Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

4. dan rada

25.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tamara Milenković Kerković, Boško Obradović, Radmila Vasić, Borko Puškić, Milovan Jakovljević i mr Ivan Kostić.
Povreda Poslovnika, Radomir Lazović.
...
Zeleno-levi front

Radomir Lazović

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Poštovani predsedavajući, smatram da ste povredili Poslovnik, član 108.

Ako sam ja dobro razumeo, da li ste vi to oduzeli reč mom kolegi ili na koji način ste ga prekinuli? On ima pravo da obrazloži ono što smatra da je naš amandman.

Dakle, kako vi znate? Da li ste vi možda čitali? Da li vi znate o čemu govori naš amandman? O čemu govori amandman koji je podnet? Da li ste ga vi pročitali možda?
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Da, ja imam u papirima ovde sadržaj svakog amandman i kada vi ne govorite o svom amandmanu, ja vama na to ukažem.
...
Zeleno-levi front

Radomir Lazović

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Gospodine Orliću, mi se ovde bavimo jednim veoma važnim zakonom.

On nije pričao o rodu šljiva, što je isto važno, ali ne u ovoj temi. Nije pričao o drugim stvarima. Čovek je pričao o zakonu i hteo je da objasni zašto je važan ovaj amandman.

Ne možete tako prekidati…
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Niste razumeli sadržaj Poslovnika. On se ne odnosi usko na pitanje roda šljiva, nego na pitanje teme rasprave.
...
Zeleno-levi front

Radomir Lazović

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Gospodine Orliću, ja vas molim i ukazujem vam sada da ste povredili Poslovnik zbog toga što prekidate ljude nepotrebno.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ne, nisam.
Dakle, što se tiče člana 108, nisam primenjivao to što predviđa član 108. Nisam to rekao.
(Radomir Lazović: Zašto me prekidate.)
Da li tražite da se izjasnimo?
(Radomir Lazović: Ne tražim da se izjasnite.)
Ne tražite. Hvala.
Reč ima podnosilac amandmana.
...
Srpski pokret Dveri

Tamara Milenković Kerković

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Poštovani, Srpski pokret Dveri podneo je 30 amandmana na ovaj skandalozni zakon koji, da građani Srbije znaju, sadrži u sebi sve one norme zbog kojih je Srbija stala 2021. godine, zbog Zakona o eksproprijaciji, čije su sada odredbe ubačene na mala vrata u ovaj zakon.

Ovo što čujemo o pozitivnim stranama ovog zakona, o elektropunjačima, o zelenim sertifikatima, kretanju građevinskog otpada, što je svakako korisno, je samo izlog i maska, kao što je isto izlog i maska naziv Tesla park ili naziv Betoven park za nepostojeće naselje u kome se već prodaju stanovi u Nišu, jer jedino na šta mi ministar Vesić nije odgovarao svih ovih dana je zbog čega dozvoljavaju zloupotrebe i pljačke u Nišu javnog prostora koje se dešava po svemu onome što se definiše ovim zakonom.

Očigledno je da se niška lokalna vlast ponaša de lege ferenda i po budućem zakonu, koji još evo sada razmatramo, se ponaša vršeći zloupotrebe.

Daću vam samo kratki operations maunal za tajkuna investitora, odnosno za pljačkaške investitore. Najpre, na osnovu ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije otkupite propalu fabriku u stečaju stara ciglana, ali u ovome, što ću pokloniti ministru Vesiću, zakonu, a i ministru Malom, nema odredbe o zemljištu. Dakle, zemljište ovim nije kupljeno, iako je kupljeno za petinu cene.

Nakon toga, 2020. godine osnivate firmu „Tesla park“ u Nišu, a krijete da se iza toga nalazi kapital sa Kipra kompanije Karić. Nakon toga, u dogovoru sa lokalnom vlašću, 2021. godine menjate generalni urbanistički plan, pa onda javnu površinu iz ovog ugovora, u kome ona ne postoji zapravo, menjate u mešovitu…
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
To bi bilo dva minuta za podnosioca amandmana.
...
Srpski pokret Dveri

Tamara Milenković Kerković

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Molim vas, dajte mi dve sekunde, kao što vašima dajete 25 nakon dva minuta. Prekinuli ste me u pola rečenice i to je nepristojno.