Aktuelnosti

Saznajte šta se dešava u Narodnoj skupštini - na koji način poslanici predstavljaju interese građana i na koji način usvojeni akti utiču na različite oblasti života građana.

Neprihvatljivo ponašanje poslanika u raspravi o godišnjem izveštaju Poverenika

[11.07.2019.]

Otvoreni parlament izražava zabrinutost zbog jučerašnje rasprave u Narodnoj skupštini povodom razmatranja izveštaja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Nakon pet godina čekanja da izveštaji nezavisnih organa budu razmatrani u plenumu, poslanici SNS-a, Pokreta socijalista i opozicionih radikala sveli su jučerašnju raspravu na kritiku ličnosti bivšeg Poverenika i degradiranje institucije. Tokom 507 minuta koliko je trajao prvi dan sednice, imenom je Rodoljub Šabić pomenut čak 235 puta. 

Takvim ponašanjem obesmišljen je čin razmatranja izveštaja u skupštinskom plenumu i propuštena je prilika da se objektivno sagleda da li su i kako građani imali pristup informacijama od javnog značaja, kao i kako je država štitila lične podatke svojih građana.

Jučerašnja rasprava u plenumu najvišeg predstavničkog tela ukazuje na to da narodni poslanici ne poznaju osnove funkcionisanja demokratskog sistema i vrednosti dijaloga, niti poreklo svog mandata koji zloupotrebljavaju kako bi zadovoljili interese partije, a ne građana.

Da podsetimo, ni jedna vlast nije bila blagonaklona prema radu nezavisnih tela od momenta njihovog osnivanja, a njihove nalaze je skoro uvek zanemarivala čime je i ograničavala njihov stvarni doprinos boljem životu građana. Međutim, to ne predstavlja opravdanje, niti otklon od odgovornosti aktuelnog saziva i svih onih koji će doći posle njega.

Otvoreni parlament podseća da kontrola izvršne vlasti predstavlja jednu od ključnih funkcija parlamenta, a nezavisna tela ključnog partnera Skupštine u sprovođenju suštinske i delotvorne parlamentarne kontrole nad radom državnih organa i stanjem ostvarivanja prava građana.


Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Četrnaesto vanredno zasedanje u Jedanaestom sazivu

[10.07.2019.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Četrnaesto vanredno zasedanje za ponedeljak, 15. jul, na zahtev Vlade Republike Srbije, sa pet tačaka dnevnog reda

Na dnevnom redu sednice biće Predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ i Predlog zakona o potvrđivanju konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima.

 

Narodni poslanici razmatraće i Predlog zakona o trgovini, Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskoj trgovini, kao i Predlog zakona o robnim berzama.

 

Zasedanje će biti održanо u velikoj sali Doma Narodne skupštine, sa početkom u 10 časova.


Gojković sazvala Posebnu sednicu za 10. jul, na dnevnom redu razmatranje izveštaja

[04.07.2019.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je 25. Posebnu sednicu Narodne skupštine za sredu, 10. jula.

Na dnevnom redu sednice biće razmatranje Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu, koji je podneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 17. juna 2019. godine

Narodna skupština razmatraće Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2018. godinu, koji je podneo Zaštitnik građana, sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 17. juna 2019. godine.

Narodni poslanici razmotriće i Izveštaj o radu za 2018. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, koji je podnela Agencija za borbu protiv korupcije sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 13. juna 2019. godine i Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 17. juna 2019. godine. 

Sednica će se održati u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, sa početkom u 10 časova.


Gojković zakazala vanrednu sednicu za 8. jul

[28.06.2019.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je 13. vanredno zasedanje Narodne skupštine za ponedeljak, 8. jula, na zahtev 161 narodnog poslanika.

Na dnevnom redu biće Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Stranka moderne Srbije, kao i Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji je podnela Poslanička grupa Stranka moderne Srbije.

Narodna skupština razmatraće Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca, Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca, Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, kao i Predlog odluke o izboru člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Zasedanje će se održati u Domu Narodne skupštin, sa početkom u 11 časova.


