo da se desi da bude pročitano moje ime a da ja amandman ne obrazlažem.

  Znači, valjda je to cilj, da predstavite svoj politički program, da kažete gde to greši neka vladajuća većina i da na taj način predstavljate politiku svoje stranke građanima Srbije. ali, ovde nije u pitanju politika svoje stranke prema građanima Srbije, nego jedan vid opstrukcije za koji mogu da kažem da je potpuno legalan i dozvoljen u parlamentarnom životu. Ali, isto tako, nije ovde cilj predstavljanje programa, nego isključivo jedan brutalan napad na SNS i Aleksandra Vučića, ništa drugo. I toliko volite Srbiju da niste u stanju da provedete jedan jedini dan u Skupštini, osim kada vam padne neka inspiracija na pamet, da dođete ovde dva, tri minuta, napadnete stranku predsednika Srbije i da sa tim završite.

  Neko od kolega je rekao da je danas teško živeti sa 40.000 dinara. Verovatno je bio u pravu. Samo da podsetim tog kolegu da je za vreme njegove vlasti prosečna zarada bila manja nego danas minimalna, prosečna je bila manja nego minimalna danas. Prosečna zarada je bila 311 evra. Danas je minimalna 341 evro.

  Onda postavljate pitanje kako je živeti sa 311 evra prosečne plate? Da podsetim još nešto. U vreme bivšeg režima i minimalna plata je bila privilegija, ne socijalni slučaj nego privilegija. O prosečnoj, da ne govorim, to je bilo deveto nebo, kada su ljudi gubili posao i kada su se radna mesta gasila, a fabrike zatvarale. Sada takvi hoće da uče nas kako treba država da se vodi, takvi kada je minimalna zarada bilaprivilegija danas brinu za građane. Tad ste bili na vlasti, tada ste imali priliku da brinete. Što niste?

  Sve bi bolje, i oko investicija. Neko kaže – danas se investicije sprovode da bi se krao novac, gradimo puteve da bi krali, pazite ovo, a oni nisu ništa radili pa su krali. Sve živo su opljačkali. Oni dobiju pare za autoput, ne naprave ga, firma ispari, ode u stečaj, državne pare potrošene i takvi sad hoće da kažu, objasne građanima Srbije da bi oni bili bolji. Imali ste svoju priliku.

  Nije vama kriva diktatura, nikakva. Nije vama kriva nikakav manjak demokratije ili pravo na slobodu reči izražavanja. Nije vama to krivo što gubite na izborima. Gubite na izborima zbog vas samih i nemojte da tražite opravdanje u drugima, to je mentalitet gubitnika. Vidite i pokušajte da saznate gde ste to pogrešili, da li ste pogrešili, koliko ste pogrešili, koliko su neki opljačkali dok ste bili na vlasti, pa onda zaključite zašto vas građani neće.

  Građanima Srbije mogu još da poručim da je budžet za 2023. godinu odličan budžet koji garantuje povećavanje, pre svega, penzija penzionerima koji su najveći deo tereta fiskalne stabilizacije podneli, koji povećava plate zaposlenima u državnoj upravi, u policiji, u prosveti, u vojsci i to je realno povećanje, ne kao što je bilo za njihovo vreme matematičko. Trudićemo se i borićemo se da svaki naredni budžet bude bolji od ovog, za razliku od njih koji su se trudili samo kako da novac iz budžeta pređe u njihove džepove.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Gospodine Milivojeviću, samo mi kažite, molim vas, po kom osnovu se javljate?
  (Srđan Milivojević: Replika. Direktno je prozvao Demokratsku stranku.)
  Nije pozvao demokratsku. Nije, ali zaista slušala sam pažljivo gospodina narodnog poslanika, nije spomenuo apsolutno nijednog trenutka. Žao mi je.
  Pošto smo završili pretres sa svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona i u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu u pojedinostima i u celini.
  Molim vas za mir.
  Prelazimo na 18. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZADUŽIVANjU REPUBLIKE SRBIJE KOD NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD ZA POTREBE FINANSIRANjA PROJEKTA IZGRADNjE DRŽAVNOG PUTA DEONICA BRZE SAOBRAĆAJNICE: AUTO-PUT E-75 BEOGRAD – NIŠ (PETLjA POŽAREVAC) – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC (DUNAVSKA MAGISTRALA)
  Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i Marina Lipovac Tanasković.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i Marina Lipovac Tanasković.
  Da li neko želi reč?
  Gospodine Arežina, vi mi se pojavljujete u sistemu, samo mi kažite po kom osnovu?
  (Radovan Arežina: Po amandmanu.)
  Po amandmanu, izvolite.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Radovan Arežina

