Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

4. dan rada

25.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Janković.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Janković

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala, predsedniče.

Gospodine Orliću, predlog se odnosi na član 26. Ovaj član se odnosi na dozvolu na tip vozila. Dozvolu za tip vozila izdaje Direkcija za železnicu. To je isprava kojom se potvrđuje da je tip vozila usaglašen sa propisima. Poseban akcenat se ponovo stavlja na bezbednost saobraćaja. To je prioritet. Direkcija vodi evidenciju o izdatim dozvolama i ona sadrži sledeće podatke: broj dozvole, naziv pravnog lica kome je izdata dozvola, naziv tipa vozila, naziv proizvođača vozila i datum izdavanja. Ovo je značajno iz razlog što se dozvola može tražiti i za druge zemlje i ovaj postupak skraćuje čitave procedure. Obaveza upravljača infrastrukture je da obezbedi tačnost, potpunost, doslednost ažuriranja podataka i njihovo dostavljanje u Registar evropske Agencija za železnicu i predloženi amandman je tehničke prirode. Cilj je da se unapredi tekst u smislu veće preciznosti i u danu za glasanje vas pozivam da podržite ovaj predloga amandmana. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Janković.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je i ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Janković

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala, predsedniče.

Amandman se odnosi na član 30. U pitanju su vozila koja se koriste u drugoj državi, a nisu usklađena sa tehničkim specifikacija interoperabilnosti. Kao što sam već pomenuo, železnica je deo evropske mreže pruga tzv. TENT. Imamo preko 3.300 kilometara pruga, još se gradi, imamo povećanje stranih vozila koje koriste naše pruge, vrši se modernizacija naše pruge. Posle rekonstrukcije pruge Beograd – Novi Sad, na koju smo posebno ponosni, rekonstruiše se železnički pravac Novi Sad – Subotica. Očekujemo do kraja sledeće godine da i ta pruga bude u funkciji.

Pre samo izvesnog vremena smo usvojili jedan finansijski zakon koji ima za cilj da se potpuno modernizuje pruga Beograd – Niš i Srbija postaje značajno železničko čvorište Balkana i Evrope. Vozila koja nisu usklađena sa tehničkim specifikacijama moraju imati tu dodatnu dozvolu za korišćenje. Tu dozvolu izdaje naša Direkcija i ovaj amandman je tehničke prirode, jer se kod četiri stava menja redi broj stava. Cilj je da se precizira odredba i da se izvrši njihovo usklađivanje i u danu za glasanje vas pozivam da podržite ovaj amandman.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Na član 58. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Janković.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima predlagač.
Izvolite kolega.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Janković

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala, poštovana predsedavajuća.

Dolazimo do dela zakona koji definiše kaznene odredbe. Možemo da kažemo da to nije popularni deo zakona, ali vrlo važan sa aspekta njegove primene. Odnosi se na kazne za nastale prekršaje i predviđeni su sledeći slučajevi: ako se ministarstvu ne dostavi spisak projekata u poodmakloj fazi, ako se zabranjuje, ograničava ili ometa izgradnja podsistema, ako se ne vrše obaveze provere, ako se puste u rad podsistemi koji za to nemaju dozvolu, ako se koriste vozila bez dozvole za korišćenje, ako se koriste vozila suprotno uslovima korišćenja, ako se koriste vozila bez izdate dozvole za korišćenje u Srbiji i drugo. Kazne se odnose, kako na fizička, tako i na pravna lica, odgovorna lica u pravnom licu i preduzetnike.

Verujemo da će kaznene odredbe uticati na veću odgovornost svih učesnika u saobraćaju, a veća odgovornost svakako će doprineti većem stepenu zadovoljstva svih korisnika železnice. U danu za glasanje vas pozivam da podržite ovaj predlog amandmana.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Na član 61. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović i Manojlović.
Reč ima Srđan Milivojević.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka - DS
Poštovana gospođo predsedavajuća, mi smo ovim zakonom predvideli drugačiji rok za sprovođenje zakona, ali kakav god da je rok za sprovođenje ovog zakona, vi ćete tada biti uveliko u opoziciji, gospodo iz SNS, tako da ćete gledati kako se možda ovaj zakon sprovodi, a možda se i poništavaju neki štetni zakoni.

Pre nego što dođemo uopšte do ovog amandmana i rokova, da vas pitam – što mi radimo u ponoć? Hteo sam da počnem izlaganje sa poštovani gospodine Removiću, to je ovaj policajac, koga vidite, oprostite molim vas što vas ovaj režim maltretira, i vas i vaše kolege i sve zaposlene, ali to rade iz razloga da u četvrtak ne bi bila poslanička pitanja, da sve smeste u ova dva dana i da nemaju ovde priliku da se brukaju kao i prošli put, a sada da se vratim na amandman.

Ovaj amandman je vrlo važan zato što mi živimo u zemlji gde imamo stručnjake stelt tehnologije.

Vi ste ljudi za „Nobelovu nagradu“ ne samo za fiziku, nego i za ekonomiju. Vi ste napravili stelt metro u Beogradu. Prvi stelt metro na svetu. On je vidljiv samo vama iz SNS. Evo ga ovaj i kartu kupio. Pet komada mu uvalili kao u „Ko to tamo peva“, a metroa nigde. Da li je bilo, daj pet komada da ne pričaju po Jagodini da sam sirotinja? Bilo, naravno i 2017. godine kreće metro i samo ga vi iz SNS vidite.

Tako vidite da će da bude i pruga gotova i do 2024. godine i do 2025. godine, ali, dame i gospodo, stručnjaci za stelt tehnologiju možda su vam vozovi, pruge i posebno onaj kanal Beograd – Stalać - Dragobudže - Solun vidljivi samo vama, ali ćete zato sudnicu Specijalnog suda videti svi vi zajedno sa nama. Mi kao oni koji će vas suditi, a vi kao oni kojima će se suditi. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Na član 67. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Janković.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima predlagač, kolega Tomislav Janković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Janković

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala, poštovana predsedavajuća.

U pitanju su kaznene odredbe u stavu 1. predlog je da se briše tačka 2. Radi se o tehničkim izmenama sve u cilju unapređenja teksta, ali da ne govorimo samo o kaznama, mislim da treba da promovišemo i one dobre stvari koje će zakon doneti, a to je smanjenje broja nacionalnih propisa u oblasti železničkog saobraćaja, rešavanje statusa velikog broja vozila za koja se ne može pronaći dozvola za korišćenje. Ta vozila nisu mogla biti upisana u Nacionalni registar vozila, zatim registraciju vozila za evropski registar vozila koja će za to kada se steknu uslovi biti upisani, zatim obavezu upravljača infrastrukture da obezbedi tačnost, potpunost, pravovremenost podataka.

(Isključen mikrofon)

Whoops, looks like something went wrong.