Gojković zakazala vanrednu sednicu za 25. jun

[18.06.2019.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je 12. vanredno zasedanje za utorak, 25. jun, na zahtev Vlade Republike Srbije.

Na dnevnom redu biće Predlog zakona o nauci i istraživanjima, Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonice Pojate-Preljina, Predlog zakona o komunalnoj miliciji, kao i Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Sednica Narodne skupštine biće održana u Domu Narodne skupštine, sa početkom u 10 časova.


Gojković sazvala sednicu za utorak, 18. juna

[11.06.2019.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je 24. Posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije za utorak, 18. juna, sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu biće razmatranje Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu, koji je podnela Državna revizorska institucija, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 31. maja 2019. godine.

 

Narodni poslanici razmatraće i Izveštaj o radu za 2018. godinu, koji je podneo Fiskalni savet, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 13. maja 2019. godine, kao i Izveštaj o radu za 2018. godinu, koji je podnela Komisija za zaštitu konkurencije, sa Predlogom zaključka Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku od 27. marta 2019. godine. 


Sedam godina inicijative Otvoreni parlament

[06.06.2019.]

Inicijativa Otvoreni parlament pokrenuta je na današnji dan pre sedam godina.

Od juna 2012. godine Otvoreni parlament informiše građane o radu Narodne skupštine Republike Srbije, prati aktivnosti poslanika i dešavanja u Skupštini. Tokom sedam godina, analizirana su 682 radna dana u plenumu tokom kojih je usvojeno 1057 zakona, objavljeno je više od 250.000 govora narodnih poslanika, skoro 300 sažetaka zakona i preko 30 istraživanja o parlamentarnim procesima i radu Skupštine, i prikupljeno više od 900 pitanja građana.

Tim Otvorenog parlamenta analizira i izveštava o načinu na koji Skupština sprovodi svoje funkcije i ukazuje na trendove u sprovođenju zakonodavne i kontrolne uloge, ključne probleme i izazove u radu parlamenta i moguće preporuke za njihovo prevazilaženje.

Analize aktuelnog saziva ukazuju na drastičan pad demokratičnosti u radu skupštine, naročito kada je u pitanju zakonodavna i kontrolna uloga najvažnijeg predstavničkog tela. Prekomerno usvajanje zakona po hitnom postupku, opstrukcije rada parlamenta i zloupotreba procedura kojima se onemogućavanje dijaloga u plenumu, izostanak javnih slušanja,  slaba kontrola nad izvršnom vlašću, a naročito usvajanje budžeta uz opstrukciju rasprave od strane vladajuće većine, negativne su prakse koje je neophodno hitno menjati.

Prepoznavanje negativnih praksi od strane stručne javnosti, medija, Evropske unije i drugih relevantnih međunarodnih aktera, kao i predstavnika najviših državnih organa, predstavlja jedan od preduslova za rešavanje krize u kojoj se parlament nalazi.

Pozivamo sve narodne poslanike da preuzmu odgovornost i pokrenu javni dijalog u cilju prevazilaženja brojnih izazova koji onemogućavaju parlament da delotvorno obavlja svoju demokratksku ulogu.

Na platformi www.otvoreniparlament.rs građani mogu svakodnevno da prate rad narodnih poslanika, da im direktno postavljaju pitanja, da se upoznaju sa sednicama i aktivnostima Skupštine, sa predlozima zakona i akata koji će se naći pred narodnim poslanicima, kao i sa ključnim izmenama koje će doneti usvojeni zakoni i ostali akti.


Kraj prolećnog zasedanja: sednica o Kosovu i izmene Krivičnog zakonika obeležili maj u parlamentu

[03.06.2019.]

Kazna doživotnog zatvora postala je deo pravnog sistema Srbije. Izveštaj o Kosovu predstavljen je poslanicima u plenumu prvi put nakon 6 godina. Teme van dnevnog reda ponovo su zauzele vreme u govoru poslanika tokom sednica.