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS)
  Poštovana potpredsednice, poštovani ministre, narodni poslanici i narodne poslanice, poštovani građani Republike Srbije, ja sam u potpunosti saglasan sa Vladom što je odbila ovaj predlog amandmana poštovanih kolega, i to želim da obrazložim.

  Kreditno zaduženje se ne odnosi, očito je neko pročitao Požarevačka petlja, odnosi se na brzu saobraćajnicu Požarevačka petlja-Gradište-Golubac koja je od krucijalnog značaja za građane Srbije iz Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga. Sa tim putem građani, konkretno, opštine Kladovo, opštine Negotin, Donjeg Milanovca, Golupca itd. će najmanje za pola sata u slučaju bilo kojeg, uslovno, teškog infarkta da dođu do Beograda za pola sata ranije hitnom pomoći.

  Ovde se govori o nastavku i govori se o putu Dunavska magistrala. Tu Dunavsku magistralu, dragi prijatelj, draga gospodo i poštovani građani, još je gradio car Trajan pre 1900 godina. Taj put je veoma bitan za ceo kraj. Taj put je bitan zbog Đerdapa I, zbog Đerdapa II, zbog razvoja turizma, zbog Lepenskog vira, zbog luke Prahovo, a i što je najbitnije sa tim putem, kada se bude nastavio od Golupca i njegova izgradnja do 2030. godine, kako je predviđeno, da pokrije Golubac, Donji Milanovac, od Donjeg Milanovca da ode na Miroč i da se spusti kod Brze Palanke i da se spoji 20 kilometara levo ka Kladovu i 20 kilometara desno ka Negotinu. Time bismo otvorili i sve ono što se danas nalazi u luci Konstanci i veliki deo investitora stranih, svih koji su danas u Rumuniji, u Pitešti, u Slatini itd. i koju tu robu voze drugim putevima, a najbitnije, otvorio bi se razvoj turizma, a štos je najvažnije Braničevski, Borski, Zaječarski okrug imaju najveći broj ljudi u zadnjih 50 godina širom Evrope. Ti ljudi su od Austrije, Francuske, Nemačke itd. i time se omogućava da se oni vrate, da investiraju naši ljudi.

  Time se omogućava da mi razvijemo taj naš kraj i time se omogućava da država Srbija ovo što čini, a čini dobro, i ne želim da iko iz bilo kog kraja Srbije prigovori drugom kraju Srbije zašto se pravi neki put. Putevi treba da se rade i ja prosto podržavam i Moravski i put kod Rume, Novog Sada i svaki put koji se gradi u Srbiji i onaj put koji se gradi od Niša ka Merdaru. Svi ti putevi su bitni. Oni su bitni za razvoj prvenstveno Srbije, a Srbija kao čvorište, a čvorište je od kada postoji, od kada je na ovim prostorima, je bitna da svim zemljama koje su okruženju preko Srbije i da se time da na značaju Srbije, a govorim vam posebno o ovom putu.

