Demokratska stranka – Boris Tadić

Poslanički klub je imao 37 članova.

ČLANOVI

Dragor Hiber

Demokratska stranka

Esad Džudžo

Bošnjačka demokratska stranka Sandžaka

Bajram Omeragić

Socijalno liberalna partija Sandžaka

Dobrica Janković

Demokratska stranka

Zoran Alimpić

Demokratska stranka

Nenad Bogdanović

Demokratska stranka

Anita Beretić

Demokratska stranka

Dragan Vuksanović

Demokratska stranka

Aleksandar Vlahović

Demokratska stranka

Slobodan Vučković

Demokratska stranka

Miodrag Đidić

Demokratska stranka

Dragoljub Živković

Demokratska stranka

Miloš Jevtić

Demokratska stranka

Vladimir Jovanović

Demokratska stranka

Milan Stanimirović

Demokratska stranka

Goran Svilanović

Građanski savez Srbije

Slobodan Pajović

Demokratska stranka

Slobodan Mihajlović

Demokratska stranka

Zoran Mićović

Demokratska stranka

Milena Milošević

Demokratska stranka

Miroslav Martić

Demokratska stranka

Milovan Marković

Demokratska stranka

Leila Ruždić-Trifunović

Demokratska stranka

Boško Ristić

Demokratska stranka

Čedomir Petković

Demokratska stranka

Gašo Knežević

Građanski savez Srbije

Marko Đurišić

Demokratska stranka
Poslednji put ažurirano: 20.09.2016, 07:34