U fokusu rasprave tokom Pete sednice našle su se izmene Krivičnog zakonika. Iako se kazna doživotnog zatvora odnosi na veći broj krivičnih dela, poslanici vladajuće većine diskutovali su gotovo isključivo o izmeni kazne za silovanje i ubistvo dece i nemoćnih, naglašavajući slučajeve stradale dece o kojima su mediji izveštavali. Tako je ime Tijane Jurić tokom sednice pomenuto čak 160 puta. S druge strane, stručna javnost kritikovala je uvođenje doživotne kazne zatvora, govoreći da su ovakve izmene populističke.

 

Dnevno političke teme ponovo su u plenumu postale predmet rasprave između poslanika. U danu za raspravu o korupciji poslanici su 159 puta spomenuli Dragana Đilasa i njegovu tzv. kupovinu poslaničkog kluba i stranke. Tema tokom rasprave o izmenama Zakona o glavnom gradu bile su bivša i sadašnja lokalna vlast, a u toku pretresa odluka o prestanku funkcije predsednika sudova poslanici su značajan deo rasprave posvetili učešću sudije Apelacionog suda Miodraga Majića u emisiji Utisak nedelje čija su tema bile već usvojene izmene u Krivičnom zakoniku. Poslanici su govorili o radu sudije Majića, dovodeći u pitanje njegov integritet, kao i o radu i finansiranju Centra za pravosudna istraživanja, čiji je Majić član, ali i drugih nevladinih organizacija. Ovim je dnevni red ponovo stavljen u drugi plan.

 

U maju je održana Posebna sednica posvećena Kosovu. Vladina Kancelarija za Kosovo i Metohiju podnela je skupštini Izveštaj o KiM. Predstavnici Vlade prisustvovali su celoj sednici, međutim nisu se uključili u raspravu. Prvi je govorio predsednik republike Aleksandar Vučić, čije je obrazlaganje trajalo 2 sata i 25 minuta. Govorio je o istorijskim događajima na Kosovu i Metohiji, demografskoj strukturi stanovništva ove oblasti kroz istoriju i obrazložio u šta je Vlada Srbije uložila finansijska sredstva na KiM. Osvrnuo se i na Briselski sporazum, kao i na dva različlita scenarija po kojima se mogu razvijati odnosi sa Albancima. Sa druge strane, nije bilo reči o konkretnim koracima koje vlast planira da preduzme u ovim pregovorima. Poslednji put je 2013. godine tadašnji predsednik Vlade Ivica Dačić obrazlagao Izveštaj o procesu političkog i tehničkog dijaloga sa privremenim institucijama u Prištini.

 

Broj opozicionih poslanika koji bojkotuju parlament smanjio se u maju. Poslanička grupa Stranka moderne Srbije, izuzev Nenada Božića, zvanično je prekinula bojkot. Nekoliko poslanika iz drugih poslaničkih grupa takođe povremeno prisustvuje sednicama.


Ovog meseca usvojen je i paket zakona iz oblasti pravosuđa: Izmene i dopune zakona o izvršenju krivičnih sankcija, Izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku, kao i Zakon o sprečavanju korupcije.


Gojković sazvala Posebnu sednicu za ponedeljak, 3. jun, obraćanje predsednika Državne dume Ruske Federacije

[30.05.2019.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Posebnu sednicu Narodne skupštine za ponedeljak, 3. jun, na kojoj će se obratiti predsednik Državne dume Federalne skupštine Ruske Federacije Vjačeslav Volodin.

Sednica će se održati u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, sa početkom u 13.30 časova.


Gojković sazvala sednicu Narodne skupštine za sredu, 22. maja

[20.05.2019.]

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Šestu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini za sredu, 22. maj, sa početkom u 10 časova.

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red: 

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu, koji je podnela Vlada;

Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;

Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika suda u Prekršajnom sudu u Kruševcu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i

Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika suda u Osnovnom sudu u Pirotu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.