  Ja vas sve pozivam da dođete u taj kraj i posebno danas, znači, tvrđava Golubac je renovirana, veoma je blizu i tvrđava Fetislam u Kladovu, da se završi rekonstrukcija, tako da te turističke lepote od Medijane, od ostataka Trajanovog mosta, od Rajačkih pivnica, sve će se to brže i bolje dešavati. Zar ne treba do Gradišta da ide brza saobraćajnica? Zar ne treba do Golupca? Zar ne treba ta zaobilaznica oko Požarevca i da se ceo taj kraj razvija? A taj kraj koliko je Srbije je najviše dao, ako hoćete, istorijski u svakom pogledu i kada se ratovalo u Prvom svetskom ratu i u Drugom i kada su bile izbeglice i svim pomoćima koje su bile i donacija od ljudi koji rade iz tog kraja po zapadnoj Evropi itd.

  Molim vas da u narednom periodu, kada su infrastrukturni projekti, svi zajedno i sa jedne i sa druge strane ove sale, podržimo te projekte i posebno se zahvaljujem direktoru Koridora Srbije koji je svugde prisutan. Evo, danas i na Moravskom koridoru. Pozivam i ministra Malog i premijerku da zajedno napravimo povodom ovoga jedan sastanak, na primer u Golupcu, Donjem Milanovcu, bilo gde, Požarevcu i da se vidi koliko tu predsednika opština će doći, koliko će tu doći i koliko će predstavnika naroda i da se pošalje slika šta taj put znači nama. Mi smo u nekom vremenu one Jugoslavije imali i rečni saobraćaj razvijen, imali smo brze glisere koje smo zvali „rakete“, imali smo mnogo toga.

  Pozivam državu Srbiju i zahvaljujem se na svemu ovome što se učinilo u ovom periodu. Sada je put Kladovo-Golubac presvučen. To je mnogo značajno za nas, mnogo je kvalitetnije, odrona je mnogo manje nego što je bilo u prethodnim periodima, sada su samo eventualno sporadični, jer ipak je to najveća i najlepša klisura u ovom delu sveta – Đerdapska klisura.

  Prema tome, molim vas i molim sve kolege da budu obazrivi kada su ovakvi predlozi Vlade, kada su i ovakva kreditna zaduženja, jer ova kreditna zaduženja će vratiti novac u budžet, a nama će omogućiti bolji život, brži pristup centrima i bolju saradnju između opština, jer će nam se time put Kladovo-Beograd smanjiti za nekih 40 minuta, sa izgledom i puštanjem u funkciju sa brze saobraćajnice Požarevačka petlja-Golubac.

  Dragi prijatelji, podržimo Srbiju, da ste svi živi i zdravi i glasaćemo za ovaj budžet i za ovaj predlog kreditnog zaduženja. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Zahvaljujem, uvaženi narodni poslaniče.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i Marina Lipovac Tanasković.
  Da li neko želi reč?
  Reč ima Siniša Mali.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Siniša Mali

