Druga sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

09.12.2020.

Na sednici Odbora, održanoj 9. decembra, razmatrano je formiranje Pododbora za omladinu i sport, koji je predložio član Odbora Goran Spasojević i obrazovanje Pododbora za informatičko društvo i digitalizaciju koji je predložila Marina Raguš.

U predlogu za formiranje Pododbora za omladinu i sport navodi se da bi zadatak Pododbora bio da razmatra i prati izvršavanje predloga zakona i drugih akata u oblasti sporta i omladine, fizičke kulture. Razmatra plan rada i izveštaje nadležnog ministarstva i drugih državnih organa, organizacija i tela. Razmatra inicijative, peticije, predstavke i predloge iz svog delokruga. Prati Nacionalnu Strategiju razvoja sporta kojom se utvrđuje stanje u oblasti sporta koje postoji u trenutku donošenja Strategije, osnovne principe na kojima se temelji razvoj sporta u Republici Srbiji, kratkoročne, periodične i dugoročne sportsko-razvojne ciljeve i nosioce realizacije tih ciljeva, sadržinu, obim i procenjenu vrednost aktivnosti na realizovanju postavljenih sportsko-razvojnih ciljeva, obaveze i zadatke nosilaca javne vlasti svih nivoa i nosilaca sportskih programa na realizaciji postavljenih sportsko-razvojnih ciljeva. Prati školski i univerzitetski sport i fizičko vaspitanje dece svih uzrasta. Prati rad Nacionalnog saveta za sprečavanje negativnih pojava u sportu, Saveta za sport i bavi se pripremama predloga o tim pitanjima.

U predlogu za obrazovanje Pododbora za informatičko društvo i digitalizaciju navodi se da bi zadatak tog Pododbora između ostalog bio razmatranje predloga zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti digitalizacije i digitalnih tehnologija, analiziranje adekvatnosti postojećeg zakonskog okvira u svetlu razvoja digitalizacije i digitalnih tehnologija i inicira izmene i dopune zakona koji uređuju ovu oblast i praćenje primene međunarodnih dokumenata iz oblasti digitalizacije i digitalnih tehnologija i rad parlamentarnih odbora za digitalizaciju drugih zemalja . Takođe bi se bavio zaštitom prava na privatnost na internetu, podsticanjem komunikacije korišćenjem digitalnih tehnologija i sredstava elektronske komunikacije (internet, elektronska trgovina, internet edukacija), razmatranjem i podsticati inicijative za razvoj i unapređenje privrednih grana koje se temelje na digitalnim tehnologijama. Pododbor bi se bavio i ispitivanjem i procenjivanjem uticaja procesa digitalizacije na oblasti iz delokruga drugih odbora i obaveštavati matični odbor o značajnim događajima iz oblasti digitalizacije, kao i promovisanjem korišćenja digitalnih tehnologija u radu Narodne skupštine, uključujući i postupak digitalizacije.

Odbor je jednoglasno usvojio oba predloga dnevnog reda sednice.

Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Muamer Zukorlić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Slobodan Alavanja, Samira Ćosovoć, Nandor Kiš, Goran Spasojević, Milijana Sakić, prof. dr Marko Atlagić, mr Đorđe Kosanić, Milan Radin, Marina Raguš, Milica Dačić, Nataša Jovanović, Miloš Banđur, Vladica Maričić, Bratislav Jugović, prof. dr Žarko Obradović i Nevena Đurić.

Prisutni članovi

...

Slobodan Alavanja

Srpska narodna partija
...

Samira Ćosović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Milijana Sakić

Srpska napredna stranka
...

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Kosanić

Jedinstvena Srbija
...

Milan Radin

Srpska napredna stranka
...

Milica Dačić

Srpska napredna stranka
...

Nataša Jovanović

Srpska napredna stranka
...

Miloš Banđur

Srpska napredna stranka
...

Vladica Maričić

Srpska napredna stranka
...

Bratislav Jugović

Pokret socijalista Srpska napredna stranka
...

Žarko Obradović

Komunistička partija Socijalistička partija Srbije
...

Nevena Đurić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 09.12.2020, 15:07