Aktuelnosti

Saznajte šta se dešava u Narodnoj skupštini - na koji način poslanici predstavljaju interese građana i na koji način usvojeni akti utiču na različite oblasti života građana.

Otvoreni parlament podneo treću prijavu zbog kršenja Kodeksa ponašanja narodnih poslanika

[10.03.2021.]

Narodni poslanik sa liste "Aleksandar Vučić - Za našu decu" Vladimir Orlić je na svom Twitter nalogu podelio objavu sledeće sadržine: “Tajkunski "mediji" i njihovi saučesnici, koji svi skupa služe jedino tome da besomučno vode hajku kroz bedne pokušaje da kriminalizuju i oklevetaju jednu porodicu - sad zapomažu iz jame koju su drugima kopali. "Opasno je kad kažu da imaš veze s kriminalom!" Ma, je li? Od kad to?”.

Citirana objava podeljena 9. marta 2020. godine u 23:10 časova sadrži izraze i tvrdnje kojima se etiketiraju čitave redakcije. Reč “tajkunski” nesumnjivo je iskorišćena kako bi se mediji koji su izveštavali na način koji nije u skladu sa očekivanjima poslanika Orlića diskredituju aludiranjem na njihovu navodnu povezanost sa licima koja raspolažu ilegalno stečenim bogatstvom. Tvrdnja da pojedini mediji “vode hajku kroz bedne pokušaje da kriminalizuju i oklevetaju jednu porodicu” izneta je u nameri da se oni označe kao opasnost po predsednika Republike a posledično i po čitavu državu. Izneti izrazi i tvrdnje upotrebljeni su upravo kako bi se kod građana izazvao prezir prema tim medijima i njihovim redakcijama te opravdali diskriminacija, neprijateljstvo pa i nasilje prema njima.

Imajući u vidu da je nastupajući u svojstvu narodnog poslanika Vladimir Orlić prekršio niz odredaba Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, Otvoreni parlament podneo je treću prijavu za kršenje Kodeksa ponašanja narodnih poslanika protiv Vladimira Orlića.


Dačić sazvao Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

[09.03.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao je Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini za utorak, 16. mart, sa početkom u 10.00 časova.

Za ovo sednicu predsednik Narodne skupštine predložio je sledeći dnevni red:
 

1. Predlog zakona o klimatskim promenama, koji je podnela Vlada;

2. Predlog odluke o Programu zvanične statistike u periodu od 2021. do 2025. godine, koji je podnela Vlada;

3. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine;

4. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom, koji je podnela Poslanička grupa „Aleksandar Vučić - za našu decu“;

5. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS) i

6. Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa „STRANKA PRAVDE I POMIRENjA SPP - UJEDINjENA SELjAČKA STRANKA USS“.

Sednica će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu, Trg Nikole Pašića broj 13.

Couplet Chorus Rebuttal: episode no. 57

[08.03.2021.]

It seems that the Code of Conduct will be applied only to the opposition when there is one, and nobody is satisfied with the judiciary. In the new episode of #Couplet Chorus Rebuttals listen in which atmosphere was marked The first sitting of the First regular session.

It seems that the Code of Conduct will only apply to the opposition, when there is one, and that no one is satisfied with the judiciary. In the new episode of #CoupletChorusReplica, you will be able to sense the atmosphere in which the first sitting of the spring session took place. 

In December, when MPs voted in favour of the Code of Conduct, they seem to have thought it would only apply to the opposition, when there is one. For now, the MP of the Serbian Progressive Party, Nebojša Bakarec, has gone to great lengths to make the Code meaningless, since he declared that the lunch of the former head of the Security Intelligence Agency with an opposition leader was a conspiracy against the President Vučić. 

“Imagine that the former head of the Federal Security Service is meeting with Navalny. Do you know how it's solved in Russia? Well, in Russia you’d be gone that’s how it’s solved, because it's something you simply don’t do.”

When the reactions appeared in the public, the Speaker of the Parliament, Ivica Dačić, explained that Bakarec had not threatened anyone.

 ”I wanted to say that because people may not have listened to what was said, and from the titles that are now appearing, saying that Bakarec threatened with death, that the opposition should be killed, I quote, as in Russia. So I want to say that is not true. If that were really the case, we would certainly not have allowed it, nor would Mr. Bakarec, I think, have said such things.”

On the second day of the sitting, the election of the 31st new judge passed, as usual, without a single word about the new judges. At the beginning, MP Jelena Žarić Kovačević told the young judges that they must respect the laws.

“And you must be certain that you will be able to ensure independence, impartiality in your work and that you will be able stand behind verdicts that are reached in the name of the people and not in the name of a political party or of anyone who has delegated you to that position.”

The judiciary must be independent, but the question is of whom, added Milenko Jovanov.

“I cannot accept that the judiciary is independent if it is independent of the Government of Serbia, but at the same time dependent on foreign governments. I cannot accept that an independent judge attacks the Government or Vučić in the media every day but then stands before the foreign embassies like a dog and wags his tail when they let him at the reception and give him three canapés and two cocktails.”

Marjan Rističević is not satisfied with the judiciary either, especially since the attack on him during the opposition protest was characterised as aggressive behaviour in a group.

“I was attacked at the entrance to the National Assembly as an MP. But, look, someone kicked a stray dog somewhere in Slavija square, right? That action, which I condemn, resulted in the arrest of a perpetrator. Will any of the judges and prosecutors explain to me that my rights are inferior to those of stray dogs?”

Criticism of the judiciary comes also from Aleksandar Mirković, as it does not react when the security of Vučić’s family is endangered.

“As long as Aleksandar Vučić has a subordinate role and his rights are not respected just because he is a representative of the Serbian Progressive Party, we will have a problem and we will not have the citizens’ full trust in the judiciary and the prosecution.”

For the Open Parliament Mirjana Nikolić.


Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao 21. sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

[08.03.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je 21. sastanak Kolegijuma Narodne skupštine Dvanaestog saziva za utorak, 9. mart, sa početkom u 9.00 časova.

Na dnevnom redu Kolegijuma će biti informisanje o radu Narodne skupštine.
 
Sastanak će se održati u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića br.13, u sali 1.

STROFA REFREN REPLIKA: 57 EPIZODA

[05.03.2021.]

Kodeks ponašanja će izgleda važiti samo za opoziciju, kada je bude bilo, a pravosuđem niko nije zadovoljan. U novoj epizodi #StrofaRefrenReplika poslušajte u kakvoj atmosferi je protekla prva sednica prolećnog zasedanja.

 

Kada su narodni poslanici u decembru glasali za Kodeks ponašanja, izgleda da su mislili da će se primenjivati samo na opoziciju, kada je bude bilo. U obesmišljavanju Kodeksa za sada je najdalje otišao poslanik Srpske napredne stranke, Nebojša Bakarec pošto je ručak bivšeg šefa BIA sa jednim liderom opozicije proglasio zaverom protiv predsednika Vučića. 

"Zamislite da se bivši šef FSB-a (Federalna služba bezbednosti) sastaje sa Navaljnim. Znate kako se to rešava u Rusiji, pa, to se rešava u Rusiji tako što te više nema, jer to se ne radi."

Kada su se u javnosti pojavile reakcije, predsednik Skupštine Ivica Dačić objasnio je da Bakarec nikom nije pretio.

 "Ja sam to želeo da kažem zbog toga što ljudi možda nisu slušali šta je rečeno a iz natpisa koji se sada pojavljuju, kažu da je Bakarec pretio smrću, da opoziciju treba pobiti, citiram, kako su naveli, kao u Rusiji. Znači, želim da kažem da je to netačno. Da je to zaista tako bilo, svakako da mi ne bi dopustili, niti bi gospodin Bakarec, ja mislim, takve stvari izgovarao."

Drugog dana zasedanja već uobičajeno izbor 31-og novog sudije prošao je bez ijedne reči o novim sudijama. Na početku poslanica Jelena Žarić Kovačević poručila je mladim sudijama da moraju da poštuju zakone.

"I da budete sigurni da ćete moći da obezbedite nezavisnost, nepristrasnost u svom radu i da možete da stanete iza presuda koje se donose u ime naroda a ne u ime političke partije ili u ime bilo koga ko vas je za tu funkciju delegirao."

Sudska vlast mora da bude nezavisna, ali se postavlja pitanje od koga, dodao je Milenko Jovanov.

„Ja ne mogu da prihvatim da je sudska vlast nezavisna ako je nezavisna od Vlade Srbije, ali je zato zavisna od stranih vlada. Ne mogu da prihvatim da je nezavistan sudija koji svakodnevno na medijima napada Vladu ili Vučića, a zato kao kuče stoji ispred stranih ambasada i maše repićem kad ga puste na prijem za tri kanapea i dva koktela.”

Sudstvom nije zadovoljan ni Marjan Rističević naročito što je napad na njega tokom protesta opozicije, okarakterisan kao nasilničko ponašanje u grupi.

„Ja sam napadnut na ulazu u Narodnu Skupštinu kao narodni poslanik. Ali, gledajte, neko je šutnuo psa lutalicu negde na Slaviji, jel tako bilo? Taj postupak, koji osuđujem, rezultirao je privođenjem. Hoće li neko od sudija i tužilaca da mi objasni da su moja prava manja od prava pasa lutalica?”

Kritike pravosuđu i od Aleksandra Mirkovića, što ne reaguje kada je ugrožena bezbednost porodice Vučića.

„Dokle god Aleksandar Vučić bude u podređenoj ulozi i njegova se prava ne poštuju samo zato što je predstavnik Srpske napredne stranke, mi ćemo imati problem i nećemo imati puno poverenje građana u sudstvo i u tužilaštvo.”

Za Otvoreni Parlament Mirjana Nikolić.


Otvoreni parlament podneo drugu prijavu zbog kršenja Kodeksa ponašanja narodnih poslanika

[04.03.2021.]

Narodni poslanik sa liste "Aleksandar Vučić - Za našu decu" Nebojša Bakarec svesno je i sa namerom upotrebio uvredljiv, provokativan i preteći rečnik tokom sednice Narodne skupštine 2. marta, kako bi se obračunao sa političkim neistomišljenicima kao i bivšim pripadnicima državne bezbednosti. Zbog nedopustivog rečnika i indirektnog poziva na nasilje, Otvoreni parlament podneo je drugu prijavu za kršenje Kodeksa ponašanja narodnih poslanika protiv Nebojše Bakareca.


Press Room: Šta je potrebno da znate o predstojećem Prvom redovnom zasedanju Narodne skupštine u 2021. godini

[04.03.2021.]

"Press Room: Šta je potrebno da znate o predstojećem zasedanju Narodne skupštine (u 1000 reči)" je pregled najvažnijih događaja koji očekuju poslanike u parlamentu Srbije tokom prolećnog zasedanja. Namenjen je novinarima, ali i svim zainteresovanim građanima koji žele da prate rad parlamenta. 

 
Pregled su pripremili Crta, Partneri Srbija i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru zajedničkih napora da unapredimo rad parlamenta, i medijsko izveštavanje o parlamentarnom životu u Srbiji. 

Ivica Dačić sazvao Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

[02.03.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, za utorak, 9. februar 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:
 

1. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o trgovini žitaricama, 1995, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Palestine u oblasti bezbednosne saradnje, koji je podnela Vlada;

3. Predlog odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, koji je podnela Vlada;

4. Predlog kandidata za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije, koji je podnela ministar pravde i

5. Izveštaj o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu sa predlogom Zaključka Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.

Sednica će biti održana u velikoj sali Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13.

Couplet Chorus Rebuttal: episode no. 56

[01.03.2021.]

Crooks, thieves, criminals, thugs, traitors – are still part of the Assembly vocabulary, still without warnings nor punishments. In the new episode of #CoupletChorusRebuttals listen to what is positive on the plenary sittings - the everlasting love and admiration for the President of Serbia.

 

Although there are just a few days before the official start of the inter-party dialogue on election conditions, the atmosphere in the Serbian Parliament is far from conciliatory. Words like crooks, thieves, criminals, thugs, traitors – are still part of the Assembly vocabulary, and still there are no warnings nor punishments. What is positive and also unchangeable is the everlasting love and admiration for the President of Serbia. We counted that the name of Aleksandar Vučić was mentioned more than a hundred times in a three-day sitting, in the most positive context. Without him there would be no fight against the coronavirus, without him no one would remember the victims of the war, without him the economics would be on the brink of an abyss. We are listening to the Minister of Internal Affairs, Aleksandar Vulin, and the MPs of the ruling party.

“Aleksandar Vučić is the only free leader in the Balkans. The only one. The only one who dares to tell the truth to the European Union and to the entire international community and to his people. The only one. Aleksandar Vučić had the foresight and courage to tell his people what no one has ever told them – you have to save money and you have to work. The only free leader in the Balkans. That is why he can defend the country from the consequences of the migrant crisis, that is why he can strengthen his country, that is why he can protect Serbs no matter where they lived, because he had the courage to be free.“

“Minister Vulin, you have said that Aleksandar Vučić is the only free leader in the Balkans. I’m sure that you’ll agree with me, like all my fellow MPs, when I say that this is the absolute truth, but it is also up to us; as we must all work together and with all our might to make Serbia a better place to live.”

“First of all, I would like to agree, Minister, that Aleksandar Vučić is the only free leader in the Balkans. He is free, and because Aleksandar Vučić is the only free leader in the Balkans, Serbia is the leader of the Balkans. Serbia has these results, both in terms of the economics, where we are the first in Europe, and in terms of revaccination, where we are the first in Europe, and we are among the best in the world.“

“The extent to which Serbia is improving its reputation in the world under the leadership of Aleksandar Vučić is shown by the fact that a large part of the world public is following what is happening in Serbia regarding the fight against the pandemic, i.e. the virus that has struck the entire international community.“

“Every agreement that we have considered so far and eventually adopted has shown that everything that the President Aleksandar Vučić and the Government of Serbia stand for is concretised and implemented.”

The MPs also repeated that all the scandals in which President Vučić had been involved were false and made up by the non-parliamentary opposition.

For the Open Parliament Mirjana Nikolić.


Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao Dvadeseti sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

[01.03.2021.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Dvadeseti sastanak Kolegijuma Narodne skupštine Dvanaestog saziva za utorak, 2. mart 2021. godine, sa početkom u 9.00 časova.

Na dnevnom redu Kolegijuma će biti informisanje o radu Narodne skupštine.
 
Sastanak će se održati u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića br.13, u sali 1.