Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 29 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Liberalno demokratska partija

Demokratska stranka

...

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka
...

Nataša Vučković

Demokratska stranka
...

Janko Veselinović

Socijaldemokratska stranka Demokratska stranka Pokret za preokret
...

Ivan Jovanović

Demokratska stranka
...

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica

...

Milan Lapčević

Demokratska stranka Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska napredna stranka
...

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije