Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 29 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Liberalno demokratska partija

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica

...

Milan Lapčević

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Gorica Gajić

Nova Demokratska stranka Srbije