  | Ministar finansija
  Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, želim da vam se zahvalim na izuzetno konstruktivnoj i sadržajnoj debati o dokumentu koji je najvažniji za građane Srbije u ovom trenutku, dokumentu koji definiše našu ekonomsku politiku i naše poteze u narednih 12 meseci.
  Hoću da vas obavestim da ste, ukoliko sutra izglasate ovaj budžet, glasali za povećanje plata u javnom sektoru od 12,5%, da ćete izglasati povećanje penzija od 12,1%
  1. januara naredne godine, dodatno na povećanje od 9% koje su naši najstariji sugrađani dobili u novembru mesecu ove godine. Dakle, izglasaćete povećanje penzija za 20,8%. Nikada veće procentualno povećanje nije bilo i kao što smo potvrdili više puta, znatno iznad rasta inflacije, odnosno proizvoda u prometu na malo.
  Izglasaćete dalje rasterećenje zarada kada su poslodavci u pitanju za dodatnih 1% čime doprinosimo daljem zapošljavanju i otvaranju novih radnih mesta u našoj zemlji u ovim izuzetno teškim uslovima poslovanja.
  Izglasaćete i povećanje minimalne zarade od 14,3% naredne godine ukoliko izglasate sve ove mere koje su usmerene ka podizanju životnog standarda građana Srbije. Mi ćemo naredne godine već u decembru mesecu imati 820 evra prosečnu platu, 820 evra.
  Taman po planu i po dinamici da za tri i po godine, četiri godine, do kraja mandata ove Vlade prosečna zarada u Srbiji bude 1.000 evra, a prosečna penzija 420-430 evra, da obećanje koje smo dali građanima Srbije na ovaj način ispunimo i to radimo u doba verovatno najveće ekonomske krize ikada nakon Drugog svetskog rata, ne samo kod nas, nego i u svetu.
  Ukoliko budete glasali i izglasali budžet sutra, vi ćete glasati za nastavak ogromnog, nikada većeg investicionog ciklusa u našoj zemlji. Počeli smo ga pre pet ili šest godina. Nikada više ne investiramo u naše autoputeve u zelenu agendu, fabrike za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnju kanalizacione mreže, novih škola, novih bolnica, novih vrtića, ukupno 6,8% našeg BDP-a biće tokom naredne godine usmereno upravo u ove svrhe.
  Ako budete izglasali ovaj budžet sutra, izglasaćete takođe i veliku rezervu koju smo ostavili da nastavimo da se borimo sa energetskom krizom, da nastavimo da se borimo sa visokim cenama i struje, da nabavljamo gas, tako da ni u jednom trenutku nemamo problem ni mi, ni naša ekonomija, ni mi kao građani, ni naša ekonomija, ni naša privreda sa dostupnosti gasa, sa električnom energijom, sve ono što je, verovali ili ne, postao problem za mnogo veće i za mnogo razvijenije zemlje od Srbije.
  Ukoliko budete izglasali budžet sutra, a nadam se da hoćete, vi ćete glasati za rekordan budžet, iznos budžeta za naše poljoprivrednike, za našu poljoprivredu, za zdravstvo, za prosvetu, za kulturu, za sport. Izglasaćete budžet koji će doprineti daljem rastu i razvoju naše ekonomije u svim sferama.
  Još jednom ću vas podsetiti, uspeli smo, evo u trećem kvartalu, da održimo rekordno nisku stopu nezaposlenosti, rekordno nisku, 8,9%, pre 10 godina bila je 25,9%. Uspeli smo da održimo našu makroekonomsku stabilnost, imamo 285 milijardi dinara na računu. Javni dug u odnosu na BDP 54,1%, daleko ispod nivoa mastrikta. Sa novim budžetom bićemo otprilike na istom nivou, dakle, daleko ispod nivoa od 60%. POdsetiću vas, prosek EU 94,5%.
  Naš BDP raste ove godine i rašće 2,5%. Naredne godine projektovan je da raste 2,5%. Dakle, ni blizu nismo recesiji u koju su već ušle neke mnogo razvijenije i mnogo veće zemlje od nas.
  Dakle, dame i gospodo, prošli smo teških deset godina, poplave, finansijsku i fiskalnu konsolidaciju, krizu koja je vezana za Kovicd – 19, energetska kriza, sada ovaj konflikt u Ukrajini koji utiče na sve nas, utiče na ceo svet.
  Nikada veće cene energenata i gasa i struje i svega, ali borimo se. Borimo se svaki dan da kontrolišemo cene osnovnih životnih namirnica i da kontrolišemo cene goriva i da nam ne raste ni cena gasa ni cena struje kao što raste u nekim drugim zemljama. Borimo se za to da očuvamo i unapredimo životni standard građana Srbije, da nastavimo naše kapitalne investicije i da se borimo za naše mlade, da se borimo za našu decu, da svoje stvore ostvare ovde u Srbiji, da svoje porodice zasnuju i ovde i da zajedno sa njima gradimo lepšu i bolju budućnost naše zemlje.
  Zato vam još jednom zahvaljujem na konstruktivnoj diskusiji, na dijalogu i nadam se da ćete sutra izglasati ovaj budžet za bolju Srbiju i za nastavak reformi. Hvala.