Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 16 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka - DS

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO

...

Biljana Đorđević

Zeleno-levi front
...

Robert Kozma

Zeleno-levi front
...

Radomir Lazović

Zeleno-levi front
...

Đorđe Pavićević

Zeleno-levi front

MORAMO - ZAJEDNO

NADA - NOVI DSS - POKS

...

Ljubinko Đurković

Monarhisti
...

Zoran Sandić

Nova Demokratska stranka Srbije

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA

...

Natan Albahari

Stranka slobode i pravde
...

Jelena Milošević

Stranka slobode i pravde
...

Ana Oreg

Građanska demokratska partija

Srpska stranka Zavetnici

...

Nikola Dragićević

Srpska stranka Zavetnici
...

Strahinja Erac

Srpska stranka Zavetnici
...

Dragana Miljanić

Srpska stranka Zavetnici
...

Dragan Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Marko Ristić

Srpska stranka Zavetnici